help
Logistiek in een circulaire economie [Boek]
Akkerman, Renzo \ Beames, Alistair \ Faber, Coen \ Heideveld, Antoine \ Haven, Carien van der \ Dijkstra, Aranka \ 2019
De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. Daarnaast is er een grote uitdaging om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 en 2050 te behalen. Een circulaire economie kan hieraan een b ...
help
De biografie van een veenborg : Een studie naar de veenborg Welgelegen in relatie tot het mentale, fysieke en sociale landschap van de Groninger Veenkoloniën van 1647 tot 2017 [Studentenverslag]
Akkerman, S. \ 2018
Dit onderzoek is gewijd aan de geschiedenis van de veenborg Welgelegen te Sappemeer. In deze scriptie worden de borgeigenaren in relatie tot het landschap van de Groninger Veenkoloniën en het stedelijke landschap van de stad Groningen behandeld. Welg ...
help
Schep private kansen, los publieke problemen op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pompe, C.L.P.M. \ Akkerman, G.J.A. \ Vriend, M. de \ 2014
De Waterbouwvereniging zocht naar aansprekende waterwerken om complexe problematiek het hoofd te bieden. Maar hoe ontwikkel je dergelijke projecten? Op de Waterbouwdag 2013 heeft de inzending 'Aansluitdijk' de tweede prijs gewonnen. De Aansluitdijk i ...
help
Aansluitdijk lost publieke problemen op [Dossier Waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pompe, C.L.P.M. \ Akkerman, G.J. \ Vriend, M.C. de \ 2014
De koppeling van het waternetwerk met het energienetwerk is een oplossing om de nadelige effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Dit beoogt de inzending ‘Aansluitdijk’ op de Waterbouwdag 2013. Het idee werd gewaardeerd door de jury en aanwezig ...
help
Hoe voeden we de wereld zonder haar op te eten? [Presentatie]
Akkerman, S. \ 2014
Presentatie UDV Onderwijsdag 2014 over voedsel(productie) en duurzaamheid.
help
Het verlies aan biodiversiteit vraagt om een voedselrevolutie 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Akkerman, S.P. \ Fransen, E. \ 2013
De mondiale veehouderij is verantwoordelijk voor 30% van het wereldwijde verlies van dieren- en plantensoorten op land. Door de groeiende wereldbevolking en de opkomst van middenklassen in opkomende economieën neemt de vraag naar natuurlijke hulpbron ...
help
Het groene goud [Studentenverslag]
Akkerman, K. \ Beukers, V. \ Blaauw, Y. \ Groenland, B. \ Hendriks, R. \ Polderman, S. \ 2012
‘Onderzoek naar de mogelijkheden om economisch gezien meer van het landschap en de natuur in de gemeente Rheden te profiteren’. In opdracht van het samenwerkingsverband Groene Vallei Veluwezoom is een onderzoek uitgevoerd naar de economische waarde v ...
help
Zoek op tijd naar verse grond : teeltadvies \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Akkerman, A. \ 2011
In de boomkwekerij wordt vaak te lang doorgeteeld op hetzelfde perceel en dat heeft negatieve gevolgen voor de groei. Het is altijd weer verbazend om te zien hoeveel meer groei een gewas krijgt op een vers perceel. Omdat het lastig is om verse grond ...
help
Voorbij gevlogen : veranderingen in het Nederlandse landschap [Boek]
Renes, H. \ Stroete, A. te \ Akkerman, H. \ cop. 2011
In een klein, dichtbevolkt land als Nederland is het landschap voortdurend in ontwikkeling. Tot ver in de twintigste eeuw ging het daarbij vooral om uitbreiding van steden, ontginning van land en inpoldering. Het land werd steeds intensiever gebruikt ...
help
Sortiment haag coniferen verschraalt \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Akkerman, A. \ 2011
Het aandeel van retailers is bij de afzet van haagconiferen toegenomen. Hierdoor spelen schaalvergroting en kostprijsbeheersing bij de teelt een belangrijk rol. Als gevolg hiervan is het toch al niet brede sortiment de laatste jaren verder verschraal ...
help
Verlagen energieverbruik in droogprocessen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Fox, M. \ Akkerman, C. \ Straatsma, H. \ Jong, P. de \ 2011
De meeste op de markt verkrijgbare poederproducten worden met behulp van een sproeidroogproces geproduceerd. Droogprocessen staan bekend als de processen met het hoogste energieverbruik in de voedingsmiddelenindustrie. De Nederlandse zuivelindustrie ...
help
Bron- en contactonderzoek bij een Mycobacterium bovis-infectie \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Akkerman, O. \ Zanden, A. van der \ Nijmeijer, D. \ Loo, K. van der \ Beldman, R. \ Bakker, D. \ Soolingen, D. van \ Kremer, K. \ Mulder, B. \ 2011
Een Mycobacterium bovis-infectie bij mensen kan verschillende oorzaken hebben. Directe overdracht van dier naar mens is mogelijk door geïnfecteerd vee, bijvoorbeeld door het drinken van ongepasteuriseerde melk of door dieren in een dierentuin. Zeldza ...
help
Capaciteitsverhoging door mini-membraanunit : De ‘missing link’ tussen idee en realisatie van kosteneffectieve membraanprocessen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Akkerman, C. \ Allersma, D. \ Klok, J. \ Herder, K. \ 2010
Membraanprocessen hebben de toekomst. De markt groeit, maar zou sneller kunnen groeien als gebruikers een transparanter beeld van de mogelijkheden zouden krijgen. NIZO heeft een speciale testunit ontwikkeld, waarmee membraan-productcombinaties bij ve ...
help
Visie is meer dan de som der delen : situatie + wensbeeld + beleid + bevoegdheid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Everts, A. \ Akkerman, M.J. \ 2010
Het bodemvak bestaat allang niet meer uit saneren alleen. Het aantal toepassingen, de intensiteit van het gebruik en het aantal gebruikers van de ondergrond neemt sterk toe. Dit vraagt om nieuw beleid. Steeds meer gemeenten werken aan een visie op de ...
help
De 'schijf van vijf' voor een financieel gezonde productie \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jong, P. de \ Fox, M. \ Asselt, A. van \ Akkerman, C. \ 2009
Met nieuwe doorbraaktechnologieën is het mogelijk om de productiekosten van levensmiddelen substantieel terug te dringen. De ontwikkeling van deze technologieën vraagt echter de nodige investeringen in tijd en geld. Gelukkig zijn er voor bedrijven di ...
help
Perspectief voor biologische rozenonderstammen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Akkerman, A. \ Brouwer, J. \ 2008
In samenwerking met DLV Plant is een onderzoek uitgevoerd naar biologische rozenonderstammen. Dankzij raketblad en biologische spuitmiddelen zijn aaltjes en schimmelziekten te onderdrukken
help
NIZO food research komt met optimalisatie \ Bulk [Artikel]
Schutyser, M.A.I. \ Straatsma, H. \ Hadiyanto, M. \ Akkerman, C. \ Jong, P. de \ 2008
Droogprocessen opereren vaak suboptimaal. Dit heeft te maken met de complexe afweging van energiekosten, productkwaliteit, drogerontwerp en veiligheid. NIZO food research kan bij het vinden van oplossingen assisteren middels een stapsgewijze optimali ...
help
Integrale beoordeling watersysteem Bergen op Zoom \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, J. \ Meijer, E. \ Akkerman, B. \ Arens, E. \ 2007
Naar aanleiding van wateroverlast in augustus 2005 is in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom en het Waterschap Brabantse Delta een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het oppervlaktewatersysteem (de Zoom) en de riolering en de interact ...
help
Natuurlijke klimaatbuffers voor een klimaatbestendiger Nederland [Boek]
Andriesse, L.A. \ Akkerman, G.J. \ Broek, T. van den \ Vos, P.G.H. \ Martens, D.C.A.M. \ Stroeken, F.P.A. \ Speels, R. \ 2007
In het rapport staat een nadere uitwerking van het concept ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ centraal en is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende typen natuurlijke klimaatbuffers. Om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen en de ...
help
Grasversterkingssysteem maakt dijken sterker : ComCoast \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]Website ComCoast met o.a. ComCoast reports, info over pilots, etc.
Akkerman, G.J. \ Meer, J. van der \ 2007
Haskoning bedacht een systeem van dijkversterking dat 'overslagbestendig' is. Dat wil zeggen, dat ze veel zwaardere golfoverslag moeten kunnen weerstaan dan volgens de huidige norm nodig is. Hiermee worden de dijken doorbraakvrij gemaakt, wat geheel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.