help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied : dynamiek stedelijke milieus 2000-2006 [Boek]
Ritsema van Eck, J. \ Amsterdam, H. van \ Schuit, J. van der \ cop. 2009
De stedelijke ontwikkelingen tussen 2000 en 2006 zijn grotendeels in lijn met de doelstellingen van het ruimtelijk beleid: bundeling en verdichting van voortgaande verstedelijking. Veel ontwikkelingen deden zich voor aan de stadsranden: de dichtheid ...
help
Werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen [Boek]
Weterings, A. \ Knoben, J. \ Amsterdam, H. van \ Noorman, N. \ Ronden, H. \ 2008
Een steeds groter deel van de werkgelegenheid in Nederland is te vinden op bedrijventerreinen. In 2006 was dit aandeel ongeveer een derde en het neemt nog steeds toe. Bedrijventerreinen nemen ook een steeds groter oppervlakte grond in beslag. Vooral ...
help
VROM investeringen in kaart \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Amsterdam, H. van \ 2006
In januari 2006 presenteerde VROM een kaart met daarop visueel duidelijk gemaakt wordt, waar de meeste investeringen zullen plaatsvinden tussen 2000-2010. Dat ligt met name in de Randstad. Toppers als renovatie van het Rijksmuseum en nieuwbouw van mi ...
help
Indelen en afbakenen : ruimtelijke typologieën in het beleid [Boek]
Vries, A. de \ Amsterdam, H. van \ Thorborg, H. \ Noorman, N. \ 2006
Publicatie Ruimtelijk Planbureau
help
Ruimte in cijfers 2006 : een impressie op het gebied van bevolkings- en woningmarktontwikkelingen \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Visser, P. \ Amsterdam, H. van \ 2006
Elke twee jaar brengt het Ruimtelijk Planbureau Ruimte in cijfers uit. Dit artikel licht daar de cijfers en grafieken uit over wonen en bevolking
help
Mechanisatie in de bollen : historisch overzicht [Boek]
Amsterdam, H. van \ Voort, P. van der \ 2000
help
KS 2000+: een noodzakelijk kwaad of een uitdaging? : met het aoc op koers naar 2007 (3) \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Amsterdam, P. van \ 2000
In dit artikel wordt aangegeven hoe KS 2000+ een structurele bijdrage kan leveren aan onderwijsinnovatie op school- en docentniveau
help
Hoe organiseer ik de strategische discussie? : met het aoc op koers naar 2007 (2) \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Amsterdam, P. van \ 2000
Tweede artikel uit een serie van drie over veranderingsvraagstukken bij aoc's en roc's. Dit artikel geeft een idee over hoe het proces van visie- en strategievorming intern georganiseerd kan worden
help
Westerse leefstijl zet afweerysteem op verkeerde been \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Steerenberg, P. \ Amsterdam, J. van \ Loveren, H. van \ 2000
Er is sprake van een stijging in het voorkomen van astma en allergie. Een aantal factoren zijn hiervoor verantwoordlijk zoals de toegenomen luchtverontreiniging, een afname van het doormaken van infecties op jonge leeftijd en een verandering in het v ...
help
Stroperigheid smoort bruisende ontwikkelkracht van platteland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Amsterdam, P. van \ 2000
De veranderende rol van de overheid in het proces van plattelandsvernieuwing
help
Samen op koers naar een nieuw concept : verandervraagstukken van aoc's (1) \ Agrarisch onderwijs : onafhankelijk maandblad [Artikel]
Amsterdam, P. van \ 1999
Het eerste artikel uit een serie van drie. In dit deel is het veranderkader waarbinnen aoc's zich bezinnen op hun positie op middellange termijn geschetst. De volgende punten zijn belicht: verbreding speelveld; herbezinning; risico's; managementstrat ...
help
Verkenningstocht door het verleden : een kleine stap verder en een grote stap terug : een populair geologische en landschappelijke excursie door het gebied van de Hoge Ardennen en West-Eifel \ Grondboor en hamer [Artikel]
Amsterdam, G.J. van \ 1996
help
An object based approach to the classification of remotely sensed images \ IGARSS '91 : remote sensing : global monitoring for earth management : 1991 international geoscience and remote sensing symposium, Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, June 3 - 6, 1991 [Hoofdstuk uit boek]
Janssen, L.L.F. \ Amsterdam, J.D. van \ 1991
help
Report on a period of practical training in Cote D'Ivoire [Studentenverslag]
Amsterdam, H. van \ 1991
help
Additional soil information of key - area no. 4 with remarks on the relation between erosion and soil productivity [Studentenverslag]
Amsterdam, H. van \ 1991
help
In de bollen : een eeuw arbeid in de bollenstreek [Boek]
Amsterdam, H. van \ Voort, P. van der \ 1985
help
Met je mond vol tanden? : 5 rollenspelen over veel voorkomende consumentenproblemen : een lessenreeks Nederlands - consumentenonderwijs bestemd voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs [Boek]
Amsterdam, P.L. van \ Vogel, A. \ Consumentenbond \ 1985
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.