Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 208

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Becker
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
D3.6 : Optimized water resources models as a support to management strategies [Boek]
Becker, R. \ Beek, T. aus der \ Bruggeman, A. \ Fortunato, A.B. \ Freire, P. \ Giannakis, E. \ Gragne, A.S. \ Huijgevoort, M.H.J. van \ Iacovides, A. \ Iacovides, I. \ Kristvik, E. \ Kübeck, C. \ Locatelli, L. \ Lorza, P. \ Martinez, E. \ Mouskoundis, M. \ Muthanna, T. \ Novo, E. \ Oliveira, M. \ Rijpkema, S. \ Rodrigues, M. \ Rodrigues, R. \ Russo, B. \ Scheibel, M. \ Villanueva, A. \ Voortman, B.R. \ Witte, J.P.M. \ 2019
Bringing INnovation to onGOing water management – a better future under climate change. This report D3.6 provides an overview of the benefit of the BINGO modelling approach for 14 sites in 6 countries. Even though the sites are diverse, as they each ...
help
Circulaire macro economische scenario's voor de provincie Zuid-Holland [Boek]
Streng, M. \ Kuipers, B. \ Becker, E. \ 2018
Per speerpuntsector is inzichtelijk gemaakt wat de groeiverwachting is per variant. Het uitgangspunt hierbij is de historische groei over de periode 1996-2015, welke aangevuld wordt met vier varianten zoals gepresenteerd: Fossil World, Circular World ...
help
Hotspotanalyses voor het Deltaprogramma Zoetwater : inhoudelijke rapportage [Boek]
Mens, Marjolein \ Wijk, Remi van der \ Kramer, Nienke \ Hunink, Joachim \ Jong, Jurjen de \ Becker, Bernhard \ Gijsbers, Peter \ Velden, Corine ten \ 2018
Dit rapport is een bundeling van zogenaamde hotspotanalyses en bedoeld voor inhoudelijk betrokkenen bij het Deltaprogramma Zoetwater. In het proces naar de Deltabeslissing Zoetwater in 2021, heeft het project 'Knelpuntenanalyse 2.0' de volgende doele ...
help
Nieuw DNA-instrument voor opsporen van ziekte van Weil bacteriën en de bron in oppervlaktewater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Becker, E. \ Ruiter, H. \ Ahmed, A. \ Goris, M. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ 2017
Het is met de ontwikkelde (e)DNA-methodes mogelijk om de aanwezigheid van leptospiren en de bruine rat in oppervlaktewatermonsters aan te tonen. Uit het huidige onderzoek blijkt echter ook dat de sporen van de bruine rat en leptospiren zowel gezamenl ...
help
Screening Leptospira en de bron in zwemwateren [Boek]
Kardinaal, Edwin \ Becker, Elmar \ Ahmed, Ahmed \ Goris, Marga \ Wullings, Bart \ 2017
Recentelijk is een methode om pathogene Leptospira in oppervlaktewater te detecteren ontwikkeld. Met deze methode kan de aanwezigheid van pathogene Leptospira in zwermwatermonsters aangetoond worden. Een eerste screening van zwemwateren heeft laten z ...
help
Hoe damherten de duinen veranderen – effecten op flora en fauna \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Wallis de Vries, M \ Mourik, J. \ Kalkman, V. \ Hollander, H. \ Becker, D. \ 2016
De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben de gemoederen bij voor- en tegenstanders van populatiebeheer flink verhit. Beheerder Waternet heeft een aantal soortenorganisaties gevraagd of er sprake is van aantoonbare effecten van de sterk ...
help
Verstaurant Surplus [Studentenverslag]
Becker, K. \ 2014
Het doel van dit thesisproject is om een bijdrage te leveren aan de invulling van het semipermanente Verstaurant, door inzicht te geven in de mogelijkheden van het semipermanente gebouw en een advies te geven over de realisatie en haalbaarheid van he ...
help
Process-based proxy of oxygen stress surpasses indirect ones in predicting vegetation characteristics \ Ecohydrology [Wetenschappelijk artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Becker, P. de \ Aerts, R. \ 2012
Robust relationships among soil, water, atmosphere and plants are needed to reliably forecast the plant species composition. In this paper, we show the need for, and the application of, a process-based relationship between soil moisture conditions an ...
help
ACER: developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhine basin [Boek]
Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Droogers, P. \ Bisselink, B. \ Becker, G. \ Maat, H. ter \ Aerts, J.C.J.H. \ 2012
Het algemene doel van het ACER project is om de gevolgen van klimaatverandering en adaptatie strategieën te onderzoeken voor het Rijnstroomgebied, zowel grensoverschrijdend in Duitsland en Frankrijk als voor het regionale waterbeheer in Nederland. AC ...
help
Op zoek naar een optimaal ontwerp voor een groot uitwateringsgemaal in het Lauwersmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Becker, B. \ Dahm, R. \ Heeringen, K. van \ Goorden, N. \ Kramer, N. \ Kooij, K. \ Gooijer, J. \ Jansen, J. \ 2012
Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest ontwikkelen plannen om bij Lauwersoog een groot uitwateringsgemaal te bouwen. Het hoogwater in het noorden van Nederland in de eerste week van januari 2012 toonde het belang van dit gemaal opnieuw aan. ...
help
Mobiliteit in beeld 2011 : international mobiliteit in het Nederlandse hoger onderwijs [Boek]
Richters, E. \ Roodenburg, S. \ Becker, R. \ Daamen, E. \ [ca. 2011]
Sinds 2010 stelt de Nuffic jaarlijks de publicatie Mobiliteit in beeld op. Daarmee informeren wij u over recente ontwikkelingen in de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs.
help
Knoflook remt App \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Mul, M. \ Becker, P. \ Peet-Schwering, C. van der \ Wikselaar, P. van \ Wisselink, H.J. \ Stockhofe-Zurwieden, N. \ 2011
De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleur ...
help
Sturing van de waterhuishouding \ Bosecologie en bosbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Jansen, A. \ Becker, P. De \ 2010
Tegenwoordig is het sturen van de waterhuishouding vooral gericht op het herstel van oorspronkelijk natte bossen die verdroogd zijn geraakt door ontwatering en peilbeheer van omringende landbouwgebieden
help
Wateropgave : ook voor een mooier Nederland : ingezonden \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Becker, L. \ 2010
Met als motto 'droge voeten, schoon water' gaan de waterschappen de komende jaren honderden kilometers dijken versterken en 1 miljoen kubieke meter piekberging aanleggen. Die enorme opgave heeft flinke ruimtelijke consequenties. De vraag is nu: gaan ...
help
ACER : developing adaptive capacity to extreme events in the Rhine basin [Presentatie]
Linde, A. te \ Becker, G. \ 2009
Linde, Aline te (2009). ACER. Gepresenteerd tijdens de KvR-Productendag op 15 oktober 2009 in Amsterdam.
help
Voedingsvezels als vallen voor schadelijke darmbacteriën \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Becker, P. \ Meulen, J. van der \ Jansman, A. \ Jongbloed, A. \ Widjaja, A. \ Wikselaar, P. van \ 2009
Ziekteverwekkende bacteriën binden zich in de darm aan specifieke celreceptoren. Door voedingsvezels aan te bieden die overeenkomsten vertonen met deze receptoren, kunnen bacteriën worden misleid. Zij binden zich dan ook aan de voedingsvezels en niet ...
help
Melk kan nog gezonder : ASG wil meer inzicht in en bredere toepassing van bioactieve stoffen uit melk \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Becker, P.M. \ Jansman, A.J.M. \ Vuuren, A.M. van \ Smits, M.A. \ 2008
Melk biedt niet alleen bescherming aan zuigelingen en pasgeboren zoogdieren. Ook gespeende dieren en volwassenen profiteren van de gezonde inhoudsstoffen in melk. Dankzij nieuwe technieken heeft ASG zicht op voermethoden die het gehalte aan gezondhei ...
help
Exploring future flood management : a comparison of scenarios from literature and stakeholder perspectives \ 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, Toronto, May 6-8 2008 [Congresverslag]
Raadgever, G.T. \ Becker, G. \ 2008
Scenarios are useful for exploring potential flood management strategies under different sets of future conditions. There are numerous ways of developing scenarios. This paper compares an often-used set of scenarios from literature with the perspecti ...
help
Protokol Workshop 3 : Strategien für den Hochwasserschutz am Rhein: Entwicklung und Bewertung van Maßnahmen unter Berücksichtigung von Klimawandel und sozio-ökonomischen Entwicklungen [Boek]
Raadgever, T. \ Bubeck, P. \ Rotter, S. \ Interwies, E. \ Becker, G. \ Aerts, J. \ Linde, A. te \ 2008
ACER protocol workshop 3. Scenarios and measures for successful water management of floods in the Rhine. On April 16th 2008, the third of a series of workshops about future, transboundary flood management in the Rhine basin took place. Twenty-two par ...
help
Weite Reihe: Schauen, wo's passt \ Bio-land : Fachzeitschrift fuer den Organisch-Biologischen Land- und Gartenbau [Artikel]
Becker, K. \ 2007
In de jaren negentig deed de grotere rijenafstand zijn intrede als cultuurmethode bij de biologische landbouw. Dr Konstantin Becker van de Universiteit Giessen maakt de balans op: betere bakkwaliteit en minder onkruid
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.