help
Werden die bewaehrten Feldspritzgeraete vom technischem Fortschritt ueberholt? \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1982
Artikel over de te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van injecteerapparatuur voor bestrijdingsmiddelen
help
Gezielte Aehrenbehandlung mit zeitgemaesser Pflanzenschutzgeraetetechnik \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1983
Weergave ten behoeve van de praktijk van onderzoek in West-Duitsland naar nieuwe spuitmethoden bij granen die nauwkeuriger doseren zodat de hoeveelheid bestrijdingsmiddel verminderd kan worden (lage-druk vernevelaars en roterende vernevelaars)
help
Das Schlaemmbeizverfahren verdraengt die Trockenbeizung \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1984
Over de mogelijkheden van natte ontsmetting voor zaaizaad van granen en de voordelen hiervan ten aanzien van droge ontsmetting (poeder)
help
Vorgelagerte Lebensmittelueberwachung: Erhebung und Erfassung der Schadstoffbelastung erlaeuterungen des Systems anhand eines Schadstoff-Milch-Monitoring \ Die Fleischwirtschaft : Zeitschrift fuer Fleischerzeugung, Schlachthofwesen, Fleischverarbeitung, -konservierung, -versorgung [Artikel]
Ripke, E. \ 1986
Om de consument voor onnodige gevaren te behoeden alsmede in het belang van de afzet is een systeem voor vervroegde opsporing van residustoffen in melk opgezet. Op basis van reeds ingevoerde onderzoeksystemen op agrarische bedrijven bij vis en wild e ...
help
Weniger Wasser, weniger Mittel? : mit der richtigen Duese ist eine gezielte Variation moeglich \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1986
help
Zeitgemaesse Feldspritzgeraetetechnik beugt Anwender- und Umweltgefaerdungen vor \ Der Kartoffelbau [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1987
Belichting van een aantal praktische hulpmiddelen voor en verbeteringen aan spuitmachines die de veiligheid verbeteren en voor een geringere belasting van het milieu zorgdragen
help
Bei Spritzeinsaetzen die Wassermenge dem Kartoffelbestand anpassen \ Der Kartoffelbau [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1987
Beschrijving van spuitmethoden waarbij minder water en middel wordt gebruikt. Van verschillende spuitdoppen zijn de mogelijkheden nagegaan
help
Weniger Abtrift, Wasser-, Mittel- und Kostenaufwand durch gezielten Fachstrahldueseneinsatz \ Die Zuckerruebe : das Blatt fuer den Zuckerruebenanbauer [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1988
help
So schuetzen Sie sich und die Umwelt \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1988
Hulpmiddelen en werkwijzen bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen, zoals beschermende kleding, vulinrichting, afstandsbediening en het verwijderen van de technisch onvermijdbare restvloeistof
help
Beizen auf dem Hof : Fluessigbeizen verdraengen die Trockenbeizmittel \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1988
De eigenschappen bij gebruik van droge, dikvloeibare, vloeibare en vochtige ontsmettingsmiddelen worden met elkaar vergeleken
help
200 l/ha Wasser - ein Kompromiss? \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1988
Afwegingen bij de keuze van de spuitdop bij de bestrijding van onkruiden, schimmels en insekten, waarbij afdrift, dosering, effectiviteit, gerichtheid en oogstopbrengst een rol spelen
help
Pflanzenschutzmittel exakt dosieren \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Ripke, F.-O. \ 1989
Bespreking van methoden om gewasbeschermingsmiddelen automatisch te doseren
help
"Gute fachliche Praxis" - was das fuer die Feldspritze bedeutet \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1989
Bespreking van de uitrusting van veldspuiten; het verminderen van drift en de bijdrage van luchtondersteunde spuitmachines hieraan
help
Weniger Abtrift durch richtige Duesenwahl \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1989
help
Bei der Krautfaeule-Bekaempfung 200 l/ha Wasseraufwand nicht unterschreiten \ Der Kartoffelbau [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1989
De toediening van fungicide(n) met de juiste druppelgrootte van de spuit, ter voorkoming van drift
help
Abtriftverminderung bringt Wirkungssteigerung \ Die Zuckerruebe : das Blatt fuer den Zuckerruebenanbauer [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1989
Proeven met diverse vlakstraalspuitdoppen
help
Vom Winde verweht [het optreden van drift bij toediening van gewasbeschermingsmiddelen] \ Agrar-Uebersicht : das aktive Magazin fuer aktive Landwirte [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1990
help
Zaaizaadontsmetting : uniforme verdeling over korrels niet altijd mogelijk \ Dossier gewasbescherming [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1990
help
Wie Sie Kanister am besten spuelen \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Ripke, F.O. \ 1991
Aanwijzingen voor het veilig schoonspoelen van jerrycans van resten bestrijdingsmiddelen
help
Drift verminderen met dure technieken? \ Dossier gewasbescherming [Artikel]
Ripke, F.O. \ Warnecke - Busch, G. \ 1991
Technisch is het mogelijk om te werken met 120 liter per hectare, zonder dat sprake is van drift. Verder onderzoek moet aantonen dat deze technieken ook in de brede praktijk economisch verantwoord toepassing kunnen vinden. Een vergelijking van divers ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.