help
Bodemverbeterende middelen vragen aangepaste bemesting in eerste jaar \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ 2020
In 2018 werd binnen Afdeling Groen van het PCS een studie opgezet rond bodemverbeterende middelen. Diverse bodemverbeteraars werden daarbij vergeleken met groencompost en een nulbehandeling.
help
Gewasbescherming en organischestofgehalte onder de loep \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Rys, F. \ Pauwels, E. \ Blindeman, L. \ Vissers, M. \ Adriaenssens, S. \ 2019
In de periode oktober-november kwamen de verschillende Technische Comités en het Coördinatiecomité Sierteelt samen om de proefprogramma's voor 2019 vast te leggen. Telers werden doorheen het jaar of via enquêtes vooraf bevraagd om suggesties te doen ...
help
Onderzoek gericht op het groen van de toekomst \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ 2019
Een duurzame groenvoorziening heeft beredeneerde aandacht voor functionaliteit, plantenkeuze en bodem. En dat alles met een minimum aan onderhoud. Het proefprogramma Groen bij het PCS speelt hier maximaal op in.
help
Droogtetolerantie sortiment boomkwekerij en groenvoorziening in kaart \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ Rys, F. \ Goossens, P. \ 2019
Naar aanleiding van de lange droogteperiodes tijdens de zomers van 2017 en 2018 organiseerde het PCS een bevraging naar de droogtegevoeligheid van het aanwezige sortiment bij de grondgebonden boomkwekerij en groenvoorziening. Ook de 145 cultivars van ...
help
Onderzoeksthema’s voor 2020 opgelijst \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Haecke, D. Van \ Pauwels, E. \ Blindeman, L. \ Vissers, M. \ Adriaenssens, S. \ 2019
Praktijkonderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen zal ook in 2020 hoog op de agenda van het PCS staan. Groeiregulatie en bemesting zijn twee andere belangrijke onderzoeksthema’s.
help
Biodiversiteit is meer dan diversiteit aan soorten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ Goossens, P. \ Remoortere, L. van \ 2019
Biodiversiteit staat zowel bij publieke als private groenvoorzieners hoog op de agenda, zo bleek nog uit een bevraging door het PCS eind 2018. Maar hoe ga je hiermee concreet aan de slag? Praktijkvoorbeelden tonen wat werkt.
help
Project duurzaam groen op PCS gelanceerd : PCS groen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Gobin, B. \ Vercamer, A. \ Schauvliege, J. \ Adriaenssens, S. \ 2018
Op 11 januari ll. werd op het PCS het al eerder aangekondigde project ‘Professionele groenvoorziening voor een duurzame bebouwde omgeving’ gelanceerd door Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De minister stelt dat dit pr ...
help
Stikstofmanagement met optische sensoren haalbare kaart? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ 2017
Voor een duurzame stikstofbemesting is het essentieel om de stikstoftoestand van de planten te kunnen opvolgen en mogelijke stikstoftekorten vroegtijdig te detecteren. Optische sensoren worden hiervoor al in verschillende landbouwteelten toegepast, m ...
help
Impact van éénmalige organische bemesting op de stikstofnalevering in meerjarige sierteelten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ Van Haecke, D. \ Bracke, J. \ Elsen, A. \ Van Labeke, M.-C. \ 2017
In veel sierteeltbedrijven is het een courante praktijk om bij aanvang van een meerjarige teelt een dosis stalmest aan te brengen om het organisch koolstofgehalte op peil te houden of op te krikken. Daarbij wordt de hoeveelheid stikstof die hierdoor ...
help
Meer groen voor een gezonder binnen- en buitenklimaat \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ 2017
Op 6 september werd in het kader van het Europees Innovatie Project 'Green Air' een brainstormevent gehouden met verschillende stakeholders betrokken bij de realisatie van meer groen in onze leefomgeving. Enerzijds werd nagedacht over hoe meer groen ...
help
Proeven boomkwekerij in beeld \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Rys, F. \ Van Haecke, D. \ Van Remoortere, L. \ Christiaens, A. \ Dierickx, M. \ Dias, V. \ Schamp, B. \ Adriaenssens, S. \ 2016
Een overzicht van verschillende proeven in boomkwekerijen op de gebieden bemesting, gewasbescherming, teelttechniek, en assortiment en innovatie.
help
Proefveldbezoek potchrysant met aandacht voor plantkwaliteit én milieu \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Blindeman, L. \ Adriaenssens, S. \ Dias, V. \ 2016
Op het PCS gaat heel wat aandacht naar duurzame bemesting in de sierteelt. Dit jaar werden en enkele bemestingsproeven aangelegd bij potchysantenbedrijf Dataflor te Beselare. Het leek ons een ideaal moment om de chrysantentelers uit te nodigen voor e ...
help
Naar een duurzame stikstofbemesting in de vollegrondssierteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Adriaenssens, S. \ Haecke, D. Van \ Elsen, A. \ Bracke, J. \ Labeke, M. Van \ 2016
In januari 2016 startte een 4-jarig VLAIO-onderzoeksproject met als doel om het huidige bemestingsadvies voor de vollegrondssierteelt beter te onderbouwen. Er wordt kennis omtrent gewasbehoeftes voor stikstof bij geselecteerde sierteeltgewassen opgeb ...
help
Lopende proeven in beeld \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Blindeman, L. \ Vissers, M. \ Schamp, B. \ Dias, V. \ Audenaert, J. \ Adriaenssens, S. \ Christiaens, A. \ 2016
help
Een unieke kijk op bosecologie en bosbeheer in de 18e eeuw : het plantageboek van Zoerselbos \ Jaarboek ecologische geschiedenis... / Vlaamse Geschiedkundige Kring [en] Vereniging voor Ecologische Geschiedenis [Artikel]
Adriaenssens, S. \ Verheyen, K. \ 2013
Deze bijdrage wil plantageboeken als geschreven bron voor de historische ecologie in het daglicht stellen. Als voorbeeld dient het plantageboek van Zoerselbos, een boscomplex 380 ha groot, dat 563 jaar in eigendom en beheer is geweest van de Sint-Ber ...
help
Zwartwerkers laten sporen na \ Bosrevue [Artikel]
Adriaenssens, S. \ 2009
help
Wat met ondergronds erfgoed in het bos? \ Bosrevue [Artikel]
Baeté, H. \ Adriaenssens, S. \ 2007
Bij het woord ‘bos’ denkt menigeen aan statige bomen, voorjaarsbloeiers, paddenstoelen, huppelende reetjes of roffelende vogeltjes. Dat bossen ook belangrijke archeologische vindplaatsen kunnen zijn, is een fenomeen dat nog niet zo lang opnieuw aanda ...
help
Knowledge-based macroinvertebrate habitat suitability models for use in ecological river management = Kennisgebaseerde habitatgeschiktheidsmodellen voor macro-invertebraten voor gebruik in ecologisch rivierbeheer [Proefschrift]
Adriaenssens, V. \ 2004
help
Nieuwkomers voor Prince-segment [tomatenrassen] \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Goen, K. \ Vanderbruggen, R. \ Herck, L. van \ Adriaenssens, W. \ 2003
Rassenproeven tomaten: de rassen worden beoordeeld op productie, sortering en vruchtkwaliteit
help
Standaardrassen blijven [tomatenrassen] \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Goen, K. \ Vanderbruggen, R. \ Herck, L. van \ Adriaenssens, W. \ 2003
Rassenproeven trostomaten: de rassen werden beoordeeld op zetting, vruchtkwaliteit, productie en sortering
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.