help
Achtertuin van de Zuidas : Amstelland \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ Kosian, M. \ 2013
Aan weerszijden van de Amstel ligt een gebied dat al eeuwen door Amsterdammers wordt gebruikt voor landbouw, industrie en recreatie. Hier zijn stad en land steeds meer met elkaar vergroeid. De onlangs verschenen ‘Atlas Amstelland’ zal bijdragen aan d ...
help
Pauperkolonie en werelderfgoed : recente restauraties in Veenhuizen \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ 2012
De Koloniën van Weldadigheid werden in de negentiende eeuw opgericht als reactie op de verpaupering van de Nederlandse steden. Het idee achter de koloniën was om mensen uit hun omgeving te halen, werk en onderwijs te geven en zo op die manier te verh ...
help
Atlas Amstelland : biografie van een landschap [Boek]
Abrahamse, J.E. \ Kosian, M. \ Schmitz, E. \ cop. 2012
Atlas Amstelland. Biografie van een landschap presenteert de geschiedenis van Amstelland in een reeks nieuw getekende kaarten, gebaseerd op de resultaten van recent onderzoek. Daarop is te zien hoe dit landschap zich ontwikkelde van veenwildernis tot ...
help
Verstedelijking in Nederland : duizend jaar ruimtelijke ontwikkeling bekeken en vergeleken \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ Rutte, R. \ 2011
Onderzoekers en kaartenmakers van Faculteit Bouwkunde (TU Delft) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben besloten om samen een atlas te maken over de verstedelijking van Nederland. Om tot een vergelijkende overzichtssituatie te komen, waa ...
help
Ruimtelijke ordeningen en cultuurhistorie in de Amsterdamse Brettenzone : landschapbiografie van een stadsrand \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ Kosian, M. \ Schmitz, E. \ 2011
De Amsterdamse stadsdelen West en Nieuw-West werken samen aan de ontwikkeling van de Brettenzone, het gebied tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg, ten noorden van de Haarlemmertrekvaart. De afdeling Landschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf ...
help
D' Allerbreedste straet van d'allerbreedste straten : Jacob van Campen en de Amersfoortseweg \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ 2010
Jacob van Campen, bekend als architect van het Amsterdamse stadhuis uit 1648, het huidige Paleis op de Dam, blijkt ook de ontwerper te zijn van een grootschalige landinrichting op de Utrechtse Heuvelrug. Tussen Amersfoort en Utrecht werd een lijnrech ...
help
Landschapsbiografie van de Brettenzone: aandacht voor een vergeten gebied \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ Kosian, M. \ Schmitz, E. \ 2010
Sinds de dertiende eeuw vormt de Brettenzone de landroute tussen Amsterdam en Haarlem. Binnenkort gaat dit vergeten stadsrandgebied ook functioneren als groen-blauwe verbinding. Een innovatieve biografie van het landschap zal worden ingezet om te kom ...
help
Wegh der Weegen : de ontwikkeling van de Amersfoortseweg 1647-2010 [Boek]
Abrahamse, J.E. \ Blijdenstijn, R. \ cop. 2010
De weg was meer dan zestig meter breed – tot aan de aanleg van de autosnelwegen in de twintigste eeuw zou in Nederland nooit meer zo’n brede weg worden aangelegd. Een tijdgenoot omschreef de Amersfoortseweg als de nieuwe Via Appia en noemde hem de ‘w ...
help
Tussen Haarlemmerpoort en Halfweg : historische atlas van de Brettenzone in Amsterdam [Boek]
Abrahamse, J.E. \ Kosian, M. \ cop. 2010
Tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg ligt een landschap dat weinigen echt kennen: de Brettenzone. Een afwisseling van oud en nieuw, agrarisch en industrieel landschap, van infrastructuur en natuur. De Brettenzone komt voort uit het beroemde Algemeen ...
help
Johan Visser: "Het was een feest voor Noorderbreedte te werken" \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Abrahamse, J. \ Elsinga, C. \ 2010
Sinds 1982 was Johan Visser de solide basis waarop Noorderbreedte als organisatie en uitgeverij stoelde. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie, de bestuurscoördinatie, de administratie, de financiën, de advertentieacquisitie en de abonneewervi ...
help
Meer melk bij vaker omweiden : dagelijks omweiden zorgt voor hogere vers grasopname en melkproductie \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Abrahamse, S. \ Dijkstra, J. \ Tamminga, S. \ 2009
Tijdens weidegang is voldoende voeropname essentieel voor hoge melkproducties. Vaker omweiden zorgt voor een hogere voeropname, maar alleen bij voldoende gewashoogte, zo blijkt uit een promotiestudie van Wageningen Universiteit. Het effect van ’s avo ...
help
Ed Taverne: geen behoud door stilstand \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ 2009
Ed Taverne is emeritus hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis in Groningen. Naar aanleiding van het verschijnen van de erfgoedbalans 2009 volgt hier een interview met deze (tevens) senior onderzoeker historische stedenbouw bij de Rijksdie ...
help
Cultuurlandschap en stedenbouw in balans? \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ Baas, H. \ 2009
Onlangs verscheen de Erfgoedbalans 2009. Deze gaat deel uitmaken van de beleidscyclus van de rijksoverheid en past bij de groeiende aandacht - bij de overheid maar ook in de maatschappij - voor beleidsverantwoording. Erfgoed en zorg daarvoor vanuit d ...
help
De Grote Waal, de eerste naoorlogse stadsuitbreiding van Hoorn: staalkaart van stedenbouw en volkshuisvesting \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ 2009
De Grote Waal is de eerste naoorlogse stadsuitbreiding van Hoorn, het ligt sterk perifeer ten opzichte van het centrum en de latere stadsuitbreidingen. In dit artikel wordt ingegaan op de ruimtelijke, stedenbouwkundige, architectonische en bestuurlij ...
help
Selection of anionic exchange resins for removal of natural organic matter (NOM) fractions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Cornelissen, E.R. \ Moreau, N. \ Siegers, W.G. \ Abrahamse, A.J. \ Rietveld, L.C. \ Grefte, A. \ Dignum, M. \ Amy, G. \ Wessels, L.P. \ 2008
Early elimination of natural organic matter (NOM) by ion exchange (IEX) in water treatment is expected to improve subsequent water treatment processes and the final drinking water quality. The hypothesis is that NOM acids (specifically humic and fulv ...
help
Het belang van deeltjes in zuivering en distributie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vreeburg, J. \ Abrahamse, A \ Reijnen, G. \ 2008
Deeltjes in het leidingnet hebben een groter effect dan alleen het veroorzaken van bruin water. Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat deeltjes ook bijdragen aan de snelheid van de vorming van biofilm aan de binnenkant van de leidingen. Met het verwi ...
help
Integreren met de landschapsbiografie \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Abrahamse, J.E. \ Brinkkemper, O. \ Spek, T. \ 2008
Eén van de grootste knelpunten in de zorg voor het landschappelijk en stedenbouwkundig erfgoed is sectorale fragmentatie. Tussen gestapelde stenen en weelderige bomen zit een brede disciplinaire kloof. Voor herontwikkeling is cultuurhistorisch onderz ...
help
Removal of divalent cations reduces fouling of ultrafiltration membranes \ Journal of membrane science [Artikel]
Abrahamse, A.J. \ Lipreau, C. \ Li, S. \ Heijman, S.G.J. \ 2008
The effect of divalent ions on hydraulic irreversible fouling of ultrafiltration membranes was studied. Not only the effect of removing divalent ions by pretreatment of raw water with ion exchange is quantitatively studied, but also the effects of di ...
help
Chemical identification, toxological assessment and prediction of behaviour in drinking water treatment systems : pilot study of two selected compounds in surface water and groundwater [Boek]
Hogenboom, A.C. \ Heringa, M. \ Abrahamse, A. \ 2008
The screening of resources for drinking water is an essential step to obtain information on the quality of the water, in particular the presence of emerging (un)known contaminants. However, screening is just a first step in the full assessment of whe ...
help
Het platteland aan zet \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Abrahamse, J. \ 2008
Ruim vijftien jaar geleden deed een bijzonder plattelandsprogramma zijn intrede in Nederland. De start van dit zogenoemde LEADERprogramma vond plaats in Noordwest-Friesland, het eerste LEADERgebied in Nederland. In dit themanummmer van Noorderbreedte ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.