Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 660

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Loon
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Gerven, L. van \ Jansen, S. \ Loon, A. van \ Lukacs, S. \ Verhoeven, F. \ Rotterdam, D. van \ Groenendijk, P. \ 2020
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. De landbouwsector lanceerde daarom in 2017 een lijst met vrijwillige maatregelen om uitspoeling van m ...
help
Kansrijke maatregelen per landbouwperceel voor schoner water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gerven, L. van \ Jansen, S. \ Loon, A. van \ Lukacs, S. \ Verhoeven, F. \ Rotterdam, D. van \ Groenendijk, P. \ 2020
‘Maatregel op de Kaart’ biedt inzicht in kansrijke maatregelen op landbouwperceelsniveau om uitstoot van fosfor en stikstof naar het water te verminderen. De kaart moet zich nog in de praktijk bewijzen en wordt verder doorontwikkeld. Maar belanghebbe ...
help
Kennis verzamelen voor de pluimveehouder \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Loon, M. van \ 2020
Wat is het effect van vezels? Hoe is de calciumopname bij leghennen en hoe verandert die gedurende de legperiode? Hoe verloopt de vertering van bepaalde grondstoffen bij vleeskuikens? Dat onderzoekt het Innovation Team van Agrifirm op onderzoeksbedri ...
help
Handboek vegetatiekunde : wiki Groen Kennisnet [Website]
Janssen, J. \ Schaminée, J. \ Loon, H. van \ 2019
De standaardlijst van plantengemeenschappen in Nederland betreft de klassen, orden, verbonden, associaties, subassociaties en romp- en derivaatgemeenschappen die onderscheiden zijn in de vijfdelige reeks ‘De Vegetatie van Nederland’ (Schaminée et al. ...
help
Bedreigde mierensoorten \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Noordijk, J. \ Boer, P. \ Loon, A.J. van \ 2019
Recent zijn alle mierengegevens bij elkaar gebracht om een verspreidingsatlas te maken. Tijdens dit proces is tevens geëvalueerd welke soorten in ons land bedreigd zijn in hun voorkomen. Dat blijken er behoorlijk wat te zijn.
help
Watertekorten in landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Huijgevoort, M. van \ Rozema, J. \ Loon, A. van \ 2019
In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, kan het worden benut voor droogtebestrijding in de landbouw. Bavaria geeft concrete invulling aan hergebruik van hun gezuiverd restwater door agrarische bedrijven in de omgevi ...
help
Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen [Boek]
Loon, Arnaut van \ Sjerps, Rosa \ Raat, Klaasjan \ Kools, Stefan \ 2019
Bij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en voorraadbekkens worden sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Op veel locaties zaten daar norm-overschrijdende concentraties bij. Ook bij het merendeel van de frea ...
help
Behoud groen erfgoed : Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland [Boek]
Kemenade, L. van \ Maes, B. \ Loon, R. van \ Dool, E. van den \ 2019
De staat van instandhouding van de autochtone, wilde bomen en struiken in Nederland is slecht. Het aandeel van de wilde bomen en struiken op het totaal van het bosareaal en de landschapselementen die uit bomen en struiken bestaan, is naar schatting l ...
help
Efficiëntie van beregening en subirrigatie uit grondwater : modelmatige analyses met SWAP en Hydrus-2D [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Huijgevoort, Marjolijn van \ Eertwegh, Gé van den \ Deijl, Dion van \ Loon, Arnaut van \ 2019
Gewasopbrengsten in de landbouw zijn in belangrijke mate afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de wortelzone. ’s Zomers is er door een neerslagtekort vaak een gebrek aan bodemvocht waardoor opbrengsten zonder beregening terug kunnen lopen. Zonder a ...
help
De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland [Boek]
Kools, Stefan \ Loon, Arnaut van \ Sjerps, Rosa \ Rosenthal, Loet \ 2019
Het doel van dit rapport is om de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de bronnen van drinkwater bijeen te brengen en in samenhang te presenteren. Hierbij wordt zowel ingegaan op de huidige knelpunten, als op de verwachte ontwikkelingen. He ...
help
Behoud van spiermassa bij veroudering en ziekte \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Kouw, I. \ Loon, L. van \ 2019
Naast de algemene afname van spiermassa en spierkracht, krijgen veel ouderen te maken met kortdurende acute klinische situaties die dit proces versnellen. Gelukkig kunnen specifieke voedingsstrategieën en het stimuleren van fysieke activiteit het ver ...
help
Damage to dykes and levees in the Netherlands is extensive and increases with muskrat (Ondatra zibethicus) density \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Ydenberg, R.C. \ Loon, E.E. van \ Bos, D. \ Hemert, H. van \ 2019
In Nederland worden muskusratten intensief bestreden. De bestrijding is een middel om de (water-) veiligheid te waarborgen, door graverij in dijken, waterkeringen en andere infrastructuur te voorkomen. Tot in het vorige decennium was het echter een o ...
help
Duizend jaar menselijke invloed op de waterhuishouding van de Gooi- en Vechtstreek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Loon, A. van \ Schot, P. \ 2019
Ondanks ingrijpende maatregelen om laagvenen te vernatten, is grootschalig hydrologisch herstel tot nog toe uitgebleven. Aan de hand van een paleohydrologische reconstructie van de Gooi- en Vechtstreek werpen wij nieuw licht op de verdroging en verna ...
help
Van stadsboom naar bomenstad \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Loon, A. van \ 2019
De boomverzorging heeft zich in razend tempo ontwikkeld. Praktijk en onderwijs gaan hier hand in hand. Eerder werkte de VHG samen om de BBL-opleiding voor boomverzorgers en de hboleergang Bomen en Stedelijke omgeving neer te zetten. Met de research f ...
help
Door eendrachtige samenwerking : de geschiedenis van de aardappelveredeling in Nederland, van hobby tot industrie 1888 - 2018 [Proefschrift]
Loon, Jan van \ 2019
help
Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
help
Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
help
Subirrigatie met grondwater : monitoring veldproef America, Waterschap Limburg [Boek]
Bartholomeus, Ruud \ Eertwegh, Gé van den \ Huijgevoort, Marjolein van \ Loon, Arnaut van \ 2018
Waterschap Limburg wil inzicht in de haalbaarheid en effectiviteit van toepassing van subirrigatie als adaptieve maatregel, waarbij het lokale ondiepe grondwater op bijv. 10 m-mv een bron van water kan zijn voor agrariërs. Subirrigatie kan dan een al ...
help
Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.