help
Rapportage van zware metalenemissie bij PRTR-plichtige afvalwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Appeldoorn, K. \ Helmendach, D. \ Sengers, A. \ 2014
Voor het bepalen van de vracht aan metalen is altijd gebruik gemaakt van jaarlijks gemeten analysedata. De heffing op zware metalen is per 1 juli 2014 echter komen te vervallen. De noodzaak om te blijven meten moet daarom opnieuw tegen het licht word ...
help
Delft Blue Water gietwater; schoner dan regenwater \ WT-afvalwater [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Mulder, J.W. \ Weij, P. \ Appeldoorn, K. \ 2013
Als gevolg van de klimaatveranderingen wordt verwacht dat zoetwatertekorten steeds vaker zullen voorkomen. Het is daarom wenselijk om het gebruik van alternatieve zoetwaterbronnen, zoals gezuiverd stedelijk water, nader te onderzoeken. In het innovat ...
help
Delft Blue Water : innovatieve zuiveringstechnologie voor duurzame en kosteneffectieve productie van maatwerkwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Helsen, O. \ Scherrenberg, S. \ Mulder, J.W. \ Brouwer, H. \ Appeldoorn, K. \ Weij, P. \ Novak, S. \ 2012
Het innovatieproject Delft Blue Water is een demonstratieonderzoek naar hergebruik van effluent op awzi Harnaschpolder. Met behulp van diverse nabehandelingstechnieken wordt water geproduceerd van twee kwaliteitsniveaus; MTR-kwaliteit voor oppervlakt ...
help
Proces Data Management Systeem : een succesvol hulpmiddel voor het vergroten van de betrouwbaarheid van rapportages van zuiveringsinstallaties \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Knol, E. \ Appeldoorn, K. \ Kempen, R. van \ 2009
Vanaf 1 januari 2008 werkt Delfluent Services B.V. succesvol met een Proces Data Management Systeem. Het systeem is gericht op kwaliteitsborging van de procesdata van het zuiveringsproces en bestaat uit een geheel van procesbeschrijvingen, werkinstru ...
help
Procesdatamanagementsysteem hulpmiddel voor betrouwbaardere rapportages van zuiveringsinstallaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knol, E. \ Appeldoorn, K. \ Kempen, R. van \ 2008
Vanaf 1 januari 2008 werkt Delfluent Services met een procesdatamanagementsysteem. Het is gericht op kwaliteitsborging van de procesdata van de waterzuivering. Het systeem is ontwikkeld door het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services en K ...
help
25 jaar met daad en raad voor natuur en landschap [Boek]
Appeldoorn, K. \ Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg \ 2006
Publicatie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van IKL. Het bevat bijdragen over landschapsonderhoud en soortenbescherming, zoals: wilgen knotten, houtwallen, holle wegen, nieuwe boomgaarden, hoogstam, bosrandbeheer, boomkikkers, kerkuilen, weid ...
help
Opmerkelijke Luiks-Limburgse krijtfossielen : Deel 8. egels met opgroei (1) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Jagt, J.W.M. \ Appeldoorn, G. \ Dortangs, R.W. \ 2003
Fossiele irregulaire zee-egels als ideale vestigingsplaatsen voor allerlei andere dieren in de Krijtzee die een harde ondergrond nodig hadden voor opgroei en/of verankering. Te denken valt aan kokerwormen, oesters, bryozoen, brachiopoden en sommige s ...
help
Horizontaal gestuurd geboorde drains als onderdeel van de waterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Appeldoorn, P. \ Wensing, M. \ Akker, C. van den \ 2000
In het infiltratie- en winsysteem van de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt het geinfiltreerde water terug gewonnen door inmiddels 40 jaar oude drains op grote diepte. Voor vervanging van de drains zijn een aantal technieken vergeleken, o.a. op de ...
help
Toekomstscenario's voor de Amsterdamse Waterleidingduinen in 2030 : horizontaal gestuurd geboorde drains als onderdeel van de waterwinning : deel 2 in een onderzoek naar alternatieven voor de huidige drains van de waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen [Studentenverslag]
Appeldoorn, P. \ Wensing, M.P.B. \ 2000
help
Mestkorrels lossen afzetproblemen op : Duitse pluimveehouder pelleteert zelf mest \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1997
Bedrijfsreportage van pluimveebedrijf dat mest verwerkt tot korrels. De korrels kunnen met flinke winst verkocht worden
help
Als er niets gebeurt, valt hele export van pluimveemest weg : sector zoekt koortsachtig naar oplossingen \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1997
Oplossingen voor inzakkende export zijn: certificering betere mestsoorten, overschotheffingen en pelleteren van mest
help
Welzijn vossen duur betaald : vossenhouder Harry Peters schakelt over op nertsen \ De pelsdierenhouder [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1996
Een bedrijfsreportage
help
Groei scharreleieren voorbij : batterij-ei weet zich goed te handhaven tussen bonte concurrentie \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1996
help
In elkaars stal kijken voorkomt bedrijfsblindheid : melkveehouders vergelijken bedrijfscijfers in studiegroepen \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1996
help
Een nieuwe stal, een nieuwe toekomst : maatschap Tijink levert Japan - waardige varkens \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1996
help
Mooie meerprijs voor graseieren : Van Kampen heeft geluk met ammoniak \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1996
help
Een opmerkelijk kwartskristal van de Brunssumse steenberg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bongaerts, H. \ Appeldoorn, G. \ 1996
help
Manusje van alles : veehouder Spieker 'ontdekt' wiellader \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1996
De gebruiksmogelijkheden en arbeidsbesparing van de kleine en lichte wiellader
help
Gesleutel aan welzijnseisen : standlengte zeugenboxen probleem \ Oogst : CLO-land en tuinbouwblad [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1996
help
Jan Leemkuil draagt proef over aan onderzoekers : matig succes bij mest en mais in een werkgang \ Oogst-Plus [Artikel]
Appeldoorn, K. \ 1996
Het systeem geeft een betere mineralenbenutting, maar er zijn nog veel vragen en praktische problemen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.