Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 71

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Adema
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
"It was(n’t) me" : attributions for food intake of healthy (versus unhealthy) snacks [Studentenverslag]
Adema, Houkje \ 2018
help
Biologische stellingen onder de loep : een kritische blik op biologische voeding [Boek] - Tweede druk
Adema, Houkje \ Canoy, Tessa \ Dekkers, Maria-Franca \ Goijvaerts, Kirsten \ Leest, Douwe van der \ 2017
Dit boek gaat over biologische voeding. Het bespreekt de waar- en onwaarheden van enkele stellingen die de afgelopen jaren gedaan zijn, door bekende mensen of instanties, over biologische voeding. Hierbij wordt expliciet gekeken naar wat de wetenscha ...
help
PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta : bodemdieren 2004-201 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Escaravage, V. \ Adema, J. \ Asch, M. van \ Tulp, I. \ Prins, T. \ 2015
Met de aanleg van Maasvlakte 2 is de haven van Rotterdam uitgebreid. Maasvlakte 2 ligt in de Voordelta, een Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling die in 2007 is uitgevoerd, is een aantal effecten van de aanwezigheid van Maasvlakte als signif ...
help
Natura 2000 - Europese topnatuur in het Drentsche Aa-gebied \ De levende natuur [Artikel]
Adema, E.B. \ Dekker, H. \ 2015
Natura 2000 is het netwerk van belangrijke natuurgebieden in de Europese Unie. Voor de Drentsche Aa is dit het derde belangrijke etiket na de aanwijzing tot Nationaal Park en Nationaal Landschap. Het Drentsche Aa-gebied is één van de grootste terrest ...
help
Spraakwater: druppelt het water uit ons DNA? : reflectie op het OESO rapport over het Nederlands waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Feringa, R. \ Meijers, J. \ Tummers, R. \ Glas, P. \ Adema, I. \ Schenk, S.J. \ Bergkamp, R. \ Steegh, J. \ 2014
Reflectie van diverse experts op het OECD rapport over het Nederlands waterbeheer.
help
Dikrandtonderzwam (Ganoderma australe (Fr.) Pat.) op Japanse notenboom (Ginkgo biloba L.) \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Kooi, R.E. \ Lever, J. \ Adema, J.P.H.M. \ 2010
De Japanse notenboom is de enige nog levende vertegenwoordiger van de Ginkgoaceae, een geïsoleerde en oude familie van naaktzadigen. Nergens op de wereld heeft Ginkgo biloba last van plaagorganismen. Waarschijnlijk heeft deze oude soort in de loop de ...
help
Restauratie van duinvalleien [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Everts, F.H. \ Aggenbach, C.J.S. \ Adema, E.B. \ 2007
In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat zeer veel duinvalleiein sterk aan het verruigen waren door ontwatering in het duingebied, door waterwinning en door sterk toegenomen depositie. Om de karakteristieke duinvallei ...
help
Restauratie van schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Grootjans, A.P. \ Kemmers, R.H. \ Everts, F.H. \ Adema, E.B. \ 2007
Verdroging van veengronden is een veel voorkomend verschijnsel in beekdalen. Hoewel hydrologisch herstel een eerste vereiste is, zijn aanvullende maatregelen wenselijk. In deze obn bijdrage wordt verslag gedaan van ervaringen met het plaggen in De La ...
help
Onderwijsinnovatie groen onderwijs 2005-2010 : advies Werkgroep Onderwijsvernieuwing d.d. 14 april 2005 [Boek]
Biemans, H. \ Adema, B. \ Bartelink, H. \ Bes, O. \ Beus, M. de \ Bor, W. de \ Bredewold, W. \ Klomp, S. \ Naaijkens, J. \ Osinga, S. \ Schaper, E. \ Steen, J. \ Werkgroep Onderwijsvernieuwing \ 2005
help
Why coastal dune slacks sustain a high biodiversity \ Coastal dunes : ecology and conservation [Hoofdstuk uit boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Bekker, R.M. \ 2004
help
Effects of microbial mats on germination and seedling survival of typical dune slack species in the Netherlands \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
Adema, E.B. \ Elzinga, J.A. \ Grootjans, A.P. \ 2004
The role of microbial mats in wet dune slack succession is often discussed. We tested if presence of microbial mats may retard dune slack succession by lowering the germination and seeding survival of successor species. This hypothesis was tested on ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in natte duinvalleien in het Waddendistrict (Texel en Terschelling) [Boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
Dit voorliggende obn rapport geeft de resultaten van onderzoek dat in de periode 1991-2002 heeft plaats gevonden naar het herstel van duinvalleien in een aantal belangrijke reservaten in Nederland: de Moksloot op Texel en de Koegelwieck opTerschellin ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in boezemlanden en beekdalen (Friesland en Drenthe) [Boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
In de periode 1991-2002 heeft in het kader van OBN onderzoek plaats gevonden naar het herstel van natte schraallanden in de Wyldlannen / Ule Krite bij Earnewoude, de Barten in de Lindevallei bij Oldeberkoop en De Lage Maden in de Drentse Aa bij Taarl ...
help
Is succession in wet calcareous dune slacks affected by free sulfide? \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Adema, E.B. \ Gemerden, H. van \ Grootjans, A.P. \ 2003
help
Alternative stable states in dune slack succession [Proefschrift]
Adema, E.B. \ 2002
help
Alternative stable states in a wet calcareous dune slack in the Netherlands \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Adema, E.B. \ Grootjans, A.P. \ Petersen, J. \ 2002
help
Sustainable development and world population \ Landscape ecology applied in land evaluation, development and conservation : some worldwide selected examples : papers for the IALE [Hoofdstuk uit boek]
Adema, E.H. \ 2001
help
Monitoringsonderzoek Vlieland fase I: abiotisch, 1996-1999 : eindrapportage 1999 [Boek]
Grootjans, A.P. \ Everts, F.H. \ Adema, E.B. \ 2000
help
Een oude stronk met een entomologische verrassing \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Adema, H. \ 1997
Bij het in mootjes hakken van oud en ziek hout afkomstig uit de Leidse Hortus Botanicus stuitte men op een stam van een oude Malus soort (een wilde appel) die volledig doorboord was met gangen. Nadere inspectie van de blokken hout wees uit dat er pop ...
help
Phytotoxicity of some chloroanilines and chlorophenols, in relation to bioavailability in soil \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Gestel, C.A.M. van \ Adema, D.M.M. \ Dirven - van Breemen, E.M. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.