Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 171

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Backus
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Pilot: Continue geurmetingen varkensbedrijven als basis voor alternatieve systematiek vergunningen [Boek]
Gaag, M. van der \ Weijst, B. van der \ Backus, G. \ Slagers, V. \ 2018
In dit project is nagegaan hoe op een andere manier bindende afspraken gemaakt kunnen worden over het voeren van een bedrijf in de veehouderij. Aanleiding voor het project was de Derde Rafael Dialoog die juni 2016 te Veghel is georganiseerd. Hierin h ...
help
Varkenshouderij 2.0 [Presentatie]
Backus, G. \ 2014
Presentatie op themadag 29 oktober 2014 op het Gastbedrijf MS Schippers BV in Bladel: Wroeten met sensoren en studenten over varkens.
help
Boars on the way : results of the 5 year Dutch research programme 'Boars heading for 2018' [Boek]
Backus, G. \ Smet, A. de \ Wagenberg, C. van \ Valeeva, N. \ Tacken, G. \ Kornelis, M. \ Snoek, H. \ Broek, E. van den \ Immink, V. \ Haaster-de Winter, M. van \ Peet-Schwering, C. van der \ Fels, B. van der \ Riel, J. van \ Knol, E. \ Mathur, P. \ Heres, L. \ 2013
The programme 'Boars Heading for 2018’ is an initiative by the Dutch pork production chain represented in the Stop Castration steering committee. The report compiles 50 individual studies from a research programme that was carried out over a five-yea ...
help
Kosten die de kassabon niet halen : verborgen kosten van negatieve externe effecten in de voedselketen [Boek]
Backus, G.B.C. \ Mil, E.M. van \ Meeusen, M.J. \ 2012
Dit onderzoek richt zich op maatregelen om de kosten van externe effecten in het dierlijke voedselsysteem te internaliseren. De productie, verwerking en consumptie van voedsel heeft positieve en negatieve externe effecten op mens en milieu, nu en lat ...
help
De Nederlandse varkensvleesketen richting 2020 : van speelbal tot speler [Boek]
Backus, G.B.C. \ Baltussen, W.H.M. \ Bens, P.A.M. \ Reinders, M.J. \ 2012
Het draait in dit onderzoek om het verkrijgen van inzicht in de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen, die de toekomst van de Nederlandse varkenssector bepalen. De centrale vragen in dit rapport worden beantwoord door kwantitatieve en kwalitat ...
help
Actualisatie ketenrendement in de Nederlandse agribusiness: 2000-2009 : varkensvlees, zuivel, groente en fruit [Boek]
Backus, G. \ Pierick, E. ten \ Galen, M. van \ Jager, J. \ [ca. 2011]
In 2007 zijn door het LEI in opdracht van de Rabobank de ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness onderzocht. Voor de periode 2002-2004 werden de rendementen in de verschillende schakels van vier Nederlandse agroketens berekend voor zuivel, va ...
help
Angst voor berengeur bijna verleden tijd : dier & welzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Backus, G. \ 2011
Europa wil af van het castreren van beerbiggen per 2018. Voor Nederland is dit al grotendeels een feit: ruim 80 procent van het verkochte berenvlees komt van niet-gecastreerde dieren. Buitenlandse afzetpartijen durven het echter nog niet aan om nu al ...
help
Voedselbalans 2011 - Dl. 1: Dynamiek in duurzaam [Boek]
Backus, G. \ Meeusen, M. \ Dagevos, H. \ Riet, J. van 't \ Bartels, J. \ Onwezen, M. \ Reinders, M. \ Winter, M. de \ Grievink, J.-W. \ 2011
De Voedselbalans werkt met een model waarin het gedrag van consumenten en aanbieders wordt beschreven. Daarbij gaat het om wetenschappelijk onderbouwde factoren. De resultaten van het onderzoek worden vertaald in handelingsperspectieven.
help
Voedselbalans 2011 - Dl. 4: Capita selecta [Boek]
Boer, J. de \ King, R. \ Backus, G \ 2011
Deze Capita Selecta van de Voedselbalans wordt gevuld door de essays van respectievelijk Joop de Boer van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam: "Bewegen in het spanningsveld tussen instrumentele en expressie ...
help
The role of standards in promoting food system sustainability [Boek]
King, R.P. \ Backus, G.B.C. \ [2011]
Het eerste algemene doel van dit essay is om inzicht te krijgen in de uitdagingen en dilemma's bij het ontwikkelen van duurzaamheidsstandaarden en om een overzicht te krijgen van de voor- en nadelen van standaarden die voor elk van deze doelen worden ...
help
Over zorgvuldige veehouderij : veel instrumenten, één concert [Boek]
Eijsackers, H. \ Scholten, M. \ Arendonk, J. van \ Backus, G. \ Bianchi, A. \ Gremmen, B. \ Hermans, T. \ Ittersum, M. van \ Jochemsen, H. \ Oude Lansink, A. \ Stassen, E. \ cop. 2010
"Onder een zorgvuldige veehouderij verstaan we een modern ingerichte en economisch vitale veehouderij, die garant staat voor een goede omgang met dieren, een nauwkeurige naleving van professionele waarden en waarmee een goede boterham kan worden verd ...
help
Berengeur internationaal aanpakken : dier & welzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Backus, G. \ 2010
Castratie is vanwege dierenwelzijn geen gewenste ingreep bij varkens. Maar als beren niet gecastreerd worden, bestaat de kans dat consumenten bij varkensvlees een berengeur waarnemen. Internationaal werken onderzoekers samen om die kans te verkleinen ...
help
Kennis voor de beleidsagenda : dinsdag 12 mei 2009 : Wageningen UR presenteert aansprekende resultaten kennisbasisonderzoek 2008 aan LNV [Boek]
Opdam, P. \ Pérez-Soba, M. \ Groot, D. de \ Vellinga, P. \ Loon, J. van \ Backus, G. \ Visser, C. de \ Zondervan, C. \ Geest, L. van de \ Maassen, K. \ Nielen, M. \ Tacken, G. \ Voet, H. van der \ Vollebrecht, M. \ Poppe, K.J. \ Seventer, E. van \ Kropff, M. ` \ Bakema, F. \ Hogendorf, S. \ Wageningen UR \ 2009
Verzameling presentaties van resultaten uit de bijeenkomsten over het kennisbasisonderzoek
help
Voorbij het gezinsbedrijf? : organisatie van het agrarisch bedrijf, nu en in de toekomst [Boek]
Backus, G. \ Baltussen, W. \ Galen, M. van \ Meulen, H. van der \ Poppe, K. \ 2009
Uitgezonderd de glastuinbouw, zal de productie anno 2020 vooral plaats) vinden op gezinsbedrijven. Het gezinsbedrijf zal wel meer worden gecombineerd met andere bedrijfsvormen, zoals gebruik maken van franchising en keurmer) ken, het inhuren van zzp' ...
help
Castratie : via verdoofd naar volledig stoppen [speciale uitgave dier&welzijn] \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Backus, G. \ 2009
In november 2007 ondertekenden CBL, COV, LTO en NVV de Verklaring van Noordwijk: uiterlijk 2015 stopt Nederland met het castreren van biggen. Het ministerie van LNV en de Dierenbescherming ondersteunen deze ambitie. Nu hebben we nog ongeveer vijf jaa ...
help
Kennisbasisthema: ketens en agrologistiek [Boek]
Simons, A. \ Fels-Klerx, I. van der \ Hermans, T. \ Haverkort, A. \ Fels, B. van der \ Backus, G. \ 2009
Wageningen UR voert een meerjarig onderzoeksprogramma uit, getiteld Ketens en Agrologistiek. Deze projectbundel geeft informatie over projecten in dit thema en van elk project is een flyer opgenomen
help
Sustainable production: transporting animals or meat? \ IFMA congres, Bloomington, 20-24 July 2009 [Hoofdstuk uit boek]
Baltussen, W.H.M. \ Spoolder, H.A.M. \ Lambooij, E. \ Backus, G.B.C. \ 2009
For the EU the impact of a ban on international transport of pigs and horses is assessed, based on three sustainability criteria. The paper concludes that the risks of welfare problems will be reduced, the CO2 emission and transport costs will be low ...
help
Moving towards boar taint-free meat: an overview of alternatives to surgical castration from a chain perspective \ IFMA congres, Bloomington 20-24 July 2009 Bloomington [Hoofdstuk uit boek]
Valeeva, N.I. \ Backus, G.B.C. \ Balthussen, W.H.M. \ 2009
The objective of this study is to review important issues in boar taint prevention without surgical castration, namely alternatives to surgical castration, factors influencing boar taint development and economic considerations associated with the pre ...
help
EU policy on GM soy : tolerance threshold and asynchronic approval [Boek]
Aramyan, L.H. \ Wagenberg, C.P.A. van \ Backus, G.B.C. \ 2009
help
Loyaliteit vleesvarkenhouders aan slachterij groeit \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Baltussen, W.H.M. \ Bommel, K.H.M. \ Backus, G.B.C. \ 2008
Het aantal afnemers van varkens per vleesvarkenshouder neemt af. Vooral het aantal varkenshouders met drie of meer afnemers daalt sterk. De trend naar minder afnemers wijst op een betere ketenhechtheid, waardoor kosten bespaard kunnen worden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.