Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 69

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Pols
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Achieving responsibility at Wageningen University & Research [Boek]
Ludwig, David \ Macnaghten, Philip \ Pols, Auke \ 2019
help
Zorg voor landschap : naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid : signalenrapport [Boek]
Dam, Frank van \ Pols, Leo \ Elzenga, Hans \ Vink, Martijn \ Broek, Lia van den \ Breedijk, Marnix \ 2019
help
Stadsranden : schakelzones tussen stad en land [Boek]
Pols, Leo \ Bijlsma, Like \ Breedijk, Marnix \ Schie, Maarten van \ 2018
help
The new urban agenda : opportunities for inclusive and green urbanisation [Boek]
Dassen, Ton \ Bijlsma, Like \ Pols, Leo \ Rijn, Frank van \ Schie, Maarten van \ 2017
Since 22 October 2016, the day of the third UN -Habitat Conference in Quito, member countries of the United Nations have been signing the New Urban Agenda. Under the New Urban Agenda, UN countries have commit ed to undertake efforts in order to make ...
help
New perspectives for urbanizing deltas : a complex adaptive systems approach to planning and design : Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD) [Boek]
Meyer, Han \ Bregt, Arnold \ Dammers, Ed \ Edelbos, Jurian \ Berg, Job van den \ Born, Gert Jan van den \ Broesi, Robert \ Buuren, Arwin \ Burg, Leo van den \ Duijn, Mike \ Heun, Gepke \ Marchand, Marcel \ Neumann, Dirk \ Nieuwenhuijze, Lodewijk \ Nijhuis, Steffen \ Pel, Bonno \ Pols, Leo \ Pouderoijen, Michiel \ Rijken, Bart \ Roeleveld, Gerda \ Verkerk, Jitske \ Warmerdam, Maike \ 2015
The delta region between Rotterdam and Antwerp is a prime example of an area where spatial developments face increasing complexity. Local initiatives for developing urban expansions, recreation areas, nature and industrial complexes must harmonize wi ...
help
Het Groene Hart in beeld : een uniek veengebied midden in de Randstad [Boek]
Pieterse, N. \ Broek, L. van den \ Pols, L. \ Huitzing, H. \ 2015
‘Vrijwel alles is al geschreven over het Groene Hart.’ Deze verzuchting kregen we vaak te horen van collega-wetenschappers, beleidsambtenaren en mensen uit het veld. Maar als de boeken en rapporten op tafel liggen, blijkt dat er weliswaar veel is ges ...
help
Het overstromingsbestendige plan als regionale opgave \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Pieterse, N. \ Pols, L. \ Pas, B. van de \ 2013
De aandacht verschuift de laatste jaren steeds meer van het aanleggen van dijken en waterkeringen naar het zoeken naar duurzame en integrale oplossingen. Deze oplossingen zijn gericht op het verkleinen van de maatschappelijke gevolgen van een overstr ...
help
Voorbij de EHS : koers voor het nieuwe natuurbeleid : verslag van debat & ontwerpatelier tijdens de Manifestatie De Groene Golflengte van 5 t/m 8 september 2011 op Radio Kootwijk [Boek]
Feddes, Y. \ Feddes, F. \ Pols, L. \ 2012
De nazomer van 2011 was een goed moment om het debat over de toekomst van de Ecologische Hoofdstructuur te voeren. Dit harmoniemodel voor het vreedzaam naast elkaar bestaan van economie en ecologie in het landelijke gebied lijkt zijn glans te verliez ...
help
Samen werken aan water in Zuid-Afrika \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eck, B. van \ Pols, M. \ Zwinkels, M. \ 2012
Samenwerken lijkt een lastige (bestuurlijke) opgave voor waterbeheerders, maar we doen het alle dagen en dat al vanaf de 12e eeuw. De oudste vorm van samenwerken aan water vinden we rondom Utrecht (1122), waar 20 buurtschappen samenwerkten aan de afd ...
help
Toepassing van duurzaamheidscriteria bij biomassa juridisch kader en knelpunten \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Reintjes, S.J.W.H. \ Pols, F.M.M. \ 2011
De duurzaamheid van biomassa is op dit moment onderwerp van publieke discussie. Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is dat de EU recentelijk de meestuitgebreide bindende duurzaamheidsregeling ter wereld heeft geïntroduceerd. Biobranstoffen en ...
help
Grond voor natuur \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Segeren, A. \ Buitelaar, E. \ Pols, L. \ 2008
Met het stijgen van de grondprijzen is het steeds moeilijker om landbouwgrond aan te kopen en om te zetten in natuur- of recreatiegebieden of in gebieden die overstromingen moeten tegengaan. Wat kan de overheid doen om toch haar doelstellingen te rea ...
help
Veilig onder water \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Pieterse, N. \ Pols, L. \ 2007
Leo Pols en Nico Pieterse (rpb) denken dat een duurzaam klimaatbeleid begínt bij de overheid. Die moet om te beginnen openheid tonen en inzicht geven in de werkelijke risicoprofielen van gebieden die kunnen overstromen. Ook binnen een dijkring zijn e ...
help
Overstromingsrisico als ruimtelijke opgave [Boek]
Pols, L. \ 2007
Het huidige beleid (gericht op het voorkómen van overstromingen) moet worden aangevuld met een meer ruimtelijke aanpak, waarbij beter rekening gehouden wordt met een eventuele schade, die daadwerkelijke overstromingen zouden kunnen veroorzaken. Zo zi ...
help
Overstromingsrisico als ontwerpopgave \ Ruimte & planning : tijdschrift voor ruimtelijke planning, stedenbouw en huisvesting / uitgave van de Vlaamse Federatie voor Ruimte en Planning [Artikel]
Pols, L. \ 2007
Omdat een calamiteit nooit valt uit te sluiten, moeten ruimtelijke ordenaars plannen maken voor de situatie dat het water niet achter de dijk blijft. Zou bijvoorbeeld de zeedijk lanfs de Nieuwe Maas doorbreken, dan stroomt een groot deel van Zuid-Hol ...
help
Ruimteberichten : veranderingen van de zandgebieden \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Pols, L. \ 2006
In deze rubriek neemt Leo Pols het zandlandschap onder de loep: hoe is dit veranderd en hoe zal het er over enkele decennia uitzien? Gegevens over het grondgebruik van 1900 en dat van 2000 zijn daarbij uitgangspunt
help
Van boerenland naar ieders land : ontwerpen aan het Nederlandse cultuurlandschap \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Pols, L. \ Vreeken, C. van der \ 2006
Visie van het Ruimtelijk Planbureau op de toekomstige ontwikkeling van het platteland. Het cultuurlandschap zal veranderen, aangezien veel boeren niet meer opgevolgd zullen worden; met de verandering van het landgebruik zal ook het landschap verander ...
help
Les petits projects \ Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Bijlsma, L. \ Hoorn, A. van \ Pols, L. \ 2006
De ruimtelijke ordening bevindt zich momenteel in een moeilijk dilemma: enerzijds worden de opgaven steeds groter, anderzijds vragen gebruikers meer zeggenschap over de omgeving. Het eindresultaat is een compromis, waar niemand tevreden over is. Een ...
help
Waar de landbouw verdwijnt : het Nederlandse cultuurland in beweging [Boek]
Pols, L. \ Langeweg, S. \ Ruimtelijk Planbureau \ 2005
Met deze studie wil het Ruimtelijk Planbureau in beeld brengen welke krachten inwerken op het Nederlandse cultuurlandschap en welke ruimtelijke opgaven zich in de nabije toekomst kunnen voordoen. Deze studie schetst huidige en mogelijke toekomstige s ...
help
Cultuurlandschap : agrarisch landschap in verandering [Boek]
Pols, L. \ 2005
Beschrijving door het Ruimtelijk Planbureau van de diverse Nederlandse landschaptypen; vier scenario's voor de toekomst; met transformaties
help
Snel en traag : veranderingen in het landschap \ Geografie [Artikel]
Pols, L. \ Wagt, M. van der \ 2005
Het Ruimtelijk Planbureau heeft de dynamiek van het grondgebruik in Nederland van de afgelopen 140 jaar in kaart gebracht. Daartoe zijn een aantal topografische kaarten gedigitaliseerd en omgewerkt tot dezelfde legenda. Als proefgebied is een gebied ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.