help
Waterschappers en agrariers : naar nieuwe coalities in het landelijk gebied \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Biezen, A. van \ Veldhuis, E. \ Bos, P. \ Alderwegen, H. van \ 1996
help
Planvorming en evaluatie van openluchtrecreatievoorzieningen bij voorbereiding van landinrichtingsprojecten \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ Bakker, J.G. \ 1983
Bij voorbereiding van landinrichtingsprojecten is het van belang dat de wensen ten aanzien van de recreatieve inrichting van het plangebied goed onderbouwd naar voren worden gebracht. De voorgestelde inrichtingsmaatregelen voor de openluchtrecreatie ...
help
Openluchtrecreatieplanning in landinrichtingsprojecten \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1983
help
Application of the distribution of the mth extreme value in land use planning \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1983
help
Planning van openluchtrecreatievoorzieningen bij voorbereiding van landinrichtingsprojecten [Boek]
Alderwegen, H.A. van \ 1982
Aangegeven wordt de wijze waarop de planning van recreatieve voorzieningen in het kader van de voorbereiding van landinrichtingsprojekten dient te geschieden, zodanig dat dit past in de voorgeschreven procedure van voorbereiding. Tevens worden de pla ...
help
Application of results of sport fishing attendence research in regional supply and demand analysis \ Allocation of fishery resources : proceedings of the technical consultation on allocation fishery resources held in Vichy, France, 20-23 April 1980 [Hoofdstuk uit boek]
Alderwegen, H.A. van \ [1982]
help
Inrichting van het landelijk gebied, ook voor de recreant \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1982
In het recreatiebeleid treden verschuivingen op naar aandachtsvelden als extensieve recreatie, medegebruik en stadsrandzone. Bij de planning op het gebied van de openluchtrecreatie behoren de gewenste, de toelaatbaar geachte en de werkelijke recreati ...
help
Capaciteit van wegen en paden voor recreatief fietsen [Boek]
Alderwegen, H.A. van \ 1981
help
Keuze normdag bij behoefteramingen openluchtrecreatie \ Recreatievoorzieningen : maandblad voor recreatie, milieu en landschap van de ANWB [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1981
De beleidsvoornemens in het Structuurschema Openluchtrecreatie zullen moeten worden heroverwogen en bijgesteld. De in het structuurschema gehanteerde deelnemingspercentages zijn verouderd en niet afgestemd op nieuwe denkbeelden aangaande het 'normdag ...
help
Keuze normdag bij behoefteramingen openluchtrecreatie : in S.O.R. gehanteerd recreatiepatroon discutabel \ Recreatievoorzieningen : maandblad voor recreatie, milieu en landschap van de ANWB [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1981
help
Evaluatie landinrichting Waterland, effecten voor de openluchtrecreatie [Boek]
Alderwegen, H.A. van \ Bakker, J.G. \ 1980
help
Normen voor sociale capaciteit van recreatievoorzieningen \ Recreatievoorzieningen : maandblad voor recreatie, milieu en landschap van de ANWB [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1980
help
Verslag van een vooronderzoek naar druktebeleving door sportvissers [Boek]
Alderwegen, H.A. van \ Bakker, J.G. \ Distel, A.C. \ 1979
Het Nederlandse binnenwater vormt een belangrijk deel van de recreatiemogelijkheden voor de bevolking. Als gevolg van het intensief en veelzijdig recreatief gebruik van het binnenwater en de daaraan gelegen oevers ontstaan op sommige plaatsen geduren ...
help
Uitkomsten van modelberekeningen ten behoeve van prognoses van aantal bezoekers aan recreatiegebied Midden Delfland [Boek]
Alderwegen, H.A. van \ 1979
help
Toepassing van een spreidingsmodel voor prognose van het aantal dagrecreanten in Midden-Delfland \ Recreatievoorzieningen : maandblad voor recreatie, milieu en landschap van de ANWB [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1979
help
Modelmatige bepaling van de economische waardering van aanbodsveranderingen in recreatiegebieden \ Recreatie [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1979
help
Ontwikkeling en toepassing van een model voor de berekening van het toekomstig ruimtelijk spreidingspatroon van dagrecreanten \ Planning : methodiek en toepassing [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ 1979
help
Toetsing en toepassingsmogelijkheden van een weermodel voor strandbadrecreatie [Boek]
Bakker, J.G. \ Alderwegen, H.A. van \ 1978
help
Rekenschema voor bepaling huidige vraag naar visplaatsen in een regio \ Recreatievoorzieningen : maandblad voor recreatie, milieu en landschap van de ANWB [Artikel]
Alderwegen, H.A. van \ Steinmetz, B. \ Groot, A.T. de \ 1978
help
Baten voor de openluchtrecreatie van een inrichtingsplan voor een boswachterij [Boek]
Alderwegen, H.A. van \ 1977
Het aantrekkelijker voor de recreant: inrichten van een boswachterij betekent een verruiming van het aanbod van recreatiemogelijkheden in bossen. Hierdoor zal de bezoekfrequentie aan boswachterijen van de bevolking wonend in de invloedssfeer van de b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.