help
Inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
Bartels, A.A. \ Leerdam, R.C. van \ Lodder, W.J. \ Vermeulen, L.C. \ Berg, H.H.J.L. van den \ 2019
help
Legionellarisico’s bij mistapparaten in supermarkten \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Bartels, A. \ 2018
Begin juli 2017 berichtten verschillende media over mistapparaten waarmee groente en fruit in de supermarkt langer vers kunnen worden gehouden. Dit leidde tot vragen aan het RIVM over het risico op legionellose. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veili ...
help
Broekbosontwikkeling op landbouwgronden : heeft het toevoegen van drinkwaterslib en doelsoorten een meerwaarde? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Brouwer, E. \ Smolders, A.J.P. \ Bartels, M. \ Roosmalen, M.I.J.T. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2018
In het kader van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 worden in Nederland landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. In grondwatergevoede gebieden is elzenbroekbos daarbij een mogelijk natuurdoeltype. In dit onderzoek is gekeken of i ...
help
Future Food Basket : methodology for the forecasting of the future food demand [Boek]
Bartels, P. \ Rijgersberg, H. \ Groot, J. \ Bos-Brouwers, H. \ Gogh, B. van \ 2018
Research by Wageningen University & Research (WUR) on global food and nutrition security focuses on the question how to achieve transitions to a food system that will be adequately equipped to nourish the growing world population. One of the challeng ...
help
How to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains? [Boek]
Annevelink, E. \ Gogh, J.B. van \ Bartels, P.V. \ Broeze, J. \ Dam, J.E.G. van \ Groot, J.J. \ Koenderink, N.J.J.P. \ Oever, M.J.A. van den \ Snels, J.C.M.A. \ Top, J.L. \ Willems, D.J.M. \ 2017
help
Vision paper : how to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains [Boek]
Bartels, P. \ Broeze, J. \ Dam, J. van \ Groot, J. \ Koenderink, N. \ Oever, M. van den \ Snels, J. \ Top, J. \ Willems, D. \ Annevelink, E. \ Gogh, B. van \ 2016
This publication contains a vision, formulated by research experts in food and biobased production, on how to achieve increased efficient and effective use of available resources during the production and (re)processing of biomass for food and biobas ...
help
Casus : Ecosysteembenadering voor het bosbeheer op de Groote Heide \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R. van der \ Bartels, M. \ Nyssen, B. \ 2016
Herstel van de biodiversiteit in bossen op zandgronden begint bij het ongedaan maken van de bodemdegradatie en verzuring door herstel van de nutriëntenpomp (Nyssen et al., dit nummer). Één van de middelen om dit te bereiken is verhogen van het aandee ...
help
Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen [Boek]
Melse, R.W. \ Schalk, J.A.C. \ Bartels, A.A. \ 2015
In een eerder onderzoek werd aan de hand van literatuur en interviews geconcludeerd dat verspreiding van legionella naar de omgeving door biologische luchtwassers theoretisch mogelijk is, mits de temperatuur van het waswater voldoende hoog is. Deze c ...
help
Pigs on toilet : innovatietraject ontwikkeling toiletstal 2011-2014 [Presentatie]
Plomp, M. \ Pas, L. van de \ Verdoes, N. \ Bartels, F. \ Reimert, I. \ 2015
Pigs on toilet is een reeks van presentaties over varkenstoiletten. Hoe kunnen de stallen het efficiëntst ingedeeld worden met het oog op het milieu?
help
Wormmanagement en resistentieontwikkeling op Nederlandse rundveebedrijven \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Holzhauer, M. \ Doorn, D.C.K. van \ Bartels, C.J.M. \ Borgsteede, F.H.M. \ Mars, M.H. \ Wolthuis-Bronsvoort, A. ten \ Moll, L. \ Lam, T.J.G.M. \ 2014
In de periode 2009 tot 2011 werd door de GD de situatie in de Nederlandse rundveehouderij met betrekking tot resistentie van maagdarmwormen, longwormen en leverbot geïnventariseerd, met als doel de rundveesector te informeren over de ontwikkeling van ...
help
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem - Deel 2: Het biomassawerf concept : voorbeelden, theorie & checklist [Boek]
Annevelink, E. \ Gogh, J.B. van \ Oever, M.J.A. van den \ Dam, J.E.G. van \ Bartels, P. \ 2014
Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het tweede deel van de r ...
help
Kunnen luchtwassers legionellabacteriën verspreiden naar de omgeving? : vraag uit de praktijk \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Bartels, A. \ 2014
Verschillende milieudiensten en GGD’en hebben de vraag gesteld aan het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV/RIVM) of luchtwassers legionellabacteriën kunnen verspreiden naar de omgeving en een risico kunnen vormen voor omwonenden. Voor het b ...
help
Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Betuwse Bloem - Dl. 1: Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid [Boek]
Annevelink, E. \ Gogh, J.B. van \ Dam, J.E.G. van \ Bartels, P.V. \ 2013
Biomassawerven kunnen een centrale rol spelen bij de integrale aanpak van biomassaketens voor de biobased economy. Een biomassawerf heeft de rol om bij de aanbodkant verschillende soorten biomassastromen te verzamelen, eventueel voor te bewerken en z ...
help
HAS ondernemersmonitor 2013 [Boek]
Bartels, J. \ 2013
De ondernemersmonitor schetst de nieuwste ontwikkelingen, trends en kengetallen in de paardensector. Zo zijn bijvoorbeeld de 25 procent hippische bedrijven met het hoogste resultaat per stallingsplaats vergeleken met het gemiddelde.
help
Ontwerp grasland APK [Boek]
Eidhof, M. \ Bartels, J. \ 2013
De doelstelling is om een stroomschema te maken waarin alle factoren, die invloed hebben op grasland, in worden opgenomen. Daarvoor zal er eerst een literatuuronderzoek worden uitgevoerd. Vervolgens zullen verschillende deskundigen op het gebied van ...
help
Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving? [Boek]
Bartels, A.A. \ Schalk, J.A.C. \ Melse, R.W. \ 2013
Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwass ...
help
Toekomstperspectief Dodaars in Huisvennen Kampina : analyse van de ontwikkeling broedpopulatie van 2003 tot 2013 [Studentenverslag]
Bartels, M. \ Stolk, T. \ 2013
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) is een watervogel die broedt in vennen van natuurgebied Kampina. De aantallen zijn dusdanig afgenomen dat Dodaars mogelijk geheel verdwijnt als broedvogel van de Huisvennen. Natuurmonumenten wil inzicht verkrijgen ove ...
help
Bedrijfsgebonden dierziekten op schapen-, geiten- en paardenbedrijven : [inventarisatie en prioritering van de belangrijkste aandoeningen] [Boek]
Bokma-Bakker, M.H. \ Bartels, C.J.M. \ Bergevoet, R.H.M. \ Wolthuis-Fillerup, M. \ Nodelijk, G. \ 2012
In deze rapportage is een inventarisatie en prioritering van bedrijfsgebonden aandoeningen in de schapen-, geiten- en paardensector uitgewerkt. Deze kunnen de overheid en veehouderijsectoren een handvat geven voor een nadere invulling van haar Nation ...
help
Denken, doen en duurzame voeding : verschillen tussen consumentengroepen [Boek]
Onwezen, M.C. \ Bartels, J. \ Meeusen, M.J.G. \ Fischer, A.R.H. \ Ronteltap, A. \ 2011
In dit rapport worden zes verschillende groepen van consumenten beschreven om aanknopingspunten te bieden voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid gericht op duurzame voedselconsumptie. In het rapport wordt per consumentengroep beschreven ...
help
Dutch Focus Groups results : TR 3.54 Interactions with citizens and consumers at local scale [Boek]
Berg, I. van den \ Bartels, J. \ [ca. 2011]
As part of the Endure project, funded by the EU Sixth Framework Programme, two focus group sessions were carried out in January 2010 in the Netherlands. Aim of these focus group sessions was to understand the believes, associations and attitudes peop ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.