help
Bosbodemontwikkeling en beheer op droge zandgronden : De problematiek, wat weten we en wat kunnen we met die kennis doen? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ Borkent, I. \ Kremers, J. \ 2020
Door verzuring en vermesting is de biodiversiteit in arme bossen achteruitgegaan en zijn bodems aangetast. De ernst van het probleem is mede door de PAS-discussie al wel doorgedrongen. Maar om zinvolle herstelmaatregelen te nemen, is vaak nog onvoldo ...
help
Special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Reichgelt, A. \ Duinhoven, G. van \ Al, E. \ Borkent, I. \ Bosch, J. \ Dam, C. van \ Gerrits, G. \ Haan, B. de \ Naaijen, C. \ Horst, J. van der \ Schmidt, P. \ Ottburg, F. \ Wijk, M. van \ 2020
help
Praktijkraadsel : stamgoten \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schulting, R. \ Al, E. \ 2018
help
Gebruik van bijtreklieren in de bosexploitatie : demonstratie met een op afstand bestuurbaar rupsvoertuig met aanbouwlier \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Reichgelt, A. \ Al, E. \ Horst, J. van der \ 2018
Op 14 maart was een aantal redactieleden van het Vakblad aanwezig bij de werkschuurbijeenkomst over het gebruik van ‘bij-trek-lieren’ in het bos. Op deze bijeenkomst werd de Moritz Fr50 van Pfanzelt Maschinenbau gedemonstreerd, een op afstand bestuur ...
help
Natuur op de grens : waar Nederlandse en Duitse runderen worden gescheiden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, M. \ 2017
Met de huidige technieken is het moeilijk voor te stellen dat landsgrenzen vijftig jaar geleden vaak moeilijk te lokaliseren waren. De onzekerheid over de precieze grens leidde ertoe dat er zones om de landsgrens als ‘grijze’ en perifere grensgebiede ...
help
Populierenteelt anno 2016 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2016
Populier komt terug van ver weg geweest. Dat is een duidelijke trend in het Nederlandse bos op de betere, vochtige gronden. En niet voor niets. Populier groeit er hard, levert gewild hout en vraagt weinig onderhoud, mits goed aangeplant natuurlijk. E ...
help
De weg van het Nederlandse hout \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schmidt, P. \ Al, E. \ 2016
Hier is op grove wijze aangegeven op welke wijze de houtstromen binnen de Nederlandse markt tot elkaar in verhouding staan. De cijfers stammen uit diverse bronnen, waarbij meetmethodes, eenheden, definities van hout etc. niet identiek zijn. Aangenome ...
help
Drones voor natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2016
Natuurbeheerders moeten in hun werk voortdurend rekening houden met continu variërende natuurlijke factoren. Ze moeten heel veel in de gaten houden om uiteindelijk tijdige en effectieve beheerbeslissingen te kunnen nemen. Gelukkig zijn daarvoor tal v ...
help
Tonderzwammen en insecten \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Moraal, L. \ Al, E. \ 2015
Parasieten op bomen, zijn op hun beurt ook weer een plek waar allerlei soorten voorkomen. Op de zeldzame tonderzwam kunnen zich unieke insectencombinaties ontwikkelen. Nu de tonderzwam aan een opmars bezig is, komen ook deze bijzondere insecten weer ...
help
Negen vragen over ecologie van bosbodems \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jong, A. de \ Waal, R. de \ Al, E. \ 2015
Een goed functionerende bodem van het bos is een van de belangrijke pijlers voor duurzaam bosbeheer. Een bosbeheerder leert dan ook al vroeg in zijn opleiding dat het zijn verantwoordelijkheid is om de mogelijkheden van de bodem voor de ontwikkeling ...
help
Tips, trends & tools : participatie 3.0 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2015
Een initiatief, bestaande uit 'burgers, wetenschappers en natuurliefhebbers, richt zich op de op handen zijnde aankoop en beheer van circa 55 ha landbouwgrond ten zuiden van de Bennekomse Meent, die als afronding bestemd is voor natuurontwikkeling. O ...
help
Tips, trucs & tools: polderinnovatie, Inlaat Op Maat \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2015
Polderen betekent compromissen sluiten en samenwerken (politiek), maar betekent ook het aanleggen en beheren van polders. Een woord dat volgens sommigen de kern raakt van de Nederlandse identiteit. Volgens anderen staat juist door het polderen de nat ...
help
Tips, trends & tools : kunststof uit de natuur! \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ Duinhoven, G. van \ 2015
Bosbeheerders weten het natuurlijk maar al te goed: nieuw (bos)plantsoen moet je goed beschermen tegen wildvraat. Prachtig jong sappig groen is nu eenmaal een lekkernij voor het hongerige kleinwild. Een bescherming tegen wildvraat is de bekende stamb ...
help
Tips, trend & tools : lood of oud ijzer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2015
Sportvissers verliezen met elkaar jaarlijks 524.000 kg lood omdat de lijn per ongeluk of expres breekt. Dit lood blijft achter in onze viswateren en watertjes waarvan ruim tien procent in zoete viswateren, zo schat Deltares in onderzoek in opdracht v ...
help
Een klimaatbestendige delta na openen Afsluitdijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Al, M. \ Braaksma, J. \ 2014
Wat zou er gebeuren wanneer het IJssel- en Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee? Het door de zee gevormde landschap zou zijn ziel weer terugkrijgen. Zalmen zwemmen weer vanaf zee via de Rijndelta naar hun oude paaiplaatsen ...
help
Maaien in natuurgrasland : hoe maken we het kort? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2014
De ontwikkeling van een maai-harkcombinatie, geschikt voor het maaien in vochtige natuurgraslanden. Landbouwmechanisatie in aangepaste vorm blijkt onmisbaar om tegen aanvaardbare kosten deze biodiversiteit in ons landschap te behouden. Dat ondervindt ...
help
Tips, trucs & tools: de Bergse wegschraap \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2014
Onderhoud fietspaden in Nationaal Park Maasduinen. Nadat de gemeente Bergen vijftien jaar geleden afstand had genomen van het werken met gif, vroeg Joosten zich af of het alternatieve onderhoud met stomen en branden van de fietspaden wel een goede op ...
help
Onverharde wegen en bosexploitatie : een stabieler wegdek maak je zo \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2014
Veel bosbeheerders kennen het probleem. Na de houtoogst en het transport zijn de wegen toe aan een opknapbeurt. De puinverharding in de wegen heeft de forse insporing van het zware materieel niet kunnen voorkomen. Maar wandelaars willen wel weer snel ...
help
Tips, trucs & tools: takkenfiets! \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2014
Jan Gunneweg van Bough Bikes (letterlijk vertaald: ‘Tak-fietsen’, opgericht 2012) heeft een fiets ontwikkeld die (mede) gemaakt is van massief hout. Waarom hout vragen we ons dan af. Het frame, de spatborden, de vork: die zijn gemaakt uit eikenhout.
help
Nog even geen wolven in het Springendal [themanummer wolf] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Al, E. \ 2013
Wolvenkenner Roel Korbee is boswachter van het prachtige natuurgebied het Springendal. Je zou zeggen: als er vanuit het oosten ooit wolven naar Nederland komen, dan zullen ze dat via het Twentse Springendal doen. Het is een mooi bosgebied, het ligt t ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.