help
Genomic prediction of brown discoloration in white asparagus [Studentenverslag]
Beckers, Sjors \ 2020
help
How consumers frame information on collective fashion consumption [Studentenverslag]
Beckers, S.A.M. \ 2020
help
De landschapsecologie van Teut-Tenhaagdoorn, een Vlaams beekdal- en heidelandschap \ De levende natuur [Artikel]
Sterckx, G. \ Jansen, A. \ Thijs, K. \ Beckers, G. \ Vanoppen, L. \ De Blust, G. \ Vogels, J. \ De Becker, P. \ 2016
Het circa 1800 hectare grote natuurdomein Teut-Tenhaagdoorn & Kelchterhoef behoort tot de meest waardevolle heide- en beekdallandschappen in Vlaanderen. Ondanks het decennialange beheer door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staan veel kritisch ...
help
Opmars van Gevlekte witsnuitlibel in Limburg \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Beckers, G. \ Janssen, K. \ Verschraegen, T. \ 2014
De gevlekte witsnuitlibel werd lang als de heilige graal van de Vlaamse libellenfauna beschouwd. Niet alleen haar raadselachtig voorkomen, maar ook de Europese bescherming middels de Habitatsrichtlijn, maakt dat deze soort bijzondere aandacht verdien ...
help
De Kempense heidelibel in het vijvercomplex van Midden-Limburg : positieve effecten van soortgericht beheer \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Beckers, G. \ Hendrix, R. \ Verschraegen, T. \ 2014
De Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum is een van de aandachtsoorten van het vijvercomplex Midden-Limburg. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het leefgebied van de Kempense heidelibel in het Vijvercomplex van Midden-Limburg, alsook op ...
help
PAG-test, drachtcontrole via het bloed \ Management&techniek [Artikel]
Melo de Sousa, N. \ Beckers, J.F. \ Piccart, K. \ 2014
Bloed bevat veel informatie en kan ook worden aangewend voor de drachtcontrole bij koeien. Hierbij worden bepaalde proteïnes (Pregnancy-Associated Glycoproteins of PAG) in het bloed opgespoord die typisch aangemaakt worden tijdens de dracht. Ondanks ...
help
Slachtofferrisico's als gevolg van grootschalige overstromingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruijn, K. de \ Beckers, J. \ Riedstra, D. \ 2012
Voor de actualisering van de waterveiligheidsnormen (als onderdeel van het Deltaprogramma Veiligheid) voerde Deltares in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een kosten-batenanalyse uit en een analyse van slachtofferrisico's. De k ...
help
Verkenning additionele varianten voor het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden : resultaten MHW- en kostenberekeningen [Boek]
Botterhuis, T. \ Stijnen, J. \ Zethof, M. \ Beckers, J. \ 2011
In 2011 is onder regie van Deltares een uitgebreide Kentallen Kosten Baten Analyse (KKBA) uitgevoerd van vier langetermijnstrategieën voor het oplossen van de veiligheids- en zoetwateropgave in 2100. De KKBA is gebaseerd op maatgevende hoogwaterstand ...
help
Kansverwachtingen in het regionaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verkade, J. \ Loenen, A. van \ Beckers, J. \ Weerts, A. \ Leeuwen, E. van \ 2011
De stad Grand Forks, North Dakota, april 1997. Onverwacht en tot ontsteltenis van inwoners en stadsbestuur overstromen de dijken, die de stad moeten beschermen tegen overstromingen vanuit de Red River. Uiteindelijk staat zo'n 80 procent van de stad o ...
help
Bouwstenen voor actualisering waterveiligheidsnormen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beckers, J. \ Bruijn, K. de \ Kind, J. \ Most, H. van der \ 2011
Voor de onderbouwing van de actualisering van de waterveiligheidsnormen voerde Deltares in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een analyse van slachtofferrisico’s en een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. De rapportages zi ...
help
Iep of olm : karakterboom van de Lage Landen [Boek]
Heybroek, H.M. \ Goudzwaard, L. \ Kaljee, H. \ Beckers, K. \ Bruin, A. de \ cop. 2009
Iep of Olm – karakterboom van de Lage Landen vertelt het verhaal van deze karakteristieke bomen in het licht van 7500 jaar Nederlandse cultuurgeschiedenis. Het boek geeft een historisch overzicht van iepen in stad en landschap, vertelt over oeroude g ...
help
Hap, daar gaat weer zo’n smakelijke orchis; de gevolgen van begrazing door vee voor Rode Lijstsoorten \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Beckers, A. \ Kooijmans, L.L. \ Mourik, J. \ Vreken, B. \ 2009
Ruud van der Meijden begon zijn floristische carrière in de duinen van Voorne en deed daar in de jaren voor zijn overlijden waarnemingen over de negatieve gevolgen van begrazing door vee, in het bijzonder voor orchideeën. Dat bleek achteraf het start ...
help
Landschap in Brabant van lijdend naar leidend : naar een duurzame financiering van het Brabants Landschap [Boek]
Beckers, T. \ Horlings, I. \ Smeets, R. \ 2009
Landschap als collectief goed verdient collectieve betrokkenheid en is dus een gemeenschappelijke opgave. Die opgave impliceert een duurzame strategie met landschap als leidend beginsel bij de ontwikkeling van Brabant. Nu ontstaat het landschap vaak ...
help
Corona-plasma pakt luchtverontreiniging aan : dossier Ondergrondse constructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heesch, E.J.M. van \ Smulders, R.W.J. \ Beckers, F.J.C.M. \ Penen, A.J.M. ` \ 2009
Bij de faculteit Electrical Engineering van de TU Eindhoven is de groep Electrical Power Systems actief op het gebied van Corona-plasmatechnologie. Oranjewoud en HMVT voeren in samenwerking met deze groep onderzoek uit naar een breed scala van prakti ...
help
Werkloosheid daalt in bijna alle provincies \ CBS webmagazine [Artikel]
Beckers, I. \ 2008
De werkloosheid is in 2007 in bijna alle provincies gedaald. Alleen in Groningen bleef de werkloosheid nagenoeg gelijk. Zeeland had de laagste werkloosheid. Ook in de vier grote steden was sprake van een daling, vooral in Rotterdam
help
Kieskeurige vlinders in de Vlaamse duinen \ Vlinders [Artikel]
Beckers, K. \ Bonte, D. \ Maes, D. \ 2008
Duingraslanden zijn in de loop van de 20e eeuw sterk in oppervlakte afgenomen in Vlaanderen waardoor vooral de parelmoervlinders zware klappen kregen. In dit artikel onderzoeken we de waardplantkeuze van de kleine parelmoervlinder, een sterk bedreigd ...
help
Positieve ervaringen met herstel van veenweidegraslanden in de Krimpenerwaard \ De levende natuur [Artikel]
Welle, M.E.W. van der \ Beckers, A. \ Broek, T. van den \ 2008
In de Krimpenerwaard zal als onderdeel van het Veenweidepact Krimpenerwaard en de realisatie van de Ecologische Hoofstructuur 2450 ha nieuwe, natte natuur ontwikkeld worden.Het gaat hierbij om onder andere weidevogelgrasland, moeras en soortenrijk na ...
help
Katholieke planologie : verzuiling en ruimtelijke ordening in Noord-Brabant en Limburg, 1920-1960 \ Tijdschrift voor geschiedenis [Artikel]
Janssen, J. \ Beckers, T. \ 2007
In de ruimtelijke transformatie van regio's spelen naast sociaaleconomische processen en planologische ontwikkelingen ook veranderende percepties en waarden van de samenleving een rol, zoals religieuze opvattingen en denkbeelden. Het artikel toont aa ...
help
Van gemeenschap naar gemeente : de doorbraak van bestuurlijke modernisering in Midden-Limburg 1935-1960 \ De maasgouw : weekblad voor Limburgsche geschiedenis, taal- en letterkunde [Artikel]
Beckers, T. \ 2007
De modernisering van bestuurlijk Nederland krijgt een impuls door de invoering van de grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851. Deze wetten verklaren gemeenten tot hoedsteen van de democratie en bevestigen de gelijkwaardigheid van stedelijke en p ...
help
Facilitair ondernemingsklimaat : welke strategie past bij uw organisatie? \ Facility management magazine [Artikel]
Beckers, R. \ 2007
In dit artikel wordt beschreven welk 'klimaat' nodig is zodat de facility manager zich meer als ondernemer kan op stellen. Ook worden de strategieën besproken die daartoe het beste gebruikt kunnen worden in de organsiatie
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.