help
Schadedrempels in de boomkwekerij : integrated pest management \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Rys, F. \ 2012
Vanaf 2014 is iedere land- en tuinbouwer in Europa verplicht om geïntegreerd te telen. Eén van de basisprincipes, die hiervoor moeten toegepast worden, is op basis van schadedrempels beslissen of een ziekte- of plaagbestrijding noodzakelijk is.
help
Proeven boomkwekerij in beeld \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Rys, R. \ Van Haecke, D. \ Van Remoortere, L. \ Christiaens, A. \ Dierickx, M. \ Adriaensens, S. \ Delcour, I \ Blancquaert, D. \ Vissers, M. \ 2017
help
Proeven boomkwekerij in beeld \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Rys, F. \ Van Haecke, D. \ Van Remoortere, L. \ Christiaens, A. \ Dierickx, M. \ Dias, V. \ Schamp, B. \ 2015
Dit artikel over proeven in de boomkwekerij in Vlaanderen is ingedeeld op de volgende thema’s: bemesting, gewasbescherming, teelttechniek, en assortiment en innovatie.
help
Proeven boomkwekerij in beeld \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Rys, F. \ Van Haecke, D. \ Van Remoortere, L. \ Christiaens, A. \ Dierickx, M. \ Dias, V. \ Schamp, B. \ Adriaenssens, S. \ 2016
Een overzicht van verschillende proeven in boomkwekerijen op de gebieden bemesting, gewasbescherming, teelttechniek, en assortiment en innovatie.
help
Proefprogramma boomkwekerij en groen 2012 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Rys, F. \ Heemers, L. \ Van Haecke, D. \ Van Remoortere, L. \ 2012
In het najaar van 2011 werden op de Technische Comités Boomkwekerij en Groen de nieuwe proefprogramma’s uitgewerkt. Bemesting, gewasbescherming en teelttechniek blijven de belangrijkste thema’s voor de boomkwekerij. Voor groen wordt de aandacht voora ...
help
Onkruidwerende afdekmaterialen voor een duurzame containerteelt : welk afdekmateriaal kies je om onkruidgroei bij containerplanten te voorkomen? [Boek]
Van Haecke, Dominique \ Rys, Filip \ Van Belleghem, Kathy \ 2017
Afdekmaterialen zijn effi ciënt bij onkruidbeheersing in de sierteelt- en groensector. Uitgebreid onderzoek van het Proefcentrum voor Sierteelt bevestigt dit. Doordat er minder en minder herbiciden op de markt zijn en de toepassingsvoorwaarden steeds ...
help
Onderzoek bodemvruchtbaarheid in een beukenaanplant \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Rys, F. \ 2012
Reeds meerdere jaren worden in het kader van het proefprogramma op verschillende vollegrondsboomkwekerijen bodemstalen genomen om de evolutie van nitraatstikstof in de bodem gedurende het jaar na te gaan. Daarnaast werden ook andere parameters mee op ...
help
Impact van éénmalige organische bemesting op de stikstofnalevering in meerjarige sierteelten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ Van Haecke, D. \ Bracke, J. \ Elsen, A. \ Van Labeke, M.-C. \ 2017
In veel sierteeltbedrijven is het een courante praktijk om bij aanvang van een meerjarige teelt een dosis stalmest aan te brengen om het organisch koolstofgehalte op peil te houden of op te krikken. Daarbij wordt de hoeveelheid stikstof die hierdoor ...
help
Het effect van humuszuren op de nutriëntenopname in containerteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Rys, F. \ 2013
In 2011 en 2012 werd het effect nagegaan van een bodemverbeterend middel op basis van humine- en fulvozuren (Humifirst WG) op de vrijstelling en de opname van nutriënten. In 2011 werd een eerste screening van het product opgezet waaruit positieve res ...
help
Het KNS-bemestingssysteem in de grondgebonden sierteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ 2013
Binnen het ADLO-project 'KNS' werden dit jaar al diverse initiatieven genomen om de resultaten bij de sector bekend te maken. Begin augustus en eind september werden de knolbegoniademovelden bezocht. Op 14 september werden de resultaten van de demove ...
help
Flankerende matregelen in het kader van MAP IV \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dhaese, K. \ Van Haecke, D. \ Dierickx, M. \ 2012
Momenteel is de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen onvoldoende, ondanks reeds gedane inspanningen. Er zijn o.a. te veel nitraten aanwezig in het oppervlaktewater. Om deze reductie te kunnen realiseren werd er, aansluitend bij het in wer ...
help
Extra bodem en bemesting : dossier \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dias, V. \ Van Haecke, D. \ Moermans, S. \ Gallopyn, L. \ 2016
Deze bijdrage omvat de volgende artikelen: 1) Hoe verloopt de stikstof-mineralisatie op uw perceel? 2) Bijbemesting in functie van stikstofstalen. 3) Fosfaat te weinig, genoeg of overdaad?
help
Extra bodem en bemesting : dossier \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Dias, V. \ Dierickx, M. \ Braekman, P. \ Lauwers, N. \ 2016
Dit dossier over bodem en bemesting bestaat uit de volgende artikelen. 1) Naar een goede waterkwaliteit. 2) Bemesting en staalnames. 3) Hoe werkzame stikstof toepassen in de vollegrondssierteelt. 4) Bemesting richting 5% rode MAP-meetpunten … CVBB he ...
help
Bemesting: invloed van mechanische onkruidbestrijding op stikstofmineralisatie \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Moermans, S. \ Van Haecke, D. \ 2017
Binnen het GLB wordt er naar gestreefd om in de mate van het mogelijke onkruidbestrijding met gewasbeschermingsmiddelen te vervangen door mechanische methoden. Op die manier wordt de impact op zowel het grond- en oppervlaktewater als op de biodiversi ...
help
Bemesting problematiek in de chrysantenteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Blindeman, L. \ Van Haecke, D. \ 2012
Al enkele jaren worden bemestingsproeven uitgevoerd bij de teelt van chrysant met het oog op een reductie van het nitraatresidu tijdens de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november. Naast de opvolging van de plantkwaliteit en plantengroei op di ...
help
Bemesting in het kader van map IV : het huidige mestdecreet \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Rys, F. \ 2013
Binnen de regelgeving van het huidige mestdecreet (MAP IV), werd de sierteelt in vollegrond onder de groenten groep II ingedeeld. Dit betekent dat enerzijds de bemestingsnormen maar anderzijds ook de bijkomende maatregelen van deze groep moeten gehan ...
help
Bemesting in de vollegrondssierteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ Braekman, P. \ Lauwers, N. \ 2014
In het huidige bemestingsseizoen kregen bepaalde percelen al een basisbemesting. Het gaat dan vaak over een organische bemesting om het organische stofgehalte van het perceel op peil te houden. In de meerjarige teelten, zoals veel boomkwekerijgewasse ...
help
Affiniteit van boomkwekerijgewassen voor compost \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Van Haecke, D. \ 2014
Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden, is de organische bemesting, die enkel vóór het planten kan uitgevoerd worden, zeer belangrijk. Deze organische bemesting gebeurt in hoofdzaak met stalmest of (groen)compost. Zowel uit telerservaring als ui ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.