Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 35 / 35

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Oomen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Relatie bodemverontreiniging en gezondheid : wat zijn de mogelijkheden om de gezondheidsrisico's door bodemverontreiniging te kwantificeren? [Boek]
Oomen, A.G. \ 2010
De bestaande normstelling voor bodemverontreiniging is een geschikt instrument om aan te geven wanneer gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar zijn. De benadering is echter ongeschikt om de omvang van eventuele schadelijke gezondheidseffecten als gevolg ...
help
Ontwikkelingsperspectieven voor de Oude Maasarm : een inspiratie boek [Boek]
Braakhekke, W. \ Winden, A. van \ Oomen, D. \ 2009
Tussen Ooijen en Wanssum ligt, parallel aan de Maas, een 10 kilometer lange Oude Maasarm – nu nog afgesloten van de rivier zelf. Provincie, gemeentes, Rijkswaterstaat en waterschap willen hier een gebiedsontwikkeling op gang brengen. Deze moet drie r ...
help
Een Staats-Spaanse Linie als waterberging in Zeeuws-Vlaanderen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oomen, W. \ Keuninck, B. de \ 2008
Als het aan de Zeeuws-Vlamingen ligt krijgen de Staats-Spaanse linies uit de Tachtigjarige oorlog hun vroegere aanzien terug. En dat in aansluiting op de uitvoering van de plannen van het Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21) en de ontwikkeling van de ...
help
Quick-scan verstoring fauna door laagvliegen [Boek]
Grift, E.A. van der \ Foppen, R. \ Loos, W.-B. \ Molenaar, H. de \ Oomen, D. \ Reijnen, R. \ Sierdsema, H. \ Wegman, R. \ 2008
De effecten van militair laagvliegen (in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden) op vogels en zoogdieren. Het betreft hierbij zowel helikopters als straaljagers. De gebieden betreft zowel de Ecologische Hoofdstructuur als Natura 2000 gebieden. Het ...
help
Purperreigers op reis : satellietzenders geven inzicht in de trek van een bijzondere moerasvogel \ Wildlife magazine : een wereld aan wildlife [Artikel]
Oomen, P. \ 2007
De purperreiger is een imposante, in Nederland voorkomende vogel waarover nog lang niet alles bekend is. Een lopend onderzoek, waarin gezenderde purperreigers worden gevolgd tot in hun overwinterigsgebied ten zuiden van de Sahara, moet hier veranderi ...
help
Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders met functie Waternatuur : in het gebied van het Waterschap Brabantse Delta [Boek]
Dam, H. van \ Oomen, E. \ Zaaijer, E. \ 2007
Het Waterschap Brabantse Delta wil de ecologische kwaliteit van een aantal vennen, wielen en meanders herstellen. Voor onderbouwing van noodzakelijke maatregelen worden kansrijke locaties geselecteerd op grond van draagvlak bij de eigenaren, haalbaar ...
help
Een zee van ruimte : het watersysteem voor deelplan II Meerstad Groningen \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Oomen, D. \ 2006
Dit masterplan uit Groningen geeft in grote lijnen aan waarlangs het overwegend agrarische landschap omgevormd gaat worden tot een multifunctioneel woon-, werk- recreatie- en natuurgebied. De totale ontwikkeling is voorzien voor de periode 2006-2026. ...
help
Waarheen met Parkstad Limburg? \ Geografie [Artikel]
Oomen, H. \ 2005
Zeven jaar geleden verenigden zeven gemeenten uit de oostelijke Mijnstreek zich in Parkstad Limburg. De bedoeling was: zich een nieuwe identiteit aanmeten, gebruikmakend van hun landschappelijke karakteristiek en ruimtelijke structuur. De vorig jaar ...
help
Twintig jaar goede bedoelingen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Oomen, P.A. \ 2004
Terugblik op twintig jaar beleid en ontwikkeling in de gewasbescherming
help
Zorglandbouw heeft toekomst : toenemende erkenning voor de waarde van het werken met planten en dieren : 'verbreding landbouw' (5) \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Hassink, J. \ Oomen, E. \ 2004
Zorgboerderijen ontwikkelen zich snel in Nederland. De doelgroep bestaat niet meer alleen uit verstandelijk gehandicapten maar ook uit mensen met bijv. een psychiatrische of verslavingsproblematiek. De werkzaamheden op een zorgboerderij, met name het ...
help
Biobeschikbaarheid van contaminanten in het menselijk lichaam : hoe werkt het en wat kan ik ermee? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swartjes, F.A. \ Oomen, A.G. \ 2004
Verslag van experimenteel RIVM-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van VROM, om voor locatiespecifieke beoordeling van bodemverontreiniging een correctie voor biobeschikbaarheid toe te passen. Het streven van RIVM is om in ieder geval meer inzicht te v ...
help
Reorganisatie van de stedelijke drinkwatersector in Jemen : Nederland speelt belangrijke rol in decentralisatie nutsvoorzieningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Trommelen, B. \ Oomen, J. \ Hoorn, J. van \ Blom, J. \ 2003
In het kader van de ontwikkelingssamenwerking met Jemen draagt Nederland bij aan de verbetering van de stedelijke nutsvoorzieningen in dat land. In 1999 werd begonnen met een project in Rada (30.000 inwoners), als centrum van een door Nederland onder ...
help
Zorg en landbouw, op weg naar verbindingslandbouw [Boek]
Oomen, E. \ 2002
help
Studies ten behoeve van het VROM-raadsadvies "Mobiliteit met beleid"Verhandelbare rechten voor verkeer en vervoer als instrument van klimaatbeleid [Boek]
Driel, P. van \ Nentjes, A. \ Rietveld, P. \ Broek, J. ten \ Hoogbergen, M. \ Oomen, M. \ Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer \ 1999
help
De Kromme Rijn als ecologische verbindingszone : evaluatie van een natuurvriendelijk herinrichtingsproject \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oomen, W.W.J. \ 1998
help
Verfijning van de N-bemesting in de biologische landbouw met behulp van het model N-DICEA \ Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization [Artikel]
Bokhorst, J.G. \ Oomen, G.J.M. \ [1998]
Voor de teelt van winterwortel, peen, prei en bloembollen werd het stikstofmodel N-DICEA als hulpmiddel gebruikt op biologische bedrijven om de stikstofhuishouding te sturen. Het model wordt beschreven en getest voor de akkerbouw (bodemtypen: zware z ...
help
Maasvlakte 2 : een analyserend onderzoek en de bepaling van uitgangspunten voor de inrichting van de tweede Maasvlakte [Studentenverslag]
Biemans, R. \ Oomen, E. \ Oudejans, P. \ 1998
help
Maasvlakte 2 : is er leven na Voornes Duin? [Studentenverslag]
Biemans, R. \ Oomen, E. \ Oudejans, P. \ 1998
help
Stroming water door macroporien \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Booltink, H. \ Oomen, G. \ 1994
By-pass flow (flowing of water through macropores in the soil) influences soil fertility and the leaching of nutrients. This article discusses how to measure by-pass flow in the soil, and describes advantages and disadvantages for biological agricult ...
help
De ecologische landbouw als vakgebied van de Landbouwuniversiteit [Boek]
Goewie, E.A. \ Oldeman, R.A.A. \ Oomen, G.J.M. \ 1993
help
Verslag van de bijeenkomst van de Kring voor Remote Sensing gehouden op 3 september 1986 [Boek]
Oomen, C.P.C. \ Berg, J. van den \ Nossin, J.J. \ 1987
help
Het agrarisch perspectief in het streekplan 'Vergoeding van onevenredige schade' \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Oomen, C.B.J. \ 1986
Over hoe vergoedingen, in verband met geleden schade of gederfde inkomsten door landbouwers tengevolge van bestemmingsplannen, bij de wet worden geregeld en hoe deze geregeld zouden moeten worden
help
PPROVITERM : overzicht ervaringen '80-'81 en plannen '81-'82 met terminals bij de afdelingen Onderzoek en Civieltechniek van de provinciale Direkties van de Landinrichtingsdienst [Boek]
Oomen, C. \ 1981
help
Technisch informatiesysteem landinrichtingsprojekten TINFOL : interimrapport mei 1981 [Boek]
Oomen, C. \ 1981
help
De bronnen van de Gelderse beken \ Gelders landschap [Artikel]
Oomen, H.C.J. \ 1981
Bronnen zijn het zichtbare grondwater. Wat voor type bron het is hangt van de plaatselijke geologische formatie af. Sprengen zijn uitgegraven bronnen die anders bij droge tijden droog zouden vallen. Rondom de bronnen die altijd water geven, heeft zic ...
help
Toeristische voorzieningen Zeeland : inventarisatie [Boek]
Oomen, A.J.A.M. \ Thoenes, K.H. \ 1975
help
Watersport op het Veerse meer [Boek]
Oomen, A.J. \ Thoenes, K.H. \ 1974
help
Mens en ecologie: visies op de relatie tussen mens en milieu [Boek]
Oomen, H.C.J. \ Zielhuis, R.L. \ Nelissen, N.J.M. \ 1973
help
Een orienterend morfologisch onderzoek naar de oorzaken van slompgevoeligheid en andere aspecten van het gedrag van zavelige gronden in de Haarlemmermeer [Studentenverslag]
Oomen, A.P.J.M. \ 1967
help
Verslag van het werkkamp van de Nijmeegse Biologen Vereniging gehouden in het gebied van de Oude Rijnstrangen bij Pannerden 25 juli - 6 augustus 1966 [Boek]
Geelen, J.F.M. \ Oomen, H.C.J. \ 1966
help
De woudgronden van Midden - Groningen [Studentenverslag]
Oomen, A.P.J.M. \ Schelhaas, R.M. \ 1966
help
Verslag van het werkkamp van de Nijmeegse Biologen Vereniging gehouden op de Hamert, 26 juli - 7 aug. 1965 [Boek]
Geelen, J.F.M. \ Oomen, H.C.J. \ [1965]
help
Verslag van het werkkamp van de Nijmeegse Biologen Vereniging gehouden op de Hamert, 27 juli - 8 aug. 1964 [Boek]
Geelen, J.F.M. \ Oomen, H.C.J. \ [1964]
help
Verslag van het werkkamp van de Nijmeegse Biologen Vereniging gehouden op de Hamert, 5 - 17 augustus 1963 [Boek]
Geelen, J.F.M. \ Oomen, H.C.J. \ [1963]
help
De strijd om het bestaan ofwel de oecologie der dieren [Rede]
Oomen, H.C.J. \ 1963
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.