help
Uplift phenomenon: model, validation and design \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Van, M. \ Koelewijn, A. \ Barends, F. \ 2011
The Krimpenerwaard is a Dutch polder where research and development have led to large improvements in dike technology over the last five years. The dike in the Krimpenerwaard is built on light soft soils. Due to a high water level on the river, the d ...
help
A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Boek]
Van, M. \ Haan, E. den \ Barends, F. \ 2011
Soil mechanics became an independent area of research after Terzaghi realized that total soil pressure and pore water pressure together dictate the deformation of saturated soil. Frans Barends has made an enduring mark in a number of the many topics ...
help
Het Nederlandse landschap : een historisch-geografische benadering [Boek] - 10e herz. dr
Barends, S. \ 2010
Tientallen eeuwen leven en werken mensen in het Nederlandse landschap. In de loop van de tijd is het natuurlandschap omgevormd tot een cultuurlandschap. Dit gebeurde aanvankelijk stapsgewijs, door kleine veranderingen die nu vaak als cultuur-historis ...
help
Normering in de bestrijding \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Barends, F. \ 2008
Al heel lang wordt in bestrijdingenland met getallen gestoeid. Toen de bestrijding voor 1986 nog door LNV werd uitgevoerd, werd er al eens met een stopwatch in de hand met bestrijders meegelopen. Toen de bestrijding een provinciale taak werd, bleek n ...
help
25 jaar Historisch-Geografisch Tijdschrift \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Baas, H. \ Barends, S. \ Renes, J. \ 2007
De redactie van dit tijdschrift schetst het ontstaan, positie, doel en de ontwikkeling die het tijdschrift doormaakte. Apart wordt ingegaan op de thema's waarover het tijdschrift publiceerde. Dit naar aanleiding van het 25 jarig bestaan
help
Kustrijke kans : een grondige visie op veiligheid, duurzaamheid en meervoudig ruimtegebruik langs de Nederlandse kust [Boek]
Booster, L. \ Deen, J. van \ Barends, F. \ 2003
De ambitie van deze bundel is ideeën te toetsen aan de mening van andere specialisten en daar zo mogelijk werkbare concepten aan over te houden. Voer voor gedachten, voer voor discussie en wisselwerking tussen disciplines die leidt tot innovatie. De ...
help
Cyclische bewegingen in de dichtheid van muskusratpopulaties (1) \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Barends, F. \ 2003
Bespreking van een een artikel van Errington (1954), hoogleraar Universiteit te Ames (USA), over aantalsfluctuaties bij muskusratten. De invloed van vangst en droogte zijn daarbij bekeken, naast reproduktiegegevens
help
Cyclische bewegingen in de dichtheid van muskusratpopulaties (2) \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Barends, F. \ 2003
Bespreking van literatuur van vangsten in Europa en Nederland
help
The muskrat (Ondatra zibethicus): expansion and control in the Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Barends, F.K.N. \ 2002
Een overzicht van de verspreiding en bestrijding van de muskusrat in Nederland
help
Bodemdaling meten in Nederland : hoe precies moet het? Hoe moet het precies? [Boek]
Barends, F.B.J. \ Kenselaar, F. \ Schröder, F.H. \ 2002
help
Bestrijding schadelijke dieren langs de waterkant \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Barends, F. \ Langelaan, C.J.G. \ 2000
Ontwikkelingen in beleid en organisatie van de bestrijding van muskusrat en beverrat: Europese regelgeving m.b.t. vangmiddelen, gevolgen van veranderend waterbeheer, onderzoek, landelijke coordinatie, decentralisatietendens van rijk naar provincie na ...
help
Dierbestrijding langs de waterkant : muskusrat en beverrat \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Barends, F. \ 2000
help
Tips voor een vliegende start \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Corts, K. \ Barends, E. \ 1998
Tips voor de geintegreerde teelt van poinsettia. Vooral wittevlieg en sciara zijn met biologische gewasbeschermingsmiddelen goed te bestrijden.
help
Muskusrat en beverrat : mooi maar lastig: [themanummer immigratie] \ De levende natuur [Artikel]
Barends, F.K.N. \ 1998
help
Panorama Nederland [Boek]
Renes, J. \ Barends, S. \ Marrewijk, A.A.M. van \ 1998
Een bundel artikelen, ter gelegenheid van het afscheid van historisch-geograaf J.D.H. Harten
help
De Bilt : geschiedenis en architectuur [Boek]
Broekhoven, S. \ Barends, S. \ Gaasbeek, F. \ 1995
help
Er op of eronder \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Barends, F.B.J. \ 1994
Vervoer ondergronds is een belangrijke optie, als het aan de opstellers van het rapport Ondergronds Over Wegen ligt
help
Natuurbeleidsplan project 33a : ontwikkeling van een inventarisatiemethode en een GIS voor cultuurhistorische landschapselementen en waardevolle gebieden [Boek]
Barends, S. \ 1993
help
Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes : historische landschapselementen in Nederland [Boek]
Barends, S. \ Renes, H. \ Stol, T. \ [1993]
help
A landscape typology based on historical-geographical features \ The transformation of the European rural landscape : methodological issues and agrarian change 1770 - 1914 : papers from the 1990 meeting of the standing European conference for the study of the rural landscape [Hoofdstuk uit boek]
Barends, S. \ 1992
Tevens verschenen in: Wageningen studies in historical geography, no. 1 en in: Tijdschr. Belg. Ver. Aardrijkskundige Studies 61(1992)1
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.