help
Beheers- en onderhoudskosten van recreatieprojecten [Boek]
Oostrum, H.J. van \ Zandbrink, H.G.M. van \ 1974
help
Onderhoud open watergangen bij 41 waterschappen in Nederland [Boek]
Hiemstra, H.B. \ Yska, A.S. \ Zandbrink, H.G.M. van \ 1975
Onderzoek ICW naar slootonderhoud
help
Bedreigingen en kansen : het platteland van Zeeland \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Zandbrink, W.W. van \ 1989
Schets van de problemen waarmee de Zeeuwse akkerbouw kampt: lage rentabiliteit en strengere milieumaatregelen. Twee oplossingsrichtingen worden besproken: areaalvergroting per bedrijf en intensivering van bedrijfssystemen. Bij dit laatste wordt gedac ...
help
Waterschap Aa en Maas en gemeenten pakken het gebiedsproces samen op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berkhuizen, H. \ Mouwen, M. \ Zandbrink, F. van \ 2008
De waterbeheerders van Nederland en Europa zijn druk bezig met de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. De waterbeheerders in het oostelijke deel van Noord-Brabant hebben er voor gekozen dit gezamenlijk op te pakken. De gemeenten, provincie, Rij ...
help
Waterplan 's-Hertogenbosch: voor elke wijk een waterstructuurplan [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Garthoff, J. \ Zandbrink, F. van \ Smit, T. \ Verhees, E. \ Verwijmeren, F. \ 2009
Jochem Garthoff, Francis van Zandbrink, Tim Smit, Edwin Verhees en Frank Verwijmeren - Het tweede waterplan van 's-Hertogenbosch 'Op weg naar een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in de Groene Delta' is in mei door de gemeente 's-Hertoge ...
help
Motivaties, ervaringen en strategieën van boeren om sociale media te gebruiken om een connectie te maken met burgers [Studentenverslag]
Zandbrink, R. van \ 2017
Samenvatting van onderzoeksverslag naar gebruik van sociale media door agrariërs.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.