Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 64

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lint
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Sense-making of the Netherlands red cross priority index model : case: typhoon Haiyan, Philippines [Studentenverslag]
Lint, Sandra van \ 2016
help
Worldwide potential of aquatic biomass 2014 [Boek]
Florentinus, A. \ Hamelinck, C. \ Lint, S. de \ Iersel, S. van \ 2014
Ecofys was asked by the Dutch ministry of the Environment (VROM) to investigate the potential of aquatic biomass for energy applications worldwide. Through a step-by-step approach a feasible potential for aquatic biomass has been determined based on ...
help
International market opportunities Biobased Economy : where do we stand and what can NL do to improve our success in identifying, creating and seizing the existing opportunities? [Boek]
Hanekamp, E. \ Lint, S. de \ Osseweijer, F. \ 2014
The biobased economy (BBE) is developing rapidly globally. How can the Netherlands take advantage of the international opportunities arising from these developments? This question was the starting point for the underlying project. This report provide ...
help
Binnenlands biomassapotentieel : biomassa uit natuur, bos, landschap, stedelijk groen en houtketen [Boek]
Kuiper, L. \ Lint, S. de \ 2008
Biomassastromen zullen gaan worden gegenereerd door diverse sectoren. In dit rapport staat de bijdrage centraal vanuit: bos, landschappelijke beplantingen, natuur en stedelijk groen, residuen uit houtverwerkende industrie, en gebruikt hout. Momenteel ...
help
Spaanse praktijken \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Lint, P. de \ 2007
Soms heb ik dat nog wel eens: dan sta ik in gedachten om drie uur ’s nachts een keizersnee te doen in een stal waar de ijskoude noordenwind ongestoord door heen blaast. Zo’n stal die we zo gepromoot hebben: gezonder voor de koeien. Dat zijn van die d ...
help
Behoud en herstel van de populatie Gelderse Slenken \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Geraedts, W. \ Ruys, J. \ Lint, W. van \ 2006
Sedert enkele jaren bezit de Stichting Het Geldersch Landschap diverse zeldzame Gelderse huisdierrassen. Inmiddels worden er naast de beroemde Witte pauwen op het Landgoed Staverden Brandrode runderen, Veluwse heideschapen, Kwakertjes, Kooikershondje ...
help
Wateropslag? Kiest u maar! \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Aendekerk, T. \ Wit, A. de \ Lint, J. van \ 2005
De nieuwe regels voor wateropslag van het Hoogheemraadschap van Rijnland noodzaken boomkwekers op zeer korte termijn grote investeringen te doen. Hoeveel dit gaat kosten hangt af van het systeem waarvoor de kweker kiest. Keuze uit meer dan 10 mogelij ...
help
Water en ruimte : meervoudig ruimtegebruik in de boomteelt [Boek]
Aendekerk, T.G.L. \ Wit, A.M. de \ Lint, J.A.J. van \ 2005
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen, Grontmij Nederland b.v. en Proba BV. hebben in opdracht van de Nederlandse Bond van Boomkwekers en de Stichting Boomkwekerijbelangen Boskoop een onderzoek uitgevoerd naar systemen voor waterberging. Z ...
help
De Grebbelinie : de Schans bij Amersfoort \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]Bijbehorende website
Lint, W.F.H. van \ 2005
Als onderdeel van de Grebbelinie ligt binnen de bebouwde kom van Amersfoort de Schans (ook Werk aan de Glashut genaamd). Door stedelijke ontwikkelingen ligt de Schans er als cultuurhistorisch object wat verloren bij. De nieuwste ontwikkelingen zijn, ...
help
De staat van het stelsel: achtergrondstudies [Boek]
Jeurissen, P.P.T. \ Lint, M.W. de \ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg \ 2004
help
Short-term prediction of traffic flow conditions in a multilane multiclass network \ Transportation and traffic theory in the 21st century : proceedings of the 15th international symposium on transportation and traffic theory, Adelaide, Australia, 16-18 July 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Hoogendoorn, S.P. \ Bovy, P.H.L. \ Lint, H. van \ 2002
help
Juridische aspecten van taakherschikking in de gezondheidszorg [Boek]
Raas, G.P.M. \ Lint, M.W. de \ Universiteit Maastricht \ 2002
help
Inzicht in e-health [Boek]
Rijen, A.J.G. van \ Lint, M.W. de \ Ottes, L. \ 2002
help
'Rood met groen', een innig verband? : een verkennend onderzoek naar de integrale 'rood met groen' ontwikkeling in Nederland, met speciale aandacht voor kennis en besluitvorming in actornetwerken [Studentenverslag]
Lint, W.J.P. de \ 2001
help
Over e-health en cybermedicine : achtergrondstudie [Boek]
Rijen, A.J.G. van \ Lint, M.W. de \ Ottes, L. \ 2000
help
Neurale netwerken voorspellen waterstanden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lint, J.W.C. van \ Vonk, Z.C. \ 1999
help
Versterking van groen in Heerlen : stadsboszone Caumerbeek : ontwikkelingsvisie, inrichtingsvisie, beheervisie [Studentenverslag]
Deugd, M. de \ Lint, W. de \ Veer, M. \ 1999
help
Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van neurale netwerken binnen het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en het ontwerpen, uitwerken en implementeren van een toepassing [Boek]
Lint, J.W.C. van \ [1997]
help
Goed bewegen kunt u leren : oefentherapie Cesar \ Veehouder en dierenarts [Artikel]
Lint, M. de \ Wolters, A. \ 1994
Aan de hand van voorbeelden van goede en slechte werkhoudingen bij veehouders en dierenartsen worden aanwijzingen gegeven ter voorkoming van klachten
help
Risico: de sleutel tot prioriteitsstelling in het milieubeleid? \ Lucht : kwartaalblad over alle facetten van luchtverontreiniging [Artikel]
Krijgsheld, K.R. \ Lint, R.J.T. van \ 1993
Ingegaan wordt op de mogelijke toepassing van prioriteitsstelling op basis van risico's in het Nederlandse milieubeleid naar Amerikaans voorbeeld
help
Classificaties in de agrarische bedrijfseconomie en sociologie: een repliek \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Lint, J.E.M. \ 1993
Kritische kanttekeningen bij classificatie-schema's van anderen
help
Radijs : aanmaak suikers, knolvorming en kieming bewust beinvloeden \ Groenten en fruit [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1988
help
De bewerkingskosten op akkerbouwbedrijven in de jaren 1973 t/m 1985 \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Lint, M.M. de \ 1988
help
Landbouwvoorlichting in Ierland verzelfstandiging en reorganisatie \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Lint, J.E.M. \ 1987
Verslag van een studiereis in september 1986. De reden hiervan was de belangstelling van Nederlandse zijde voor de wijzigingen in aanpak en werkwijzen van de voorlichtingsdienst welke voortvloeien uit de reorganisatie. De nieuwe organisatie in de vor ...
help
Transport van meststoffen in de plant 2 : selectieve opname door natuurlijke barriere \ Groenten en fruit [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1987
help
Verdampingskracht regelt opname meststoffen : meststoffen in de plant (1) \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1987
De plant heeft minerale meststoffen nodig om te kunnen groeien. De opname van meststoffen vindt plaats onder invloed van de verdampingskracht in de bladeren van de plant. Een teler kan het transport in de plant beheersen en de mest over de verschille ...
help
Transport van meststoffen in de plant 3 : glazigheid, guttatie, droogrand en voosheid voorkomen door gelijkmatige osmotische spanning \ Groenten en fruit [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1987
help
Hechtingskrachten ionen spelen belangrijke rol : meststoffen in de plant (2) \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1987
In dit artikel komt de invloed van de elektrische ladingen van de ionen op het gebied van de transporteerbaarheid door de plant aan de orde. Dit omdat zowel bij opname als bij het verdere vervoer in de plant de hechtingskrachten naast de verdampinsst ...
help
Transport van meststoffen in de plant (Slot) \ Groenten en fruit [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1987
help
Ook voorlichtingskundig vakmanschap is meesterschap \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Jong, G. de \ Lint, J. \ 1987
De technisch-economische kant van de voorlichting is behandeld. Hoe de benodigde kennis verworven kan worden en welke faciliteiten de dienst hiervoor ter beschikking stelt
help
Effects of day and night temperature on growth and flowering of chrysanthemum \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ Heij, G. \ 1987
help
CO2 and night temperature on growth and development of chrysanthemum \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Heij, G. \ Lint, P.J.A.L. de \ 1987
help
CO2 en plantengroei \ Groenten en fruit [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ Nederhoff, E.M. \ 1987
help
Goed regelen kali - en stikstofbemesting moeilijke zaak : meststoffen in de plant (3) \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1987
In dit deel van de serie: 'Meststoffen in de plant' worden de eigenschappen van de verschillende ionen besproken. Bij bemesting van planten is dit van belang omdat met deze kennis de bemesting gestuurd kan worden
help
Wisselingen dag en nacht voorlopig voldoende voor mesttoevoer : meststoffen in de plant (4) \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lint, P.J.A.L. \ 1987
In het laatste deel van de serie 'Meststoffen in de plant' aandacht voor het transport van water en meststoffen door de plant en voor de wisselingen tussen dag en nacht en het belang daarvan voor de mestverdeling
help
Transport van meststoffen in de plant 1 : verdamping verstoort evenwicht \ Groenten en fruit [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1986
help
Tomato fruit growth pattern and endogenous ethylene under normal and stress conditions \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Lacheene, Z.A. El-S. \ El-Beltagy, A.S. \ Lint, P.J.A.L. de \ 1986
help
Physiology of tomato roots with respect to substrate culture \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ Klapwijk, D. \ 1986
help
Glasshouse cucumber, effects of planting date and night temperature on leaf development \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Heij, G. \ Lint, P.J.A.L. de \ 1985
help
Groeisnelheid afhankelijk van vorm van gewas \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1985
Theoretische beschouwing van gewasgroei. Bij volgroeide gewassen moet een bladmassa worden nagestreefd, die optimale lichtvangst geeft met een minimaal gewicht. Het door licht in de bladeren gevormde voedsel moet zo min mogelijk worden gebruikt voor ...
help
De fysiologische kant van potdicht telen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1985
help
Lichtvangst, plantgewicht en groei \ Groenten en fruit [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1985
Biologische aspecten van lichtbenutting in verband met de kwaliteit van het blad en het gewas
help
Mestbalansberekening voor het Lunterse beekgebied [Boek]
Janssen, M.P.J.M. \ Lint, E.M. van \ Rookhuizen, E.H. \ 1984
In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een studie naar de berekening van mestoverschotten in gebieden met veel intensieve veehouderij. In deze studie is hierbij als voorbeeld genomen het Lunterse Beekgebied in Gelderland in 1981. Voor di ...
help
Prevailing CO2 concentrations in glasshouses \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Heij, G. \ Lint, P.J.A.L. de \ 1984
help
Fysiologische aspecten van potdicht telen \ Groenten en fruit [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1984
In verband met de stijgende gasprijs zijn de glastuinders steeds minder gaan verbruiken. Aan de hand van een onderzoek op het proefstation te Naaldwijk, in een "superdichte" klimaatkas, worden de fysiologische aspecten van deze "dichte" teelt op de g ...
help
Uit- en afspoeling van fosfaat uit de dierlijke mest : een literatuur-analyse [Boek]
Lint, E.M. van \ 1983
De landbouw speelt een rol bij de belasting van het milieu met nutrienten. Aan de hand van eerder gedane onderzoekingen tracht men hier meer inzicht te krijgen in de fosfaatbelasting op zandgronden en de wijze waarop onderzoeksresultaten tot stand zi ...
help
Het verschil tussen een lichte en een donkere kas \ De tuinderij [: vakblad voor de intensieve tuinbouw] [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ 1983
Het verband tussen licht en produktie met betrekking tot de relaties: stofproduktie en groei, produkt en kwaliteit, vroegheid en teeltduur. Verder over besparingen in relatieve of in absolute waarden. Een en ander zal verder onderzoek vragen
help
Glasshouse cucumber, effects of planting date and night temperature on flowering and fruit development \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Lint, P.J.A.L. de \ Heij, G. \ 1980
help
Telen in potdichte kassen [Boek]
Lint, P.J.A.L. de \ 1980
help
Trace and rare earth element composition of volcanic ash derived soils in South Western Kenya [Studentenverslag]
Lint, E. van \ Muilwijk, K. \ 1980
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.