Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Loon
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen [Boek]
Loon, Arnaut van \ Sjerps, Rosa \ Raat, Klaasjan \ Kools, Stefan \ 2019
Bij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en voorraadbekkens worden sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Op veel locaties zaten daar norm-overschrijdende concentraties bij. Ook bij het merendeel van de frea ...
help
Efficiëntie van beregening en subirrigatie uit grondwater : modelmatige analyses met SWAP en Hydrus-2D [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Huijgevoort, Marjolijn van \ Eertwegh, Gé van den \ Deijl, Dion van \ Loon, Arnaut van \ 2019
Gewasopbrengsten in de landbouw zijn in belangrijke mate afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de wortelzone. ’s Zomers is er door een neerslagtekort vaak een gebrek aan bodemvocht waardoor opbrengsten zonder beregening terug kunnen lopen. Zonder a ...
help
De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland [Boek]
Kools, Stefan \ Loon, Arnaut van \ Sjerps, Rosa \ Rosenthal, Loet \ 2019
Het doel van dit rapport is om de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de bronnen van drinkwater bijeen te brengen en in samenhang te presenteren. Hierbij wordt zowel ingegaan op de huidige knelpunten, als op de verwachte ontwikkelingen. He ...
help
Subirrigatie met grondwater : monitoring veldproef America, Waterschap Limburg [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Eertwegh, Gé van den \ Huijgevoort, Marjolein van \ Loon, Arnaut van \ 2018
Waterschap Limburg wil inzicht in de haalbaarheid en effectiviteit van toepassing van subirrigatie als adaptieve maatregel, waarbij het lokale ondiepe grondwater op bijv. 10 m-mv een bron van water kan zijn voor agrariërs. Subirrigatie kan dan een al ...
help
REFLECT: beoordeling van de risico's van landgebruik voor grondwaterwinningen : herziene versie van het instrument uit 1999 en implementatie van de keileemkaart [Boek]
Loon, Arnaut van \ Brink, Cors van den \ Steinweg, Carolien \ Dorland, Dorland \ 2018
In deze voorgaande versie zijn geactualiseerde belastingscores gepresenteerd en worden aan de hand van een aantal casussen aanwijzingen voor gebruik gegeven. In het voorliggende rapport wordt tevens de methode voor het bepalen van de kwetsbaarheid va ...
help
Drinkwateraspecten van een gezonde bodem [Boek]
Loon, Arnaut van \ Frijns, Jos \ 2018
Met bodemmaatregelen kan de droogtegevoeligheid van landbouwbodems worden verminderd. Ook maken zulke maatregelen verlaging van de uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater mogelijk. Dit blijkt uit een literatuurstudie ...
help
Betrouwbare en betaalbare tracerproeven, update 2017 [Boek]
Cirkel, Gijsbert \ Schans, Martin van der \ Loon, Arnaut van \ Stuyfzand, Pieter \ Huijgevoort, Marjolein van \ Kooiman, Jan Willem \ 2018
Het kwantificeren van stromingspatronen, reistijden en fluxen rond drinkwaterwinningen is een complexe opgaaf. Kennis van de ondergrond en beschikbare data zijn echter niet altijd voldoende voor betrouwbare uitspraken. Een goed uitgevoerde tracerproe ...
help
4D bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwaterwinning Helmond [Boek]
Loon, Arnaut van \ Bergsma, Emmy \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Hartog, Niels \ Kooiman, Jan Willem \ 2017
Met het formuleren van zes bouwstenen voor een 4D-benadering van bronbescherming draagt deze studie bij aan een nieuwe aanpak om grondwaterbronnen duurzaam te beheren. Deze aanpak sluit aan op veranderingen in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen ...
help
Duurzaam herstel van hoogveenlandschappen : kennis, praktijkervaring en kennisleemten bij de inrichting van hoogveenkernen, randzones en bufferzones [Boek]
Duinen, Gert-Jan van \ Asmuth, Jos von \ Loon, Arnaut van \ Schaaf, Sake van der \ Tomassen, Hilde \ 2017
De Natura 2000-kernopgaven voor de Nederlandse hoogveenrestanten zijn gericht op behoud en kwaliteitsverbetering van zowel hoogveenkernen, als overgangs- of randzones van de hoogvenen (ook wel laggs genoemd). Door hydrologische maatregelen en inricht ...
help
Gebiedsgerichte maatregelen in het mestbeleid : het perspectief voor de drinkwatersector [Boek]
Loon, Arnaut van \ Frijns, Jos \ 2017
Op basis van een screening van literatuur zijn negen typen gebiedsgerichte maatregelen in het mestbeleid geïdentificeerd. Deze maatregelen variëren van nieuwe toepassingen van reeds bewezen maatregelen, tot potentiële innovaties die nog niet in de pr ...
help
Toepasbaarheid van Duits klimaatonderzoek voor de Nederlandse watersector [Boek]
Loon, Arnaut van \ Dorland, Edu \ Hartog, Niels \ Cirkel, Gijsbert \ Bartholomeus, Ruud \ Schans, Martin van der \ Bloemendaal, Martin \ Bel, Nikki van \ Witte, Flip \ 2017
Vergelijking van de uitkomsten van het Duitse onderzoeksprogramma KLIMZUG met de onderzoeksagenda van de BTO themagroep Klimaatbestendige Watersector heeft geresulteerd in het vaststellen van onderbelichte thema’s in collectief drinkwateronderzoek. D ...
help
De gevolgen van mestgebruik voor drinkwaterwinning : een tussenbalans [Boek]
Loon, Arnaut van \ Fraters, Dico \ 2016
In de Nederlandse zand- en lössgebieden is het meststoffenbeleid mede bepalend voor de kwaliteit van grondwater als grondstof voor de productie van drinkwater. Momenteel voert het Ministerie van Economische Zaken de Evaluatie Meststoffenwet uit. Deze ...
help
Ecohydrologische atlas Overijssel : definitiestudie [Boek]
Runhaar, Han \ Dorland, Edu \ Loon, Arnaut van \ Jalink, Mark \ 2015
In opdracht van de provincie Overijssel is nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor de opzet van een Ecohydrologische Atlas. Deze moet aangeven waar in de provincie gebieden liggen die gevoelig zijn voor ingrepen in de waterhuishouding, en informatie ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.