help
Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening : samenwerken aan de bescherming van schone bronnen en infrastructuur : een overzicht van de Omgevingswet en de betekenis daarvan voor de praktijk [Boek]
Putter, P. de \ Handgraaf, S. \ Aerts, M. \ Jongma, C. \ Leemkolk, W. van de \ 2019
Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet (Ow) in werking, inclusief de daarbij horende uitvoeringsregelgeving. De verschillende centrale wetgevingsproducten zijn inmiddels gepubliceerd dan wel in een vergevorderd stadium. Dat maakt d ...
help
Meer diversiteit in landbouw en voeding : opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen [Boek]
Linssen S. \ Aerts, H. \ Brusselle, J. \ Christiaens, A. \ Dierickx, I. \ Latré, J. \ Van Boxstael, F. \ Haesaert, G. \ De Keyzer, W. \ 2019
help
Praktische teelthandleidingen : meer diversiteit in landbouw en voeding : opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen [Boek]
Linssen, S. \ Aerts, H. \ Brusselle, J. \ Christiaens, A. \ Dierickx, I. \ Latré, J. \ Van Boxstael, F. \ Haesaert, G. \ De Keyzer, W. \ 2019
Praktische teelthandleidingen.
help
Meer diversiteit in landbouw en voeding : opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen : infofiches [Brochure]
Linssen, S. \ Aerts, H. \ Brusselle, J. \ Christiaens, A. \ Dierickx, I. \ Latré, J. \ Boxstael, F. van \ Haesaert, G. \ Keyzer, W. de \ 2019
Infofiches
help
Living on the edge: resource availability and macroinvertebrate community dynamics in relation to sand nourishment [Proefschrift]
Egmond, Emely Marie van \ Aerts, M.A.P.A. \ Bodegom, P.M.. \ Berg, M.P. \ 2018
De voornaamste doelen van dit proefschrift waren om 1) het effect van voedselbeschikbaarheid op de macro-evertebraten gemeenschapssamenstelling en ecosystemfuncties van zandstranden beter te begrijpen, en 2) het effect van een mega-zandsuppletie op d ...
help
Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
help
Tips voor een totaalaanpak van bloedluisbestrijding \ Management&techniek [Artikel]
Aerts, V. \ 2017
Meer dan 90% van de Belgische leghennenbedrijven kampt met rode vogelmijten, beter bekend als bloedluizen. Om de pluimveehouders te helpen bij de aanpak van deze parasieten startten DGZ en Proefbedrijf Pluimveehouderij in 2015 het project ‘Dermanyssu ...
help
Mycosphaerella in de komkommerteelt \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Van Laethem, S. \ Aerts, R. \ Wuytack, M. \ Fabri, S. \ De Vis, R. \ Paeleman, A. \ Van Kerckhove, S. \ Dewitte, J. \ Verhelst, S. \ Bleyaert, P. \ 2016
De laatste jaren komt vruchtrot in komkommers, veroorzaakt door Mycosphaerella, steeds meer voor en dit leidt tot grote economische schade. De jaarlijkse productieverliezen door Mycosphaerella kunnen oplopen tot 14000 euro/ha. Het grootste probleem i ...
help
Adaptation to climate change in urban water management : flood management in the Rotterdam Rijnmond Area \ Understanding and Managing Urban Water in Transition [Wetenschappelijk artikel]
Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2015
Many large coastal cities are located in deltas, which makes them vulnerable to floods. In many places flood damages have increased due to an increase in people and assets in the cities. This process is expected to continue. At the same time, climate ...
help
Nieuw project focust op totaalaanpak bloedluizen \ Management&techniek [Artikel]
Aerts, V. \ 2015
Bloedluizen vormen een groot probleem op leghennenbedrijven, met alle gevolgen van dien. Om de pluimveehouders te ondersteunen bij de aanpak van deze parasieten, ging op 1 september het project Dermanyssus’ van start. Hierin werken Dierengezondheidsz ...
help
De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas [Boek]
Putter, P. de \ Aerts, M. \ 2014
Schaliegas is een vorm van aardgas dat zich op 3 à 4 km diepte in leisteenlagen (schalie) bevindt. Om het schaliegas vrij te maken dient het gesteente gebroken te worden (fracken) door onder hoge druk grote hoeveelheden water, gemengd met zand en che ...
help
Science policy interface and K2K exchange within the C40 network [Presentatie]
Aerts, J. \ 2014
Deltas in Practice Theme 2: Learning from the practical experiences in the science policy interface in Delta Cities, Session DP 2.3: Science policy interface and K2K exchange within the C40 network, Jeroen Aerts, VU University Amsterdam, the Netherla ...
help
Climate change and water conservation effects on vegetation patterns in a stream catchment [Poster]
Knaap, Y.A.M. van der \ Graaf, M. de \ Ek, R. van \ Witte, J.-P. \ Aerts, R. \ Bierkens, M.F.P. \ Bodegom, P.M. van \ 2014
Y. Van der Knaap, M. De Graaf, R. Van Ek, J.P. Witte, R. Aerts, M. Bierkens, P. Van Bodegom (2014). Climate change and water conservation effects on vegetation patterns in a stream catchment. Poster P060: Presented at the International Conference: De ...
help
Flood risk assessment for delta mega-cities : a case study of Jakarta \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Wetenschappelijk artikel]
Budiyono, B. \ Aerts, J.C.J.H. \ Brinkman, J.J. \ Marfai, M.A. \ Ward, P.J. \ 2014
Jakarta has suffered major floods in 2002, 2007, and 2013. To cope with and adapt to both the current and future flood problem, the city requires quantitative assessments of flood risk. In this study, we develop a flood risk assessment model for Jaka ...
help
Uncertainty and sensitivity of flood risk calculations for a dike ring in the south of the Netherlands \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Wetenschappelijk artikel]
Moel, H. de \ Bouwer, L.M. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
A central tool in risk management is the exceedance-probability loss (EPL) curve, which denotes the probabilities of damages being exceeded or equalled. These curves are used for a number of purposes, including the calculation of the expected annual ...
help
Evaluating the effect of flood damage-reducing measures: a case study of the unembanked area of Rotterdam, the Netherlands \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Moel, H. de \ Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
Empirical evidence of increasing flood damages and the prospect of climatic change has initiated discussions in the flood management community on how to effectively manage flood risks. In the Netherlands, the framework of multi-layer safety (MLS) has ...
help
Increasing stress on disaster-risk finance due to large floods \ Nature climate change [Wetenschappelijk artikel]
Jongman, B. \ Hochrainer-Stigler, S. \ Feyen, L. \ Aerts, J.C.J.H. \ Mechler, R. \ Botzen, W.J.W. \ Bouwer, L.M. \ Pflug, G. \ Rojas, R. \ Ward, P.J. \ 2014
We present probabilistic trends in continental flood risk, and demonstrate that observed extreme flood losses could more than double in frequency by 2050 under future climate change and socio-economic development. We suggest that risk management for ...
help
Including climate change projections in probabilistic flood risk assessment \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Pelt, S.C. van \ Keizer, O. de \ Beersma, J.J. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
This paper demonstrates a framework for producing probabilistic flood risk estimates, focusing on two sections of the Rhine River. We used an ensemble of six (bias-corrected) regional climate model (RCM) future simulations to create a 3000-year time- ...
help
Synthesis of ecosystem vulnerability to climate change in the Netherlands shows the need to consider environmental fluctuations in adaptation measures \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
Bodegom, P.M. van \ Verboom-Vasiljev, J. \ Witte, J.P.M. \ Vos, C.C. \ Bartholomeus, R.P. \ Geertsema, W. \ Cormont, A. \ Veen, M. van der \ Aerts, R. \ 2014
Climate change impacts on individual species are various and range from shifts in phenology and functional properties to changes in productivity and dispersal. The combination of impacts determines future biodiversity and species composition, but is ...
help
Is the differential response of riparian plant performance to extreme drought and inundation events related to differences in intraspecific trait variation? \ Functional plant biology / Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Australian Academy of Science [Wetenschappelijk artikel]
Knaap, Y.A.M. van der \ Aerts, R. \ Bodegom, P.M. van \ 2014
Previous research on the impacts of extreme events has focussed mainly on plant performance. Selective effects of extremes suggests that appropriate traits to withstand extremes, or the ability to modulate traits, may increase the competitive advanta ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.