Geselecteerd op:

help
Zand in de darm \ De hippische ondernemer [Artikel]
Wollenberg, L. van den \ Roumen, T. \ 2014
Onlangs werd bij de pathologieafdeling van de GD een KWPN-jaarling aangeboden voor sectie. Het verhaal erbij was dat het dier diarree en koorts had gehad, vermagerde, slecht groeide en vervolgens plotseling doodging. De oorzaak: zandkoliek, ofwel een ...
help
Nitrietvergiftiging bij varkens door lekwater uit luchtwassers \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Counotte, G.H.M. \ Hout, A.J. van \ Roumen, M.P.H.M. \ 2012
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft 3 meldingen binnengekregen van dode varkens ten gevolge van water afkomstig uit luchtwassers. Het ging om 3 los van elkaar staande incidenten. Of met nitriet vervuild drinkwater na opname leidt tot vergiftigings ...
help
Verwerpers op rundveebedrijven : resultaten en adviezen onderzoek \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Muskens, J. \ Dijkstra, Th. \ Roumen, M. \ 2010
Bloedonderzoek op Brucella abortus is wettelijk verplicht bij runderen die hebben geworpen. Gedurende de periode van 2006 t/m het 1e kwartaal van 2009 zijn op jaarbasis gemiddeld 12.102 bloedmonsters ingestuurd naar de Gezondheidsdienst voor Dieren. ...
help
Epizootic congenital hydranencephaly and abortion in cattle due to bluetongue virus serotype 8 in the Netherlands \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wouda, W. \ Peperkamp, N.H.M.T. \ Roumen, M.P.H.M. \ Muskens, J. \ Rijn, P.A. van \ Vellema, P. \ 2009
Het voorkomen van hydranencefalie bij verworpen en pasgeboren kalveren in aansluiting op de bluetongue serotype 8 (BTV8\net2006)-epidemie in Nederland in 2007 wordt beschreven
help
Eikelvergiftiging bij jongvee \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Muskens, J. \ Dorsser, A. van \ Roumen, M. \ 2009
Op een melkveebedrijf zijn 5 pinken gestorven aan een eikelvergiftiging. De dieren behoorden tot een koppel van 14 pinken met een leeftijd van 1 tot 1,5 jaar. Bij 3 pinken is klinisch-chemisch bloedonderzoek uitgevoerd, waarbij met name de gehalten v ...
help
Parafilariose, een nieuwe parasitaire ziekte bij het rund in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Wuijckhuise, L. van \ Peutz, J. \ Roumen, M. \ Borgsteede, F. \ Kock, P. \ 2007
Bij een in november 2006 uit Frankrijk geïmporteerde stamboekdekstier werden in maart 2007 bultjes in de huid van het nek-, schouder- en ruggebied waargenomen. De bultjes gingen spontaan open waarna uit de bultjes gedurende een aantal uren bloederig ...
help
Sterfte door cyathostominosis \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Roumen, M.P.H.M. \ Borgsteede, F.H.M. \ Vos, J.H. \ 2004
In het najaar van 2002 en 2003 werd een aantal jonge gestorven/geëuthaniseerde paarden voor postmortaal onderzoek bij de Gezondheidsdienst aangeboden. Als doodsoorzaak werd een ernstige vorm van cyathostominose vastgesteld. Etiologie, pathogenese en ...
help
Gezondheidsdienst dieren slaat alarm : al vele veulens verworpen door rhinopneumonie \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Roumen, M.P.H.M. \ Maanen, C. van \ 2002
N.a.v. een aantal rhinopneumonie-abortussen wordt ingegaan op de verschijnselen van equine herpesvirus type 1 en type 4, de ontstaanswijze, het verwerpen, de diagnose, de preventie en adviezen voor voorbehoedende maatregelen
help
Reinigen baggerspecie haalbare kaart : hoogwaardige verwerking baggerspecie Tungelroysche beek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Roumen, J. \ Valk, H. van der \ Okkes, T. \ 2001
In Limburg wordt ernstig verontreinigde baggerspecie uit de Tungelroysche beek met een mobiele installatie gereinigd, waarna zo'n 75 procent van de verontreinigde bodem beschikbaar komt als nuttig toepasbaar zand
help
Sanering Tungelroyse beek in Midden-Limburg : van sla-plant tot koolzaad \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roumen, J. \ Leijsten, K. \ 2001
help
Sanering van de Tungelroyse beek, eerste fase \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roumen, J. \ Paarlberg, A. \ Duijsings, J. \ Kaasenbrood, P. \ 2000
Bodemsanering van oevergronden en waterbodems in het kader van het pilotproject voor hoogwaterbestrijding (waterretentie) 'Herstel watersysteem Tungelroyse beek'. Er is veel grondverzet nodig om de oude beekloop te herstellen, en de grond is ernstig ...
help
Bodembeheer bij een chemisch bedrijf : alleen succes als iedereen zich overtuigd inzet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Roumen, R.H.A. \ 1994
help
Sterfte bij rundvee door besmette pluimveemest \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Roumen, M.P.H.M. \ 1989
De oorzaak van het optreden van botulisme bij runderen die weiden in de omgeving van pluimveebedrijven wordt in verband gebracht met slachtkuikenmest die besmet is met toxinen bevattend karkasmateriaal. Resultaten van onderzoek en preventiemaatregele ...
help
Verschillende virussen belagen de ademhaling \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Roumen, M. \ 1988
Welk virus het dier ziek maakt is onduidelijk. Bloedonderzoek kan aangeven of preventieve entingen tegen pinkengriep, IBR, BVD-virus en tegen longwormen nodig zijn
help
Besmettelijk verwerpen bij runderen dreigt als nooit tevoren \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Roumen, M. \ 1988
Uit gegevens van de Limburgse provinciale Gezondheidsdienst blijkt dat vanaf 1986 tot en met de eerste helft van 1988 31 bedrijven zijn gesaneerd na besmetting met brucellose, een reden tot grote ongerustheid onder de veehouders. De oorsprong van de ...
help
Iatrogene uierontsteking bij schapen \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Roumen, M.P.H.M. \ Sinke, M. \ Gruys, E. \ 1987
Beschrijving van een mastitis bij schapen veroorzaakt door toepassing van droogzetinjectoren. Bij routinematig droogzetten van schapen wordt geadviseerd geen droogzetinjectoren toe te passen in verband met de kans op uierontsteking
help
Gestoorde pijpbeengroei en koperdeficientie bij zoogkalveren \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Roumen, M.P.H.M. \ Bisschoff, E.J.M.H. \ Brooymans, W.P.J.A. \ 1986
Een aandoening van de kraakbeen groeischijven in de pijpbeenderen, voornamelijk aan de achterbenen, veroorzaakt een pijnlijke harde verdikking aan zowel de binnen- als buitenzijde van het been. Dit ziektebeeld blijkt samen te hangen met een te laag k ...
help
Basis op de helling : vanuit de themagroep regionale ontwikkeling : een verslag van een samenwerking van agrarische jongeren uit Mergelland-Oost met drie studenten (de projektgroep0 [Studentenverslag]
Heykers, H. \ Joosten, R. \ Roumen, J. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.