Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 50 / 80

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Klerk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Geschiedenis in vogelvlucht: planologische theorievorming \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Klerk, L. de \ Kreukels, T. \ 2015
Deze vogelvlucht langs plannen voor de ordening en inrichting van de (stedelijke) ruimte laat zien dat planning en theorie onverbrekelijk verbonden zijn. Opvattingen over samenhang, esthetische normen, sociale wenselijkheden, ruimtelijk-economische c ...
help
Tulpscheutjes in weefselkweek blijken zwaar ondervoed \ BloembollenVisie [Artikel]
Klerk, G.J. de \ Bos, H. \ Pramanik, D. \ 2014
Voor tulp is weefselkweekvermeerdering cruciaal. Nieuwe cultivars kunnen met weefselkweek veel sneller op de markt gebracht worden dan de huidige 20-25 jaar. Bovendien zijn bollen uit de weefselkweek vitaler en robuuster. Commerciële weefselkweekverm ...
help
Zonder transport staat alles stil, ook in weefselkweek : oplossing ligt in bevordering verdamping \ Onder glas [Artikel]
Klerk, G.J. de \ Kierkels, T. \ Heuvelink, E. \ 2013
Nuchter beschouwd is het opmerkelijk dat planten in staat zijn in kweekbuizen te groeien. Het is daarom niet verwonderlijk dat zich regelmatig problemen voordoen. De oplossing daarvan is van groot belang voor de praktijk. Dat maakt snelle vermeerderi ...
help
KlimaatAdaptieve Drainage: innovatief waterbeheer op regionaal en perceelsniveau \ H2O online [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Kuipers, L. \ Klerk, W. \ Talsma, M. \ 2013
Klimaatverandering leidt zonder ingrijpen tot meer wateroverlast en verdroging. Klimaatadaptieve drainage (KAD) is een nieuwe manier om hieraan het hoofd te bieden in landbouw- en natuurgebied. De methode is duurzaam en economisch aantrekkelijk. Uit ...
help
Waterregie in droge en natte tijden : waterwetenschap, toegepaste wetenschap in de watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kuipers, L. \ Klerk, W. \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Talsma, M. \ 2013
Ons klimaat verandert. Periodes van langdurige droogte en forse neerslag wisselen elkaar steeds vaker af. Het weer stelt waterbeheerders en agrariërs voor problemen. Hoe verminderen we zowel piekafvoeren als watertekorten? Een oplossing is Klimaat-Ad ...
help
Weefselkweek speelt sleutelrol bij productie uitgangsmateriaal : Onmisbaar bij veredeling, vermeerdering en ziekte-vrij maken \ Onder glas [Artikel]
Klerk, G.-J. de \ 2011
Plantaardige weefselkweek is ruim 50 jaar geleden ontwikkeld en heeft sindsdien brede toepassingen gevonden bij veredeling, vermeerdering en ziektevrij-maken. Bij de productie van uitgangsmateriaal wordt meestal weefselkweek gebruikt. Er zijn nog nie ...
help
Chimaeren vergen extra zorg bij vermeerdering : genetische mengsels van twee rassen in één plant \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ Klerk, G-J. de \ Heuvelink, E. \ 2011
Veel sierplanten met bonte bladeren of bloemen zijn chimaeren. Dat wil zeggen: ze zijn eigenlijk een mengsel van cellen van twee verschillende rassen. Chimaerie draagt vaak belangrijk bij aan de sierwaarde, maar heeft tevens consequenties bij de verm ...
help
Epigenetische effecten : onverwachte afwijkingen in weefselkeek : bossige planten, slechte bloei of overmatig callusvorming \ Onder glas [Artikel]
Smulders, R. \ Klerk, G.J. de \ Heuvelink, E. \ 2011
help
Verstedelijking 5.0: bespiegelingen over groei, stagnatie en contractie \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Klerk, L. de \ 2010
Geleiding van de verstedelijking door ruimtelijke plannen, leerde ik van mijn leermeester Gerrit Wissink, is een kerntaak van de ruimtelijke ordening. Het gebruik van en veranderingen in de vraag naar ruimte wordt door niet-ruimtelijke krachten bepaa ...
help
Alles is eindig: professor M.W. Heslinga (31 juli 1922-11 jan 2009) \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Klerk, A.P. de \ Stol, T. \ 2009
Het leven wordt weergegeven van Heslinga: van werknemer bij Openluchtmuseum, Sociologisch Instituut Hervormde kerk via Dublin (met bijbehorend proefschrift) naar de Vrije Universiteit, betrokken bij het P.J. Meertens Instituut (wat hem de rol van Gos ...
help
Bij weefselkweek is overgang van kweek naar kas een grote bottlenek : groei na uitplanten aanzienlijk te verbeteren \ Onder glas [Artikel]
Klerk, G.-J. de \ 2009
Vanwege de zeer hoge luchtvochtigheid in weefselkweek functioneren de huidmondjes van weefselkweekplantjes nauwelijks, ook niet na het uitplanten. Om het verdampte water snel te kunnen aanvullen worden de plantjes vaak in weefselkweek beworteld en me ...
help
Eenvoudige remedies voor stress bij weefselkweekplantjes : ook planten kunnen stress hebben \ Onder glas [Artikel]
Klerk, G.-J. de \ 2007
Als planten in de natuur onder stress staan, bijvoorbeeld door droogte, beschermen ze kwetsbare componenten door speciefieke stoffen, 'protectants', in grote hoeveelheden aan te maken. Deze manier van bescherming is ook bij weefselkweek te gebruiken. ...
help
De onvervulde behoefte aan thuiszorg onder niet-gebruikers \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Schellingerhout, R. \ 2007
In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoeveel mensen met langdurige lichamelijke beperkingen thuiszorg willen gebruiken, maar hiervan (nog) geen gebruikmaken en waarom zij geen thuiszorg hebben. Hierbij worden de volgende vraagstellingen beantwoo ...
help
Goedkopere weefselkweekplantjes door kweek in het donker : kostenreductie blijft hot item \ Onder glas [Artikel]
Klerk, G.-J. de \ 2007
Weefselkweek is duur. Daardoor zijn voordelen van weefselvermeerdering maar bij een klein aantal gewassen te benutten. Tot nu toe zijn de kosten teruggbracht door stoomlijnen van de productie en door overbrengen van de bulkproductie naar lagelonenlan ...
help
Publieke werken in de negentiende eeuw \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Klerk, L.A. de \ 2006
De aanleg van polders vanaf de dertiende eeuw en de stadsuitleg in de zeventiende zijn vroege voorbeelden van planologie in handen van de overheid. De auteur concnentreert zich in dit artikel op de positie van de overheid in de periode 1860-1900; die ...
help
Uniek transportpompensysteem bij Hydron Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klerk, S. de \ 2006
Bij Hydron Flevoland is het watertransport van de winstations naar de distributiestations volledig gemoderniseerd. Tien transportpompen op drie verschillende locaties vormen tezamen een integraal systeem. Dit pompsysteem is samen met een intelligente ...
help
Veranderingen in het aanbod van informele zorg, 1991-2003 \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Boer, A.H. de \ 2006
Is het aanbod van informele zorg veranderd en is hierbij een verschil tussen mannen en vrouwen? Uit een vergelijking van gegevens van het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek uit 1991 en 2003 blijkt dat het aandeel 18-plussers dat informele zorg ...
help
Woonwensen en allochtone ouderen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Schellingerhout, R. \ Klerk, M. de \ 2005
Het aantal allochtone ouderen zal snel toenemen. Voor de woonvoorraad heeft dit belangrijke gevolgen. Zeker omdat allochtone ouderen andere woonkenmerken lijken te prefereren dan autochtone ouderen
help
Vermeerdering tulp in weefselkweek: een werkbaar protocol \ BloembollenVisie [Artikel]
Klerk, G.J. de \ Rook, W. \ Vark, A. van \ Linde, P. van der \ 2005
De veredeling van tulp gaat traag door de lange generatietijd en door langzame vermeerdering op het veld. Een veredelingsprogramma van tulp duurt al snel 25 jaar. Dit kan aanzienlijk verkort worden door vermeerdering in weefselkweek. Er is nu een wer ...
help
Het sociale netwerk en het ontvangen van informele hulp \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Boer, A.H. de \ Klerk, M.M.Y. de \ Cardol, M. \ Westert, G.P. \ 2005
In dit artikel is nagegaan welk aandeel van de volwassenen informele hulp van familieleden (geen gezinsleden) en bekenden krijgt en in hoeverre het wel of niet ontvangen van dergelijke hulp kan worden verklaard door kenmerken van het sociale netwerk. ...
help
Perspectieven op planning [themanummer] \ Agora [Artikel]
Fokkema, M. \ Klerk, L. de \ Neuman, M. \ 2005
Deze aflevering bevat de onderdelen: 1. Staan planologen voor een nieuw tijdperk? : een reflectie op het trendgevoelige veld van de planologie; 2. De duurzame vragen van de planologie: de visie van Len de Klerk; 3. Planning zonder plan: de planningsp ...
help
Regels zijn er al genoeg \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Burg, A. van der \ Sandick, H. van \ Klerk, D. de \ 2004
Reactie vanuit VROM, directie Ruimte op de werking van de Nederlandse grondmarkt. In het kader van bestemmingsplannen wijzen zij op de Nota Grondbeleid
help
Over smaak valt te twisten : de opkomst van schoonheid in de planologie [thema schoonheid] \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Klerk, L.A. de \ 2004
Aan de hand van een historische beschouwing geeft hoogleraar algemene planologie Universiteit van Amsterdam, een pleidooi waarom schoonheid juist wel een plek moet krijgen in de Nederlandse ruimtelijke ordening
help
Warmtewisselaars met gekromde buizen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Kelder, J. \ Klerk, S. de \ 2004
Conservering van vloeibare voedingsmiddelen wordt in veel gevallen bereikt door toepassing van het Ultra Hoge Temperatuur (UHT)-proces. Stork Food & Dairy Systems fabriceert al jaren UHT-sterilisatoren met als spiralen gewikkelde pijpen. Voor viskeuz ...
help
Ouderen: nu en in de toekomst [themanummer: Ouderen, doelgroep van de toekomst] \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Klerk, M. de \ 2004
In dit artikel wordt aandacht besteed aan (ontwikkelingen in) demografische kenmerken van ouderen en kenmerken van hun woonsituatie, hun gezondheid, het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie in betaald en onbetaald werk, het inkomen; aspecten die ...
help
Betaald of onbetaald : tijdsbesteding en maatschappelijke inzet onder ouderen [themanummer: Ouderen, doelgroep van de toekomst] \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Breedveld, K. \ Klerk, M. de \ Hart, J. de \ 2004
In dit artikel wordt ingegaan op de tijdsbesteding van ouderen, met een speciaal oog op hun maatschappelijke inzet (vrijwilligerswerk, informele hulp, zorg voor kleinkinderen) en op het onderscheid hierin tussen werkende en niet werkende ouderen. In ...
help
Particuliere uitvoeringsplanologie in de negentiende eeuw \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Klerk, L.A. de \ 2004
Het gangbare beeld van de stedenbouw en ruimtelijke ordening tussen 1860 en 1914 wordt gedomineerd door particulier handelen in een samenleving waarin de overheid weinig zeggenschap heeft. Een nadere blik op de praktijken van stadsontwikkeling, overh ...
help
Zeeuwse bedrijfskaartboekjes in particulier bezit : een vergeten vorm van cultureel erfgoed \ Caert-thresoor : tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland [Artikel]Bijbehorende website
Klerk, A.P. de \ Storms, M. \ 2004
Van de in Nederland bewaard gebleven kaartboeken zijn de meeste in Zeeland terug te vinden. Daarbij hebben ze een eigen karakter: kaartboeken met gegevens van één enkele boerenbedrijf. Ze zijn niet terug te vinden in archieven, maar zijn in particuli ...
help
Thema water & ruimtelijke ordening \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Klerk, L. de \ Verbruggen, H. \ Duinhoven, G. van \ Trompetter, T. \ Kraal, H. \ Verweijen, I. \ Heymans, J. \ Werf, H. van der \ Ramaker, T. \ Strootman, B. \ 2003
Landwerk brengt samen met RIZA een themanummer. Het bevat bijdragen vanuit Universiteit Amsterdam (prof. Len de Klerk) Waterbeheersing vereist technocratisch planningstelsel; vanuit IVM (Verbruggen) De economie van het ruimtelijk waterbeleid; verslag ...
help
Aanbod van informele hulp : de relatie tussen werk en informele hulp \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ 2003
In dit artikel wordt besproken hoeveel mensen binnen de potentiële beroepsbevolking (alle 18-61-jarigen) informele hulp geven en in hoeverre werkenden minder vaak helpen dan niet-werkenden. Informele hulp is hierbij opgevat als onbetaalde instrumente ...
help
The physically disabled South African female consumer's problems in purchasing clothing \ International journal of consumer studies [Artikel]
Klerk, H.M. de \ Ampousah, L. \ 2002
Physically disabled women today have to face the inconvenience of shopping for their own as well as their families' clothes and the inability of finding fashionable clothes that fit any disability. A total of 40 physically disabled women between the ...
help
Water en stedenbouw, een kleine geschiedenis \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Klerk, L. de \ 2002
help
Privacy in verpleeghuizen: oordeel van bewoners \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Boer, A. de \ Klerk, M. de \ Iedema, J. \ 2002
In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre verpleeghuisbewoners privacy als knelpunt ervaren en hoe hun privacy-oordeel kan worden verklaard uit kenmerken van bewoners en verpleeghuizen. Het beleid is gericht op de afbouw van het aandeel meerpersoonsk ...
help
Kijk op een heerlijk landschap, het waterschap Walcheren en de 18e-eeuwse wegbeplanting [landschap in archieven] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Klerk, A.P. de \ 2002
Landschappelijke situatie van Walcheren in de 18e eeuw: dankzij archieven uit de rechtsspraak te reconstrueren
help
Vloeibaar medium geeft spectaculair snellere groei : weefselkweek van dahlia \ Vakwerk [Artikel]
Klerk, G.J. de \ Brugge, J. ter \ 2001
Vergelijking door PPO tussen weefselkweek op vloeibaar en vast medium laat zien dat dahlia's op vloeibaar medium veel sneller groeien. Voedingsstoffen worden sneller en vollediger gebruikt dan in vast medium
help
Vloeibaar medium geeft spectaculair snellere groei : weefselkweek dahlia \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Klerk, G.J. de \ Brugge, J. ter \ 2001
Vergelijking tussen weefselkweek van dahlia's op vloeibaar en vast medium laat zien dat de vermeerderingsfactor ongeveer tweeënhalf maal zo hoog is bij een vloeibaar medium
help
Snelle groei na uitplanten al tijdens weefselkweek te sturen : lelie \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Langens - Gerrits, M.M. \ Brouwer, I. \ Klerk, G.J. de \ 2000
Uitgroei van bollen uit de weefselkweek en invloed van temperatuur, bolgrootte en mineralen op de stengelgroei
help
Snelle groei na uitplanten is al te sturen tijdens weefselkweek : lelie \ Vakwerk [Artikel]
Langens-Gerrits, M.M. \ Brouwer, I. \ Klerk, G.J. de \ 2000
Verslag van onderzoek door LBO/COWT naar optimaliseren van kwaliteit bollen in weefselkweekfase waardoor na uitplanten de groei uniformer en sneller is
help
Stekbeworteling: tussen talk en gen-technologie: nieuwe concepten, nieuwe mogelijkheden \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Klerk, G.J. de \ Krieken, W. van der \ 2000
De werking van auxine bij wortelvorming en de mogelijkheden die het moleculair onderzoek biedt bij de vermeerdering en veredeling van planten
help
Moeilijk regenereerbare gewassen : onderzoekers zorgen voor eerste doorbraken \ Prophyta : vakblad voor teeltmateriaal voor land- en tuinbouw [Artikel]
Klerk, G.J. de \ 2000
Bij regeneratie van scheuten, wortels en embryo's spelen de groeiregulatoren cytokinine, auxine en ethyleen een essentiële rol in de dedifferentiatie-fase, de inductiefase en de differentiatie-fase
help
Het bodembeheerplan Hollandsche IJssel als instrument voor kwaliteitsborging : kwaliteit in de praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gun, J. van der \ Ham, F. van der \ Klerk, L. de \ 1999
In dit plan worden richtlijnen, saneringsdoelen en -maatregelen, beslisstructuren en procedures uitgewerkt voor de bodemsanering van de Hollandsche IJssel en haar oevers. Het saneringsdoel is primair gericht op de ruimtelijke (her)ontwikkeling van he ...
help
Ruimte voor rust en rijkdom : de culturele betekenis van het landelijk gebied \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Klerk, L. de \ 1999
Het landelijk gebied is niet alleen meer van de gebruikers maar is ontdekt als collectief goed waar een publieke vraag naar bestaat. Welke ideaalbeelden hebben Nederlanders van het landelijk gebied? Waarover is er consensus? Een analyse van historisc ...
help
Schatting van het toekomstige aantal hulpbehoevende ouderen met behulp van een micromodelbevolking \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Ras, M. \ 1998
Om het toekomstig aantal hulpbehoevende ouderen te kunnen schatten is m.b.v. een micromodelbevolking de samenstelling van de toekomstige ouderenbevolking gesimuleerd, waarbij gebruik is gemaakt van bestaande prognoses over demografische ontwikkelinge ...
help
Niet - hormonale factoren ondersteunen regeneratie \ Prophyta : vakblad voor teeltmateriaal voor land- en tuinbouw [Artikel]
Klerk, G.J. de \ 1998
De Nederlandse Vereniging voor Plantencel- en -weefselkweek en de Vakgroep Moleculaire Biologie van de Landbouw Universiteit organiseerden een symposium over regeneratie van plantencellen
help
Project waterwinstation Harderbroek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waal, L.M. de \ Klerk, S. de \ Hendriks, L.J.W. \ 1998
help
Een functional food van moeder natuur : gezondheidsaspecten van sinaasappelsap [special dranken] \ Voeding : maandblad van de Stichting Voeding Nederland = Netherlands journal of nutrition [Artikel]
Alles, M.S. \ Klerk, M. \ Wijsman, M.R. \ 1997
De gezondheidsinvloed van vitamine C, carotenoiden, flavonoiden, kalium- en foliumzuren als bestanddelen van sinaasappelsap
help
Zilver houdt bladveroudering bij beworteling tegen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Klerk, G.J. de \ Paffen, A. \ Haralampieva, V. \ 1997
help
Hulpmiddelen bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen kunnen professionele thuiszorg nauwelijks vervangen : resultaten van een onderzoek onder alleenstaande 75-plussers \ Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie / Nederlandse Vereniging voor Gerontologie [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Huijsman, R. \ 1997
Nagegaan is bij welke clusters van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, mobiliteit en huishouden eenvoudige hulpmiddelen, inclusief woningaanpassingen, de druk op de thuiszorg kunnen verlichten
help
Actueel dossier : het groene hart, Nederlands arcadie? \ Spiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie [Artikel]
Berkel, K. van \ Hemel, Z. \ Klerk, L. de \ 1997
help
Hulpmiddelen verdwijnen vaak in de kast : hulpverleners zijn niet voldoende toegerust om ouderen te adviseren \ Senior : tijdschrift voor het ouderenwerk in Nederland en Vlaanderen [Artikel]
Groen, A. \ Klerk, M. de \ 1996
Ouderen maken nog te weinig gebruik van thuiszorg-technologie. Dit artikel is gebaseerd op een afstudeeronderzoek naar knelpunten die hulpverleners in Noord-Brabant ervaren bij het verwijzen van ouderen naar hulpmiddelen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.