help
Zeer goede opbrengst en kwaliteit : rassenproef prei vroege herfstteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ De Rooster, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2012
Het aanbod van hybriden voor de vroege herfstteelt van prei is redelijk uitgebreid. De gebruikswaarde voor levering op de verse markt van nieuwe rassen wordt systematisch uitgetest in veldproeven. Belangrijke parameters voor deze teeltperiode zijn he ...
help
Weinig verschillen voor stokprei, belangrijke verschillen voor industrieprei 70/30 : rassenproef prei herfstteelt industrie 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
DeReycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2011
Een behoorlijk deel van de prei die in Vlaanderen wordt geteeld, is bestemd voor de diepvriesindustrie. Aangezien de criteria nogal verschillen worden meestal andere rassen gebruikt voor de industrie dan voor de versmarkt. Om een goed financieel resu ...
help
Weinig verschillen : rassenproef vroege teelt prei 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2013
Voor de vroege teelten prei is het van belang om voor snelgroeiende variëteiten te kiezen welke over goede productkwaliteiten en een goede schottolerantie beschikken. Voor deze proef werden buitenlandse planten met losse wortel gebruikt.
help
Vorstgevoeligheid opnieuw getest : rassenproef winterprei 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Callens, D. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
De productkwaliteit van winterprei werd in het teeltseizoen 2009-2010 voornamelijk bepaald door de vorstgevoeligheid, de ziekte- en sleetgevoeligheid en de kleur. Verder zijn goede productie en een goed schoningsgemak van groot belang voor het halen ...
help
Vooral groencompost scoort goed bij lollo bionda in het derde proefjaar : lange termijnproef organische bodemverbetering [thema bemesting] \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rocker, E. \ Winnepeninckx, R. \ DeReycke, L. \ 2004
In deze proef wordt het effect van GFT-compost, groentecompost en champost op de bodemvruchtbaarheid en op de opbrengst en de kwaliteit van groenten nagegaan. In 2003 werden een voorjaarsteelt en een zomerteelt alternatieve sla gedaan. In 2002 werd h ...
help
Verwachte resultaten na groeikrachtig voorjaar : rassenproef kropsla versnijderij voorjaarsteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2012
Een groot aandeel gele hartbladeren, liefst kleiner dan 9 cm, is samen met een goed ontrolgemak een zeer belangrijke parameter voor het rendement in de versnijderijen. Sommige bedrijven gebruiken ook nog een klein deel wat lichtgroene bladeren. Een v ...
help
Vervanger gezocht voor de standaardvariëteit : rassenproef prei herfstteelt industrie 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
DeReycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ Vandenquickenborne, L. \ Callens, D. \ 2012
Voor de industrieprei is een vrij fijne maatsortering met een lange en vaste schacht even belangrijk als een hoge opbrengst. De voorbije jaren nam Volta een grootmarktaandeel in, maar voor 2012 wordt de rassenkeuze cruciaal omdat deze standaard varië ...
help
Uranus bevestigt in het najaar : rassenproef suikerbrood herfstteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Een voldoende snelle productie en een mooie cilindrische, vaste schacht met een blad zonder te veel nerfbarsten zijn belangrijke gegevens om een goede rassenkeuze te maken voor suikerbrood. Virtus wordt aangeboden voor het hele teeltseizoen. Uranus g ...
help
Uiteenlopende resultaten : rassenproef broccoli vroege teelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ 2012
Een oogstzeker gewas met weinig hartloze planten is in de vroege teelt van broccoli van groot belang. Een goede kwaliteitssortering met een vroege oogst en korte oogstspreiding geeft de teler garantie op een goed resultaat. Tijdens deze proef gaven d ...
help
Tripsgevoeligheid sterk rasafhankelijk : rassenproef prei vroege herfstteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquikenborne, L. \ De Rooster, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2011
Het aanbod van hybriden voor de vroege herfstteelt van prei is redelijk uitgebreid. De gebruikswaarde voor levering op de verse markt van nieuwe rassen wordt systematisch door de proeftuinen op onafhankelijke wijze uitgetest in veldproeven. Belangrij ...
help
Trayplanten sneller en sterker : vergelijking opkweekmethodes voor vroege en zomerteelt prei \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2013
Bij de teelt van vroegste prei is een snelle weggroei met een goede productie en een goede kwaliteit van belang. Het plantmateriaal kan vanaf de start een belangrijk verschil maken bij de weggroei en zo een vervroeging van de teelt geven. Voor de vro ...
help
Toch goede opbrengst na moeizame start : rassenproef zomerbloemkool industrie (eerste vrucht) 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Vanquickenborne, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Reyke, L. \ 2013
In deze rassenproeven werd de gebruikswaarde onderzocht van diverse bloemkoolrassen voor een zomerteelt voor aanvoer in roosjes aan de verwerkende industrie. De belangrijkste kenmerken in dit segment zijn de vlotte groei, de productie, de roossorteri ...
help
Thema: bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rocker, E. \ De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Rooster, L. \ Spiessens, K. \ Danckaert, F. \ Delanote, L. \ Rapol, J. \ Coopman, F. \ Desmet, D. \ Callens, D. \ 2007
Vijf artikelen over bemesting. 1) Effect van compost in lange termijn proef, overzicht resultaten 2001-2006. 2) Meerjarige proef organische bemesting -eikenbladsla herfstteelt 2006, reeds opbrengstverschillen bij eerste oogst. 3) Meerjarig effect van ...
help
Thema [bemesting]. Positieve invloed van GFT-compost, groencompost en champost op de teelt van bloemkool \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rocker, E. de \ Winnepeninckx, R. \ Reycke, L. de \ 2005
Invloed van compost op bodemvruchtbaarheid, nitraatstikstofgehalte en reststikstof in de bodem en de opbrengsten van bloemkool
help
Sturing broezen voor randbestrijding bij krulandijvie : thema water \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rocker, E. \ Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ 2006
Bij krulandijvie of andijvie kan vanaf het begin van de kropvorming bij warm, droog weer rand ontstaan. Rand kan gedeeltelijk voorkomen worden door het gewas altijd van voldoende vocht te voorzien. Bespuiting met calciumchloride en een zorgvuldige ra ...
help
Striker, Megaton en Levis snelle productie, Jumper uitstekende kwaliteit : rassenproef prei zomerteelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ De Reycke, L. \ De Rooster, L. \ Bes, O. \ Callens, D. \ 2010
Het ideale preiras voor het vroege segment is sterk tegen schotvorming, vormt snel een hoge productie, is weinig gevoelig voor tripsschade en kan geschoond worden met een hoog rendement.
help
Striker en Jumper sterk tegen trips : rassenproef prei zomerteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ De Rooster, L. \ 2010
Het ideale preiras voor het vroege segment is sterk tegen schotvorming, vormt snel een hoge productie, is weinig gevoelig voor tripsschade en kan worden geschoond met een hoog rendement
help
Startmeststof, bladvoeding en wortelstimulerende middelen in prei \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Reycke, L. \ Winnepeninckx, R. \ 2009
In 2008 werd op het PCG een proef opgezet in prei om na te gaan of de productie en/of de kwaliteit effectief verbeterde door de inbreng van startmeststof, bladvoeding en wortelstimulerende middelen
help
Standaardvariëteit bevestigd, nieuwkomer veelbelovend : rassenproef krulandijvie versnijderij voorjaarsteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2009
Rassenproef van zes andijvierassen. Met in tabellen de gegevens van de proefopzet en teeltverloop, gewaskenmerken en opbrengst
help
Snelste rassen geven beste resultaat : rassenproef kropsla versnijderij voorjaarsteelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Winnepeninckx, R. \ 2013
In het voorjaar is een zekere en snelle productie belangrijk naast het aandeel gele hartbladeren en het ontrolgemak. Beide laatste criteria bepalen in hoge mate het rendement in de versnijderij. De houdbaarheid is naast de roodverkleuring een belangr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.