Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 56

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Oomen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De bodem onder ons bestaan : interview met prof.dr. Lijbert Brussaard over de biologie van de bodem \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2017
Lijbert Brussaard heeft samen met zijn medewerkers de bodembiologie in Wageningen op de kaart gezet. Onlangs is hij na 28 jaar met emeritaat gegaan. Ekoland zocht hem op.
help
Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Apeldoorn, D. van \ Rossing, W. \ Oomen, G. \ 2017
Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte v ...
help
Factsheet biologische bollenteelt voor professionals : studiedag biologische bollenteelt 1 december 2016 [Factsheet]
Raaijmakers, M. \ Oomen, E. \ Velden, L. van der \ 2016
Het areaal biologische bollenteelt in Nederland is nog zeer beperkt, ongeveer 30 hectare, maar het neemt wel langzaam toe. Er zijn nu zo’n 10 telers van biologische bloembollen waaronder één teler van saffraan krokussen. Daarnaast is er een bedrijf d ...
help
Hoe meer diversiteit hoe beter? : onderzoek naar de effecten van biodiversiteit lijken veelbelovend: wordt vervolgd \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Apeldoorn, D. van \ Rossing, W. \ Oomen, G. \ 2015
Ecologen zijn het er over eens, diversiteit draagt bij aan de stabiliteit van ecosystemen. En met dit inzicht wordt er nu ook binnen de landbouw volop geëxperimenteerd. Maar waar ligt de grens?
help
Loopkevers : loopkevers moeten op de akker zelf worden gekoesterd, want hun actieradius is beperkt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2014
Plaaginsecten worden in toom gehouden door predatoren en parasitoiden. Er is al veel bekend over de vliegende brigade (sluipwespen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes e.d.) en over hoe je die kunt inzetten voor biologische bestrijding van plagen. Over d ...
help
Thuisvoordeel voor mest van eigen bodem : door steeds op dezelfde manier te bemesten, maakt het bodemleven voedingsstoffen sneller beschikbaar \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2014
Muhammad Imtiaz Rashid kwam vanuit Pakistan naar Wageningen om te bestuderen hoe het gebruik van vaste mest de bodembiologie beïnvloedt. Hij ontdekte dat het bodemleven zich instelt op het type mest dat gegeven wordt en dat de mest hierdoor sneller v ...
help
Op weg naar de beste mest : nieuw onderzoek laat zien wat er precies met mest gebeurt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2013
Ghulam Mustafa Shah en Ghullam Abbas Shah, beiden uit Pakistan, kregen een beurs om bij een 'gerenommeerde universiteit in het buitenland' te promoveren. Zij wilden onderzoeken wat er in en met vaste mest gebeurt vanaf de productie door dieren tot de ...
help
Direct zaaien van snijmaïs : een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem [Brochure]
Prins, U. \ Oomen, G. \ Eekeren, N. van \ 2009
De traditionele teelt van snijmaïs met ploegen, frezen of spitten heeft te kampen met een aantal belangrijke problemen. Achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid, verslechtering van de bodemstructuur, verlies van vruchtbare grond door watererosie, ove ...
help
A learning tool for sustainability at a mixed ecological farm [Presentatie]
Wolfert, J. \ Goewie, E.A. \ Beulens, A.J.M. \ Scholten, H. \ Lantinga, E.A. \ Oomen, G.J.M. \ [ca. 2008]
help
Directzaai van snijmaïs biedt perspectieven voor de toekomst \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Prins, U. \ Eekeren, N. van \ Oomen, G. \ 2007
Sinds 2004 doen melkveehouders van het Overlegplatform Duinboeren en de graslandstudiegroep Zuid-West Drenthe in samenwerking met het Louis Bolk Instituut onderzoek naar directzaai van mais onder gangbare en biologische omstandigheden. Van de ervarin ...
help
Direct zaaien van maïs in een partnergewas : zoektocht naar een duurzame teelt [Boek]
eekeren, N. van \ Prins, U. \ Oomen, G. \ 2007
In deze brochure worden in hoofdstuk 2 de redenen voor de teelt van maïs op een biologisch melkveebdrijf besproken. In hoofdstuk 3 worden de teelttechnische problemen van de huidige biologische maïsteelt beschreven en worden de best mogelijke oplossi ...
help
Bi-cropping fodder maize in an existing (grass)clover sward \ European joint organic congress, 30 - 31 mei 2006, Odense, Denemarken en SAFO workshop, 1 juni 2006 [Artikel]
Prins, U. \ Eekeren, N. van \ Oomen, G.J.M. \ 2006
Organic cultivation of fodder maize is still considered to be difficult. Weed pressure, soil structure degradation during harvest and low nutrient efficiency are some of the common problems. Directly sowing maize in a (grass)clover sward using specia ...
help
Diesel vervangen door zelf geproduceerde plantaardige olie; Ervaringen in Frankrijk en de eerste stappen in biologisch Nederland \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2006
In Frankrijk komt de kleinschalige verwerking van oliehoudende zaden op gang. Het blijkt op gemengde bedrijven rendabel om dieselolie te vervangen door zelf geproduceerde plantaardige olie en het resterende schroot aan de dieren te voeren. Ook in Ned ...
help
Wetenschappelijk onderwijs biologische landbouw in Wageningen : eigen proef- en leerbedrijf brengt studenten dichter bij de werkelijkheid : thema: onderwijs \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]Bijbehorende website
Oomen, G. \ 2005
Een artikel over de ontstaansgeschiedenis van de BSc opleiding Biologische Productiewetenschappen en de MSc opleiding Organic Agriculture in Wageningen Universiteit.
help
Een vriendelijke landbouw met vriendelijke prijzen : Meer omzet en winst bij lagere prijzen [Thema: Handel en afzet] \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ Hoogendoorn, J. \ 2005
Pleidooi voor acties om die groep consumenten te bereiken die wel geïnteresseerd is in biologisch, maar niet bereid daar meer dan 20% extra voor te betalen.
help
Kroatië over een paar jaar lid van de EU : de landbouw is er echter nog niet klaar voor \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2004
Beschrijving van de algemene landbouwsituatie in Kroatië en, meer in het bijzonder, van de groei en toekomstperspectieven in Europees verband van de biologische landbouw. De agrarische structuur is nog zo achtergebleven dat nauwelijks geconcurreerd k ...
help
Zorglandbouw heeft toekomst : toenemende erkenning voor de waarde van het werken met planten en dieren : 'verbreding landbouw' (5) \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Hassink, J. \ Oomen, E. \ 2004
Zorgboerderijen ontwikkelen zich snel in Nederland. De doelgroep bestaat niet meer alleen uit verstandelijk gehandicapten maar ook uit mensen met bijv. een psychiatrische of verslavingsproblematiek. De werkzaamheden op een zorgboerderij, met name het ...
help
Landbouw in een leesbaar landschap : hoe biologische bedrijven bijdragen aan de kwaliteit van het landschap \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2003
Over smaak valt te twisten maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat de kwaliteit van een landschap hoger is naarmate het beter 'leesbaar' is, d.w.z. naarmate er meer is te zien dan het verhaal over een gebied vertelt. Uit een vergelijking van biologi ...
help
Managen van biodiversiteit : bouwstenen om schoonheid en functionaliteit op landbouwbedrijf te combineren \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2003
Alle organismen op en rond een landbouwbedrijf vormen samen een voedselweb. Inzicht in de onderdelen van dergelijke voedselwebben en de onderlinge relaties levert bouwstenen op voor een duurzaam landbouwsysteem op basis van ecologische processen en e ...
help
Biologische productie: veel grondstoffen nog gangbaar : herkomst en gebruik van mest, stro en voer in West- en Midden-Nederland onderzocht \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Hendriks, K. \ Oomen, G. \ 2000
Naar aanleiding van onderzoek naar de herkomst van grondstoffen op 80 biologische bedrijven worden opties geschetst voor een grotere mate van zelfvoorziening van drie typen bedrijven (akkerbouw, melkveehouderij, vollegrondsgroenteteelt), zowel op bed ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.