help
Spatio‐temporal assessment of illicit drug use at large scale: evidence from 7 years of international wastewater monitoring \ Addiction / Society for the Study of Addiction to Alcohol and Other Drugs [Artikel]
González-Mariño, I. \ Baz-Lomba, J.A. \ Alygizakis, N.A. \ Andrés-Costa, M.E. \ Bade, R. \ Barron, L.P. \ Been, F. \ Berset, J.-D. \ Bijlsma, L. \ Bodík, I. \ Brenner, A. \ Brock, A.L. \ Burgard, D.A. \ Castrignanò, E. \ Christophoridis, C.E. \ Covaci, A. \ Voogt, P. de \ Devault, D.A. \ Dias, M.J. \ Emke, E. \ Fatta-Kassinos, D. \ Fedorova, G. \ Fytianos, K. \ Gerber, C. \ Grabic, R. \ Grüner, S. \ Gunnar, T. \ Hapeshi, E. \ Heath, E. \ Helm, B. \ Hernández, F. \ Kankaanpaa, A. \ Karolak, S. \ Kasprzyk-Hordern, B. \ Krizman-Matasic, I. \ Yin Lai, F. \ Lechowicz, W. \ Lopes, A. \ López de Alda, M. \ López-García, E. \ Löve, A.S.C. \ Mastroianni, N. \ McEneff, G.L. \ Montes, R. \ Munro, K. \ Nefau, T. \ Oberacher, H. \ O'Brien, J.W. \ Olafsdottir, K. \ Picó, Y. \ Plósz, B.G. \ Polesel, F. \ Postigo, C. \ Benito Quintana, J. \ Ramin, P. \ Reid, M.J. \ Rice, J. \ Rodil, R. \ Senta, I. \ Simões, S.M. \ Sremacki, M.M. \ Styszko, K. \ Terzic, S. \ Thomaidis, N.S. \ Thomas, K.V. \ Tscharke, B.J. \ Nuijs, A.L.N. van \ Yargeau, V. \ Zuccato, E. \ Castiglioni, S. \ Ort, C. \ 2020
The analysis of wastewater to quantify drug loads provides near real‐time drug use estimates that globally correspond to prevalence and seizure data.
help
Nature experience 2.0 : exploring the influence of a digital route app on experiencing nature [Studentenverslag]
Bade, Dagmar \ 2020
help
Wastewater-based epidemiology to assess pan-European pesticide exposure \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Rousis, N.I. \ Gracia-Lor, E. \ Zuccato, E. \ Bade, R. \ Baz-Lomba, J.A. \ Castrignano, E. \ Causanilles, A. \ Covaci, A. \ Voogt, P. de \ Hernandez, F. \ Kasprzyk-Hordern, B. \ Kinyua, J. \ McCall, A.-K. \ Plósz, B.G. \ Ramin, P. \ Ryu, Y. \ Thomas, K.V. \ Nuijs, A. van \ Yang, Z. \ Castiglioni, S. \ 2017
Human biomonitoring, i.e. the determination of chemicals and/or their metabolites in human specimens, is the most common and potent tool for assessing human exposure to pesticides, but it suffers from limitations such as high costs and biases in samp ...
help
Facilitating high resolution mass spectrometry data processing for screening of environmental water samples: An evaluation of two deconvolution tools \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Bade, R. \ Causanilles, A. \ Emke, E. \ Bijlsma, L. \ Sancho, J.V. \ Hernandez, F. \ Voogt, P. de \ 2016
A screening approach was applied to influent and effluent wastewater samples. After injection in a LC-LTQ-Orbitrap, data analysis was performed using two deconvolution tools, MsXelerator (modules MPeaks and MS Compare) and Sieve 2.1. The outputs were ...
help
Gildedag Kasteeltuinen Arcen \ De tuinbaas : kwartaalblad van het Gilde van Tuinbazen [Artikel]
Bade, W. \ 2015
Kasteel Arcen, voor het eerst genoemd in 1498, heeft vele eigenaren gekend en een roerige geschiedenis. Het huidige kasteel dateert uit 1661. Naast een nieuw tuinencomplex resteert er van de oorspronkelijke aanleg nog een rosarium op het speciale ros ...
help
Onbeperkt houdbaar: advies voor een nieuw natuurbeleid in Nederland! [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
Berendse, F. \ Leeuwen, B.H. \ Arts, B.J.M. \ Bade, T. \ Kuks, S.M.M. \ 2013
In mei 2011 ontving Illka Hanski uit handen van de Zweedse koning Karel Gustaaf de prestigieuze Crafoord prize. Hij kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan de wiskundige theorie die de effecten van oppervlakte en versnippering van natuur op de populati ...
help
De natuur : de Economische HoofdStructuur als kans : verdient beter! [Boek]
Bade, T. \ Smid, G. \ Houben, S. \ [2011]
De natuur in Nederland vertegenwoordigt een enorme economische waarde. Het nalaten van investeringen in de natuur kan Nederland zich niet veroorloven. Niet vanwege onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van 40.000 plant- en diersoorten, niet v ...
help
Mediageil of cameraschuw? : over de hedendaagse natuurbeleveing \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Bade, T. \ 2011
'Smile',you're on Candid Camera'. Het schijnt dat je tegenwoordig als mens dagelijks 30 keer op de camera komt zonder dat je het weet. Niet alleen in de stad, maar nu ook in de natuur. In de bossen van de Veluwe hangen namelijk ook camera's.
help
Groen loont! : over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen [Boek]
Bade, T. \ Smid, G. \ Tonneijck, F. \ [ca. 2011]
Publicatie waarin aan de hand van Nederlandse voorbeelden getoond wordt wat de economische baten van groen zijn en hoe inkomsten gegeneerd en besparingen bewerkstelligd kunnen worden met gebruik van groen.
help
Lang leve(n) de tuin : de Levende Tuin als bijdrage aan een gezonde leefomgeving en een rijke stadsnatuur [Boek]
Bade, T. \ Leest, K. van der \ Tonneijck, F. \ [ca. 2010]
Recent bleek dat in negen van de tien onderzochte nieuwbouwlocaties de hoeveelheid openbaar groen minder tot veel minder was dan de Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, namelijk 75 vierkante meter per woning. Het lijkt dus voor de hand liggend, ...
help
Een kwestie van smaak : opstap naar een zilte economie [Boek]
Bade, T. \ 2010
Dit rapport brengt de verzilting in polders in beeld en wel de economische gevolgen daarvan. Het bevestigt het beeld dat de ondernemers uit de agrarische sector, gezien de bedrijfsstructuur, het sterkst de gevolgen zullen ondervinden. Bij inkomensder ...
help
De ziekte er in... : over hoe we omgaan met wild en huisvee \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Bade, T. \ 2010
Het RIVM moet gaan uitzoeken of ook onze vaderlandse 'wilde dieren' last hebben van de Q-koorts. Het boeiende is, dat als het echt het echt wilde dieren zouden zijn, we ons helemaal geen zorgen zouden maken over de vraag of ze de Q-koorts zouden hebb ...
help
'I'am urban : de urbanisatie van groene opledingen als kans' [Boek]
Bade, T. \ Leest, K. van der \ 2009
help
Groen geboren, bloeiend bestaan : een reis vol natuurlijke zinnenprikkels [Boek]
Bade, T. \ Leest, K. van der \ [2009]
De auteurs beschrijven in dit boek het belang van 'het groen' in een mensenleven en willen daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven: van jong tot oud. In een reis door het menselijk leven wordt op een heldere wij ...
help
Een calorierijk landschap : over energie, landschap en duurzaamheid [Boek]
Bade, T. \ [2009]
Het landschap in Nederland verdient veel meer waardering. En er is veel meer uit te halen. "We moeten er alleen klaar voor zijn in onze bovenkamer. Een verandering in denken moet er komen", zegt Tom Bade. Bade wil in de eerste plaats dat iedereen ove ...
help
Bomen kappen voor een zandvlakte is waanzin \ Trouw [Artikel]
Bade, T. \ 2009
Waarom wil iedere terreinbeheerder zo graag zandduinen? Ze vormen een ecologisch rampenlandschap waar niets natuurlijks aan is. In de 19e eeuw zijn Staatsbosbeheer en de Heidemij opgericht om deze zandverstuivingen te beteugelen. En met succes: de Ve ...
help
Waardevolle bodems: mycorrhizaschimmels als sleutelfactor \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Baar, J. \ Middendorp, B. van \ Bade, T. \ 2009
Mensen zijn actief op en in de bodem. Daarmee levert de bodem dan ook diensten aan ons, ook wel aangeduid met ecosysteemdiensten. Het beleid is gericht op zowel het behoud als het herstel van veerkrachtige en gezonde bodems die duurzame diensten kunn ...
help
Blauw betalen voor welvaart : over de economische betekenis van Waterschap Veluwe [Boek]
Bade, T. \ Enzerink, R. \ Schroeff, O. van der \ [2009]
Waterschappen staan niet te boek als organisaties die zich actief bezig houden met de regionaal economische ontwikkeling. Waterbeheer wordt in het algemeen gezien als een kostenpost. Weliswaar een kostenpost voor noodzakelijke maatschappelijke wensen ...
help
Nieuwe dimensies in waterbeheer : de KRW en de economie van het schap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Verheijen, L. \ Bade, T. \ 2009
Waterberging, grootschalige helofytenfilters, ecologische verbindingszones, beekherstel, natuurlijke buffers: de Kaderrichtlijn Water heeft in ieder geval tot gevolg dat we weer eens goed gaan nadenken over het waterbeheer van de toekomst. Dat geldt ...
help
Houtkap voor zand is waanzin! : zandverstuivingen vormen rampenlandschap \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]Bijbehorende website
Bade, T. \ 2009
Dit artikel verscheen in aangepaste vorm in dagblad Trouw op 29 januari 2009, en zorgde voor voor veel commentaar. Bade vraagt zich af waarom terreinbeheerders zo graag zandduinen willen hebben, terwijl het volgens hem zorgt voor een ecologisch rampe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.