help
Einde aan daling migratiehuwelijken \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ 2009
In 2008 is een einde gekomen aan de daling van het aantal migratiehuwelijken. Net als in 2007 trouwde 8 procent van de allochtonen, die in het huwelijk traden, een partner die was overgekomen uit het land van herkomst. Vooral Turken en Marokkanen gev ...
help
Nog 1 miljoen alleenwonenden erbij \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Duin, C. van \ 2009
In 2050 zal Nederland 3,6 miljoen eenpersoonshuishoudens tellen. Dat zijn er 1 miljoen meer dan nu. De komende twintig jaar komen er jaarlijks 30 tot 40 duizend alleenwonenden bij, van wie de meesten 65 jaar of ouder zijn. Daarna neemt de groei af
help
De relatie tussen vruchtbaarheid en opleidingsniveau van de vrouw \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Huis, M. van \ 2008
Hoogopgeleide vrouwen zijn gemiddeld ouder als ze voor het eerst moeder worden dan laagopgeleide vrouwen. Ook is het aandeel kinderloze vrouwen groter onder hoog opgeleiden. Dit artikel gaat in op de vraag of uitstel van moederschap effect heeft op d ...
help
Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007–2025: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Jong, A. de \ Agtmaal-Wobma, E. van \ 2008
In 2008 hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Deze prognose, met behulp van het model PEARL, geeft een beeld van regionale demografische ontwikkelingen i ...
help
Steeds meer vaders van boven de 40 \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Latten, J. \ 2008
Pasgeboren baby’s hebben steeds vaker een veertiger als vader. In 2006 was dit het geval voor 24 duizend pasgeborenen. Dat komt overeen met 14 procent van alle baby’s in dat jaar. Tien jaar eerder was dat nog 9 procent
help
Stijging emigratie voorbij \ CBS webmagazine [Artikel]
Nicolaas, H. \ Agtmaal-Wobma, E. van \ 2008
In 2007 verlieten iets meer dan 123.000 emigranten ons land. Dat zijn er 9.000 minder dan in 2006. Het is voor het eerst sinds 2000 dat de emigratie daalt. De daling treedt vooral op bij de eerstegeneratie-allochtonen
help
Uitstel moederschap leidde niet altijd tot meer afstel \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Huis, M. van \ 2008
Hoogopgeleide vrouwen worden op latere leeftijd moeder dan vrouwen met een middelbare of lage opleiding. Dat is al generaties lang zo. Vooral hoogopgeleiden zijn het moederschap steeds verder gaan uitstellen. Dat heeft echter bij hen niet tot meer af ...
help
Migranten maken plaats voor studenten en starters \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Harmsen, C. \ 2007
Sinds 2000 is het aantal mensen dat zich vanuit het buitenland in de grote steden vestigt langzaam afgenomen. Daarbij vertrekken sinds 2005 veel meer mensen uit de grote steden naar het buitenland. Er is sindsdien sprake van een vertrekoverschot: het ...
help
Huishouden met kinderen blijft belangrijkste leefvorm \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ 2007
In de toekomst komen er steeds meer alleenstaanden in Nederland, blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Toch blijft een gezin met kinderen de meest voorkomende leefvorm
help
Huishoudensprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ Duin, C. van \ 2007
Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 2006 tot 8,1 miljoen in 2035. Daarna zal het aantal huishoudens weer afnemen tot 8,0 miljoen in 2050. De groei van het aantal huishoudens valt gedeeltelijk te verklaren ui ...
help
Consument leent makkelijker, niet meer \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ 2005
Consumenten hebben in 2004 net zoveel geleend als in voorgaande jaren. De manier waarop geld geleend wordt is wel veranderd. Consumenten kiezen vaker voor gemakkelijke kredietvormen. Zo worden er steeds minder aflopende kredieten afgesloten. Het lene ...
help
Nederlander blijft voorzichtig met lenen \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ 2004
In het eerste halfjaar van 2004 hebben consumenten 5,1 miljard euro geleend in de vorm van consumptief krediet. Dat is nog geen half procent meer dan in het eerste halfjaar van 2003. Nederlanders blijven dus voorzichtig met lenen. Ook in roodstaan op ...
help
Consument leent liever makkelijk \ CBS webmagazine [Artikel]
Agtmaal-Wobma, E. van \ 2003
Alhoewel het bedrag dat consumenten lenen niet veel is veranderd de afgelopen jaren, is de manier waarop wordt geleend wel duidelijk gewijzigd. Tussen 1998 en 2003 is de voorkeur steeds meer uitgegaan naar gemakkelijke manieren van lenen. Het gebruik ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.