Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 73

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Loon
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Gerven, L. van \ Jansen, S. \ Loon, A. van \ Lukacs, S. \ Verhoeven, F. \ Rotterdam, D. van \ Groenendijk, P. \ 2020
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. De landbouwsector lanceerde daarom in 2017 een lijst met vrijwillige maatregelen om uitspoeling van m ...
help
Kansrijke maatregelen per landbouwperceel voor schoner water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gerven, L. van \ Jansen, S. \ Loon, A. van \ Lukacs, S. \ Verhoeven, F. \ Rotterdam, D. van \ Groenendijk, P. \ 2020
‘Maatregel op de Kaart’ biedt inzicht in kansrijke maatregelen op landbouwperceelsniveau om uitstoot van fosfor en stikstof naar het water te verminderen. De kaart moet zich nog in de praktijk bewijzen en wordt verder doorontwikkeld. Maar belanghebbe ...
help
Duizend jaar menselijke invloed op de waterhuishouding van de Gooi- en Vechtstreek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Loon, A. van \ Schot, P. \ 2019
Ondanks ingrijpende maatregelen om laagvenen te vernatten, is grootschalig hydrologisch herstel tot nog toe uitgebleven. Aan de hand van een paleohydrologische reconstructie van de Gooi- en Vechtstreek werpen wij nieuw licht op de verdroging en verna ...
help
Watertekorten in landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Huijgevoort, M. van \ Rozema, J. \ Loon, A. van \ 2019
In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, kan het worden benut voor droogtebestrijding in de landbouw. Bavaria geeft concrete invulling aan hergebruik van hun gezuiverd restwater door agrarische bedrijven in de omgevi ...
help
Kennisbijeenkomsten vanuit platform ETT \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2018
De hercertificering voor ETW’ers is inmiddels opgezet en loopt. Voor de ETT’ers zijn wij nog niet zo ver, maar ook hier wordt aan de weg getimmerd. Er is een ETT-platform opgezet en er worden kennisbijeenkomsten georganiseerd. Hier een verslag van de ...
help
De bomentrainer : append bomen leren herkennen \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2018
ETW’ers in opleiding hebben vaak een hele kluif aan de vereiste sortimentslijst. Maar liefst 127 bomen moeten herkend en op naam worden gebracht. De VHG komt daarom aan het einde van dit jaar met de Bomentrainer; op smartphone, tablet of computer wor ...
help
Bodempassage Nieuwe Stijl (BoNuS) [Boek]
Bertelkamp, C. \ Hartog, N. \ Stuyfzand, P.J. \ Loon, A. van \ 2018
Verkenning van actievere mogelijkheden voor de inzet van bodempassage ter verlaging van de waterzuiveringsinspanning voor organische microverontreinigingen.
help
Evolutie van de Bomen Effect Analyse \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2018
De bijeenkomsten voor de European Tree Technicians zijn al goed ingeburgerd. Op 15 maart was er een stevige opkomst en ook het doel van de bijeenkomsten is gemeengoed: het delen van en het discussiëren over nieuwe ontwikkelingen in het vak om het ken ...
help
Boomproject van het jaar 2018 : Oude boom is grensverleggend \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2018
Voor het boomproject van het jaar 2018 vormden de inzendingen een kleurrijk palet van projecten binnen de sector. Vier genomineerden wisten zich van de overige inzendingen te onderscheiden door de combinatie van vakmanschap, innovatie, duurzaamheid e ...
help
European City of Trees 2018 \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2018
Apeldoorn heeft zich ingespannen om de jaarlijkse bomen-Award van de EAC te bemachtigen. Met deze Award wil de EAC de aandacht vestigen op de inspanningen en de ontwikkelingen die nodig zijn om onze steden groen te maken en te houden. Een zeer welkom ...
help
Ziekten en plagen bij de boomverzorger : hoe bereik je zelf de veterane fase? \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2017
Boomverzorgers hebben het graag over het vak. Welke ziekten en welke plagen gaan, en welke komen eraan? Bij bomen welteverstaan. Dat wat de boomverzorger zelf plaagt, wordt liever weggewimpeld. Jonge vakgenoten zien vaak geen gevaren, maar toch kan h ...
help
Handle with care : tophandle-zagen onveilig? \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2017
Arjan van Vliet schreef in Bomen #39 over de introductie van de tophandle-zaag in ons land. Deze zaag heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de boomverzorging en heeft het werken op hoogte enorm verlicht. Letterlijk door zijn g ...
help
Verslag Intreerede Pieter Stuyfzand, bijzonder hoogleraar Chemische Hydrogeologie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Loon, A. van \ Hartog, N. \ 2017
In 2015 werd Pieter J. Stuyfzand benoemd tot bijzonder hoogleraar Chemische Hydrogeologie aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Anderhalf jaar later, op 17 maart jongstleden, gaf hij zijn intreere ...
help
Invasieve mieren vragen om gecoördineerde aanpak \ De levende natuur [Artikel]
Noordijk, J. \ Boer, P. \ Loon, A. van \ Brooks, M. \ 2017
In Nederland worden veel exotische mieren aangetroffen en zes hiervan gedragen zich invasief. Deze mierensoorten beïnvloeden zowel de flora als de fauna en veroorzaken flinke overlast.
help
Werken aan duurzaam herstel van hoogveenlandschappen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinen, G.-J. van \ Asmuth, J. von \ Loon, A. van \ Schaaf, S. van der \ Tomassen, H. \ 2017
De Natura 2000-opgave voor de sterk aangetaste restanten van hoogveenlandschappen is het behoud en de verbetering van hoogveenkernen en hun randzones. Het lukt inmiddels om veenmos te laten groeien in de aangelegde compartimenten, maar wat zijn de vo ...
help
Regioscan Zoetwatermaatregelen : Opschalen van effecten, kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen [Poster]
Delsman, J. \ Schasfoort, F. \ Boekel, E. van \ Mulder, M. \ Reinhard, S. \ Polman, N. \ Winkel, T. te \ Tolk, L. \ Loon, A. van \ Bartholomeus, R. \ [ca. 2017]
Poster met samenvatting Regioscan zoetwater.
help
Hercertificering ETW'ers : de eindsprint kan worden ingezet \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2016
Sinds 1 januari 2013 is de hercertificeringseis voor ETW’ers ingevoerd. Om de certificering te kunnen blijven voeren moet een ETW’er punten halen volgens een vastgestelde systematiek. Veel ETW’ers dreigen in juni hun certificaat te verliezen.
help
Een statistische toetsing van de grondwaterdynamiek aan de abiotische randvoorwaarden voor ‘van grondwater afhankelijke’ terrestrische ecosystemen in Westduinen \ H2O online [Artikel]
Loon, A. van \ Meijles, J. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2016
De Kaderrichtlijn Water verplicht provincies inzicht te geven in de mate waarin de grondwaterhuishouding bijdraagt aan de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Dit vraagt om een beoordelingsmethode die gedragen wordt door medewerkers, manage ...
help
Droughts in the Anthropocene : WUR talks [Video]
Loon, A. van \ 2016
Dr. Anne van Loon (alumna of Wageningen University & Research and lecturer at University of Birmingham) tells about the human perspective of drought, including climate change and water management.
help
Toezichthouder: stakeholder of scheidsrechter? : in doorontwikkeling van toezichthouderschap heeft iedereen een rol \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2016
Om de kwaliteit van producten en diensten te vergroten zijn certificeringen een goed middel. Binnen de boomverzorging zijn er mooie certificaten ontwikkeld om vakmensen op te leiden en verder te brengen. Ze maken voor de opdrachtgever de kwaliteit va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.