Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Klerk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zorg in de laatste jaren : gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-2008 [Boek]
Klerk, M. de \ Ross, J. \ 2011
Deze publicatie biedt inzicht in de gezondheid en het zorggebruik van oudere instellingsbewoners in de periode 2000-2008. Is de gezondheid - en dus de zorgzwaarte - van de bewoners toegenomen nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen? Hoe tevreden ...
help
De onvervulde behoefte aan thuiszorg onder niet-gebruikers \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Schellingerhout, R. \ 2007
In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoeveel mensen met langdurige lichamelijke beperkingen thuiszorg willen gebruiken, maar hiervan (nog) geen gebruikmaken en waarom zij geen thuiszorg hebben. Hierbij worden de volgende vraagstellingen beantwoo ...
help
Veranderingen in het aanbod van informele zorg, 1991-2003 \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Boer, A.H. de \ 2006
Is het aanbod van informele zorg veranderd en is hierbij een verschil tussen mannen en vrouwen? Uit een vergelijking van gegevens van het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek uit 1991 en 2003 blijkt dat het aandeel 18-plussers dat informele zorg ...
help
Woonwensen en allochtone ouderen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Schellingerhout, R. \ Klerk, M. de \ 2005
Het aantal allochtone ouderen zal snel toenemen. Voor de woonvoorraad heeft dit belangrijke gevolgen. Zeker omdat allochtone ouderen andere woonkenmerken lijken te prefereren dan autochtone ouderen
help
Het sociale netwerk en het ontvangen van informele hulp \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Boer, A.H. de \ Klerk, M.M.Y. de \ Cardol, M. \ Westert, G.P. \ 2005
In dit artikel is nagegaan welk aandeel van de volwassenen informele hulp van familieleden (geen gezinsleden) en bekenden krijgt en in hoeverre het wel of niet ontvangen van dergelijke hulp kan worden verklaard door kenmerken van het sociale netwerk. ...
help
Ouderen in instellingen : landelijk overzicht van de leefsituatie van oudere tehuisbewoners [Boek]
Klerk, M. de \ 2005
help
Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen [Boek]
Klerk, M.M.Y. de \ 2004
help
Ouderen: nu en in de toekomst [themanummer: Ouderen, doelgroep van de toekomst] \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Klerk, M. de \ 2004
In dit artikel wordt aandacht besteed aan (ontwikkelingen in) demografische kenmerken van ouderen en kenmerken van hun woonsituatie, hun gezondheid, het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie in betaald en onbetaald werk, het inkomen; aspecten die ...
help
Betaald of onbetaald : tijdsbesteding en maatschappelijke inzet onder ouderen [themanummer: Ouderen, doelgroep van de toekomst] \ Vrijetijdstudies [Artikel]
Breedveld, K. \ Klerk, M. de \ Hart, J. de \ 2004
In dit artikel wordt ingegaan op de tijdsbesteding van ouderen, met een speciaal oog op hun maatschappelijke inzet (vrijwilligerswerk, informele hulp, zorg voor kleinkinderen) en op het onderscheid hierin tussen werkende en niet werkende ouderen. In ...
help
Ouderen en maatschappelijke inzet : de betekenis van toenemende arbeidsparticipatie onder ouderen voor de betrokkenheid van ouderen bij politiek activisme, vrijwilligerswerk, informele hulp en zorg voor kleinkinderen [Boek]
Breedveld, K. \ Klerk, M. de \ Hart, J. de \ 2004
In dit SCP werkdocument staan de volgende vragen centraal: Hoe ziet de (vrije)tijdsbesteding van ouderen (50-69 jaar) er in het algemeen uit, en wat is hierin de afgelopen decennia (1980-2000) veranderd? Wat is onder ouderen de relatie tussen maatsch ...
help
Aanbod van informele hulp : de relatie tussen werk en informele hulp \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ 2003
In dit artikel wordt besproken hoeveel mensen binnen de potentiële beroepsbevolking (alle 18-61-jarigen) informele hulp geven en in hoeverre werkenden minder vaak helpen dan niet-werkenden. Informele hulp is hierbij opgevat als onbetaalde instrumente ...
help
Privacy in verpleeghuizen: oordeel van bewoners \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Boer, A. de \ Klerk, M. de \ Iedema, J. \ 2002
In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre verpleeghuisbewoners privacy als knelpunt ervaren en hoe hun privacy-oordeel kan worden verklaard uit kenmerken van bewoners en verpleeghuizen. Het beleid is gericht op de afbouw van het aandeel meerpersoonsk ...
help
Schatting van het toekomstige aantal hulpbehoevende ouderen met behulp van een micromodelbevolking \ Maandstatistiek van de bevolking [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Ras, M. \ 1998
Om het toekomstig aantal hulpbehoevende ouderen te kunnen schatten is m.b.v. een micromodelbevolking de samenstelling van de toekomstige ouderenbevolking gesimuleerd, waarbij gebruik is gemaakt van bestaande prognoses over demografische ontwikkelinge ...
help
Hulpmiddelen bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen kunnen professionele thuiszorg nauwelijks vervangen : resultaten van een onderzoek onder alleenstaande 75-plussers \ Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie / Nederlandse Vereniging voor Gerontologie [Artikel]
Klerk, M.M.Y. de \ Huijsman, R. \ 1997
Nagegaan is bij welke clusters van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, mobiliteit en huishouden eenvoudige hulpmiddelen, inclusief woningaanpassingen, de druk op de thuiszorg kunnen verlichten
help
Het gebruik van ADL - hulpmiddelen door ouderen : een onderzoek naar determinanten en substitutiemogelijkheden = The use of technical aids by elderly people : a study of determinants and possibilities for substitution [Proefschrift]
Klerk, M.M.Y. de \ 1997
help
Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen [Boek]
Timmermans, J.M. \ Heide, F. \ Klerk, M.M.Y. de \ 1997
help
Hulpmiddelen verdwijnen vaak in de kast : hulpverleners zijn niet voldoende toegerust om ouderen te adviseren \ Senior : tijdschrift voor het ouderenwerk in Nederland en Vlaanderen [Artikel]
Groen, A. \ Klerk, M. de \ 1996
Ouderen maken nog te weinig gebruik van thuiszorg-technologie. Dit artikel is gebaseerd op een afstudeeronderzoek naar knelpunten die hulpverleners in Noord-Brabant ervaren bij het verwijzen van ouderen naar hulpmiddelen
help
Wonen in en buiten het centrum : het dagelijks bestaan van acht typen huishoudens in en rond Amsterdam en Rotterdam [Boek]
Engelsdorp Gastelaars, R. van \ Klerk, L. de \ 1992
help
Stadsvernieuwing in de jaren negentig \ Bouw : vakblad voor het bouwmanagement [Artikel]
Klerk, L.A. de \ 1988
Stadsvernieuwing is niet louter een aanpak van woongebieden, het gaat om de gehele infrastructuur van een stad. Het bouwen voor de buurt gaat plaatsmaken voor een bredere aanpak
help
Ruimtelijke ordening : van plannen komen plannen [Boek]
Cammen, H. van der \ Klerk, L.A. de \ 1986
In dit boek passeert de ontwikkelingsgang van de Nederlandse ruimtelijke ordening de revue. Het plan staat daarbij centraal: tegen de achtergrond van de voornaamste sociaal-economische en politieke omstandigheden worden de plannen besproken die gebru ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.