Geselecteerd op:

help
Biologische bestrijding van schurft : kiemproef 2011, klimaatkamerproef peer 2011 [Boek]
Vlas, M.J. de \ Jong, P.F. de \ 2012
In de biologische perenteelt is er behoefte aan meer middelen met een werking tegen schurft. In 2011 zijn twee kiemingsexperimenten uitgevoerd in het laboratorium. Daaruit bleek dat naast captan en zwavel, ook Cocana en Yucca een goede werking hadden ...
help
Verkenning grondconstructies voor de biologische landbouw : pilot Harenkarspel [Boek]
Dekking, A.J.G. \ Jong, D. de \ Vijn, M.P. \ Jansma, J.E. \ 2011
Een van de knelpunten in de biologische landbouw is de continuïteit van de gronden die nu in gebruik zijn. De biologische ondernemers zitten verspreid over het gehele land. Dit betekent een versnippering van areaal. Dit onderzoek tracht inzicht te kr ...
help
Eerste stap de praktijk in \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Workel, L. \ Bock, B. \ Binnendijk, G. \ Gunnink, H. \ Swagemakers, P. \ 2010
Objectief welzijn beoordelen vanuit het dier. Dat is de Europese ambitie van de welzijnsmonitor van Welfare Quality. De eerste praktijkresultaten zijn bekend
help
Biologisch en verbinding : kwaliteiten van de biologische land- en tuinbouw die de sector geschikt maken voor verbinding [Boek]
Veen, E. \ Kamstra, J.H. \ Schoutsen, M. \ Alebeek, F. van \ Sukkel, W. \ Jong, D. de \ Visser, A. \ 2010
Dit project had als doel te onderzoeken wat de specifieke kenmerken, de sterke punten, van het biologische bedrijf en de biologische ondernemer zijn waardoor deze bedrijven verbindingen met de maatschappij kunnen aangaan. Kennis over deze sterke punt ...
help
Verbindingsmaatlat voor de landbouw : ontwikkeling van een indicator die een beeld geeft van de verbinding tussen een biologisch landbouwbedrijf en zijn omgeving : onderdeel van koepelproject Duurzaamheidprestaties Biologische Landbouw [Boek]
Jong, D. de \ Schoutsen, M. \ Veen, E. \ Sukkel, W. \ Visser, A. \ 2010
Eén van de kenmerken van duurzaamheid, in de traditionele people, plant, profit indeling, is de mate waarin landbouw zich weet te verbinden aan de maatschappij. Deze studie focust zich op de ontwikkeling van een indicator die de mate van verbinding w ...
help
Food op de boerderij : consumentenonderzoek naar bedrijfsbezoeken en koopgedrag in de boerderijwinkel = Food on the Farm : consumer research on farm visits and purchasing behavior at the farm shop [Boek]
Winter, M. de \ Jong, D. de \ Kamstra, J.H. \ Roest, A. \ 2010
Consumenten van Food boerderijen en een online panel zijn middels kwantitatief onderzoek bevraagd naar hun ervaringen met het bezoeken van een boerderij en het koopgedrag in de boerderijwinkel. De grondhouding is positief, terwijl het aantal herhaala ...
help
De (biologische) boer als landschapsondernemer : welke beelden en verwachtingen hebben consumenten ten opzicht van hoe biologische ondernemers omgaan met natuur, landschap en biodiversiteit op hun bedrijf? [Boek]
Goenee, C. \ Jong, D. de \ 2009
Doel van het project was om inzicht te verkrijgen in beelden en verwachtingen van consumenten ten aanzien van hoe biologische ondernemers omgaan met natuur, landschap en biodiversiteit op hun bedrijf. Deze inzichten kunnen door ondernemers én door be ...
help
Food & Fun op de boerderij : consumentenpercepties - hoe beleven consumenten multifunctionele 'biologische' landbouw [Boek]
Jong, D. de \ Kamstra, J.H. \ Roest, A. \ Winter, M. de \ 2009
Multifunctionele landbouw is een begrip wat de consument niet zal begrijpen. Het omvat veel verschillende functies zoals kinderopvang, streekproducten, educatie, recreatie en natuurbeheer. In deze studie staat de beleving van consumenten over multifu ...
help
Menugestuurde biocatering : eindrapport AKK [Boek]
Soethoudt, J.M. \ Snels, J.C. \ Jong, P. de \ 2005
De focus van het project "Menugestuurde Biocatering" was het realiseren van een zo groot mogelijke omzetgroei van biologische producten in de bedrijfscatering. Hierbij werd voor meerdere productgroepen structurele logistieke en marketing oplossingen ...
help
Wat voor strooisel wil de hen (als ze het al wil)?: Weinig kieskeurig, soms voorkeur voor turfmolm \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I.C. de \ Reenen, C.G. van \ Wolthuis-Fillerup, M. \ 2005
Het vele onderzoek naar stofbad- en scharrelgedrag bij leghennen heeft tot nu toe niet duidelijk gemaakt in welke mate een stofbad voor een hen noodzaak dan wel luxe is en in welk strooisel hennen het liefst stofbaden. Ook is het niet bekend of henne ...
help
Vruchtboomkanker in de biologische vruchtboomteelt : onderzoek aan het ras Topaz, 2002-2004 [Boek]
Jansonius, P.J. \ Jong, P.F. de \ Anbergen, R. \ 2004
Uit de inventarisatie in 2002 blijkt dat in het eerste jaar na het uitplanten in de boomgaard bij de biologisch gekweekte Topaz veel kanker tot ontwikkeling komt. Deze kankers zijn duidelijk terug te voeren tot de boomkwekerijfase. Vergelijking met b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.