Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 185

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Sukkel
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
iSQAPER task WP 3.3 soil quality indicators : influence of soil type and land management on chemical, physical and biological soil parameters assessed visually and analytically [Boek]
Hoek, J. \ Berg, W. van den \ Wesselink, M. \ Sukkel, W. \ Mäder, P. \ Bünemann, E. \ Bongiorno, G. \ Goede, R. de \ Brussaard, L. \ Bai, Z. \ Haagsma, W. \ Verstegen, H. \ Glavan, M. \ Ferreira, C.S. \ Garcia Orenes, F. \ Toth, Z. \ Zhang, W. \ Fan, H. \ Fu, H. \ Gao, H. \ Xu, M. \ 2019
help
Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1) [Boek]
Smits, Marie-José \ Polman, Nico \ Michels, Rolf \ Migchels, Gerard \ Schrijver, Raymond \ Sukkel, Wijnand \ Visser, Andries \ Vogelzang, Theo \ Kistenkas, Fred \ 2019
help
Inspiratie voor een biodiverse akkerbouw : bouwstenen voor integratie van biodiversiteit in de bedrijfsvoering [Boek]
Dawson, Andrew \ Selin Norén, Isabella \ Sukkel, Wijnand \ Cuperus, Fogelina \ Schoutsen, Maureen \ Vijn, Marcel \ Visser, Andries \ 2019
In deze uitgave laten wij kansrijke bouwstenen zien, die biodiversiteit op het akkerbouwbedrijf kunnen stimuleren en die ook bij kunnen dragen aan de kwaliteit van de landbouwproductie zelf.
help
Longread biodiversiteit [Boek]
Laven, S. \ Jones-Walters, L. \ Sukkel, W. \ Putten, W. van der \ Jansen, P.A. \ Meesters, H.W.G. \ Coolen, J.W.P. \ Bianchi, F.J.J.A. \ Rooij, S.A.M. van \ Snep, R.P.H. \ 2018
Een wei vol bloemen en vlinders, een zee vol vissen en koralen… Het begrip ‘biodiversiteit’ staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Maar wat betekent het eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat kunnen we met die kennis? Aan Wageningen Univer ...
help
Strokenteelt vraagt denkwerk : vermindering bladluizen in erwt geteeld in de stroken \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Apeldoorn, D. van \ Cuperus, F. \ Singh Sondh, H. \ Sukkel, W. \ Rossing, W. \ 2018
Het telen van verschillende landbouwgewassen in naast elkaar gelegen stroken, van bijvoorbeeld 3 of 6 meter breed, kan zich verheugen in een toenemende belangstelling. Afgelopen jaar is verder geëxperimenteerd en is op praktijkschaal nagegaan wat de ...
help
Closing the life cycle of phosphorus in an urban food system: the case Almere (NL) [Boek]
Dijk, W. van \ Jansma, J.E. \ Sukkel, W. \ Reuler, H. van \ Vermeulen, T. \ Visser, A.J. \ 2017
In order to explore the possibilities of a local food system and its effects on the nutrient cycle, a desk study was executed for the urban region Almere, a Dutch city located in the Flevo Polder with about 200,000 inhabitants. This desk study takes ...
help
Invloed van gewassen op bodemkwaliteit: Variatie tussen genotypen : een verkennende literatuurstudie voor ruwvoedergewassen [Boek]
Wiel, Clemens C.M. van de \ Linden, Gerard van der \ Sukkel, Wijnand \ 2017
Gewassen beïnvloeden de bodem waarop ze geteeld worden. In deze verkennende literatuurstudie is onderzocht wat er bekend is over variatie tussen verschillende genotypen/plantenrassen met betrekking tot hun effect op bodemkwaliteit voor een aantal ruw ...
help
Themadag beter bodembeheer : de diepte in : presentaties [Presentatie]
Brussaard, L. \ Roefs, J. \ Sukkel, W. \ 2017
Presentaties van de Themadag Beter Bodembeheer, 6 april 2017. Bodembeheer, bodemverbetering, bodemgezondheid, bodemverdichting, bodemdiversiteit, plant-bodem interactie.
help
'De plant voedt ook de bodem' : inzicht in bodem-plantrelaties gunstig voor bodemvitaliteit en productkwaliteit \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Sukkel, W. \ 2017
Een belangrijk uitgangspunt van biologische landbouw is dat de bodem de plant voedt. Maar het omgekeerde is ook waar. Aandacht voor variatie in gewassen en groenbemesters kan de bodem helpen verbeteren. Het is een van de zaken waar WUR-onderzoekers t ...
help
Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer [Boek]
Wal, Annemieke van der \ Lijster, Elisa de \ Dijkman, Wim \ Zanen, Marleen \ Essen, Everhard van \ Sukkel, Wijnand \ Boer, Wietse de \ Akker, Jan van den \ Reijneveld, Arjan \ Ros, Gerard \ Korthals, Gerard \ Rutgers, Michiel \ 2016
help
Bodemverbeterende landbouw \ Leve(n)de bodem! : de basis onder ons bestaan [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Pulleman, M.M. \ 2016
help
Naar een bodemverbeterend mestbeleid : ideeën voor een nieuw mestbeleid met een integrale afweging op basis van de resultaten van het project Bodemkwaliteit op zandgrond [Boek]
Haan, Janjo de \ Sukkel, Wijnand \ Geel, Willem van \ Kroonen, Brigitte \ Verstegen, Harry \ 2016
help
Stadslandbouw in kantoorpanden: optie of utopie? [Boek]
Spruijt, J. \ Jansma, J.-E. \ Vermeulen, T. \ Haan, J. de \ Sukkel, W. \ 2015
In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en be ...
help
Stadslandbouw in kantoorpanden: optie of utopie? [Factsheet]
Spruijt, J. \ Vermeulen, T. \ Jansma, J.-E. \ Haan, J. de \ Sukkel, W. \ [2015]
Er zijn in Nederland nog nauwelijks concrete voorbeelden van stadslandbouw in kantoorgebouwen en het zal moeilijk zijn om rendabele business cases te creëren. Agrarische productie in leegstaande gebouwen is hier namelijk veel duurder dan conventionel ...
help
Hoe duurzaam is een regionale voedselketen? : regionale voedselketens bieden veel mogelijkheden tot verduurzaming \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Sukkel, W. \ Vijn, M. \ 2015
In de laatste vijf tot acht decennia is ons voedselsysteem enorm veranderd. Van kleinschalige productie, korte regionale ketens en een nauwe band tussen productie en consumptie, naar een mondiaal, complex en dynamisch voedselsysteem gericht op massap ...
help
Aardappel in een Biodivers teeltsysteem: resultaten 2010-2014 : tussenrapportage ziekte- en opbrengstverloop bij aardappel in een Biodivers-teeltsysteem versus een standaard Biologische teelt op rijpaden [Boek]
Wijk, K. van \ Sukkel, W. \ Gruppen, R. \ 2015
Om de effecten van hogere biodiversiteit onder veldomstandigheden te toetsen is onderzoek gestart met een biologische teeltsysteem met veel biodiversiteitmaatregelen in een vaste rotatie van diverse gewassen. Belangrijke biodiversiteitsmaatrelen daar ...
help
Duurzaamheid van een regionale voedselketen : energieverbruik, emissie van broeikasgassen en voedselvoertuigkilometers voor de keten Oregional-Sint Maartenskliniek [Boek]
Sukkel, W. \ Dijk, S. van \ Wijk, K. van \ 2014
Dit rapport laat zien dat regionale voedselsystemen een vermindering van fossiel energieverbruik en broeikasgasemissie kunnen opleveren ten opzichte van landelijke/mondiale voedselsystemen. Wanneer de logistiek goed georganiseerd is en er een voldoen ...
help
Regionaal georiënteerd groentebedrijf heeft perspectief : het telen van veel verschillende producten op één bedrijf maakt regionale logistiek eenvoudiger en bedrijfswinst hoger \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ Voort, M. van der \ Jansma, J.-E. \ Sukkel, W. \ 2014
Regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht van ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Maar de logistiek van regionale producten is ingewikkeld doordat producten bij een aantal bedrijven moeten worden opgehaald. Eén bedrijf dat veel ...
help
Perspectief voor een regionaal georiënteerd groentebedrijf : bedrijfseconomische verkenning van diversificatie van het bouwplan [Boek]
Voort, M.P.J. van der \ Jansma, J.E. \ Sukkel, W. \ Vijn, M.P. \ 2014
Regionaal voedsel staat momenteel volop in de belangstelling. De regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht tegenover ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Veel gebruikte argumenten voor een meer regionaal georiënteerd voedselsyst ...
help
Duurzaam bodembeheer \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Sukkel, W. \ Bouwkamp, T. \ 2014
“Bodem is de grond van ons bestaan”. De bodem is een belangrijke productiefactor in de landbouw, bevat een significant deel van de biodiversiteit op aarde, buffert neerslag en klimaat en is drager van ons leefmilieu. Wat doen we om de kwaliteit van d ...
help
Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten [Brochure]
Willekens, K. \ Sukkel, W. \ Balen, D. van \ 2014
Directzaai en een sterk gereduceerde intensiteit van grondbewerking worden toegepast in de conserveringslandbouw, een teeltsysteem dat ook staat voor een maximale bodembedekking en een ruime gewasrotatie. Wat kunnen biologische telers hiervan leren e ...
help
Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam, gezamenlijke oplossingen en kansen voor betere kringloopsluiting in Metropoolregio Amsterdam (MRA) : factsheets bij het visiedocument [Boek]
Thoden van Velzen, E.U. \ Weijma, J. \ Sukkel, W. \ Vader, J. \ Reinhard, A.J. \ Oliemans, W.J. \ 2013
Als resultaat van de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam benoemt Wageningen UR in dit document voor vier kringlopen actuele mogelijkheden en bijbehorende maatregelen om de kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. In de vorm van factsheets wor ...
help
Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam : gezamenlijke oplossingen en kansen voor betere kringloopsluiting in Metropoolregio Amsterdam (MRA) [Boek]
Reinhard, S. \ Sukkel, W. \ Thoden van Velzen, U. \ Vader, J. \ Weijma, J. \ Oliemans, W. \ [2013]
Als resultaat van de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam benoemt Wageningen UR in dit document voor vier kringlopen actuele mogelijkheden en bijbehorende maatregelen om de kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. In de vorm van factsheets wor ...
help
The Urban Food Print : a tool to calculate the land needed to feed a (Dutch) city [Presentatie]
Jansma, J.E. \ Veen, E. \ Sukkel, W. \ Visser, A. \ 2013
Presentatie over de tool urban foodprint.
help
Werken aan weerbare landbouwsystemen : kunnen weerbaarheid en biodiversiteit samengaan met het bedrijfsrendement van monocultuur? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Broek, R. van den \ Sukkel, W. \ 2013
Dit voorjaar is door financiering van EL&I en een stevige lobby van de biologische sector het project Werken aan weerbare landbouwsystemen herstart. Zowel in de gangbare als in de biologische sector is er een sterke ontwikkeling naar steeds grotere e ...
help
Ploegen, hoe diep moet ik gaan? : voor- en nadelen en de praktijk van minder en ondieper ploegen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Sukkel, W. \ 2012
Bodemkwaliteit staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Grondbewerking is een bepalende factor voor bodemkwaliteit. Een aantal telers in Nederland is overgegaan op vormen van minimale en niet-kerende grondbewerking. Voor een grote groep tel ...
help
Landbouwproductie, de bodem in zicht? [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2012
Powerpointpresentatie van de informatiedag Masterplan Mineralenmanagement op 28-11-2012.
help
Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie [Boek]
Timmermans, B. \ Sukkel, W. \ Bokhorst, J. \ cop. 2012
In de praktijk van de biologische landbouw is er al gauw een fosfaatoverschot op de mineralenbalans wanneer men niet oplet. Aan de andere kant blijkt dat er in de praktijk ook goed geteeld kan worden bij zeer lage fosfaatgehalten in de bodem. Redenen ...
help
Bodem is troef van biolandbouw \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Sukkel, W. \ 2012
Per hectare stoot de biologische landbouw grofweg twintig procent minder broeikasgassen uit dan de gangbare landbouw. Per kilogram product is de uitstoot echter nog vergelijkbaar. Dat blijkt uit onderzoek naar de klimaatprestaties van de biologische ...
help
Ondiep ploegen : een inventarisatie; de huidige kennis en enkele praktijkervaringen [Boek]
Sukkel, W. \ Timmermans, S. \ 2012
Deze verkenning zet de bestaande kennis over ondiep ploegen op een rijtje. Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat een geringere ploegdiepte op verschillende onderdelen een positief effect heeft op de bodem. Uit de literatuur valt niet af te leiden ...
help
Vruchtbare gronden [Boek]
Haan, J. de \ Sukkel, W. \ Molendijk, L. \ Meijer, B. \ cop. 2011
In het kader van het 10 jarig bestaan van PPO een bloemlezing van de expertise en het onderzoek van PPO-AGV op het thema bodem. PPO-AGV heeft de kennis en ervaring in huis om oplossingen te bieden voor de vragen en knelpunten die met de ontwikkeling ...
help
Climate impact of organic production in the Netherlands [Brochure]
Sukkel, W. \ 2011
Brochure met informatie over onderzoek naar energiegebruik en broeikasgasemissie in de biologische landbouw in Nederland.
help
Duurzaam bodembeheer in de landbouw : samen de schouders onder duurzaam bodembeheer : 'een gezonde bodem is in belang van de hele maatschappij' [Brochure]
Berge, H. ten \ Sukkel, W. \ Postma, J. \ 2011
Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Het rapport ‘Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw’ geeft ook ...
help
Organische stof heeft nog veel geheimen \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Sukkel, W. \ Berge, H. ten \ 2011
Voldoende organische stof in de bodem is de beste garantie voor een goede kwaliteit bodem. Dat is wat vaak beweerd wordt. Maar is dat wel zo, en wat is voldoende? Een overzicht van de zegeningen van organische stof, maar ook van wat er nog niet beken ...
help
Dutch soil management and soil fertility [Brochure]
Sukkel, W. \ 2011
Brochure met informatie over bodemvruchtbaarheid in de biologische landbouw in Nederland: bodembeheer, grondbewerking en lopende onderzoeksprojecten.
help
Weerbaar landbouwsysteem : 'stabiliteit door diversiteit’ [Poster]
Broek, R. van den \ Stilma, W. \ Alebeek, F. van \ Sukkel, W. \ [2011]
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een stabiel en robuust landbouwsysteem dat minder gevoelig is voor externe factoren zoals ziekten, plagen, weersinvloeden en klimaatveranderingen.
help
Organic open field cultivation in the Netherlands [Brochure]
Sukkel, W. \ 2011
In deze brochure informatie over de biologische akkerbouw in Nederland, huidige onderzoeksonderwerpen en lopende onderzoeksprojecten.
help
Staalkaarten stadslandbouw+ : ontwikkelstrategieën om te komen tot stadslandbouw in Almere [Boek]
Jansma, J.E. \ Veen, E. \ Dekking, A. \ Vijn, M. \ Sukkel, W. \ Schoutsen, M. \ Visser, A. \ Boxtel, M. van \ Wieringa, H. \ 2011
Dit rapport verkent de vraag hoe stadslandbouw economisch, ecologisch en sociaal gezien kan bijdragen aan de ambities van Almere Oosterwold. De vraag concentreert zich rond mogelijke bedrijfstypen, mogelijke verbindingen met de stad, organisatievorme ...
help
Weerbare landbouwsystemen voor de akkerbouw : teelt op stroken kan biodiversiteit binnen een perceel verhogen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Broek, R. van den \ Pullemans, M. \ Sukkel, W. \ 2011
Biodiversiteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Door afname van biodiversiteit neemt ook de weerbaarheid vanuit de bodem, plant en gewas af. Voor biologische landbouw is deze weerbaarheid juist een belangrijke voorwaarde voor ee ...
help
Duurzaamheidprestaties op het gebied van milieu : deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw [Boek]
Sukkel, W. \ Wijk, K. van \ Vermeij, I. \ 2011
In 2006 werd de kennis op het gebied van milieueffecten geactualiseerd (Sukkel et al, 2007) als aanvulling op de studie uit 2003/2004 (Spruijt - Verkerke et al, 2004). In 2009/2010 werden de gegevens opnieuw geactualiseerd. Op basis van deze actualis ...
help
Indirect energiegebruik en broeikasgassenuitstoot van huishoudens : informatie en aanbevelingen voor gemeenten : planstudie Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden voor Amsterdam, Lochem en Wageningen [Boek]
Broekhoven, S. van \ Kuikman, P. \ Sukkel, W. \ Stilma, E. \ 2011
Bijna 70% van het energiegebruik van huishoudens wordt op een indirecte wijze geconsumeerd. Het wordt niet rechtstreeks betrokken van het energiebedrijf of het benzinestation, maar zit 'verborgen' in de aangeschafte producten en diensten. Dit rapport ...
help
Energie en broeikasgasemissie melkveehouderij [Dossier]
Veluw, K. van \ Sukkel, W. \ 2010
Twee van de meest nijpende mondiale duurzaamheidsknelpunten zijn het uitputten van fossiele energiebronnen en de daarmee samenhangende toename van broeikasgassen in de atmosfeer. In dit dossier wordt belicht hoe een biologische melkveehouder energie ...
help
Niet-ploegsystemen naast elkaar geven extra inzicht \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduyn, L. \ Sukkel, W. \ Balen, D. van \ 2010
Duizenden jaren hielp de ploeg bij grondontginning en de teelt van gewassen. Nu blijkt niet-ploegen vele voordelen te hebben. Het is alleen de kunst om te leren omgaan met de nadelen. Voor Nederlandse boeren, gangbaar en biologisch, betekent niet-plo ...
help
Biologisch en verbinding : kwaliteiten van de biologische land- en tuinbouw die de sector geschikt maken voor verbinding [Boek]
Veen, E. \ Kamstra, J.H. \ Schoutsen, M. \ Alebeek, F. van \ Sukkel, W. \ Jong, D. de \ Visser, A. \ 2010
Dit project had als doel te onderzoeken wat de specifieke kenmerken, de sterke punten, van het biologische bedrijf en de biologische ondernemer zijn waardoor deze bedrijven verbindingen met de maatschappij kunnen aangaan. Kennis over deze sterke punt ...
help
Verkenning van de milieueffecten van lokale productie en distributie van voedsel in Almere : energieverbruik, emissie van broeikasgassen en voedselkilometers [Boek]
Sukkel, W. \ Stilma, E. \ Jansma, J.E. \ cop. 2010
Een van de toekomstige ontwikkelingsgebieden, Almere Oosterwold, is ongeveer 4.000 ha groot. De landbouw in het toekomstige Almere Oosterwold wordt door Almere gezien als een potentiële drager van de duurzaamheidprincipes van de stad. De leidende vra ...
help
Naar een klimaatvriendelijke biologische voedselketen : verkenning van mogelijkheden voor de Nederlandse biologische landbouw [Boek]
Sukkel, W. \ 2010
Op basis van een analyse van: de ambities van de biologische landbouw op het thema klimaat, de belangrijkste emissie bronnen en de beïnvloedbaarheid hiervan en een sterkte/zwakte analyse van biologische landbouw op het thema klimaat, worden een aanta ...
help
Verbindingsmaatlat voor de landbouw : ontwikkeling van een indicator die een beeld geeft van de verbinding tussen een biologisch landbouwbedrijf en zijn omgeving : onderdeel van koepelproject Duurzaamheidprestaties Biologische Landbouw [Boek]
Jong, D. de \ Schoutsen, M. \ Veen, E. \ Sukkel, W. \ Visser, A. \ 2010
Eén van de kenmerken van duurzaamheid, in de traditionele people, plant, profit indeling, is de mate waarin landbouw zich weet te verbinden aan de maatschappij. Deze studie focust zich op de ontwikkeling van een indicator die de mate van verbinding w ...
help
Revolutie in duurzaam bodembeheer \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Sukkel, W. \ 2010
Door een serie technologische innovaties komt duurzaam bodembeheer dichterbij. Een goede zorg voor de bodem is altijd al belangrijk geweest voor de landbouw, maar met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering neemt dit belang toe. De uitdaging ...
help
Akkerbouw en vollegrondsgroenten: stikstofbeheer [Dossier]
Sukkel, W. \ Burgt, G.-J. van der \ 2010
Stikstof speelt in twee opzichten een sleutelrol in de biologische akker- en tuinbouw. Stikstof bepaalt in belangrijke mate de potentiële opbrengst, en stikstof is een contaminant in geval van uitspoeling en NOx-emissie. De EU-gestuurde nationale wet ...
help
Demand driven research in Dutch organic food chains [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2010
Powerpointpresentatie over vraaggestuurd onderzoek in Nederlandse biologische voedingsketens. Er wordt ingegaan op het overheidsbeleid en aan welke onderwerpen onderzoek wordt gedaan.
help
Biologische landbouw en klimaat : kennisontwikkeling, prestaties, uitdagingen [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2010
Powerpointpresentatie over de milieuvriendelijkheid van de biologische landbouw en de natuurvoedingsketen. Er wordt ingegaan op energie en broeikasgassen. Welke onderzoeken zijn er gedaan en welke zijn nog nodig?
help
Klimaatverandering wat kunt u eraan doen? [Presentatie]
Sukkel, W. \ [2010]
Powerpointpresentatie over maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan in de biologische landbouw.
help
Meervoudig duurzaam, meervoudig gecertificeerd? [Presentatie]
Sukkel, W. \ [2010]
Powerpointpresentatie over duurzaamheid en certificering in de biologische landbouw.
help
'Impuls nodig voor veredeling van weinig eisende rassen' \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Noorduyn, L. \ Sukkel, W. \ Balen, D. van \ 2010
Het onderzoeksprogramma Groene Veredeling is van start gegaan. Biologische en gangbare veredelingsbedrijven werken samen met onderzoekers aan de veredeling van rassen die geschikt zijn voor low input teelt en/of teelt onder suboptimale omstandigheden ...
help
Energie en broeikasgasemissie melkveehouderij [Brochure]
Sukkel, W. \ Veluw, K. van \ 2010
Twee van de meest nijpende mondiale duurzaamheidknelpunten zijn het uitputten van fossiele energiebronnen en de daarmee samenhangende toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de aarde, door de warmte ...
help
Duurzaamheidprestaties op het gebied van klimaat : deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw [Boek]
Sukkel, W. \ 2010
In 2006 werd de kennis op het gebied van milieueffecten en dierenwelzijn geactualiseerd als aanvulling op de studie uit 2003/2004 (Spruijt - Verkerke et al, 2004). In 2009/2010 worden de gegevens opnieuw geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie ...
help
Voetafdruk wijst biologische sector de weg \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Sukkel, W. \ Wageningen UR \ 2009
Biologische producten hebben een milieuvriendelijk imago. Maar dat is niet terecht als je een onbespoten kiwi laat invliegen uit Nieuw-Zeeland. Wijnand Sukkel van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzoekt of het berekenen van voedselkilometers e ...
help
Economy, market and chain \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
In their pursuit of growth and professionalisation, the Dutch organic sector focuses primarily on market development. But how do you stimulate the market for organic foods? This is the subject of many research projects concerning market, consumer pre ...
help
Organic agriculture in the Netherlands \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Dutch organic agriculture has unique characteristics and peculiarities. It is still a relatively small sector compared to conventional agriculture in the Netherlands. However, its market share is growing and organic agriculture leads the way in terms ...
help
Dutch research on organic agriculture: approaches and characteristics \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Dutch research on organic agriculture began in the late 1970s. Key characteristics of this research were the systems approach and the strong participation of farmers and stakeholders. The ambitions for a fully sustainable organic agriculture as formu ...
help
Carbon footprints of conventional and organic pork : assessments of typical production systems in the Netherlands, Denmark, England and Germany [Boek]
Kool, A. \ Blonk, H. \ Ponsioen, T. \ Sukkel, W. \ Vermeer, H. \ Vries, J. de \ Hoste, R. \ 2009
Rapportage over onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Het rapport geeft inzicht in de methodiekontwikkeling ...
help
Carbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland [Boek]
Kool, A. \ Blonk, H. \ Ponsioen, T. \ Sukkel, W. \ Vermeer, H. \ Vries, J. de \ Hoste, R. \ 2009
Samenvatting van onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Dit onderzoek is uitvoerig beschreven in de (Engelst ...
help
Bodem is de basis [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2009
Powerpointpresentatie over (het behoud van) bodemkwaliteit.
help
Onzekere afzet weerhoudt boeren van overstap : thema biologische landbouw \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Sukkel, W. \ 2009
De vraag naar biologische producten groeit gestaag, maar het aanbod blijft achter. Veel gangbare agrarische ondernemers zetten de stap naar biologische landbouw niet omdat ze een verkeerd beeld van deze vorm van landbouw hebben, zo laat een verkennen ...
help
Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Chapters: 1. Organic agriculture in the Netherlands; 2. Dutch research on organic agriculture: approaches and characteristics; 3. Dutch knowledge infrastructure for organic agricultur'; 4. Sustainable systems; 5. Good soil: a good start; 6. Robust va ...
help
Research on organic agriculture in the Netherlands [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2009
Presentatie over biologische landbouw in Nederland: visie, beleid en onderzoeksthema's
help
Kennis en onderzoek bodem [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2009
Presentatie waarin aandacht voor functies van de bodem, bedreigingen, kennisvragen (welke informatie missen we), welke kennispartijen rond "bodem" zijn er, welk onderzoek wordt er gedaan en via welke kanalen wordt de kennis verspreid
help
Duurzaamheid voer mest kringlopen [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2009
Presentatie gehouden tijdens workshop voer-mest kringlopen op 8 juli 2009
help
Energieverbruik en broeikasgasemissies bij de productie van veevoer [Presentatie]
Sukkel, W. \ [ca. 2009]
Presentatie over de productie van veevoer: Broeikaseffect vanwege dierlijke productie in diverse productiesectoren, energieverbruik bij sojaproductie voor veevoer, eiwit uit veevoeders geproduceerd in Europa, vermindering energieverbruik door transpo ...
help
Research on organic agriculture in the Netherlands [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2009
Presentatie het thema biologische landbouw in Nederland: Biologische productie; beleid; visie op onderzoek en kennis; onderzoeksprogramma's
help
Design of farming systems : transition to sustainable agriculture [Presentatie]
Sukkel, W. \ [2009]
Presentatie over ontwerpen van agrarische bedrijfssystemen richting meer duurzame landbouw
help
BIO-IMPULS: innovatie in de biologische aardappelketen [Brochure]
Tiemens-Hulscher, M. \ Lammerts van Bueren, E. \ Sukkel, W. \ Zeelenberg, A. \ Brinks, H. \ Wageningen UR \ Louis Bolk Instituut \ 2009
In 2008 is het project BIO-IMPULS gestart om de biologische aardappelteelt in Nederland te verbeteren. BIO-IMPULS richt zich op innovaties in de gehele aardappelketen, van veredeling, teeltoptimalisatie (gewasbescherming, teeltvervroeging, bemesting, ...
help
Dutch knowledge infrastructure for organic agriculture \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Stakeholders in Dutch organic agriculture have a very strong voice in determining the research and knowledge agenda. An innovation network called Bioconnect has been established to act as an intermediary between research and the knowledge demand of t ...
help
Sustainable systems \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
To put sustainable agriculture into practice, the organic food chain should be considered in its entirety. Such is the vision of the Dutch organic sector. By emphasizing this holistic view, organic farmers can make a significant contribution to incre ...
help
Good soil: a good start \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Soil plays a central role in plant production and the environment. Organic growers depend on the soil’s natural richness and resistance to disease. In order to foster these essential qualities, farmers and researchers are looking at ways to stimulate ...
help
Robust varieties and vigorous propagation material \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Research on organic plant breeding and propagation material in the Netherlands is booming. This research is carried out in close cooperation with growers, breeders and the seed industry. Is organic breeding and propagation really different from the c ...
help
Prevention and control of weeds, pests and diseases \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Weed control still requires major investments of money and labour in organic arable farming and field vegetable cultivation. For this reason, current research is focused to a large extent on the development of weed control strategies. These incorpora ...
help
Health and welfare of organic livestock \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Animal health and welfare are important principles of organic animal husbandry. In the Netherlands organic animal husbandry has proven to perform better than the conventional sector on many aspects of animal welfare. The Dutch organic animal husbandr ...
help
Animal production and feeding \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Organic livestock farmers will try to accommodate the natural needs and behaviour of their animals as much as possible. They pay extra attention to animal health and welfare, but also set high standards for housing, outside access and feed. Dutch res ...
help
Special branches: organic greenhouse production, bulbs, ornamentals and aquaculture \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Organic production methods are gaining ground in Dutch specialised production branches. Interest is growing among greenhouse horticulturalists and growers of flower bulbs, ornamentals and mushrooms. In organic horticulture Dutch research is unique in ...
help
Healthfulness and quality of products \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
Organic producers strive to deliver organic products that have outstanding health benefits, quality and taste. This ambition is supported by research. Scientists are looking for evidence to prove that organic food is healthier and for ways to improve ...
help
People and society \ Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ Hommes, M. \ 2009
practice
help
Potential of low ground pressure for harvesting machinery in a controlled traffic farming system in organic agriculture \ ECOMIT : 5th international scientific conference on sustainable farming systems : November 5-7, 2008 in Piešt'any, Slovakia [Artikel]
Vermeulen, G.D. \ Sukkel, W. \ 2008
Seasonal controlled traffic farming (SCTF), i.e. CTF without using the permanent traffic lanes for harvesting and primary soil tillage, leads to improved soil structure, higher crop yields, significant reduction of the emission of nitrous oxide and i ...
help
Energie en broeikasgassen in de voedselketen \ Biofood magazine : het vakblad voor natuurproducten [Artikel]
Sukkel, W. \ 2008
Biologische landbouw levert in duurzaamheid op vele fronten een betere prestatie dan gangbare landbouw. Biologische landbouw scoort goed op het gebied van milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en in veel gevallen beter dan de gangbare landbouw. Dit g ...
help
Perspectieven van sojavervanging in voer : op zoek naar Europese alternatieven voor soja [Boek]
Kamp, J. \ Berkum, S. van \ Laar, H. van \ Sukkel, W. \ Timmer, R. \ Voort, M. van der \ 2008
Dit artikel bespreekt mogelijke alternatieven voor de sojabonenteelt voor veevoer. Dit vanwege hudige negatieve effecten van sojabonenteelt, zoals kaalkap. Ten eeste zijn de reststromen van de biobrandstofproductie zijn zeer geschikt om een belangrij ...
help
Communiceerbare argumenten biologische landbouw ten aanzien van het sociale duurzaamheidthema: Verbindingen tussen producent en consument/burger [Boek]
Goddijn, S. \ Klieverink, M. \ Dekking, A. \ Sukkel, W. \ 2008
De biologische sector heeft behoefte aan inzichten in de feitelijke prestaties van de biologische en gangbare landbouw op het gebied van verbindingen en multifunctionaliteit. Een verbinding is een relatie tussen producent/boer en consument/burger waa ...
help
Ontwikkeling biologische landbouw : relevantie voor Groningen [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2008
Presentatie gehouden op de bijeenkomst biologische landbouw Groningen op 8 december 2008
help
Organic and conservation agriculture, the best of both worlds? \ ECOMIT : 5th international scientific conference on sustainable farming systems : November 5-7, 2008 in Piešt'any, Slovakia [Hoofdstuk uit boek]
Sukkel, W. \ 2008
In millions of years huge amounts of organic matter were stored in the soil as organic matter or fossil energy carriers as oil, gas and coal. We make use of these stocks to supply us with energy and to be able to grow plants for our needs. However wh ...
help
Biologische landbouw 2007 : aanbodskrapte en omschakeling [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2008
Presentatie over aanbodskrapte van biologische levensmiddelen en de benodigde omschakeling van gangbare naar biologische bedrijfssystemen
help
Organic agriculture in Turkey : trade opportunities for organic fruit and vegetables [Boek]
Leeuwen, M.A.E. van \ Voort, M.P.J. van der \ Sukkel, W. \ Balci, S. \ 2008
Onderzoek naar de mogelijkheden voor handel in biologische groente en fruit tussen Turkije en Nederland.
help
New vegetable production systems in the Netherlands [Presentatie]
Haan, J. de \ Sukkel, W. \ 2008
Presentatie van onderzoek naar nieuwe duurzame groente-productiesystemen, waarbij aandacht voor de problemen rond nitraatuitspoeling en pesticide emissies
help
Praktijknetwerk BIOM heeft een aantal interessante vacatures [Brochure]
Sukkel, W. \ 2008
Brochure met uitleg over het praktijknetwerk BIOM en de verschillende themagroepen (Onkruidbeheersing, Plaagbeheersing, Ziektebeheersing, Bodem en Mechanisatie, Bemesting en beheer organische stof, Kringloopsluiting, Productkwaliteit, en Markt en Ond ...
help
Vlinderbloemigen brengen bemesting in evenwicht [Brochure]
Holwerda, J. \ Wel, C. \ Sukkel, W. \ Wageningen UR \ 2008
Vlinderbloemigen vormen de stikstofbron voor de biologische landbouw. Dit omdat ze in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Voor een duurzame biologische akkerbouw en de groenteteelt zijn ze daarom onontbeerlijk, evenals voor de veehouderij. Ui ...
help
Bouwplan pas compleet met teelt van vanggewassen [Brochure]
Wel, C. van der \ Sukkel, W. \ Wageningen UR \ 2008
Stikstof kan aan gewassen worden toegediend in de vorm van dierlijke mest en door de teelt van vlinderbloemigen. De toegediende stikstof wordt slechts ten dele door de gewassen opgenomen. Verlies van resterende stikstof is te voorkomen of te beperken ...
help
Biologische landbouw 2008 : aanbodskrapte en omschakeling [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2008
Presentatie gehouden op de workshop "Het zit zo bij bio" gehouden op 26 juni 2008
help
Organic farming in the Netherlands and research in cooperation with the farmers [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2008
Presentatie over specifieke aanpak van (toegepast) onderzoek en kennisoverdracht in de biologische landbouw
help
Networks and innovation in agriculture [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2008
Presentatie over visie op onderzoek en kennis in de biologische landbouw
help
Onderzaai klaver in graan [Presentatie]
Sukkel, W. \ 2008
Presentatie over de voordelen van de combinatie graanteelt met onderzaai van klaver
help
Verbondenheid : verbinding producent en consument [Presentatie]
Sukkel, W. \ Dekking, A. \ [2008]
Presentatie over verbinding tussen producent en consument met als onderwerpen: Waarom verbondenheid; Theoretische achtergronden; Kwantitatieve informatie; Initiatieven vanuit secties en Toekomstige ontwikkelingen
help
Energieverbruik en broeikasgasemissies in de biologische landbouw [Presentatie]
Sukkel, W. \ Marinussen, M. \ [2008]
Presentatie
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.