Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 197

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Aalbers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Education for Water Resilient Cities : A one-day symposium for teachers and students for the City We Need [Boek]
Rocco, R. \ Hooimeijer, F. \ Kuzniecow Bacchin, T. \ Aalbers, K. \ Brand, N. \ Goldsmith, S. \ Smolders, B. \ Bijlsma, I. \ Chang, B. \ Forrest, S. \ 2019
On what to teach and how to teach spatial planning and design for water sensitive, climate resilient cities and communities.
help
Bedrijfs- en burgerinitiatieven in stedelijke natuur : hun succesfactoren en knelpunten en hoe de lokale overheid ze kan helpen slagen [Boek]
Aalbers, C.B.E.M. \ Kamphorst, D.A. \ Langers, F. \ 2018
Dit rapport verslaat twee jaar onderzoek naar de factoren die bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. De drie onderzoekers onderzochten daartoe veertien initiati ...
help
Wel of geen antistoffen? : uit het lab \ GD herkauwer / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Aalbers, M. \ Smits, D. \ 2016
Het naar binnen halen van de koeien is voor veel veehouders het moment om te controleren op worminfecties. GD heeft daarvoor abonnement Worminfecties Tankmelk. Daarmee is eenvoudig te zien of de koeien op uw bedrijf een worminfectie hebben opgelopen. ...
help
Innovatieve oplossing voor klimaatverandering : de klimaatboom \ Stadswerk magazine [Artikel]
Aalbers, F. \ Klein Overmeen, M. \ 2016
Klimaatverandering heeft negatieve effecten op de leefbaarheid van de stad. O m deze effecten tegen te gaan, is het concept klimaatboom ontwikkeld. Dit biedt één oplossing voor hittestress en langdurige droogte enerzijds, en wateroverlast anderzijds.
help
Sturen door leren en co-creëren : de betekenis van het kennisprogramma Duurzaam Door [Boek]
Haas, Wim de \ Aalbers, Carmen \ Boer, Tineke de \ 2015
help
Grondwater heeft lak aan perceelsgrenzen : bewoners en gemeente bestrijden gezamenlijk grondwateroverlast \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kuiper, M. \ Aalbers, F. \ Hardeveld, R. van \ Ausma, G. \ Haan, B. de \ 2015
In Velsen-Noord wordt sinds 2011 grondwateroverlast gemeld door bewoners en dat heeft geresulteerd in de oprichting van Actiegroep Droge Kelders Velsen-Noord. Samen met die groep gaat de gemeente kijken naar mogelijke oplossingen om de wateroverlast ...
help
Cahier klimaat en energie : toekomstverkenning welvaart en leefomgeving [Boek]
Matthijsen, Jan \ Aalbers, Rob \ Wijngaart, Ruud van den \ Manders, Ton \ Kool, Clemens \ Huizinga, Free \ 2015
In dit cahier van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving verkennen we de toekomstige ontwikkeling van het Nederlandse energiesysteem en de daaraan gerelateerde broeikasgasemissies. Om klimaatverandering en de effecten ervan als gevolg van een ...
help
Interview Binnenstebuitenbos in Diepenheim : interview met hovenier Johan Geerdink [Video]
Aalbers, C.B.E.M. \ Lebens, V. \ 2015
Interview Binnenstebuitenbos Hovenier Johan Geerdink.
help
Real-time monitoring grondwaterstandverlaging : risicovolle bemalingswerkzaamheden in historisch Spakenburg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Aalbers, F. \ Voorwinden, A. \ Boven, A. van \ 2014
In Spakenburg is een deel van de riolering vervangen in straten met deels historische bebouwing. De (bemalings)werkzaamheden moesten worden uitgevoerd in een omgeving, die gevoelig is voor zettingen en schade aan bebouwing. Om de kans op omgevingssch ...
help
Groen dichterbij : wat maakt groene buurtprojecten tot een succes? [Boek]
Luttik, J. \ Aalbers, C. \ Donders, J. \ Langers, F. \ 2014
'Groen Dichterbij' is een campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies die groene buurtprojecten ondersteunt met geld en advies. Alterra heeft voor Groen Dichterbij een onderzoek uitgevoerd naar succes- en faalfactoren en sociale ef ...
help
Risico-scan grondwaterstandverhoging op draagkracht bodem en gebouwschade [Boek]
Aalbers, F.A.A.R. \ 2014
Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde kom van Ellecom genoemd.
help
Natuur in handen van burgers? : kansen voor beleefbare en benutbare natuur [Boek]
Haas, W. de \ Aalbers, C. \ 2014
Het huidige Nederlandse natuurbeleid ondergaat momenteel een forse herijking. Dit geldt voor zowel de inhoud van het beleid, het wettelijk en financiële kader, als de rol van Rijk en provincies. Om een bijdrage te leveren aan de discussie over deze h ...
help
Toepassingen beleidsarrangementenbenadering op initiatieven burgers en kleine bedrijven in groen [Video]
Aalbers, C.B.E.M. \ 2014
help
Natuur: beleven en gebruiken : verdieping van twee kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040 [Boek]
Haas, W. de \ Aalbers, C.B.E.M. \ Kruit, J. \ Vries, E.A. de \ 2013
In de Natuurverkenning 2010-2040 zijn vier kijkrichtingen op de natuur beschreven. Twee daarvan, de kijkrichting Beleefbare natuur en de kijkrichting Inpasbare natuur, zijn nader uitgewerkt in drie studiegebieden: de Drentse Hondsrug, de Oostvaarders ...
help
Gestructureerde aanpak grondwateroverlast Hoogeveen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Klomp, T. \ Aalbers, F. \ 2013
De gemeente Hoogeveen heeft al jarenlang met (grond)wateroverlast te kampen. Met de inwerkingtreding van de grondwaterzorgplicht vijf jaar geleden heeft de gemeente gekozen voor een actieve communicatiestrategie en een gestructureerde aanpak van gron ...
help
Vervolgonderzoek Ellecom - inrichtingsplan waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomsepolder [Boek]
Aalbers, F.A.A.R. \ 2013
Dit onderzoek richt zich op de effecten van de voorgenomen waterschapsmaatregelen op de bebouwing, de waardevolle bomen en sportveld EDS (Ellecom De Steeg) in Ellecom.
help
Groen en krachtwijken [Boek]
Aalbers, C. \ Visschedijk, P. \ Vries, B. de \ 2013
In 40 woongebieden werd in 2007 een stapeling van sociale, fysieke en economische problemen geconstateerd, de zogenaamde krachtwijken. De gemeenten met krachtwijken zijn door het ministerie actief benaderd met de vraag te komen tot projecten die binn ...
help
Mechanische snoei en -dunning bij Kanzi geven goed resultaat \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Aalbers, P. \ 2012
Uit een demoproef van DLV Plant is gebleken dat mechanische snoei in combinatie met mechanische dunning bij Kanzi een goed resultaat geeft. Ook mechanisch dunnen op traditioneel gesnoeide (handgesnoeide) bomen biedt perspectief. Bij chemische verdunn ...
help
Onderzoek intensievere samenwerking educatieboeren en (basis)scholen : rapportage [Boek]
Aalbers, J. \ Haan, M. de \ 2012
In deze rapportage staan de bevindingen beschreven ten aanzien van het onderzoek naar contractvormen/arbeidsrelaties die scholen en boerderijen met elkaar (kunnen) aangaan. Bij scholen is tevens navraag gedaan naar contractvormen/ arbeidsrelaties die ...
help
Parknatuur : over de kijkrichtingen beleefbare natuur en inpasbare natuur [Boek]
Haas, W. de \ Aalbers, C.B.E.M. \ Kruit, J. \ Arnouts, R.C.M. \ Kempenaar, J. \ 2012
In 2011 onderzocht Alterra, onderdeel van Wageningen UR, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving de mogelijke ruimtelijke en organisatorische betekenis van de kijkrichtingen Beleefbare natuur en Inpasbare natuur uit de Natuurverkenning 20 ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.