Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 67

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Klerk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verstedelijking 5.0: bespiegelingen over groei, stagnatie en contractie \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Klerk, L. de \ 2010
Geleiding van de verstedelijking door ruimtelijke plannen, leerde ik van mijn leermeester Gerrit Wissink, is een kerntaak van de ruimtelijke ordening. Het gebruik van en veranderingen in de vraag naar ruimte wordt door niet-ruimtelijke krachten bepaa ...
help
Alles is eindig: professor M.W. Heslinga (31 juli 1922-11 jan 2009) \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Klerk, A.P. de \ Stol, T. \ 2009
Het leven wordt weergegeven van Heslinga: van werknemer bij Openluchtmuseum, Sociologisch Instituut Hervormde kerk via Dublin (met bijbehorend proefschrift) naar de Vrije Universiteit, betrokken bij het P.J. Meertens Instituut (wat hem de rol van Gos ...
help
De modernisering van de stad 1850-1914 : de opkomst van de planmatige stadsontwikkeling in Nederland [Boek]
Klerk, L. de \ Brinkman, E. \ cop. 2008
help
REACH en de bio-based economy; achtergrond en consequenties [Boek]
Klerk, B. de \ Es, D. van \ [ca. 2008]
Op 1 juni 2007 is de REACH verordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) van kracht geworden. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de veilige productie en het gebruik van stoffen in de Europese Unie verschove ...
help
Behoud van Zeeuwse boerderijen tussen de regels door : verslag van het symposium [Boek]
Klerk, A. de \ cop. 2007
help
Publieke werken in de negentiende eeuw \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Klerk, L.A. de \ 2006
De aanleg van polders vanaf de dertiende eeuw en de stadsuitleg in de zeventiende zijn vroege voorbeelden van planologie in handen van de overheid. De auteur concnentreert zich in dit artikel op de positie van de overheid in de periode 1860-1900; die ...
help
Perspectieven op planning [themanummer] \ Agora [Artikel]
Fokkema, M. \ Klerk, L. de \ Neuman, M. \ 2005
Deze aflevering bevat de onderdelen: 1. Staan planologen voor een nieuw tijdperk? : een reflectie op het trendgevoelige veld van de planologie; 2. De duurzame vragen van de planologie: de visie van Len de Klerk; 3. Planning zonder plan: de planningsp ...
help
Regels zijn er al genoeg \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Burg, A. van der \ Sandick, H. van \ Klerk, D. de \ 2004
Reactie vanuit VROM, directie Ruimte op de werking van de Nederlandse grondmarkt. In het kader van bestemmingsplannen wijzen zij op de Nota Grondbeleid
help
Over smaak valt te twisten : de opkomst van schoonheid in de planologie [thema schoonheid] \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Klerk, L.A. de \ 2004
Aan de hand van een historische beschouwing geeft hoogleraar algemene planologie Universiteit van Amsterdam, een pleidooi waarom schoonheid juist wel een plek moet krijgen in de Nederlandse ruimtelijke ordening
help
Particuliere uitvoeringsplanologie in de negentiende eeuw \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Klerk, L.A. de \ 2004
Het gangbare beeld van de stedenbouw en ruimtelijke ordening tussen 1860 en 1914 wordt gedomineerd door particulier handelen in een samenleving waarin de overheid weinig zeggenschap heeft. Een nadere blik op de praktijken van stadsontwikkeling, overh ...
help
Zeeuwse bedrijfskaartboekjes in particulier bezit : een vergeten vorm van cultureel erfgoed \ Caert-thresoor : tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland [Artikel]Bijbehorende website
Klerk, A.P. de \ Storms, M. \ 2004
Van de in Nederland bewaard gebleven kaartboeken zijn de meeste in Zeeland terug te vinden. Daarbij hebben ze een eigen karakter: kaartboeken met gegevens van één enkele boerenbedrijf. Ze zijn niet terug te vinden in archieven, maar zijn in particuli ...
help
Ouderen en maatschappelijke inzet : de betekenis van toenemende arbeidsparticipatie onder ouderen voor de betrokkenheid van ouderen bij politiek activisme, vrijwilligerswerk, informele hulp en zorg voor kleinkinderen [Boek]
Breedveld, K. \ Klerk, M. de \ Hart, J. de \ 2004
In dit SCP werkdocument staan de volgende vragen centraal: Hoe ziet de (vrije)tijdsbesteding van ouderen (50-69 jaar) er in het algemeen uit, en wat is hierin de afgelopen decennia (1980-2000) veranderd? Wat is onder ouderen de relatie tussen maatsch ...
help
Ruimtelijke ordening : van grachtengordel tot Vinex-wijk [Boek]
Cammen, H. van der \ Klerk, L. de \ 2003
Dit boek behandelt de historische ontwikkelingsgang van de ruimtelijke ordening in ons land. In elk tijdvak veranderden de denkbeelden over ordening en inrichting van de ruimte.In deze schets van de ruimtelijke ordening staat het plan in het middelpu ...
help
Thema water & ruimtelijke ordening \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Klerk, L. de \ Verbruggen, H. \ Duinhoven, G. van \ Trompetter, T. \ Kraal, H. \ Verweijen, I. \ Heymans, J. \ Werf, H. van der \ Ramaker, T. \ Strootman, B. \ 2003
Landwerk brengt samen met RIZA een themanummer. Het bevat bijdragen vanuit Universiteit Amsterdam (prof. Len de Klerk) Waterbeheersing vereist technocratisch planningstelsel; vanuit IVM (Verbruggen) De economie van het ruimtelijk waterbeleid; verslag ...
help
Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren : historisch-geografische en waterstaatshistorische bijdragen [Proefschrift]
Klerk, A.P. de \ 2003
Deze historisch-geografische en waterstaatshistorische publicatie behandelt drie thema's. Ten eerste de zorg voor en de betekenis van het Nederlandse landschap in nationaal en internationaal opzicht. Daarnaast komt het onderzoek naar uiteenlopende as ...
help
Water en stedenbouw, een kleine geschiedenis \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Klerk, L. de \ 2002
help
Zeeland in verschillende soorten kaarten \ Werken met Zeeuwse kaarten : handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten [Hoofdstuk uit boek]
Klerk, A.P. de \ 2002
Uitgangspunt van dit hoofdstuk is het belang van het kennen van het oorspronkelijk doel waarvoor de kaart is vervaardigd. Zo komen ter sprake: regionale kaarten (gemeenten en provincies); heerlijkheden en buitenplaatsen; waterschappen en polders; ste ...
help
Planologie van witte jas tot armanipak \ Academische reflecties : de wetenschap aan het woord over de vijfde nota [Hoofdstuk uit boek]
Klerk, L.A. de \ Hajer, M.A. \ 2002
help
Kijk op een heerlijk landschap, het waterschap Walcheren en de 18e-eeuwse wegbeplanting [landschap in archieven] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Klerk, A.P. de \ 2002
Landschappelijke situatie van Walcheren in de 18e eeuw: dankzij archieven uit de rechtsspraak te reconstrueren
help
Werken met Zeeuwse kaarten : handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten [Boek]
Beekman, F. \ Klerk, A.P. de \ Donkersloot-de Vrij, Y.M. \ 2002
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.