help
[Verzameling foto's van paarden] [Foto]
[1880-ca. 1920]
help
De zoom van het Gooi [Boek]
Polak, H. \ Jong, T. de \ [1925]
help
Het Sterrebosch jubileert : enkele bijdragen van hen, die de schoonheid van het bosch en zijn omgeving hebben ontdekt, gebundeld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Sterrebosch [Boek]
Dominicus, J.K. \ Jong, A. de \ Baan, A. \ 1934
help
Historische techniek IV. Steenglooiingen \ Techniek en practijk [Artikel]
Jong, D.L. de \ 1937
Historische achtergronden vanaf circa 1550 betreffende het gebruik van natuursteen (o.a. Vilvoordse steen en Noorse steen) voor verdedigingswerken van zee- en rivieroevers in de vorm van glooiingen.
help
Historische techniek III. Stenen dijken in Zuid-Holland \ Techniek en practijk [Artikel]
Jong, D.L. de \ 1937
Na het behandelen van een historisch onderwerp ondervindt men zeer dikwijls, dat meer gegevens daarover bestaan dan men aanvankelijk vermoedde. Ook in dit geval is het weer zo. Volledigheidshalve volgen hier enige mededelingen over stenen dijken in Z ...
help
Historische techniek II. De Steenendijk bewesten Maassluis \ Techniek en practijk [Artikel]
Jong, D.L. de \ 1937
Delflands Maasdijk, een belangrijk gedeelte van de waterkering van Holland tussen Maas en IJ, begint bij de Vellevest te Schiedam en loopt vandaar langs de Vijfsluizen, Vlaardingen, Maassluis, de Oranjesluis tot aan de Bank onder de gemeente 's-Grave ...
help
Voorne: geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen betreffende de oudste bedijkingen van het westelijk gedeelte van het eiland Voorne \ Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap [Artikel]
Jong, D.L. de \ 1943
help
Ontginningen \ Otar : waterbouwkundig tijdschrift [Artikel]
Jong, D.L. de \ 1944
Uitleg over het wegenpatroon in veengebieden. De tiendwegen (zijnde trekwegen), maar ook de naam graaf of grave werd gebezigd. In Rotterdam en omgeving zegt men wel „Zo oud als de weg naar Kralingen" en men doelt dan op de 's Gravenweg tussen Kraling ...
help
Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw : proeve van een systematisch en cultuurhistorisch onderzoek [Proefschrift]
Jong, G. de \ 1947
help
Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in de Langendijk e.o. : seizoen 1949/50 [Boek]
Bos, C. \ Jong, P.L.F. de \ 1950
help
Watersnoden in het land tussen Lek en IJsel : de Krimpener - en de Lopikerwaard [Boek]
Jong, D.L. de \ [ca. 1953]
Krimpenerwaard
help
Geologische onderzoekingen in de stuwwallen van oostelijk Nederland. 1. Archemerberg en Nijverdal \ Mededelingen van de Geologische Stichting. Nieuwe serie [Artikel]
Jong, J.D. de \ 1955
help
Het probleem van de kwel [Boek]
Jong, J.W. de \ 1955
help
Vroege wormstekigheid bij appel veroorzaakt door Pammene argyrana Hb. (Tortricidae, Lepid.) \ Mededelingen : contactorgaan voor de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst / Directeur van de Tuinbouw [Artikel]
Jong, D.J. de \ Beeke, H. \ 1956
help
Richtlijnen voor het nemen van grondmonsters en voor enkele andere bodemkundige werkzaamheden in het veld : in gebruik bij de Bodemkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) [Boek]
Jong, F.H. de \ Koning, J.C. de \ Verhoeven, B. \ 1956
help
De droogmaking van de Wildevenen in Schieland [Boek]
Jong, C. de \ 1957
help
The excavation at Velsen : a detailed study of upper - pleistocene and holocene stratigraphy [Boek]
Bennema, J. \ Doppert, J.W.C. \ Florschuetz, F. \ Straaten, L.M.J.U. van \ Jong, J.D. de \ 1957
help
Een vegetatiekaart van de bossen van het landgoed "Egheria" met toelichting [Boek]
Jong, B. de \ 1959
help
De Holocene afzettingen in het deltagebied \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Jong, J.D. de \ Hageman, B.P. \ Rummelen, F.F.F.E. van \ 1960
help
Richtlijnen voor het nemen van grondmonsters en voor enkele andere bodemkundige werkzaamheden in het veld, in gebruik bij de Bodemkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) [Boek]
Jong, F.H. de \ Koning, J.C. de \ Spanjer, S. \ 1961
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.