help
Onderbouwing van integrale besluitvorming voor assetmanagement \ H2O online [Artikel]
Beuken, R. \ Koop, S. \ Brouwer, S. \ Alphen, H.-J. van \ Eijkman, J. \ 2020
KWR voert met de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven onderzoek uit naar integrale besluitvorming voor assetmanagement. De afgelopen paar jaar richtte dit onderzoek zich op drie gebieden. Zo werd er gekeken of assetmanagement kan worden gebasee ...
help
VO Radicaal nieuwe bronnen voor drinkwater [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Stofberg, Sija \ Alphen, Henk-Jan van \ Waal, Luuk de \ Huijgevoort, Marjolein van \ Pronk, Geertje \ 2019
Natuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zullen gevolgen hebben voor de drinkwatervoorziening. Daardoor komen opties als gebruik van alternatieve bronnen en kleinschaligere zuiveringsprocessen in beeld. Welke alternatieve bronnen kunnen worden ...
help
Toekomstverkenning: alternatieve bronnen voor drinkwater in Nederland \ H2O online [Artikel]
Stofberg, S. \ Hofman-Caris, R. \ Pronk, G. \ Alphen, H.-J. van \ Putters, B. \ 2019
Dat natuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor onze drinkwatervoorziening is duidelijk. Wellicht moet er in de toekomst gebruik gemaakt worden van onconventionele bronnen, met andere zuiveringen dan we nu gewend zijn. ...
help
Staat van het dier : beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland [Boek]
Schukken, Y.H. \ Trijp, J.C.M van \ Alphen, J.J.M. van \ Hopster, H. \ 2019
De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op diere ...
help
D5.3 : Report on economic and societal impacts of the proposed measures [Boek]
Bruggeman, A. \ Freitas, A. \ Petersen, A. \ Hein, A. \ Seifu Grange, A. \ Iacovides, A. \ Zoumides, C. \ Strehl, C. \ Interwies, E. \ Martinez-Gomariz, E. \ Giannakis, E. \ Kristvik, E. \ Vollmer, F. \ Rocha, F. \ Alphen, H.-J. van \ Koti, J. \ Handelsmann, L. \ Locatelli, L. \ Sekse, M. \ Scheibel, M. \ Guerrero Hidalga, M. \ Mouskoundis, M. \ Aase, M. \ Martinez, M. \ Lorza, P. \ Brito, P. \ Mittelstädt, R. \ Görlitz, S. \ Buil, S. \ Spek, T. \ Luckner, T. \ Muthanna, T. \ 2019
This report summarises the results on climate change adaptation measures at all BINGO research sites. Case studies to define, explore, assess and compare risk reduction measures to a variety of water supply, water quality and urban drainage risks hav ...
help
D4.6 : List of the most significant risks for the six research sites [Boek]
Bruggeman, A. \ Fortunato, A. \ Russo, B. \ Strehl, C. \ Giannakis, E. \ Kristvik, E. \ Vollmer, F. \ Rocha, F. \ Alphen, H.-J. van \ Locatelli, L. \ Rodrigues, M. \ Freire, P. \ Spek, T. \ Muthanna, T. \ 2019
Deliverable 4.6 – “Indicators of scenarios of risk caused by extreme weather events at the six research sites” is the last deliverable of workpackage 4. Estimated the risk, it establishes indicators of future changes appropriated for each research si ...
help
PAS monitoringsrapportage stikstof : addendum op de stand van zaken 2016 [Boek]
Alphen, A. van \ Berkhout, J.P.J. \ 2018
help
Welzijn van vissen [Boek]
Alphen, J.J.M. van \ 2018
Vissen zijn in verschillende hoeda ­ nigheden belangrijk voor mensen: als siervis, als voedsel of als onder ­ deel van recreatie en sport. Toch krijgen ze in discussies over dieren ­ welzijn vaak minder aandacht dan andere gewervelde dieren. Tegelijk ...
help
Advice of the Scientific Advisory Committee on Seal Rehabilitation in the Netherlands [Boek]
Zande, A.N. van der \ Alphen, J.J.M. van \ Goodman, S.J. \ Meijboom, FL.B. \ Stegeman, A.J. \ Thompson, D.J. \ 2018
Two species of seal breed in the Netherlands, the grey seal (Halichoerus grypus) and the harbour seal (Phoca vitulina). The populations of both species have increased markedly over the past 40 years. Harbour seals have recovered from a minimum number ...
help
Verwerking biologische varkensdrijfmest onderzocht : gezamenlijke opslag van meststromen vergt aanpassing van regels \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Verwer, C. \ Alphen, J. van \ 2018
Voor biologische akkerbouwers en tuinders zijn de huidige fosfaatgebruiksnormen een knelpunt. In veel gevallen blijft er een behoefte aan stikstofbemesting bestaan. Ook hebben aanbieders van biologische mest het lastiger dan gangbare bedrijven. In ee ...
help
Nieuwe wegen naar vismigratie : innovatiewedstrijd levert oplossingen voor vismigratie in de polder \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Alphen, J. van \ Bruijne, W. de \ 2018
Hoe kun je vismigratieknelpunten in poldergebieden het beste aanpakken? Waterschap Amstel, Gooi en Vecht daagde via een ‘Innovation Challenge’ onderzoekers uit om met nieuwe of betere oplossingen te komen. Deze uitdaging resulteerde in een aantal nie ...
help
4D bronbescherming in een veranderende wereld: oppervlaktewaterbronnen (casus Maas) [Boek]
Bergsma, Emmy \ Sjerps, Rosa \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Kooiman, Jan Willem \ 2018
Deze studie verkent de mogelijkheden voor en toegevoegde waarde van een toekomstgerichte 4D benadering op bronbescherming voor oppervlaktewaterinningen. In de verkenning zijn twee ‘extreme’ toekomstscenario’s geformuleerd – Eindelijk Duurzaam en Econ ...
help
Developing water wise cities: a resilience assessment applied to Oasen’s water system [Boek]
Makropoulos, C. \ Alphen, H.J. van \ Vries, Dirk \ Palmen, L. \ Koop, S. \ Thienen, P. van \ Medema, G. \ Sjerps, Rosa \ 2018
Het Water Wise Concepts model is verder uitgewerkt en toegepast voor een stress-test in de praktijk voor een deel van het watersysteem van Oasen. Het model kwantificeert de veerkracht van verschillende watersysteemconfiguraties onder complexe toekoms ...
help
Synopsis interviews en symposium Post-feitenmaatschappij [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Frijns, Jos \ 2018
In de zomer van 2017 voerde KWR in opdracht van de Themagroep Trends een Impactstudie uit naar de Post-feitenmaatschappij. Op basis van interviews met experts uit wetenschap en praktijk is een symposium georganiseerd waar met professionals uit de wat ...
help
Indicator voor biofilm in het drinkwaterdistributiesysteem [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Duuren, Diederik van \ Koop, Stef \ Frijns, Jos \ 2018
Technologieën voor decentrale watervoorziening vormen nog een niche, maar een scenariostudie laat zien dat er op de lange termijn (2050) veel potentie voor is. De socio-technische scenario’s Let It Flow en Aqua Minimal vormen twee radicale, maar plau ...
help
Toekomstvisies op de circulaire economie [Boek]
Hessels, L.K. \ Alphen, H.J. van \ Frijns, J. \ Schalkwijk, Bart \ 2018
Uit onderzoek onder acht sleutelspelers in de circulaire economie blijkt overeenstemming over het beeld van de circulaire economie, maar verschil van inzicht over de weg ernaartoe. Bestudering van visiedocumenten en gesprekken met betrokken professio ...
help
D4.2 : Risk identification: Relevant hazards, risk sources and factors [Boek]
Freitas, A. \ Luís, A. \ Fortunato, A. \ Villanueva, A. \ Martins, B. \ Russo, B. \ Strehl, C. \ Martínez, E. \ Alves, E. \ Bergsma, E. \ Kristvik, E. \ Rocha, F. \ Alphen, H.-J. van \ Koti, J. \ Scheibel, M. \ Rodrigues, M. \ Sánchez, P. \ Freire, P. \ Lorza, P. \ Brito, P. \ 2018
Deliverable 4.2 – “Risk Identification: Relevant hazards, risk sources sites, and factors” was developed by LNEC, AQUATEC, IWW, NTNU, KWR, CYI and local partners in the framework of WP4 ("Assessment of the impacts of extreme weather events") and with ...
help
Explorations in data mining for the water sector [Boek]
Thienen, Peter van \ Alphen, H.-J. van \ Brunner, A. \ Fujita, Y. \ Hillebrand, B. \ Sjerps, R. \ Summeren, J. van \ Verschoor, A. \ Wullings, B. \ Pronk, G. \ 2018
Techniques for extracting knowledge from (combinations of) databases, often presented under the flags of data mining and big data, have shown significant development over recent years. However, attempts at their implementation in the water sector hav ...
help
4D bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwaterwinning Helmond [Boek]
Loon, Arnaut van \ Bergsma, Emmy \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Hartog, Niels \ Kooiman, Jan Willem \ 2017
Met het formuleren van zes bouwstenen voor een 4D-benadering van bronbescherming draagt deze studie bij aan een nieuwe aanpak om grondwaterbronnen duurzaam te beheren. Deze aanpak sluit aan op veranderingen in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen ...
help
Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) : handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving [Boek]
Alphen, Th. van \ Linde, K. \ Kok, L. \ Aben, J. \ Hertog, F. den \ Vries, W. de \ Maas, R. \ Wesseling, J. \ Staatsen, B. \ Storm, I. \ 2017
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.