help
Wat is natuurbescherming nog in dit land... \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2019
Dit komt u mogelijk bekend voor: vrij naar Gorter, meer dan honderd jaar geleden. Natuurbescherming bestond in feite nog helemaal niet; Gorter had het over de natuur zélf.
help
Plaagdieren? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2019
Ze zijn volop in het nieuws, de “plaagdieren”. Daarmee worden met name ratten en muizen bedoeld. Idiote aanduiding overigens. Natuurlijk bestaan er volgens De Faunabescherming helemaal geen plaagdieren.
help
een nieuwe waarheid \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2017
Zonder twijfel is voor onze flora en fauna verreweg de belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen periode het inwerkingtreden van de nieuwe Wet natuurbescherming op 1 januari van dit jaar. U heeft er al eerder over kunnen lezen in ons tijdschrift en ...
help
Roeke(n)loze provincies \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2017
Vóór het jaar 2002 was het niet mogelijk om een juridische procedure te beginnen tegen beslissingen van de overheid om al of niet soorten te bestrijden of te bejagen. Alleen de Tweede Kamer kon een minister tot de orde roepen.
help
Stekelstaart versus witkop \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2016
De rosse stekelstaart eend en de witkopeend, kent u ze? Waarschijnlijk niet, want beide soorten zijn niet bepaald gewoon in Nederland. En toch loont een kennismaking de moeite, want er zit aan deze eenden een leerzaam verhaal…
help
Vrouwe Justitia… \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2016
Wat zouden we graag eens goed nieuws brengen. Maar helaas, het nieuws van de afgelopen maanden is slecht en de vooruitzichten voor volgend jaar ronduit desastreus. Dit had misschien anders geformuleerd moeten worden, want sommige verstandige lezers h ...
help
Damherten Amsterdamse Waterleidingduinen \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2016
D amherten krijgen de schuld van de achteruitgang in biodiversiteit in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De beheerders van het gebied zijn daarom van plan de populatie herten te decimeren. Er zijn veel redenen voor de teruglopende biodiversiteit bet ...
help
Zwanen massaal afgeschoten in Groene Hart [Video]
Niesen, H. \ Born, J. \ 2016
Uitzending van EenVandaag, februari 2016
help
Naar een nieuwe Wet Natuur \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2015
H et voorstel voor de nieuwe Wet natuurbescherming ligt inmiddels bij de Eerste Kamer en belooft weinig goeds voor in het wild levende dieren. Ook de ganzenbestrijding heeft epidemische vormen aangenomen, zelfs het vergassen van ruiende ganzen is nu ...
help
Naar een nieuwe Wet Natuur \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2015
D e Faunabescherming voert jaarlijks tientallen juridische procedures. Omdat provinciebesturen maar al te gemakkelijk gehoor geven aan de eeuwige klaagzang van boeren en jagers over de vreselijke schade die sommige diersoorten zouden aanrichten. CDA, ...
help
Naar een nieuwe Wet Natuur \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2014
‘Het lijkt alsof we het alleen maar drukker krijgen’, verzuchtte Harm Niesen aan het begin van zijn praatje tijdens de jaarvergadering op 1 september. Een van de zaken die De Faunabescherming blijft bezighouden, is de nieuwe Wet Natuur. Deze moet bin ...
help
Alle jacht is plezierjacht \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2014
Waarom strijdt De Faunabescherming al bijna 40 jaar tegen de jacht in Nederland? Harm Niesen zet nog maar eens op een rijtje waarom ‘goede’ jacht niet bestaat en jagers de natuur ernstige schade toebrengen.
help
Naar een exotisch Nederland \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2013
I n deze Argus bespreekt voorzitter Harm Niesen de term ‘exoot’. Het begrip blijkt zeer ‘inflatiegevoelig’. Dit dankzij de Voedsel- en Warenautoriteit, die de definitie zo heeft aangepast dat nu elke soort, waaronder menselijke dieren, opeens het lab ...
help
De kwestie: damherten \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ Dekker, N. \ 2013
D e damherten in (en buiten) de Amsterdamse Waterleidingduinen hielden de gemoederen de afgelopen maanden flink bezig. In een door De Faunabescherming aangespannen procedure besliste de rechter dat damherten die zich buiten de hekken van het gebied o ...
help
Afgrijzen over Bleker’s Natuurwet verenigd \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2012
In zekere zin is dit een naadloos vervolg op het verhaal in de laatste Argus van vorig jaar (2011_3). Weer zal het gaan over Bleker en weer zal het gaan over ganzen.
help
Minkukels... \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2007
Een artikel over de onzinnigheid van het uitzetten van korhoenders op de Hoge Veluwe. Nog nooit is een uitzetproject met gefokte tamme korachtige hoenders ergens in Europa geslaagd. Omdat er zo weinig tegengeluiden worden gehoord en omdat het in de l ...
help
Naar een verantwoord faunabeleid : ganzen! \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2007
Van 1994 tot 2004, de periode van de snelle groei, werden er geen ganzen in Nederland geschoten. De schade werd vergoed door het faunafonds, omdat Nederland zo’n grote verantwoordelijkheid heeft voor de internationale populaties wilde ganzen. Door vo ...
help
De rosse stekelstaarteend : testcase voor het exotenbeleid in Engeland en Nederland \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2006
Reportage over de rosse stekelstaarteend (Oxyura jamaicensis)
help
Unieke Sallandse korhoenders bedreigd door de Hoge Veluwe \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2005
Het gaat slecht met de korhoenders in ons land. Circa vijfendertig jaar geleden kwamen ze eigenlijk in alle geschikte gebieden nog wel voor. De Hoge Veluwe heeft vergunning gekregen om 1000 dieren uit te gaan zetten, over een periode van tien jaar. H ...
help
Rechters corrigeren falend provinciaal beleid : twee jaar ervaringen met de flora- en faunawet \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Niesen, H. \ 2004
Inventarisatie van rechtzaken, die Faunabescherming heeft aangespannen tegen provinciale faunabeheerplannen. Het bevat een overzicht naar aantallen bezwaarschriften per provincie, per diersoort; met daarnaast het aantal gerechtelijke uitspraken per p ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.