help
Product market applications of the Black Soldier Fly [Studentenverslag]
Bakker, L.T.A. \ 2020
The aim of this study was to gather insight in the current and future product market applications of the larvae of the black soldier fly (BSF). A combination of systematic and non-systematic literature review has been used to gather these insights.
help
Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks : update 2018 [Boek]
Heinen, M. \ Bakker, G. \ Wösten, J.H.M. \ 2020
Stapsgewijs is in het verleden de Staringreeks ontwikkeld, waarbij sinds 2001 voor alle achttien bovengronden en achttien ondergronden gemiddelde waterretentie- en doorlatendheids-karakteristieken beschikbaar waren. De reeks geeft een landelijke dekk ...
help
SUN Business Network Bangladesh workshop on improving nutrition and diets through adopting a food systems lens : stakeholder engagement and capacity building workshop SUN Business Network Bangladesh [Boek]
Syed, Ridwam \ Zaman, Tasfia \ Herens, Marion \ Bakker, Sanne \ Vignola, Raffaele \ 2020
On the 1st of October 2019 GAIN, jointly with WFP and WCDI, organised a one day workshop for the Sun Business Network in Bangladesh to i) to promote deeper and shared understanding of the pathways for improving nutrition and healthier diets through a ...
help
Time-series analysis to estimate aquifer parameters, recharge, and changes in the groundwater regime [Proefschrift]
Obergfell, Christophe Charles Augustin \ Bakker, M. \ 2020
The objective of this thesis is twofold: develop time series analysis methods for the estimation of aquifer parameters and recharge to be used in groundwater models, and develop time series analysis methods for the identification and quantification o ...
help
Scaling sustainable nutrition for all (SN4A) in Zambia : report community mapping [Boek]
Hove, Hermine ten \ Bakker, Sanne \ 2020
This report present the finding of community mapping exercise conducted in February 2020 in Zambia. The community mapping was done in six communities in the three new Scaling Sustainable Nutrition for All (SSN4A) districts: Lunte (rural), Mporokoso ( ...
help
De invloed van wisselbeweiding op de biodiversiteit van kwelders \ De levende natuur [Artikel]
Moedt, S. \ Smit, C. \ Lagendijk, G. \ Bakker, J. \ Nolte, S. \ Klink, R. van \ Wielemaker, A. \ Esselink, P. \ 2020
Om verruiging door successie op de kwelders langs de Waddenzeekust tegen te gaan wordt veelal beweiding toegepast met runderen, paarden of schapen. Dit voorkomt een door zeekweek gedomineerde vegetatie. Daarbij kiest men meestal voor een jaarlijks te ...
help
Patterns and determinants of fruit and vegetable consumption in urban Rwanda: results of an urban consumer study in Kigali and North-western Rwanda [Boek]
Bakker, Sanne \ Mc Mahon, Deidre \ Uwase, Valentine \ 2020
This report presents the findings of a consumer study conducted as part of the four year programme ‘Investing in Horticultural Development in Rwanda’ (HortInvest), funded by the Embassy of the Kingdom of The Netherlands in Rwanda. The aim of the stud ...
help
Kust op kracht : monitoring ecologische effecten op flora en vegetatie in de Polder Callantsoog en Harger- en Pettemerpolder [Boek]
Haaf, C. ten \ Pauw, E. \ Bakker, T. \ Bakker, W. \ 2020
help
‘What seems to be the problem solution?’ : evaluating a solution-focused approach in (primary) health care practices / Sabine Bakker [Studentenverslag]
Bakker, Sabine \ 2020
help
Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) : update 2019 [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Gooren, H.P.A. \ Groot, W.J.M. de \ Peters, P.D. \ 2020
Hydrofysische eigenschappen van de bodem zijn dè eigenschappen die de interactie tussen water en bodem beschrijven. Water vormt het voornaamste transportmedium van opgeloste stoffen in de bodem, zoals nitraten, fosfaten, zouten, pesticiden, antibiot ...
help
Procesevaluatie droogteperiode 2018 [Boek]
Derckx, R.P.A. \ Bakker, R.M. \ Jelsma, P.A.T. \ Kroezen, B.C.A. \ Legemaat, W. \ Overbeek, M.E.W. \ Wakeren, D. van \ Ottevanger, M.D. \ 2019
De droogteperiode in 2018 duurde lang, was extreem en intensief. De uitdagingen waren complex en lastig, met een hoge werkdruk voor de betrokken medewerkers. Dit kwam mede door de vakantieperiode. Daarbij was binnen het waterschap nadrukkelijk het be ...
help
Struvite: technology, fertilizer legislation and cleaning of scaling by caustic Soda [Studentenverslag]
Bakker, D. \ 2019
The limited natural phosphorus reserves in the world are gradually depleting. This makes it interesting to look for other ways of recovering phosphorus. One of the possibility’s is the recovery of phosphate (PO4) from industrial and municipal waste w ...
help
Ontwikkeling fauna en vegetatie in herstelde hellingschraallanden op de Verlengde Winkelberg [Boek]
Nijssen, Marijn \ Bakker, Wiene \ Brouwer, Julian \ Kuper, Jan \ Smits, Nina \ 2019
help
Naar een duurzame zuivelsector in Europa : de rol van zuivel binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon [Boek]
Debergh, R. \ Willems, J. \ Vaes, R. \ Vandermensch, F. \ Coene, I. \ Keldermans, M. \ Avermaete, T. \ Bakker, L. \ Darman, N. \ Peters, S. \ D'Hose, T. \ Meulemans, A. \ Vanhaverbeke, L. \ 2019
help
Er was eens...een schoonmaakplan \ Voedingsindustrie : vakblad [Artikel]
Bakker, R. \ 2019
Als dit een sprookje was, liep het goed af. Maar er is weinig sprookjesachtig aan schoonmaken in de voedingsindustrie. Vaak ontbreekt een helder Programma van Eisen. Duidelijkheid in bestekken is hard nodig.
help
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 [Boek]
Kleefstra, Romke \ Beemster, Nico \ Bijkerk, Wout \ Bakker, Ronald \ Bekkema, Marijke \ Buijs, René \ Boer, Peter de \ Ens, Bruno \ Kampichler, Christiaan \ Stahl, Julia \ 2019
Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderin ...
help
Analyseer dijkdrainage analytisch met een online quickscan \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Brakenhoff, D. \ Meuwese, H. \ Bakker, M. \ 2019
In opdracht van de POV Piping is een online quickscantool voor drainagetechnieken ontwikkeld. De website (www.drainagequickscan.nl) maakt een inschatting van de kosten en het waterbezwaar die gemoeid zijn met het installeren van een drainagesysteem o ...
help
Identifying platforms for healthier diets in Ethiopia and Vietnam : annex to the discussion paper identifying platforms for healthier diets : A4NH Flagship Programme 1 Food systems for healthier Diets [Boek]
Bakker, Sanne \ Herens, Marion \ Pittore, Kat \ 2019
Inclusive and sustainable food systems should guarantee consumers availability of, equitable access to and efficient delivery of safe and healthy food requiring interconnectedness between agro-food systems and other (health, education) systems. This ...
help
Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) : update 2018 [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Gooren, H.P.A. \ Groot, W.J.M. de \ Assinck, F.B.T. \ Hummelink, E.W.J. \ 2019
Hydrofysische eigenschappen van de bodem zijn dè eigenschappen die de interactie tussen water en bodembeschrijven. Water vormt het voornaamste transportmedium van opgeloste stoffen in de bodem, zoals nitraten,fosfaten, zouten, pesticiden, antibiotic ...
help
Kunnen wateren met veel ondergedoken waterplanten CO₂ uit de atmosfeer vastleggen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Velthuis, M. \ Kosten, S. \ Hilt, S. \ Verdonschot, P. \ Bakker, L. \ 2019
Aquatische ecosystemen met veel ondergedoken waterplanten zijn potentiële hotspots voor de invang van organisch materiaal. Waterplanten slaan koolstof en nutriënten op in hun biomassa, afgestorven planten en andere detritus vormen een organische laag ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.