help
Composteren en fermenteren \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Landuyt, C. \ Lauwers, L. \ Winnepeninckx, R. \ Willekens, K. \ Degraeve, J. \ 2018
Eind november 2017 werd er op het PCG een studiedag over composteren en fermenteren georganiseerd. Jurgen Degraeve van Agriton kwam spreken over fermentatie, Koen Willekens van ILVO over composteren en het PCG haalde hun resultaten van de compost- en ...
help
Prei voor industrie kent 2 productieve jaren \ Management&techniek [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2014
Met een areaal van meer dan 3500 ha is Vlaanderen een van de belangrijkste regio’s in Europa voor de preiteelt. Een aanzienlijk deel van dit areaal - meer dan 600 ha - wordt geteeld voor verwerking door de diepvriesindustrie.
help
Toch goede opbrengst na moeizame start : rassenproef zomerbloemkool industrie (eerste vrucht) 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reyke, L. \ 2013
In deze rassenproeven werd de gebruikswaarde onderzocht van diverse bloemkoolrassen voor een zomerteelt voor aanvoer in roosjes aan de verwerkende industrie. De belangrijkste kenmerken in dit segment zijn de vlotte groei, de productie, de roossorteri ...
help
Trayplanten sneller en sterker : vergelijking opkweekmethodes voor vroege en zomerteelt prei \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2013
Bij de teelt van vroegste prei is een snelle weggroei met een goede productie en een goede kwaliteit van belang. Het plantmateriaal kan vanaf de start een belangrijk verschil maken bij de weggroei en zo een vervroeging van de teelt geven. Voor de vro ...
help
Weinig verschillen : rassenproef vroege teelt prei 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2013
Voor de vroege teelten prei is het van belang om voor snelgroeiende variëteiten te kiezen welke over goede productkwaliteiten en een goede schottolerantie beschikken. Voor deze proef werden buitenlandse planten met losse wortel gebruikt.
help
Goede opbrengst en kwaliteit : rassenproef prei vroege herfstteelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ De Rooster, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2013
Het aanbod van hybriden voor de vroege herfstteelt van prei is redelijk uitgebreid. De gebruikswaarde voor levering op de verse markt van nieuwe rassen wordt systematisch uitgetest in veldproeven. Belangrijke parameters voor deze teeltperiode zijn he ...
help
Snelste rassen geven beste resultaat : rassenproef kropsla versnijderij voorjaarsteelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2013
In het voorjaar is een zekere en snelle productie belangrijk naast het aandeel gele hartbladeren en het ontrolgemak. Beide laatste criteria bepalen in hoge mate het rendement in de versnijderij. De houdbaarheid is naast de roodverkleuring een belangr ...
help
Uiteenlopende resultaten : rassenproef broccoli vroege teelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2012
Een oogstzeker gewas met weinig hartloze planten is in de vroege teelt van broccoli van groot belang. Een goede kwaliteitssortering met een vroege oogst en korte oogstspreiding geeft de teler garantie op een goed resultaat. Tijdens deze proef gaven d ...
help
Nieuwe rassen zijn verbetering : rassenproef kropsla zomerteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2012
Een groot aantal hartbladeren, liefst kleiner dan 9 cm, is samen met een goed ontrolgemak een zeer belangrijk parameter voor het rendement in de versnijderijen. De gewaskenmerken, kropkenmerken, kenmerken versnijderij, opbrengstgegevens en rendement ...
help
Nieuwe generatie combineert kwaliteit met opbrengst : rassenproef bloemkool industrie (eerste vrucht) 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vandenquickenborne, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2012
In deze proef werd de gebruikswaarde van diverse bloemkoolrassen voor aanvoer in roosjes aan de verwerkende industrie onderzocht. De belangrijkste kenmerken in dit segment zijn de vlotte groei, productie, roossortering en - kwaliteit (hardheid en vas ...
help
Geen verrassingen : rassenproef krulandijvie voorjaarsteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2012
Bij de grove krulandijvie mag de krul niet te grof zijn en het blad is best stevig, niet te vlak en niet gevoelig voor roodverkleuring. Voor de versnijderij is het belangrijk dat er een grote massa gebleekte bladeren aanwezig is. voor de versmarkt mo ...
help
Nieuwe rassen maken opwachting : rassenproef prei late herfstteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, D \ Callens \ 2012
De bekende rassen Belton, Poulton, Walton en Antilope bevestigen het goede resultaat van voorgaande jaren. Celsius en Hawking hebben het mooie resultaat van 2010 kunnen bevestigen. De nieuwe rassen Pluston en vooral Aylton kwamen goed uit de proef te ...
help
Goede opbrengst en kwaliteit na groeikrachtig voorjaar : rassenproef bloemkool januarizaai verse markt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vandenquickenborne, L. \ Callens, D. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2012
Belangrijke parameters voor deze teeltperiode van bloemkool zijn de weerstand tegen hartloosheid, de vroegheid en uiteraard de kwaliteit van de kool. Gewas- en koolkenmerken en oogstresultaten worden weergegeven in tabellen.
help
Verwachte resultaten na groeikrachtig voorjaar : rassenproef kropsla versnijderij voorjaarsteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2012
Een groot aandeel gele hartbladeren, liefst kleiner dan 9 cm, is samen met een goed ontrolgemak een zeer belangrijke parameter voor het rendement in de versnijderijen. Sommige bedrijven gebruiken ook nog een klein deel wat lichtgroene bladeren. Een v ...
help
Zeer goede opbrengst en kwaliteit : rassenproef prei vroege herfstteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ De Rooster, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2012
Het aanbod van hybriden voor de vroege herfstteelt van prei is redelijk uitgebreid. De gebruikswaarde voor levering op de verse markt van nieuwe rassen wordt systematisch uitgetest in veldproeven. Belangrijke parameters voor deze teeltperiode zijn he ...
help
Krypton bevestigt, gekende variëteiten houden stand : rassenproef prei zomerteelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ De Rooster, L. \ Callens, D. \ 2012
Een vlotte weggroei met een snelle productie is samen met een goede productkwaliteit van groot belang in de vroege teelt van prei. Daarnaast zijn een vlot schoningsgemak en een goede trips- en schottolerantie belangrijke aandachtspunten.
help
Resultaten sterk regio-afhankelijk : rassenproef prei late winterteelt 2011-2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ De Rooster, L. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2012
Het aanbod van hybriden voor de late winterteelt van prei is vrij beperkt. De gebruikswaarde voor levering op de verse markt van nieuwe rassen wordt systematisch door de proeftuinen uitgetest in veldproeven. Belangrijke parameters voor deze teeltperi ...
help
Vervanger gezocht voor de standaardvariëteit : rassenproef prei herfstteelt industrie 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
DeReycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ Vandenquickenborne, L. \ Callens, D. \ 2012
Voor de industrieprei is een vrij fijne maatsortering met een lange en vaste schacht even belangrijk als een hoge opbrengst. De voorbije jaren nam Volta een grootmarktaandeel in, maar voor 2012 wordt de rassenkeuze cruciaal omdat deze standaard varië ...
help
Okselverbranding in prei \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Verhaeghe, M. \ Winnepeninckx, R. \ 2012
In augustus en september 2011 werd veel okselverbranding waar genomen op de preipercelen die breedwerpig werden bijbemest. De weersomstandigheden voor en tijdens de periode van bijbemesting waren ongunstig. In juli en augustus was er veel neerslag en ...
help
Groot aanbod biedt mogelijkheden tot diversificatie : rassenproef alternatieve bladgewassen voor de versnijderij 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2012
Er is een ruim aanbod van bladgewassen op de markt. Maar niet alle types en variëteiten zijn geschikt voor de verwerkende industrie. Deze demonstratieproef had tot doel om een aantal types te laten screenen door de verwerkers én om de teeltmogelijkhe ...
help
Gekende rassen scoren samen met enkele zeer beloftevolle nieuwekomers : rassenproef bloemkool industrie tweede vrucht 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ Vanquickenborne, L. \ Callens, D. \ 2012
Een vlotte productie met een snelle oogst en een goed sorteringsresultaat zijn, naast een goede rooskwaliteit, de belangrijkste parameters voor aanvoer aan de verwerkende industrie. De rozen moeten gesloten, hard en wit zijn. De gewas- kool- en roosk ...
help
Resultaten sterk plaatsafhankelijk : rassenproef prei late winterteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ De Rooster, L. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2011
Het aanbod van hybriden voor de late winterteelt van prei is vrij beperkt. Belangrijke parameters voor deze teeltperiode zijn het opbrengstpotentieel in combinatie met de weerstand tegen gewassleet, het behoud van een donkere bladkleur, de weerstand ...
help
Weinig verschillen voor stokprei, belangrijke verschillen voor industrieprei 70/30 : rassenproef prei herfstteelt industrie 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
DeReycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2011
Een behoorlijk deel van de prei die in Vlaanderen wordt geteeld, is bestemd voor de diepvriesindustrie. Aangezien de criteria nogal verschillen worden meestal andere rassen gebruikt voor de industrie dan voor de versmarkt. Om een goed financieel resu ...
help
Bijzondere weersomstandigheden bepalen het eindresultaat : rassenproef krulandijvie voorjaarsteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2011
Davos haalde in deze proef de beste resultaten bij de grove types. Milady ontwikkelde trager dan gedacht. Bij de Très Fine Maraichere types. Milady ontwikkelde trager dan gedacht. Bij Très Fine Maraichere types werden de resultaten van de afgelopen j ...
help
Tripsgevoeligheid sterk rasafhankelijk : rassenproef prei vroege herfstteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquikenborne, L. \ De Rooster, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2011
Het aanbod van hybriden voor de vroege herfstteelt van prei is redelijk uitgebreid. De gebruikswaarde voor levering op de verse markt van nieuwe rassen wordt systematisch door de proeftuinen op onafhankelijke wijze uitgetest in veldproeven. Belangrij ...
help
Bladvoeding geeft niet de verwachte resultaten : thema prei \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2011
In herfst- en winterprei onder de nitraatnorm blijven is niet evident. Bladbemesting waarbij stikstof efficiënter wordt opgenomen via het blad kan hier een oplossing bieden. De opname van nutriënten via bladeren gebeurt sneller dan via de wortels waa ...
help
Gekende rassen bevestigen na groeikrachtig voorjaar : rassenproef kropsla voorjaarsteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2011
Een groot aandeel gele hartbladeren, liefst kleiner dan 9 cm, is samen met een goed ontrolgemak een zeer belangrijke parameter voor het rendement in de versnijderijen. Het aandeel kropsla uit openlucht voor de verse markt daalt sterk, voor de versnij ...
help
Seance geschikt voor verse markt en versnijderij : rassenproef andijvie vroege teelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2011
De rassenkeuze voor de vroegste andijvie is afhankelijk van de afzet. In Sint-Katelijne-Waver werden de rassen beoordeeld voor afzet naar verse markt. In Kruishoutem werd daarnaast ook beoordeeld voor afzet naar de versnijderij. Gewaskenmerken, kropk ...
help
Moskrulpeterselie en bladpeterselie getest : rassenproef peterselie 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2011
Rassenproef van peterselie. Tabellen met gewas- en oogstbeoordelingen. Voor de moskrulpeterselie en bladpeterselie zijn een voldoende donker blad met een fijne bladstructuur samen met een goede opbrengst de belangrijkste parameters. Bij de bladpeters ...
help
Gekende rassen bevestigen, nieuwkomers zeer beloftevol : rassenproef prei zomerteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ De Rooster, L. \ Callens, D. \ 2011
Een vlotte weggroei met een snelle productie is samen met een goede productkwaliteit van groot belang in de vroege teelt van prei. Daarnaast zijn een vlot schoningsgemak en een goede trips- en schottolerantie belangrijke aandachtspunten. De gewaskenm ...
help
Bijzonder nat najaar stelt alle rassen op de proef : rassenproef fijne krulandijvie najaarsteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2011
Een voldoende fijne bladkrul en een vlotte groei met een goed stukgewicht zijn naast de rand- en smetgevoeligheid de belangrijkste parameters voor een weloverwogen rassenkeuze. Verschillende rassen worden beschreven. Gewaskenmerken en opbrengstgegeve ...
help
Dubbel doel is mogelijk : rassenproef kropsla versnijderij en verse markt najaarsteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2011
Het vierde gamma vraagt kropsla die een hoog rendement haalt met een gemakkelijk te ontrollen krop met veel kleine hartbladeren. De onderzijde is voor deze afzet van minder belang. Voor de verse markt mag de krop niet graterig zijn en de broek moet v ...
help
Resultaat na bijzonder teeltseizoen sterk afhankelijk van de proeflocatie : rassenproef winterprei 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ Callens, D. \ De Rooster, L. \ 2011
Vanaf begin augustus 2010 heeft het nagenoeg onophoudelijk geregend tot aan de eerste vorstperiode. De vroege vorst in november kwam net op het moment dat de prei goed aan de groei was, voordien was er op veel plaatsen nog maar weinig groei gerealise ...
help
Goede rassen bevestigen resultaten van voorgaande jaren : rassenproef bloemkool industrie (eerste vrucht) 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2011
In deze proef wordt de gebruikswaarde van diverse bloemkoolrassen nagegaan voor de diepvriesindustrie. Een goede opbrengst en rooskwaliteit is de basis voor het verzekeren van een goede financiële opbrengst. Het aanbod aan rassen bloemkool is zeer ui ...
help
Bijzonder voorjaar heeft sterke invloed op de resultaten : rassenproef kropsla versnijderij voorjaarsteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2011
Een groot aandeel gele hartbladeren, liefst kleiner dan 9 cm, is samen met een goed ontrolgemak een zeer belangrijke parameter voor het rendement in de versnijderijen. Sommige bedrijven gebruiken ook nog een klein deel lichtgroene bladeren. Een vlot ...
help
Bekende rassen bevestigen, nieuwe rassen maken opwachting : rassenproef prei late herfstteelt 2010: vollegrond \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ Callens, D. \ 2011
De bekende rassen voor deze periode behalen nog steeds goede resultaten. Daarnaast zijn er nog enkele nieuwigheden die zeker in 2011 opnieuw zullen worden beproefd. Naast opbrengst en schoningsgemak zijn de sterkte tegen sleet, ziekten en trips belan ...
help
Ponchito verse markt, Jumbis versnijderij : rassenproef kropsla voorjaarsteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Rooster, L. \ 2010
Rassenproef van 20 slasoorten met in de tabellen de gegevens van de proefopzet en teeltverloop, resistentiepatroon, kropkenmerken en de oogst
help
Grove en fijne krulandijvie onder de loep : rassenproef krulandijvie najaarsteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Vijf rassen fijne krulandijvie en zes rassen grove krulandijvie lagen naast elkaar in een proef. Ze werden op hetzelfde moment gezaaid, geplant en geoogst. Bij de fijne krulandijvie sprong er een nieuwkomer uit die overtuigt met zijn snelle groei. Bi ...
help
Seance weer de beste resultaten : rassenproef andijvie late teelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ Bes, O. \ De Rooster, L. \ 2010
Evenals andere jaren en periodes van het jaar werden de beste resultaten met Seance verkregen. Nuance is iets gevoeliger voor smet. Frios en EF 7405 bleven duidelijk iets achter in gewicht. Alexia behaalde evenals vorig jaar een hoge opbrengst, maar ...
help
Uranus bevestigt in het najaar : rassenproef suikerbrood herfstteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Een voldoende snelle productie en een mooie cilindrische, vaste schacht met een blad zonder te veel nerfbarsten zijn belangrijke gegevens om een goede rassenkeuze te maken voor suikerbrood. Virtus wordt aangeboden voor het hele teeltseizoen. Uranus g ...
help
Nieuwkomers eindigen sterk na moeilijk seizoen : rassenproef industriebloemkool tweede vrucht 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ Callens, D. \ 2010
Rassenproef met 23 bloemkoolrassen met in de tabellen de gevens van de proefopzet en teeltverloop, sorteringsresultaat, PCG, gewaskenmerken van PCG en POVLT en de oogstresultaten van PCG
help
Breed aanbod goede rassen met kleine kwaliteitsverschillen : rassenproef babyspinazie voorjaarsteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Rassenproef met elf spinazierassen met in de tabellen de gegevens van de proefopzet, overzicht van de rassen en hun resistenties
help
Striker, Megaton en Levis snelle productie, Jumper uitstekende kwaliteit : rassenproef prei zomerteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ De Rooster, L. \ Bes, O. \ Callens, D. \ 2010
Het ideale preiras voor het vroege segment is sterk tegen schotvorming, vormt snel een hoge productie, is weinig gevoelig voor tripsschade en kan geschoond worden met een hoog rendement.
help
Vorstgevoeligheid opnieuw getest : rassenproef winterprei 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Callens, D. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
De productkwaliteit van winterprei werd in het teeltseizoen 2009-2010 voornamelijk bepaald door de vorstgevoeligheid, de ziekte- en sleetgevoeligheid en de kleur. Verder zijn goede productie en een goed schoningsgemak van groot belang voor het halen ...
help
Striker en Jumper sterk tegen trips : rassenproef prei zomerteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Rooster, L. \ 2010
Het ideale preiras voor het vroege segment is sterk tegen schotvorming, vormt snel een hoge productie, is weinig gevoelig voor tripsschade en kan worden geschoond met een hoog rendement
help
Milde voorzomer gaf andermaal goede kwaliteit : rassenproef zomerbloemkool industrie (eerste vrucht) 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Rassenproef van 20 zomerbloemkoolrassen met in tabellen de gegevens van de proefopzet en teeltverloop, gewaskenmerken en oogst
help
Nieuw ras scoort naast gekende variëteiten : rassenproef babyspinazie zomerteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. de \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Een snelle groei, een vlotte oogst en een goede productkwaliteit zijn de belangrijkste criteria voor babyspinazie. Een rond, stevig, opgericht en donker blad met een fijne korte steel worden door de versnijderijen zeer gewaardeerd.
help
Invloed van bodembewerking en koolstofinput op de opbrengst van ijsbergsla \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ Volkaert, A. \ Willikens, K. \ 2010
De bodem is het meest belangrijke en tevens de meest complexe productiefactor van een landbouwbedrijf. Bodemdegradatie, door daling van het organischestofgehalte of te intensieve bodemwerking, vormt een bedreiging voor de opbrengst en de nutriëntenbe ...
help
Duidelijke verschillen in gevoeligheid voor rand : rassenproef andijvie vroege teelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Seance blijft het standaardras voor de teelt van vroege andijvie. Het enige nadeel van dit ras is de gevoeligheid voor tiprand en gele bladranden aan de oudste bladeren. Met Mikado En Kalinka werd ook een goed resultaat bereikt.
help
Snelle hergroei gaf toch nog goede opbrengsten : rassenproef prei late winterteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ De Rooster, L. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Het aanbod van hybriden voor de late winterteelt van prei is vrij beperkt. Belangrijke parameters voor deze teeltperiode zijn het opbrengstpotentieel in combinatie met de weerstand tegen gewassleet, het behoud van een donkere bladkleur, de weerstand ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.