Geselecteerd op:

help
Bemesting problematiek in de chrysantenteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Blindeman, L. \ Van Haecke, D. \ 2012
Al enkele jaren worden bemestingsproeven uitgevoerd bij de teelt van chrysant met het oog op een reductie van het nitraatresidu tijdens de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november. Naast de opvolging van de plantkwaliteit en plantengroei op di ...
help
Onderzoek bodemvruchtbaarheid in een beukenaanplant \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Rys, F. \ 2012
Reeds meerdere jaren worden in het kader van het proefprogramma op verschillende vollegrondsboomkwekerijen bodemstalen genomen om de evolutie van nitraatstikstof in de bodem gedurende het jaar na te gaan. Daarnaast werden ook andere parameters mee op ...
help
Flankerende matregelen in het kader van MAP IV \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dhaese, K. \ Van Haecke, D. \ Dierickx, M. \ 2012
Momenteel is de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen onvoldoende, ondanks reeds gedane inspanningen. Er zijn o.a. te veel nitraten aanwezig in het oppervlaktewater. Om deze reductie te kunnen realiseren werd er, aansluitend bij het in wer ...
help
Proefprogramma boomkwekerij en groen 2012 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Rys, F. \ Heemers, L. \ Van Haecke, D. \ Van Remoortere, L. \ 2012
In het najaar van 2011 werden op de Technische Comités Boomkwekerij en Groen de nieuwe proefprogramma’s uitgewerkt. Bemesting, gewasbescherming en teelttechniek blijven de belangrijkste thema’s voor de boomkwekerij. Voor groen wordt de aandacht voora ...
help
Schadedrempels in de boomkwekerij : integrated pest management \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Rys, F. \ 2012
Vanaf 2014 is iedere land- en tuinbouwer in Europa verplicht om geïntegreerd te telen. Eén van de basisprincipes, die hiervoor moeten toegepast worden, is op basis van schadedrempels beslissen of een ziekte- of plaagbestrijding noodzakelijk is.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.