Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Klerk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Pilot optimalisatie waterverdeling Hunze en Aa’s [Boek]
Boer, F. de \ Klerk, M. de \ Droogers, P. \ Simons, g. \ 2017
In deze pilot is in opdracht van Rijkswaterstaat door FutureWater het waterverdelingsmodel WEAP (Water Evaluation And Planning tool) opgezet en getest voor de beheersregio van waterschap Hunze en Aa’s voor de zomerperiode van 2013. Het doel was hierb ...
help
Zorg in de laatste jaren : gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008 [Boek]
Klerk, M. de \ Ross, J. \ 2011
Deze publicatie biedt inzicht in de gezondheid en het zorggebruik van oudere instellingsbewoners in de periode 2000-2008. Is de gezondheid - en dus de zorgzwaarte - van de bewoners toegenomen nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen? Hoe tevreden ...
help
Ondersteuning gewenst : mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn [Boek]
Klerk, M. de \ Schellingerhout, R. \ 2006
help
Woonwensen en allochtone ouderen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Schellingerhout, R. \ Klerk, M. de \ 2005
Het aantal allochtone ouderen zal snel toenemen. Voor de woonvoorraad heeft dit belangrijke gevolgen. Zeker omdat allochtone ouderen andere woonkenmerken lijken te prefereren dan autochtone ouderen
help
Ouderen in instellingen : landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners [Boek]
Klerk, M. de \ 2005
help
Ouderen: nu en in de toekomst [themanummer: Ouderen, doelgroep van de toekomst] \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Klerk, M. de \ 2004
In dit artikel wordt aandacht besteed aan (ontwikkelingen in) demografische kenmerken van ouderen en kenmerken van hun woonsituatie, hun gezondheid, het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie in betaald en onbetaald werk, het inkomen; aspecten die ...
help
Betaald of onbetaald : tijdsbesteding en maatschappelijke inzet onder ouderen [themanummer: Ouderen, doelgroep van de toekomst] \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Breedveld, K. \ Klerk, M. de \ Hart, J. de \ 2004
In dit artikel wordt ingegaan op de tijdsbesteding van ouderen, met een speciaal oog op hun maatschappelijke inzet (vrijwilligerswerk, informele hulp, zorg voor kleinkinderen) en op het onderscheid hierin tussen werkende en niet werkende ouderen. In ...
help
Ouderen en maatschappelijke inzet : de betekenis van toenemende arbeidsparticipatie onder ouderen voor de betrokkenheid van ouderen bij politiek activisme, vrijwilligerswerk, informele hulp en zorg voor kleinkinderen [Boek]
Breedveld, K. \ Klerk, M. de \ Hart, J. de \ 2004
In dit SCP werkdocument staan de volgende vragen centraal: Hoe ziet de (vrije)tijdsbesteding van ouderen (50-69 jaar) er in het algemeen uit, en wat is hierin de afgelopen decennia (1980-2000) veranderd? Wat is onder ouderen de relatie tussen maatsch ...
help
Privacy in verpleeghuizen: oordeel van bewoners \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Boer, A. de \ Klerk, M. de \ Iedema, J. \ 2002
In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre verpleeghuisbewoners privacy als knelpunt ervaren en hoe hun privacy-oordeel kan worden verklaard uit kenmerken van bewoners en verpleeghuizen. Het beleid is gericht op de afbouw van het aandeel meerpersoonsk ...
help
Hulpmiddelen verdwijnen vaak in de kast : hulpverleners zijn niet voldoende toegerust om ouderen te adviseren \ Senior : tijdschrift voor het ouderenwerk in Nederland en Vlaanderen [Artikel]
Groen, A. \ Klerk, M. de \ 1996
Ouderen maken nog te weinig gebruik van thuiszorg-technologie. Dit artikel is gebaseerd op een afstudeeronderzoek naar knelpunten die hulpverleners in Noord-Brabant ervaren bij het verwijzen van ouderen naar hulpmiddelen
help
Kostenverrekening op Walcheren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Klerk, M. de \ Immink, J.B.J. \ Vos, W.C. de \ 1994
help
Die strategische Planung (agro-)forstlicher Entwicklungsprojekte unter besonderer Beruecksichtigung der Rolle von Monitoring und Evaluierung [Studentenverslag]
Klerk, M. de \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.