help
Levensproductie bij melkvee [Boek]
Anthonissen, Alfons \ Decuypere, Evelien \ Ryckaert, Ivan \ 2016
help
Voedselverlies … en wat u er zelf aan kunt doen : lekker creatief in de biologische kringloop [Boek]
Van Stichelen, K. \ Anthonissen, E. \ [ca. 2014]
Voedselverlies kan beperkt worden door slim plannen, aankopen, telen en bewaren. Een aantal tips.
help
Melkvee en klauwgezondheid [Boek]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Chow, T.T. \ 2013
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste managementmaatregelen voor een optimale klauwgezondheid. Het begint bij het ontwerp van de stal. Met regelmaat de boxen en de roosters schoonmaken, houdt ook de koeien en hun klauwen s ...
help
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 5 perceelsranden \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
In de afgelopen decennia zijn steeds meer kleine landschapselementen zoals bosjes, bermen, ruigten, hagen, solitaire bomen uit het landbouwlandschap verdwenen. Langzaamaan is het besef gegroeid dat hierdoor ongemerkt ook de leefomgeving van veel nutt ...
help
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 3 mais \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
Hieronder: bevording bodemleven; minder gewasbeschermingsmiddelen is goed voor portemonnee en natuur/milieu!; maatregelen die flora en fauna ten goede komen; landschappelijke integratie maisteelt
help
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 7 agroforestry \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
Hieronder: wat is agroforestry?; wat zijn de voordelen van agroforestry?; wat zijn de (vermeende) hinderpalen bij agroforestry?; wat met de rechtzekerheid?; hoe gaat u best praktisch te werk?; subsidie van de Vlaamse overheid; meer informatie
help
Praktijkgids Landbouw en Natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 4 andere voedergewassen \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
Hieronder: boeren met vlinderbloemigen; bieden eiwithoudende gewassen kansen voor eigen eiwitvoorziening?; voederbieten verdienen meer aandacht; granen, deegrijp inkuilen of geheleplantensilage (GPS); vezelhennep: structuurbron voor melkvee?
help
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 2 graslanden \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
Weiden en graslanden nemen in Vlaanderen een belangrijke oppervlakte in. Ze zorgen samen met akkers voor open ruimte en vormen de biotoop van een grote verscheidenheid aan levensvormen.
help
Ruwvoedermelkproductie en zijn economische impact [Boek]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ 2012
In de gespecialiseerde melkveehouderij worden grote bedrijfsverschillen vastgesteld inzake het inkomen per liter geproduceerde melk. Er is ook een fluctuatie over de jaren heen. Dit laatste wordt veroorzaakt door diverse factoren waar de individuele ...
help
Inkomensverschillen op melkveebedrijven : verklarende parameters [Boek]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Coulier, T. \ 2011
De fluctuatie van de melkprijzen en daarmee samenhangend de inkomensvorming in de melkveehouderij nemen toe. Het inkomen in de melkveehouderij fluctueert natuurlijk van het ene jaar t.o.v. het andere. Naast de fluctuatie van het inkomen van het ene o ...
help
Goed voorbereid de weide op! \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Anthonissen, A. \ Winters, J. \ 2002
Tips voor de melkveehouder om de weidegang van zijn koeien en jongvee goed te laten verlopen. Aandacht wordt besteed aan parasieten (preventie en bestrijding), rantsoenen (kopziekte), graslandbeheer
help
Goed voorbereid de stal in! : rundvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Hubrecht, L. \ Winters, J. \ Anthonissen, A. \ 2001
Overgang van de weide naar de stal brengt ingrijpende veranderingen voor de koe teweeg: ander voer, andere ondergrond, een klimaatverandering. Dit alles heeft grote invloed op de algemene gezondheid van de koe, in het bijzonder de klauw- en uiergezon ...
help
Vaste kosten wegen zwaar op het melkveebedrijf! : rundvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Hubrecht, L. \ Anthonissen, A. \ Winters, J. \ 2000
In 10 tabellen, gebaseerd op de bedrijfseconomische gegevens van Vlaamse gespecialiseerde melkveebedrijven, wordt duidelijk dat de vaste kosten een steeds belangrijker deel van de totale kosten per liter melk op deze bedrijven uitmaken
help
Economisch belang van het vervangingsbeleid bij melkvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Hubrecht, L. \ Ryckaret, I. \ Anthonissen, A. \ Winters, J. \ 2000
Het vervangingsbeleid op de Vlaamse melkveebedrijven en de invloed op het inkomen
help
Melkproductie per koe en inkomensvorming : focus op... melkvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Winters, J. \ 1998
De structuur van de Belgische melkveehouderij is de laatste tien jaar grondig gewijzigd. Bedrijfsgroei en toenemende specialisatie vormen daarin een constante. Op grotere en meer gespecialiseerde bedrijven neemt de melkproductie per koe spectaculair ...
help
Het economisch belang van het vervangingsbeleid bij melkvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Ryckaert, I. \ Winters, J. \ Anthonissen, A. \ 1997
help
Onwaarschijnlijk grote inkomensverschillen in de gespecialiseerde melkveehouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Rijckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Winters, J. \ 1997
Analyse van de inkomensverschillen van melkveebedrijven in Belgie
help
Vaarzen en latere melkproductie \ Agricontact : koerier van het Ministerie van Landbouw [Artikel]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ 1997
Een melkveehouder heeft er alle belang bij om het jongvee in goede omstandigheden op te fokken zodat het genetisch potentieel, dat vastligt bij de geboorte, als melkkoe ten volle tot uitdrukking kan komen. De vraag kan dan ook gesteld worden of er ee ...
help
Het economisch belang van het vervangingsbeleid bij melkvee \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Winters, J. \ 1996
Verzamelde gegevens over grote verschillen, geconstateerd in inkomen per liter melk in de gespecialiseerde melkveehouderij. De gegevens zijn afkomstig van 400 gespecialiseerde roodbonte en zwartbonte melkveebedrijven over de jaren '92 en '93
help
Het economisch belang van het vervangingsbeleid bij melkvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Winters, J. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.