help
Toepassing van een mycorrhiza-product in boomkwekerijgewassen : samenvatting [Boek]
Böhne, S. \ [ca. 2013]
Kan het toedienen van een mycorrhizaproduct in de opkweekfase van bos- en haagplantsoen bescherming bieden tegen droogtestress.
help
Beheersing van valse meeldauw in Impatiens [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Noort, F. van \ Böhne, S. \ Feunta van bentem, S. de la \ Weijtmans, K. \ Sanders, M. \ 2010
De éénjarige zomerbloeier Impatiens walleriana vormt een belangrijk onderdeel in het assortiment van perkgoed. Ondermeer in 2007 waren er door de natte weersomstandigheden grote problemen met uitval door valse meeldauw in de consumentfase. Hierdoor k ...
help
Soil suppressiveness of Meloidogyne, Verticillium and Pythium in diverse agricultural soils: possible mechanisms, and options for sustainable management \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wurff, A. van der \ Stooten, M. van \ Hamelink, R. \ Böhne, S. \ Wensveen, W. van \ Os, G. van \ Postma, J. \ Bloem, J. \ 2010
Grond uit veertien verschillende glastuinbedrijven is door middel van biotoetsen getest op ziektewerend vermogen tegen drie belangrijke pathogenen, namelijk Meloidogyne incognita, Pythium aphanidermatum and Verticillium dahliae.
help
Biologische grondontsmetting '2.0' [Presentatie]
Ludeking, D. \ Paternotte, P. \ Runia, W. \ Molendijk, L. \ Böhne, S. \ 2010
Slide show horend bij een prsentatie over biologische grondontsmetting '2.0', een LNV-project
help
Nieuwe middelen tegen valse meeldauw in Impatiens walleriana [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Noort, F. van \ Böhne, S. \ Harmelink, R. \ Wensveen, W. van \ Fuente van Bentem, S. de la \ Sanders, M. \ cop. 2010
Referaat Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen met Syngenta Seeds diverse middelen en combinaties van middelen onderzocht op hun werking om de plant weerbaarder te maken tegen infectie van valse meeldauw in de consumentfase. Alle middelen zijn 2-3 k ...
help
Bladvlekken in zomerbloemen: Phoma [Poster]
Slootweg, C. \ Helm, F. van der \ Vink, P. \ Boer, M. de \ Paternotte, P. \ Böhne, S. \ [2010]
Poster over een onderzoek van PPO naar bladvlekken. PPO verzamelt bladeren met bladvlekken en probeert de ziekteverwekker te vinden.
help
Biologische grondontsmetting '2.0' : LNV-project BO12.10-007.04 Biologische grondontsmetting tegen ziekten en plagen (45) [Presentatie]
Ludeking, D. \ Paternotte, P. \ Runia, W. \ Molendijk, L. \ Böhne, S. \ 2010
Poster over biologische grondontsmetting tegen ziekten en plagen
help
Beheersing van stengelaantasting door Botrytis in tomaat met UV-C gewasbescherming [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Slooten, M. van \ Böhne, S. \ Kok, L. \ 2009
Conclusie van het onderzoek: De inzet van UV-gewasbeschermings kan een goede aanvulling zijn op andere gewasbeschermingsmaatregelen om Botrytis stengelaantasting te voorkomen, maar zal niet als enige maatregel kunnen volstaan, omdat de infectie door ...
help
Preventieve en curatieve bestrijding van Botrytis stengelaantasting in tomaat met chemische en niet-chemische middelen [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Köhl, J. \ Böhne, S. \ 2009
Conclusie uit het onderzoek: Preventieve bestrijding van stengelbotrytis werkt duidelijk effectiever dan curatieve bestrijding van al zichtbaar geïnfecteerde plekken. Bij preventieve behandeling van wondvlakken zijn een aantal middelen effectief. Dit ...
help
Bladvlekken in zomerbloemen [Poster]
Slootweg, C. \ Helm, F. van der \ Vink, P. \ Boer, M. de \ Paternotte, P. \ Böhne, S. \ [2009]
Powerpointpresentatie over onderzoek naar bladvlekken in delphinium, campunal, chelone en pioen
help
Nieuwe verwelkingsziekte in Pachysandra terminalis [Boek]
Dalfsen, P. van \ Hollinger, T. \ Böhne, S. \ 2008
Sinds enkele jaren komen bij enkele telers in de teelt van Pachysandra terminalis verwelkte planten voor. Ondanks ingrijpen met allerlei gewasbeschermingsmiddelen kon deze ziekte moeilijk onder controle gekregen worden. Vanwege de afwijkende symptome ...
help
Beheersing van de meikeverengerling : fase 1 [Boek]
Böhne, S. \ Elberse, I. \ 2007
Meikeverengerlingen vormen een groot probleem voor boomkwekers. Ze veroorzaken veel schade aan de gewassen en zijn niet goed te bestrijden. Daarom werd er in dit onderzoek op verschillende manieren naar oplossingen gezocht, middels kevervangsten, mid ...
help
Inventarisatie van voetrot-problemen in houtige siergewassen 311152 [Boek]
Böhne, S. \ 2004
Inzendingen van zieke planten naar de DiagnostiekService van PPO geven steeds vaker aan dat de schimmel Chalara elegans (Thielaviopsis basicola), veroorzaker van voetrot, verantwoordelijk is voor ernstige uitval van planten. Chalara wordt veelal besc ...
help
Knolrot in waterlelie 311058 : invloed bewaartemperatuur op het ontstaan van knolrot 311058-01 : invloed teeltomstandigheden op divers uitgangsmateriaal 311058-02 : invloed droog of drijvend bewaren op het ontstaan van knolrot 311058-03 : diagnose monsters 311058-04 [Boek]
Böhne, S. \ 2004
Knolrot in waterlelie is een algemeen voorkomend probleem, dat soms ineens voor veel uitval kan zorgen. Het uitgangsmateriaal is duur en daarnaast is oppotten en uitplanten behoorlijk arbeidsintensief. Ernstige uitval zorgt daarom voor een aanzienlij ...
help
Telen zonder chemische middelen : het is mogelijk \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]Bijbehorende website
Leijden, J. van \ Böhne, S. \ 2004
Op het proefbedrijf van PPO Bomen in Boskoop proberen onderzoekers volledig biologisch te telen op veen. Rubrieken bij dit artikel: 1) Gewaskeuze eerste stap; 2) Natuurlijke vijanden; 3) Belagers (insecten). Gegevens in bijgaande tabel: Overzicht van ...
help
Geleide bestrijding van roest in Hypericum, Salix en Malva met het waarschuwingssysteem Rusthy [Brochure]
Böhne, S. \ 2003
In deze praktijkproeven is geprobeerd om kwekers pas te laten spuiten als het waarschuwingssysteem daarvoor een advies uitbrengt. Het doel is ervaring op te doen bij een groep kwekers naar een overgang van regulier of gevoelsmatig bestrijden naar een ...
help
Waarschuwingssystemen roest en valsemeeldauw vragen duidelijk bestrijdingsplan \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Böhne, S. \ Kuik, A.J. van \ 2003
Ervaringen met het waarschuwingssysteem 'Rusthy' tegen roest in Salix en Hypericum en ervaringen met het waarschuwingssyteem 'Perospar' tegen valse meeldauw bij zeven rozenkwekers en één vaste plantenkweker
help
Gezond plantgoed heeft betere afweer tegen hagelschot \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Leijden, J.P.H. van \ Böhne, S. \ 2003
Hagelschotziekte kan grote schade veroorzaken in bladhoudende gewassen, met name in Prunus laurocerasus-cultivars. PPO-Bomen inventariseerde de problemen en zocht naar oplossingen. Invloed van teeltomstandigheden op de hagelschotziekte werden getest. ...
help
Bacterie mogelijk boosdoener van knolrot in waterlelie \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Böhne, S. \ Kuik, F. van \ 2002
Effect van bactericiden en fungiciden op het percentage rotte knollen bij knollen van twee cultivars, Nymphaea 'Attraction' en N. 'Sulphurea': verslag van een driejarig onderzoek
help
Geïntegreerde gewasbescherming : onderzoek en praktijk zoeken samen naar kennis \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Kuik, F. van \ Böhne, S. \ 2002
Het project bestaat uit twee delen zoals een onderzoeksdeel en een toepassingsdeel. Klanten worden door toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen begeleid. Regelmatig worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd voor gewasbeschermingsadviseurs
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.