Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 58

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Aalderink
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ecologische sleutelfactor organische belasting : hoofdrapport [Boek]
Tanis, Hans \ Fennema, Marieke \ Brederveld, Bob \ Jaarsma, Nico \ Droog, Martin \ Aalderink, Hans \ Langeveld, Jeroen \ 2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse.Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalenvan realistische waterkwalite ...
help
Bijzondere vruchten, de Eierpeer \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
Aalderink, A. \ 2015
Dit artikel behandelt de Eierpeer. Daarbij wordt ingegaan op de vrucht en boom, alsmede de waarde van dit ras.
help
Vorderingen in de museumtuin en Fruitshow 2014 \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
Aalderink, A. \ Brouwer, T. \ 2014
Beschrijving van de activiteiten van 't Olde Ras: Werkzaamheden in de museumtuin en voorbereidingen Fruitshow 2014.
help
Help najaar : hoe vitaal is mijn gras?! \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Aalderink, J. \ 2014
De vakantieperiode is ten einde en het najaar breekt aan. Een periode om bij stil te staan en jezelf de vraag te stellen: “hoe is het met de vitaliteit van mijn grasplant”: • Is de plant vitaal genoeg om zich te wapenen tegen najaar en winter? • Zijn ...
help
Ander fruit : blauwe honingbes (blauwe kamperfoelie) \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
Aalderink, A. \ 2014
De blauwe honingbes (Lonicera caerulea L.) komt oorspronkelijk uit Azië. In dit artikel een korte beschrijving van deze plant en de gebruikmogelijkheden van de bessen.
help
Appelmeeldauw (Podosphaera leucotricha) \ Fructus : periodiek van de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur [Artikel]
Aalderink, A. \ 2014
Dit artikel gaat in op de levenswijze, schadebeeld, bestrijding en cultuurmaatregelen van appelmeeldauw (Podosphaera leucotricha).
help
Verkenning van de relatieve bijdrage van de riolering aan oppervlaktewaterkwaliteit \ WT-afvalwater [Artikel]
Liefting, E. \ Langeveld, J. \ Aalderink, H. \ 2010
De laatste 20 jaar is veel gedaan om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren door terugdringing van de emissie uit rioolstelsels en zuiveringsinstallaties. Toch is de kwaliteit van het oppervlaktewater nog lang niet overal goed. Dit leidt tot de v ...
help
Oppervlaktewaterkwaliteit: is riolering de boosdoener? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Langeveld, J. \ Aalderink, H. \ 2009
Gemeenten en waterschappen zijn de afgelopen decennia druk bezig geweest met het treffen van maatregelen in het kader van het emissiebeleid. De eisen aan de effluentkwaliteit van rwzi's zijn steeds verder opgeschroefd, de gemengde rioolstelsels voldo ...
help
Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn relevante emissies? : vergelijkende analyse van vervuilingsbronnen en maatregelen aan het afvalwatersysteem, beoordeeld op hun effect op de kwaliteit van diverse oppervlaktewateren [Boek]
Aalderink, H. \ cop. 2009
In de emissiereductie van afvalwatersystemen is de afgelopen decennia veel bereikt; in het kader van de basisinspanning, als resultaat van een optimalisatiestudie of ter implementatie van een stedelijk waterplan. Voor een effectieve verdere verbeteri ...
help
Vuilnisauto's en bussen rijden op biogas van de rwzi in de stad Borås [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Aalderink, G. \ 2007
Het Nederlandse bedrijf Cirmac International bv heeft voor de Zweedse stad Borås een installatie geleverd die het biogas zuivert (opwerkt) tot aardgaskwaliteit. Het opgewerkte biogas wordt benut als brandstof voor vuilnisauto’s, taxi’s, bussen en bed ...
help
Technisch rapport fosfaatonderzoek project DOVE-klei [Boek]
Koopmans, G.F. \ Toorn, A. van den \ Aalderink, R. \ [ca. 2006]
In het project Diffuse belasting Oppervlaktewater vanuit de VEehouderij (DOVE) wordt de belasting van het oppervlaktewater en de verliezen via de afzonderlijke transportroutes van grasland op kleigrond gekwantificeerd. Het project wordt uitgevoerd op ...
help
Dossier water : versnelde uitvoering van waterprojecten [Boek]
Aalderink, H. \ Boo, M. de \ 2005
De Dossierreeks Ver-der behandelt visies, trends en projecten over actuele onderwerpen uit de wereld van advies- en ingenieursbureau ARCADIS. In dit nummer aandacht voor de toenemende invloed van water op de omgeving
help
Waternood - Deelrapport 06: Waterkwaliteit in Waternood [Boek]
Aalderink, R.H. \ 2003
help
Nutriëntenbelasting Hierdense Beek neemt af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swenne, A. \ Aalderink, H. \ Rem, H. \ Willemsen, G. \ 2002
Uit onderzoek naar trends in de Hierdense Beek blijkt dat maatregelen ter bestrijding effectief kunnen zijn. In de afgelopen 15 jaar nam de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water met 40 procent af. Dit onderzoek toont aan dat gezamenlijk ingeze ...
help
Maatregelenmatrix emissie- en waterkwaliteitsspoor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Aalderink, R. \ Moens, M. \ 2002
In opdracht van STOWA en de Werkgroep Riolering West-Nederland heeft Arcadis een maatregelenmatrix ontworpen waarmee riool- en waterbeheerders maatregelen kunnen selecteren om invulling te geven aan het emissiespoor (vuiluitworp uit rioolstelsels red ...
help
Kanttekeningen bij emissiemodel T-STREAM \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Clemens, F.H.L.R. \ Langeveld, J.G. \ Aalderink, R. \ 2001
Kanttekeningen bij het artikel 'Vuilemissie vanuit rioolstelsel en zuivering onder één noemer' (H2O nr. 11). Modellen als T-STREAM, waarmee gestreefd wordt naar een integrale benadering van de processen in afvalwatersystemen, zijn nog niet geschikt v ...
help
De invulling van het waterkwaliteitsspoor : sectoraal of integraal? : meetgegevens over waterkwaliteit in steden zijn (nog) schaars \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aalderink, H. \ Nieuwenhuis, R. \ 2001
Het waterkwaliteitsspoor was in eerste instantie bedoeld als aanvulling op het emissiespoor. Steeds vaker worden maatregelen in het kader van beide gecombineerd. Het is van belang dat deze verruiming van het waterkwaliteitsspoor ook tot uiting komt i ...
help
Inventarisatie aanvullende eisen riooloverstorten : resultaten fase 0 : eindrapportage [Boek]
Aalderink, R.H. \ Flipsen, E.M.T.E. \ 2000
help
Uncertainty in return period analysis of combined sewer overflow effects using embedded Monte Carlo simulations \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Grum, M. \ Aalderink, R.H. \ 1999
help
A cost-sustainability analysis of urban water management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Icke, J. \ Boomen, R.M. van den \ Aalderink, R.H. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.