Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 189

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Oosterhout
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nadere beschrijving biodiversiteits-indicatoren Rijkswaterstaat [Boek]
Oosterhout, M. van \ 2019
help
A meta-analysis of water quality and aquatic macrophyte responses in 18 lakes treated with lanthanum modified bentonite (Phoslock®) \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Spears, B.M. \ Mackay, E.B. \ Yasseri, S. \ Gunn, I.D.M. \ Waters, K.E. \ Andrews, C. \ Cole, S. \ De Ville, M. \ Kelly, A. \ Meis, S. \ Moore, A.L. \ Nürnberg, G.K. \ Oosterhout, F. van \ Pitt, J.-A. \ Madgwick, G. \ Woods, H.J. \ Lürling, M. \ 2016
Lanthanum (La) modified bentonite is being increasingly used as a geo-engineering tool for the control of phosphorus (P) release from lake bed sediments to overlying waters. However, little is known about its effectiveness in controlling P across a w ...
help
Geo-engineering experiments in two urban ponds to control eutrophication \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Waajen, G. \ Oosterhout, F. van \ Douglas, G. \ Lürling, M. \ 2016
Many urban ponds experience detrimental algal blooms as the result of eutrophication. During a two year field experiment, the efficacy of five in situ treatments to mitigate eutrophication effects in urban ponds was studied. The treatments targeted t ...
help
Management of eutrophication in Lake De Kuil (The Netherlands) using combined flocculant - Lanthanum modified bentonite treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Waajen, G. \ Oosterhout, F. van \ Douglas, G. \ Lürling, M. \ 2016
Eutrophication of Lake De Kuil (The Netherlands, 6.7 ha, maximum depth 9 m) has frequently caused cyanobacterial blooms resulting in swimming bans or the issue of water quality warnings during summer. The eutrophication was mainly driven by sediment ...
help
Onderzoek naar besluitvorming rond aankoop infiltratie meetapparatuur [Studentenverslag]
Greef, J. van de \ 2014
Het vergt kennis om te bepalen welke methode het meest geschikt is om infiltratie in de bodem te meten, en deze kennis is in de literatuur sterk gefragmenteerd. Op verzoek van Eijkelkamp Agrisearch Equipment is gezocht naar een methode, om de klant d ...
help
Humic substances interfere with phosphate removal by lanthanum modified clay in controlling eutrophication \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Waajen, G. \ Oosterhout, F. van \ 2014
The lanthanum (La) modified bentonite Phoslock® has been proposed as dephosphatisation technique aiming at removing Filterable Reactive Phosphorus (FRP) from the water and blocking the release of FRP from the sediment. In the modified clay La is expe ...
help
Lake responses following lanthanum-modified bentonite clay (Phoslock) application: an analysis of water column lanthanum data from 16 case study lakes \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Spears, B.M. \ Lürling, M. \ Yasseri, S. \ Castro-Castellon, A.T. \ Gibbs, M. \ Meis, S. \ McDonald, C. \ McIntosh, J. \ Sleep, D. \ Oosterhout, F. van \ 2013
Phoslock is a lanthanum (La) modified bentonite clay that is being increasingly used as a geo-engineering tool for the control of legacy phosphorus (P) release from lake bed sediments to overlying waters. This study investigates the potential for neg ...
help
Controlling eutrophication by combined bloom precipitation and sediment phosphorus inactivation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Oosterhout, F. van \ 2013
The hypothesis that the combination of the flocculent polyaluminium chloride (PAC) with the lanthanum-modified bentonite Phoslock (Flock & Lock) could sink effectively a water bloom of cyanobacteria and could shift a turbid, cyanobacteria infested la ...
help
Het effect van lichtkleur en lichtduur op melkproductie en gedrag van melkvee = The effect of light colour and photoperiod on milk production and behaviour of dairy cows [Boek]
Oosterhout, F. van \ Biewenga, G. \ Winkel, A. \ Ouweltjes, W. \ Meijer, J.H. \ 2012
In deze studie is onderzocht of het verlengen van de natuurlijke daglengte met verschillende kleuren kunstlicht van invloed is op de biologische klok en het functioneren van de melkkoe. Uit deze studie blijkt dat de biologische klok van de melkkoe re ...
help
Steviol glycosides in food : exposure scenarios and health effect assessment [Boek]
Tijhuis, M.J. \ Wapperom, D. \ Wolterink, G. \ Oosterhout, C.H.M. van \ Temme, E.H.M. \ Klaveren, J.D. van \ Verhagen, H. \ Fransen, H.P. \ [2011]
De potentiële toekomstige blootstelling van Nederlandse kinderen aan steviol glycosides is bekeken met behulp van scenarios. Hiervoor zijn consumptiedata uit de VCP-jonge kinderen (van 2 tot 6 jaar), de EC lijst met maximaal toegestane hoeveelheden e ...
help
Mag het licht uit? : koe en omgeving willen 's nachts duisternis \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Winkel, A. \ Swinkels, G.J. \ Biewenga, G. \ Oosterhout, F. van \ 2011
Een literatuurstudie van Wageningen UR Livestock Research leidde tot een nieuwe trend van ‘meer licht’ in melkveestallen. Maar dat de koe ’s nachts ook behoefte heeft aan duisternis wordt weleens vergeten. Wie in de wintermaanden over het duistere pl ...
help
Diepe plassen ecologisch waardevol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osté, A. \ Jaarsma, N. \ Oosterhout, F. van \ Wal, B. van der \ 2011
Diepe plassen behoren tot de wateren met de beste waterkwaliteit in Nederland. Ze krijgen op dit moment veel aandacht. Op veel locaties worden, onder meer vanwege de Kaderrichtlijn Water, maatregelen voorgesteld om de ecologische kwaliteit ervan te v ...
help
Bioaccumulation of lanthanum in marbled crayfish (Procambarus sp.) [Studentenverslag]
Goitom, E. \ 2011
In standing waters eutrophication lead to blooms of toxic cyanobacteria, which in turn cause a decrease in biodiversity. The decay of algal matter may lead to the oxygen depletion in the water, which in turn can cause secondary problems such as fish ...
help
Eutrofiëringcontrole met Flock & Lock \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhout, F. van \ Lurling, M. \ 2010
In de afgelopen decennia zijn vele maatregelen genomen om de fosfaatbelasting van Nederlandse oppervlaktewateren te verlagen. Het doel hiervan is om de ongewenste effecten van eutrofiëring, zoals overmatige blauwalgenbloei, te voorkomen. Vanwege een ...
help
Een heldere kijk op diepe plassen : kennisdocument diepe meren en plassen: ecologische systeemanalyse, diagnose en maatregelen [Boek]
Osté, A. \ Jaarsma, N. \ Oosterhout, F. van \ Linden, M. van der \ Weeren, B.J. van \ 2010
Diepe plassen staan volop in de belangstelling, vooral sinds het van kracht worden van de Kaderrichtlijn Water en het Besluit bodemkwaliteit. Her en der worden herinrichtingsmaatregelen voorbereid ter verbetering van de ecologische kwaliteit. In een ...
help
Verkennend onderzoek naar blauwalgengroei in de woonomgeving : blauwalgen in stadswater [Boek]
Lurling, M. \ Oosterhout, J.F.X. van \ Beekman, W. \ Dam, H. van \ 2010
De leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Wageningen University is in 2006 begonnen met een inventarisatie van cyanobacteriënbloei in stedelijk water. De hoeveelheid cyanobacteriën, de soortensamenstelling, het voorkomen van ...
help
Goois jaaroverzicht 2009 \ De korhaan : verenigingsorgaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. [Artikel]
Oosterhout, H. \ 2010
Ook over 2009 is een overzicht samengesteld van de waarnemingen van vogels. Er werden 238 vogelsoorten waargenomen. In voorgaande jaren waren dit er 240 (2008), 252 (2007), 242 (2006), 238 (2005) en 233 (2004).
help
Verlichting in de melkvee-stal [Presentatie]
Oosterhout, F. van \ 2010
Presentatie PZ Onderwijsdag 2010 over verlichting in de melkveestal. Licht is belangrijk voor melkvee.
help
Flock & Lock in De Rauwbraken : strandbad en onderwaterpark : een innovatief experiment om blauwalgenbloei te voorkomen door vastleggen van fosfaat [Boek]
Lurling, M. \ Oosterhout, J.F.X. van \ 2009
Na twee jaar intensieve voorbereiding, is in april 2008 strandbad De Rauwbraken bij Tilburg behandeld met een vlokmiddel en een gemodificeerde klei om een einde te maken aan de toenemende blauwalgenoverlast. Sinds 2000 wordt in de Rauwbraken een toen ...
help
De Rauwbraken Berkel -Enschot : groene oase in een stedelijke omgeving [Boek]
Haest, E. \ Oosterhout, F. van \ [ca. 2009]
De Rauwbraken is een strandbad en onderwaterpark. Het terrein is eigendom van het Sportbedrijf Tilburg (SBT). Het onderwaterpark is een initiatief van de stichting Nederlandse Onderwaterparken (SNOP). De Rauwbraken heeft een belangrijke buurtfunctie ...
help
Goois jaaroverzicht 2006 \ De korhaan : verenigingsorgaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. [Artikel]
Oosterhout, H. \ 2007
Een overzicht van vogelwaarnemingen. In totaal werden er in Het Gooi 243 vogelsoorten met zekerheid vastgesteld. Met name van de meest interessante worden resultaten (met datum) gemeld
help
Het combineren van materiële en culturele consumptie : vervagende grenzen of groeiende tegenstellingen? \ Sociologie [Artikel]
Eijck, K. van \ Oosterhout, R. van \ 2005
In hoeverre is de relatie tussen materiële en culturele consumptie in Nederland veranderd in de periode van 1975 tot 2000? In hoeverre is de relatie tussen de achtergrondkenmerken van personen met een bepaalde combinatie van materiële en cuturele con ...
help
Telewerken is niet te stoppen \ Intermediair : informatie voor leidinggevende functionarissen [Artikel]
Klomp, H. \ Oosterhout, B. van \ 2001
Reportage over de opmars van telewerken in Nederland
help
Tuinbouw vraagt aanpassing aan vrije energiemarkt : gaswet \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 2000
help
'Belangenbehartiging doet goed werk, maar we horen wel te weinig' \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. \ 2000
Discussie over belangenbehartiging van de LTO-Glastuinbouw. Aanleiding voor de discussie is de groeiende kritiek op de belangenbehartiging en op de resultaten daarvan
help
FlorEcom : een geintegreerd ordersysteem voor de hele keten : afzet \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 2000
FlorEcom is een geintegreerd elektronisch systeem waarmee handelaren, veilingen en kwekers aanbiedingen en transacties kunnen verwerken
help
Strijd tussen gewesten en sectoren LTO nadert ontknoping \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 2000
De organisatiestructuur van LTO-Nederland is zo goed als afgerond. In de huidige fase strijden de vakgroepen om het geld voor het financieren van onderzoek. De vakgroep Glastuinbouw wil niet voor elk onderzoek een aanvraag hoeven in te dienen bij de ...
help
'Wij moeten binnen de maatschappij opereren' : Koos Hoogendoorn voorman WLTO-tuinders : interview \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 2000
Nieuwe voorzitter van de vakgroep Tuinbouw van de WLTO streeft naar maatschappelijk verantwoorde tuinbouw
help
De veldvijvers in het park van Het Paleis Het Loo \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Oosterhout, P.F.M. \ Immerseel, R.H.M. van \ 1999
help
Het restauratieplan voor de tuinen en het park van kasteel De Haar \ De woonstede door de eeuwen heen : tijdschrift van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van Belgie en van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen [Artikel]
Oosterhout, P. \ Tromp, H. \ 1999
help
Het mea culpa van de top veiling ZON \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1999
De achterban is niet voldoende geinformeerd bij fusievoorstel Duitse en Nederlandse veilingen
help
Veiling ZON fuseert met Duitse bloemenveilingen: omzet f 1,8 miljard \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1998
help
Beukenstein te Driebergen : herstel door gericht onderhoud \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Blok, E. \ Oosterhout, P. van \ 1998
help
Restauratieplan park en tuinen Kasteel de Haar, Haarzuilens [Boek]
Oosterhout, P.F.M. van \ Tromp, H.M.J. \ Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen \ 1998
help
De aanpak van nasale aspergillose \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Oosterhout, I.C.A.M. van \ 1997
Ingegaan wordt op de symptomen, diagnose en therapie van nasale apergillose bij hond en kat
help
Bloemenveiling Aalsmeer gaat finaal op z'n kop : nieuwe wegen moeten leiden tot hernieuwde krachtenbundeling \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1997
help
Goedkoopste standaardfust past beste op alle karren : Coopers & Lybrand kiest voor 56*25 \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1995
help
Zuidelijke concurrenten zijn blijvers \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Oosterhout, G. van \ Nunnink, E. \ 1994
Spanje, Marokko en de Canarische Eilanden hebben in het voor- en najaar sinds 1991 veel terrein gewonnen op de Europese tomatenmarkt. De basis daarvoor is gelegd door een 'superras', aanzienlijke devaluaties van hun munten en betere teelttechnieken e ...
help
Fransen terroriseren tomatenmarkt \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1994
Oorlog! Het is oorlog op de tomatenmarkt. De Franse telers voeren een guerilla. Zij hebben schoon genoeg van goedkope, concurrerende import. Of die nu uit Marokko, Nederland of Belgie komt. Die verpest hun markt. In de strijd daartegen zijn alle midd ...
help
Financiering : tomatenteler voor het stoplicht \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1994
Tomaten telen is geen vetpot. Concurrenten zijn in staat de grootwinkelbedrijven steeds goedkoper te beleveren. Nederlandse telers die achterblijven bij die ontwikkeling verliezen hun financiele reserves en daarmee hun kredietwaardigheid. De kostprij ...
help
"Teler ben ik en blijf ik" \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1994
Na 25 bestuursjaren houdt Henk Bukman het voor gezien als voorzitter van veiling De Kring en als CBT-bestuurslid. En dat nu de veilingen opnieuw voor grote veranderingen staan. Verzet daartegen noemt hij "roeien tegen de realiteit in"
help
Landbouw sneeuwt langzaam onder : invloed van de groene lobby is tanende \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1993
Politici namen in het verleden geen enkele beleidsmatige beslissing over de land- of tuinbouw zonder de landbouwvoormannen daarin te kennen. Tegenwoordig is er nog wel veel overleg, maar de uitkomsten daarvan stellen de sector steeds vaker teleur. De ...
help
Gerrit van Haarlem van veiling Geldermalsen : "fruit is heel anders" \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Til, R. van \ Oosterhout, G. van \ 1993
help
Bert Rops van veiling RBT : "het is vijf voor twaalf" \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Til, R. van \ Oosterhout, G. van \ 1993
"Veilingen die bewust een onderlinge rivaliteit cultiveren, verzwakken de positie van de sector. De veilingen moeten een lijn trekken en niet op avontuur gaan met ondoordachte afzetmethodes
help
Europese tomatenmalaise : alleen in Frankrijk is de situatie minder somber \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Kreij, R. de \ Oosterhout, G. van \ 1993
Het gaat slecht in de glastuinbouw, en in de tomatenteelt in het bijzonder. In heel Europa spannen de telers zich tot het uiterste in om het hoofd boven water te houden. Er is geen droog brood meer te verdienen, reserves worden in hoog tempo opgesoup ...
help
Siemen Ruiter van veiling WFO : "regio niet muilkorven" \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. van der \ Oosterhout, G. van \ 1993
"Als we moeten gaan wachten op een telefoontje uit Zoetermeer om te horen te krijgen wat er aan wie geleverd moet worden, dan ben ik ervan overtuigd dat het fout gaat. Ook bij de organisatie nu van BBT en BBF. Je moet de jonge honden op de veilingen ...
help
Gerrit Brussaard van veiling Utrecht : "kosten beperken" \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Scheer, T. van der \ Oosterhout, G. van \ 1993
"In de veilingwereld moet een bestuurlijke structuur komen. Een bestuurlijke structuur die het logistieke plaatje op zo'n manier gaat invullen dat de kosten beperkt worden. Ik denk dat we daar in de toekomst niet aan ontkomen. Anders zie ik de afzetk ...
help
Lokatie proefstation blijft in duister gehuld \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1993
Nog twee weken blijft onduidelijk of Bleiswijk een kans maakt als alternatieve vestigingsplaats voor het nog in oprichting zijnde Proefstation voor Glasgroente en Bloemisterij. Het bestuur heeft hierover volgens voorzitter De Bruijn dinsdag unaniem e ...
help
Adri Hartman van Groenteveiling Westland : "hoofdrol voor CBT" \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Mortier, W. du \ Oosterhout, G. van \ 1993
"Het CBT is het stafapparaat van de veilingen. Dat apparaat hebben wij zelf geschapen. Dan moeten we daar ook mandaat en waarde aan toekennen. Want als deskundigen daar alleen dingen uitdenken waar de veilingen vervolgens niets mee doen, dan is het t ...
help
Proef met tomatendoos door media in verkeerd daglicht \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oosterhout, G. van \ 1993
Het NOS-Journaal, het nieuws op RTL-4, de voorpagina van De Telegraaf, de Haagse en Westlandsche Courant, het Financieel Dagblad. Massaal besteedden de media aandacht aan een proef met een meer neutrale doos voor de verpakking van tomaten. Terecht? O ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.