help
Klimaat sturen op de inhoud van het blad [Boek]
Dieleman, Anja \ Polder, Gerrit \ Meinen, Esther \ Arkel, Jeroen van \ Weerheim, Kees \ 2018
Voor telers is het van belang te weten hoeveel reserves hun gewas heeft. Dat kan nu alleen gemeten worden door bladeren of vruchten in te sturen naar een laboratorium en te wachten op de analyse. In dit project is gekeken of het mogelijk is met hyper ...
help
Werkgever in de groene sector: een vak apart \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Arkel, F. van \ 2016
Waar moet ik rekening mee houden als ik ZZP’ers inzet? Wat kan ik doen om ongevallen te voorkomen? Wat verandert er in de cao? Relevante vragen van werkgevers in de sector bos en natuur. In opdracht van de VBNE1 en sociale partners organiseerde de FP ...
help
Het landgoed: eeuwenoud concept als moderne oplossing \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Arkel, F. van \ Welle, N. \ 2016
Landschap is een belangrijk onderdeel van onze woon- en werkomgeving. Dat realiseren we ons soms onvoldoende, zeker nu een steeds groter deel van de bevolking in de stad woont. Fraaie landschappen worden stelselmatig onderschat als bepalende factor v ...
help
The role of helper NB-LRRs in late blight resistance [Studentenverslag]
Vermeulen, J. \ [2015]
Late blight is economically the most important disease in potato. A novel approach to produce resistant cultivars is the introduction of R genes into cultivars by using cisgenesis. The success of this approach depends on the background of the receivi ...
help
Waterkwaliteitsmaatregelen in het veenweidegebied : wat vindt de boer ervan? \ H2O online [Artikel]
Zwanenburg, J. \ Spanjers, B. \ Arkel, P. van \ Schaafsma, R. \ 2013
In het oppervlaktewater van het veenweidegebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bevinden zich hoge nutriëntenconcentraties, waardoor de KRW doelstellingen niet worden gehaald. In de projectgroep Nutriënten veenweidegebied van Rijn ...
help
Production of platform chemicals in plants: lysine and itaconic acid [Poster]
Meer, I.M. van der \ Arkel, J. van \ Hakkert, H. \ Gaussand, G. \ Graaff, L. de \ Koops, A.J. \ [2013]
Poster met onderzoeksinformatie.
help
Resultaten en toepassingen ecologisch onderzoek provincie Utrecht, 2005-2009 [Boek]
Bos, F. \ Grutter, M. \ Dool, E. van den \ Arkel, B. van \ 2011
Voor tal van beleidsdoelen op het gebied van natuur, water en milieu is de provincie Utrecht verantwoordelijk of ten minste kennispartner. Het ecologisch onderzoek van de provincie vormt hiervoor vaak de basis en bovendien is de provincie doorgaans d ...
help
Towards map based cloning of Rpi-cap1 : as a tool for cisgenic potato resistance breeding against late blight [Studentenverslag]
Rahmadi, H. \ 2010
Late blight is a major disease in potato production, while Solanum capsicibacatum is one of potato wild relatives with known resistance genes against this disease. Map based cloning approach was used in this study to determine the exact location of t ...
help
Op zoek naar een alternatief voor duurzame resistentie tegen Phytophthora infestans : thema: phytophthora infestans BO-06-008-004.01 [Poster]
Vossen, E. van der \ Arkel, G. van \ [2009]
Poster met resultaten uit onderzoek om meer inzicht te krijgen in de genetische basis van niet-waardplantresistentie tegen P. infestans in Arabidopsis
help
Niet-waardplant resistentie tegen Phytophthora infestans in modelplant Arabidopsis thaliana : thema: BO-06-427 Phytophthora [Poster]
Vossen, E. van der \ Arkel, G. van \ 2008
In een verzameling van ca. 5.000 Arabidopsis deletielijnen wordt gezocht naar mutanten die een zeldzame vatbaarheid vertonen voor P. infestans
help
Verslag demo mechanische dunning 2008 in Zuid-Limburg [Brief]
Arkel, P. van \ 2008
De fruitteeltsector hecht veel waarde aan een goede kennisoverdracht van behaalde resultaten uit het onderzoek. Daarbij is het van belang dat tevens aandacht wordt besteed aan de inpasbaarheid van de resultaten in de bedrijfsvoering. In de fruitteelt ...
help
Op zoek naar een alternatief voor duurzame resistentie tegen Phytophthora infestans : thema: Phytophthora infestans : BO-06-008 Plu II GEN 1 [Poster]
Vossen, E. van der \ Arkel, G. van \ 2008
Doel van dit project is meer inzicht krijgen in de genetische basis van niet-waardplantresistentie tegen P. infestans in Arabidopsis
help
Niet-waardplant resistentie tegen Phytophthora infestans in de modelplant Arabidopsis thaliana : thema: BO-06-008 Phytophthora [Poster]
Vossen, E. van der \ Arkel, G. van \ [ca. 2007]
Dit project poogt een dieper inzicht verkrijgen in de genetische basis van nietwaardplant resistentie tegen Phytophthora infestans bij het modelplantje Arabidopsis
help
Teelt van Elstar onder hagelnetten is goed mogelijk in Zuid-Limburg \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Maas, F. \ Arkel, P. van \ 2007
Na drie teeltseizoenen kan worden geconcludeerd dat het in Zuid-Limburg goed mogelijk is om zonder productie- en kwaliteitsverlies Elstar te telen onder witte hagelnetten. Door een verandering in de groei van de boom onder het hagelnet moeten echter ...
help
Wie pakt de verrommeling aan? : hoor en wederhoor \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Kuiper, R. \ Boersma, W.T. \ Firet, M. \ Arkel, M. van \ 2006
Het Milieu- en Natuurplanbureau biedt in haar rapport kaartbeelden van een verommeld landelijk gebied ("Verrommeling in beeld"). De auteurs geven een toelichting; Firet (Gelderland) en Van Arkel (VROM) geven een reactie
help
Wijnbouw voor Limburg \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Arkel, P. van \ 2005
Met het project 'Wijnbouw voor Limburg' willen verschillende organisaties in Limburg de wijnbouw in deze provincie verder stimuleren. De zes betrokken organisaties presenteerden in november 2004 hun plannen tijdens een bijeenkomst voor belangstellend ...
help
Heide op de Utrechtse Heuvelrug : vergroten en verbinden \ De levende natuur [Artikel]
Geerdes, A. \ Arkel, H. van \ 2005
De Utrechtse Heuvelrug bestaat uit ca 16.000 ha bos en 1.000 ha heide. Veel heideterrreinen zijn klein en versnipperd. Voor 400 ha geldt dat ze verdeeld zijn over ruim 40 terreinen. Om de biodiversiteit van de heide te behouden zijn de bekende maatre ...
help
Effect van Regalis op lange termijn nog niet bekend : deel 2 - Groeibeheersing \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Arkel, P. van \ 2003
Effect van Regalis, een groeiregultor, op de diktegroei van eenjarige scheuten en negatieve effecten op knopvorming bij appel
help
Topcat vangt mol, woelrat en muis \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Arkel, P. van \ 2003
Uitgebreide beschrijving van een nieuw type val voor mol, droge en natte woelrat en muis
help
Belgisch onderzoek heeft één jaar ervaring met Regalis in perenteelt : deel 1 - Groeibeheersing \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Arkel, P. van \ 2003
Verslag van onderzoek naar het verschil tussen het gebruik van de groeiregulator Regalis en de standaardmethoden om de groei te remmen (wortelsnoei en het opwekken van droogtestress). Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Het effect van Regalis op de gr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.