Geselecteerd op:

help
Scientists’ response to societal impact policies: a policy paradox \ Science and public policy [Wetenschappelijk artikel]
Jong, S.P.L. de \ Smit, J. \ Drooge, L. van \ 2015
Many countries have amended legislation and introduced policies to stimulate universities to transfer their knowledge to society. The effects of these policies on scientists are relatively unexplored. We employ principal–agent theory to increase our ...
help
The Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website [Presentatie]
Jong, F. de \ 2014
Deltas in Practice Theme 1: How the world’s largest deltas are learning to learn from each other, session DP 1.3: The Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website, MSc Fokke de Jong, Wageningen UR, the Netherlands (2014). Pres ...
help
Award ceremony International Climate Adaptation Business Challenge [Presentatie]
Jong, R. de \ 2014
Plenary session. Award ceremony International Climate Adaptation Business Challenge, Rens de Jong, BNR newsradio, the Netherlands. (2014). Presented at the International Conference Deltas in Times of Climate Change II, 24-26 September, Rotterdam, the ...
help
Klimaatverandering en natuur : een verkenning van risico’s, kansen en aangrijpingspunten voor klimaatadaptatiebeleid [Boek]
Braakhekke, W. \ Berendse, F. \ Jong, M. de \ Kreveld, A. van \ Winden, A. van \ 2014
In 2016 zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nationale Adaptatie Strategie presenteren. Daarin wordt voor verschillende thema’s aangegeven hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. In deze rapp ...
help
Valorisation in climate sciences [Presentatie]
Drooge, L. van \ Jong, S. de \ Wardenaar, T. \ Daniels, E. \ Veldkamp, T. \ 2014
Valorisation is the process of creating value from knowledge by making knowledge suitable and/or available for others than academic peers. Presentation for focus group meetings, April 2014
help
Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts [Presentatie]
Jong, F. de \ 2014
Jong, F. de (2014). Towards a trilateral strategy for adaptation to climate change impacts, Werkconferentie Waddengebied, 25 maart. 15 years of trilateral cooperation on addressing climate change impacts
help
Soft engineering vs. a dynamic approach in coastal dune management : a case study on the North Sea barrier island of Ameland, the Netherlands \ Journal of coastal research : an international forum for the littoral sciences / Coastal Education and Research Foundation (CERF) [Wetenschappelijk artikel]
Jong, B. de \ Keijsers, J.G.S. \ Riksen, M.J.P.M. \ Krol, J. \ Slim, P.A. \ 2014
Dunes act as flood defences in coastal zones, protecting low-lying interior lands from flooding. To ensure coastal safety, insight is needed on how dunes develop under different types of management. The current study focuses on two types of coastal d ...
help
Varieties of research coordination : a comparative analysis of two strategic research consortia. \ Science and public policy [Wetenschappelijk artikel]
Wardenaar, T. \ Jong, S.P. de \ Hessels, L.K. \ 2014
Strategic research consortia as policy instruments for research coordination have been on the rise for more than a decade. Despite their rising popularity as coordination structures, there has been little comparative analysis of the actual coordinati ...
help
Handleiding opties voor regionale adaptatiestrategieën in veenweidegebieden [Boek]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ Jong, F. de \ 2013
Het project Hotspot Ondiepe wateren en Veenweiden (HSOV) had tot doel verschillende opties voor regionale adaptatiestrategieën te beschrijven, die gericht zijn op het reduceren van effecten van klimaatverandering in laagveengebieden in Nederland
help
Comparative monitoring of Knowledge for Climate project SSA01 – mid-term report [Boek]
Besselaar, P. van den \ Boon, W. \ Horlings, E. \ Jong, S. de \ Vierssen, W. van \ Wardenaar, T. \ 2013
This report is the contribution of project SSA01 Comparative Monitoring of Knowledge for Climate to the mid-term review of the Knowledge for Climate programme. We first provide a brief outline of the project. For each main com-ponent of the project w ...
help
Climate proof fresh water supply [Brochure]
Beek, E. van \ Jeuken, A. \ Jong, N. de \ 2013
Climate change will affect the supply of fresh water to the population and to economic sectors in many deltas around the world. Also the Netherlands will have to adapt to a growing mismatch between water demand and supply. The central issue is: what ...
help
Digitale handleiding ORAS Veenweidegebieden [Presentatie]
Jong, F. de \ 2013
Presentatie tijdens eindsymposium op 20 november 2013 te Amersfoort. Getoond wordt de website voor Opties voor regionale adaptiestrategieën in veenweidegebieden (ORAS).
help
Kennis voor Regionale Adaptatiestrategieën in veenweidegebieden - een digitale handleiding [Presentatie]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ Jong, F. de \ [ca. 2013]
Presentatie tijdens eindsymposium op 20 november 2013 te Amersfoort.
help
Provomendi - kijk verder dan je proefschrift \ Rathenau Weblog [Artikel]
Wardenaar, T. \ Jong, S. de \ 2012
Aan het eind van de midterm evaluatie van het Kennis voor Klimaat programma werd aan zes buitenlandse klimaatwetenschappers gevraagd om een reflectie op het programma. De promovendi kregen volop aandacht.
help
Comparative monitoring of Knowledge for Climate [Presentatie]
Besselaar, P. van \ Vierssen, W. van \ Horlings, E. \ Boon, W. \ Wardenaar, T. \ Jong, S. de \ 2012
Starting point: • Rise of large-scale, multi-actor research programs, by means of knowledge co-production; • Lack of knowledge about functioning of programs • Focus on programs on climate adaptation research
help
Begrippen rondom onzekerheid [Boek]
Mens, M.J.P. \ Kwakkel, J.H. \ Jong, A. de \ Thissen, W.A.H. \ Sluijs, J.P. van der \ 2012
Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Them ...
help
Veilig, veerkrachtig en vitaal : deelprogramma zuidwestelijke delta, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schrijnen, J. \ Jong, L. de \ Heip, C. \ Overloop, P.J. van \ 2012
Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta heeft betrekking op de provincies Zeeland, het westelijke deel van Noord-Brabant en het zuidelijke deel van Zuid-Holland. Binnen het Deltaprogramma neemt dit deelprogramma historisch gezien een prominente rol in ...
help
Hoe zorg ik voor adaptief bestuur? [Presentatie]
Klostermann, J. \ Jong, P. \ Biesbroek, R. \ 2011
Judith Klostermann, Pieter Jong, Robbert Biesbroek (2011). Hoe zorg ik voor adaptief bestuur? gepresenteerd tijdens de Kennis- en Netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente, 14 april, Arnhem.
help
Uncertainty terminology [Boek]
Kwakkel, J.H. \ Mens, M.J.P. \ Jong, A. de \ Wardekker, J.A. \ Thissen, W.A.H. \ Sluijs, J.P. van der \ 2011
This document is intended to provide an overview of the wide variety of terms and concepts that are being used when discussing uncertainty. This document has been written in response to an expressed need by the Knowledge for Climate theme 2 consortiu ...
help
Institutions for adaptation: do institutions allow society to adapt to the impacts of climate change? [Boek]
Gupta, H. \ Termeer, C.J.A.M. \ Biesbroek, G.R. \ Klostermann, J.E.M. \ Bergsma, E. \ Brink, M.A. van den \ Jong, P. de \ Meijerink, S.V. \ Nooteboom, S.G. \ cop. 2011
Historisch gezien hebben instituties (formele en informele sociale regels en interactiepatronen) zich altijd ontwikkeld als reactie op sociale problemen, waaronder milieuproblemen. De laatste decennia worden gekenmerkt door toenemende economische ont ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.