Geselecteerd op:

help
Houtoogst in relatie tot nutriëntenvoorraden : in bossen op droge zandgronden [Boek]
Jong, Anjo de \ Kros, Hans \ Spijker, Joop \ Vires, Wim de \ 2017
help
Renewable jet fuel in the European Union : scenarios and preconditions for renewable jet fuel deployment towards 203 [Boek]
Jong, Sierk de \ Hoefnagels, Ric \ Stralen, Joost van \ Londo, Marc \ Slade, Raphael \ Faaij \ Junginger, Martin \ 2017
This report quantifies the required emission reductions of the EU aviation sector to achieve carbonneutral growth up to 2030. It explores the role of renewable jet fuels (RJF) in reducing aviation CO2 emissions and available feedstock and technology ...
help
Het rendement en de klant zijn belangrijker dan de aantallen : voor de hele sector belangrijk om aanbod niet te snel te laten toenemen \ Boom in business [Artikel]
Jong, P.H.C. de \ 2017
Nadat vorig jaar de weg naar boven ingeslagen is, zijn ook dit jaar de omzet en het resultaat van de boomkwekerij verbeterd. Bij de bos- en haagplantsoenkwekers hebben het inkrimpen van het areaal en het reduceren van de kosten hun vruchten afgeworpe ...
help
Emergency measures against feather pecking [Boek]
Niekerk, Thea van \ Jong, Ingrid de \ Krimpen, Marinus van \ Reuvekamp, Berry \ Tuijl, Otto van \ Bestman, Monique \ 2017
help
Notmaßnahmen gegen Federpicken [Boek]
Niekerk, Thea van \ Jong, Ingrid de \ Krimpen, Marinus van \ Reuvekamp, Berry \ Tuijl, Otto van \ Bestman, Monique \ 2017
help
Perceelsmanagement verbeteren met sorteerinformatie [Poster]
Jong, P.F. de \ Verdouw, C. \ Zande, J. van der \ Hoog, D. de \ Hoogervorst, P. \ Dalfsen, P. van \ Janssen, E. \ Elk, P. van \ Anbergen, R. \ Kruize, J.W. \ Bondt, N. \ [ca. 2017]
help
Toepassing van drinkwaterslib op fosfaatrijke gronden t.b.v. natuurontwikkeling : TKI Watertechnologie [Boek] - Website versie
Dorland, Edu \ Palmen, Luc \ Fujita, Yuki \ Chardon, Wim \ Jong, Aalke Lida de \ 2017
Ontwikkel een machine waarmee drinkwaterslib op een effectieve manier ingebracht kan worden op fosfaatrijke gronden om zo de fosfaat-beschikbaarheid te verminderen en natuurontwikkeling te stimuleren. Dat was de technologische doelstelling die we ons ...
help
Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater [Boek]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Bloks, B. \ Essed, A \ Jong, C. de \ 2017
In het voorliggende rapport is recente kennis en ervaring omtrent technologische mogelijkheden voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater uit binnen- en buitenland ontsloten vanuit lopend onderzoek, demonstratieprojecten, literatuur, work ...
help
Rijkssubsidie en beheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Rooijen, C. van \ Speleers, B. \ Jong, N. de \ 2017
Cultuur en natuur vormen in Nederland samen het landschap. Voor een goed beheer daarvan is het van belang dat beide elementen in samenhang worden meegenomen. De subsidieregeling voor Rijksmonumenten kan helpen bij dit beheer van ons landschap.
help
Nutriëntenbalansen in bossen op zandgronden: het effect van oogst van stamhout en tak- en tophout \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, A. de \ Spijker, J. \ Kros, H. \ Vries, W. de \ 2017
Bomen hebben nutriënten nodig voor de groei. Veel bossen in Nederland staan op arme zandgronden terwijl bosbeheerders in het houtconvenant hebben afgesproken het oogstniveau te verhogen. Maar daarmee voeren ze wel extra nutriënten af. De vraag is wat ...
help
Manifest : de kracht van de groene vrijwiliger [Brochure]
Bartelink, H. \ Jong, J. de \ Wolterbeek, T. \ Verbij, E. \ Dijk, J.J. van \ Dam, M.P.H. van \ 2017
Tellers, vertellers en herstellers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor de natuur, in de stad of in het landelijk gebied. Al meer dan honderd jaar. Deze mensen maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbe ...
help
The SEEA EEA carbon account for the Netherlands [Boek]
Lof, Marjolein \ Schenau, Sjoerd \ Jong, Rixt de \ Remme, Roy \ Graveland, Cor \ Hein, Lars \ 2017
The carbon account provides a comprehensive overview of all relevant carbon stocks and flows. The carbon account for the Netherlands was developed within the scope of the ‘System of Environmental Economic Accounts – Experimen tal Ecosystem Accounting ...
help
Data-analyse vleeskuikenketen geeft inzicht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Riel, J. van \ 2017
Analyse van data die routinematig zijn vastgelegd binnen een gedeelte van de vleeskuikenketen geeft meer inzicht in het effect van de voorschakels op de prestatie en kwaliteit van vleeskuikenkoppels. Wageningen Livestock Research geeft aan waar beper ...
help
Zandverwijdering op RWZI's in Nederland : stand van zaken in 2017 [Boek]
Jong, Coen de \ Veldhoen, Anna \ 2017
Zand in het influent: iedere Nederlandse rioolwaterzuivering (rwzi) heeft ermee te maken. Toch wordt er relatief weinig aandacht aan besteed bij een nieuwe rwzi of bij het optimaliseren van bestaande zuiveringen. Zandverwijdering wordt niet beschouwd ...
help
Inspiratiedag Global Food 2017 [Presentatie]
Top, J. \ Praasterink, F. \ Kouwenhoven, G. \ Jong, J. de \ Hedel, P. \ 2017
Op maandag 15 mei 2017 organiseerde het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) Voedsel & Consument, in samenwerking met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food (CIV) en het Centre of Expertise Food (CoE), de Inspiratiedag Global Food. Op de ...
help
Impact biologische boodschappenmand [Boek]
Battjes-Fries, Marieke \ Vijver, Lucy van de \ Jong, Miek \ Koopmans, Chris \ Sijtsema, Siet \ Verain, Muriël \ 2017
Van consumenten die voor hun voeding vooral biologische producten kopen is bekend dat zij meer milieubewust zijn, zich meer bekommeren om dierwelzijn en een voorkeur hebben voor minder bewerkte en gezonde producten. Er zijn echter tot op heden weinig ...
help
Groene veredeling : versnelde selectie van low input rassen fruit [Factsheet]
Jong, P.F. de \ Winkler, K. \ Helsen, H. \ Anbergen, R. \ Wenneker, H. \ Silfhout, A. van \ Schouten, H. \ Weg, E. van der \ 2017
Het ontwikkelen van toetsmethoden die het mogelijk maken om beter en sneller inzicht te krijgen in het niveau van resistentie en/of tolerantie tegen de ziektes schurft en vruchtboomkanker en de appel- bloedluis in appelselecties.
help
Climate-Smart Agriculture Solutions Database and Spatial Solution Finder [Boek]
Verzandvoort, Simone \ Kuikman, Peter \ Slier, Thalisa \ Rietra, René \ Walvoort, Dennis \ Lesschen, Jan Peter \ Randen, Yke van \ Jong, Arjan de \ Zegg, Madlaina \ Ruiz Manning, Beatriz \ Silber, Tilmann \ Malin, Christina \ 2017
help
Is de ‘nieuwe’ supermarktkip gelukkiger dan de omstreden ‘plofkip’? [Boek]
Jong, I. de \ 2017
Longread over dierenwelzijn van kippen waarvan het vlees is bedoeld voor de supermarkt,
help
Vergroening door microbiële gewasbeschermingsmiddelen : verkenning knelpunten en oplossingsrichtingen [Boek]
Scheepmaker, J.W.A. \ Jong, F.M.W. de \ 2017
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.