Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Oomen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater [Boek]
Rutgers, M. \ Brand, E. \ Janssen, P.J.C.M. \ Marinković, M. \ Muller, J.J.A. \ Oomen, A.G. \ Otte, P.F. \ Swartjes, F.A. \ Verbruggen, E.J.M. \ 2019
De GenX-technologie wordt gebruikt om onder andere coatings te produceren, zoals Teflon. Hierbij komt de stof HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy) propaanzuur, of FRD902/FRD903) vrij. Deze stof is giftig en verspreidt zich naar lucht, o ...
help
Rapport : De groene sector aantrekkelijk voor jongeren? Een segmentatieonderzoek naar drijfveren van jongeren om voor de groene sector te kiezen [Boek]
Oomen, K. \ Voorn, M. \ Vegter, F. \ 2018
GroenPact heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide studenten in de groene sector, nu en in de toekomst. Daartoe moet onder meer het imago van groene opleidingen onder jongeren verbeterd word ...
help
Q-koorts, een kwestie van erkenning : een onderzoek naar de lessen die de overheid uit de Q-koorts epidemie heeft getrokken [Boek]
Govers, E. \ Dorst, P. van \ Oomen, L. \ 2017
In 2012 heeft de Nationale ombudsman het rapport ‘ Het spijt me’, over Q-koorts en de menselijke maat (2012/100) uitgebracht. Een belangrijke aanbeveling daarin was dat de overheid excuses en een financiële tegemoetkoming zou moeten aanbieden aan de ...
help
Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden : risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden [Boek]
Zeilmaker, M.J. \ Janssen, P. \ Versteegh, A. \ Pul, A. van \ Vries, W. de \ Bokkers, B. \ Wuijts, S. \ Oomen, A. \ Herremans, J. \ 2016
Het RIVM heeft in deze risicobeoordeling onderzocht in hoeverre de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) tussen 1970 en 2012 uit de fabriek in Dordrecht is vrijgekomen in het milieu en welke mogelijke gezondheidseffecten dat heeft gehad voor omwonenden. Hie ...
help
Klimaatbuffer IJsselmonde stadshavens Rotterdam -XL- : aanbevelingen voor een duurzame inrichting van het watersysteem [Boek]
Maka, C. \ Oomen, D. \ Veldt, P. \ Litjens, G. \ 2013
In dit tweede werkdocument beschrijven we de kansen die initiatiefnemers anno 2013 zien om delen van IJsselmonde door middel van een natuurlijke klimaatbuffer beter voor te bereiden op de snelle klimaatverandering. De ambitie is om het eiland IJsselm ...
help
Relatie bodemverontreiniging en gezondheid : wat zijn de mogelijkheden om de gezondheidsrisico's door bodemverontreiniging te kwantificeren? [Boek]
Oomen, A.G. \ 2010
De bestaande normstelling voor bodemverontreiniging is een geschikt instrument om aan te geven wanneer gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar zijn. De benadering is echter ongeschikt om de omvang van eventuele schadelijke gezondheidseffecten als gevolg ...
help
Ontwikkelingsperspectieven voor de Oude Maasarm : een inspiratie boek [Boek]
Braakhekke, W. \ Winden, A. van \ Oomen, D. \ 2009
Tussen Ooijen en Wanssum ligt, parallel aan de Maas, een 10 kilometer lange Oude Maasarm – nu nog afgesloten van de rivier zelf. Provincie, gemeentes, Rijkswaterstaat en waterschap willen hier een gebiedsontwikkeling op gang brengen. Deze moet drie r ...
help
Praktisch en Oriënterend onderwijs : (Loopbaan)leren op basis van arbeidsgebieden en een krachtige leeromgeving [Boek]
Otten-Oomen, E. \ Oomen, A. \ 2009
Praktisch en Oriënterend onderwijs combineert het leren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). In deze benadering realiseert de school de kerndoelen en biedt leerlingen, vroeger en breder dan voorhe ...
help
Praktisch en Oriënterend onderwijs : Loopbaanleren in de onderbouw vo [Boek]
Oomen, A. \ 2009
Praktisch en Oriënterend onderwijs is een manier om loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) te integreren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo). Het kan worden toegepast in de breedste zin: zowel vmbo als havo en vwo. Praktisch en Oriënt ...
help
Quick-scan verstoring fauna door laagvliegen [Boek]
Grift, E.A. van der \ Foppen, R. \ Loos, W.-B. \ Molenaar, H. de \ Oomen, D. \ Reijnen, R. \ Sierdsema, H. \ Wegman, R. \ 2008
De effecten van militair laagvliegen (in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden) op vogels en zoogdieren. Het betreft hierbij zowel helikopters als straaljagers. De gebieden betreft zowel de Ecologische Hoofdstructuur als Natura 2000 gebieden. Het ...
help
Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders met functie Waternatuur : in het gebied van het Waterschap Brabantse Delta [Boek]
Dam, H. van \ Oomen, E. \ Zaaijer, E. \ 2007
Het Waterschap Brabantse Delta wil de ecologische kwaliteit van een aantal vennen, wielen en meanders herstellen. Voor onderbouwing van noodzakelijke maatregelen worden kansrijke locaties geselecteerd op grond van draagvlak bij de eigenaren, haalbaar ...
help
Direct zaaien van maïs in een partnergewas : zoektocht naar een duurzame teelt [Boek]
eekeren, N. van \ Prins, U. \ Oomen, G. \ 2007
In deze brochure worden in hoofdstuk 2 de redenen voor de teelt van maïs op een biologisch melkveebdrijf besproken. In hoofdstuk 3 worden de teelttechnische problemen van de huidige biologische maïsteelt beschreven en worden de best mogelijke oplossi ...
help
Zorg en landbouw, op weg naar verbindingslandbouw [Boek]
Oomen, E. \ 2002
help
Samenstelling van voedingsmiddelentabellen met gehalten aan transvetzuren ten behoeve van epidemiologisch onderzoek [Boek]
Oomen, C.M. \ Feskens, E.J.M. \ Kok, F.J. \ Brants, H.A.M. \ Erp-Baart, A.M.J. van \ Kromhout, D. \ 2000
Om de transvetzuurinneming in de tijd te vergelijken en de grootte van het effect op o.a. plasmalipiden en coronaire hartziekten in de Zutphen Ouderen Studie te bestuderen, wordt een schatting van het gehalte van transvetzuren in voedingsmiddelen gem ...
help
Mest, stro en voer : het gemengde bedrijf op afstand als optie voor een zelfstandige biologische landbouw in de regio West- en Midden-Nederland : samenvatting [Boek]
Hendriks, K. \ Oomen, G. \ 2000
help
Mest, stro en voer : het gemengde bedrijf op afstand als optie voor een zelfstandige biologische landbouw in de regio West- en Midden-Nederland [Boek]
Hendriks, K. \ Oomen, G. \ 2000
help
Studies ten behoeve van het VROM-raadsadvies "Mobiliteit met beleid"Verhandelbare rechten voor verkeer en vervoer als instrument van klimaatbeleid [Boek]
Driel, P. van \ Nentjes, A. \ Rietveld, P. \ Broek, J. ten \ Hoogbergen, M. \ Oomen, M. \ Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer \ 1999
help
Biologische groenteteelt [Boek]
Oomen, G.J.M. \ Willems, B. \ Bor, N.A. \ 1996
Aim of this project is to make a textbook for secondary and higher agricultural education related to vegetable production in the open and under protected cultivation. Topics are: soil, nature, plant protection and nitrogen balance
help
De Gewasbeschermingskennisbank: structuur en standaarden [Boek]
Janssen-van Bergeijk, K. E. \ Barwegen, J. \ Botden, H. \ Brinkman, H. \ Hartog, A. den \ Oomen, P.A. \ Oostelbos, P. \ Teylingen, R. van \ 1994
help
De ecologische landbouw als vakgebied van de Landbouwuniversiteit [Boek]
Goewie, E.A. \ Oldeman, R.A.A. \ Oomen, G.J.M. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.