help
Met technologie tuinbouw duurzamer en gezonder maken \ Kas [Artikel]
Beelen, M. \ 2020
help
Vissen onder de scanner : Kunstmatige intelligentie toegepast in visherkenning \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beelen, P. \ Bok, D. \ 2019
Nederland telt ongeveer 200 verschillende vissoorten. Hiervan leven er circa 70 in het zoete water en de overige 130 in kust- en zeewater. Ondanks duidelijke visherkenningsgidsen is het niet altijd eenvoudig deze soorten op naam te brengen. Met de vi ...
help
Hoop voor kwabaal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beelen, P. \ Scheepens, M. \ Auwerx, J. \ 2019
De kwabaal (Lota lota) was vroeger een vrij algemene vissoort die je in verschillende watertypes kon terugvinden. Door habitatdegradatie en watervervuiling verdween deze mysterieuze roofvis uit de meeste beken en rivieren. Enkele relictpopulaties kon ...
help
Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : methods and procedures [Boek]
Vliet, M.E. van \ Leeuwen, T.C. van \ Beelen, P. van \ Buis, E. \ 2017
Dit technische rapport beschrijft de werkwijze van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) in de periode 2011–2014. Het LMM voorziet de Nederlandse overheid van informatie over de effecten van het mestbeleid op de waterkwaliteit en de landbou ...
help
Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Lahr, J. \ Beelen, P. van \ Wipfler, E.L. \ 2017
Antiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen, die in de agrosector worden gebruikt, en afbraakproducten van deze stoffen kunnen zich na gebruik in het milieu verspreiden, meestal via het water. Of dit gebeurt, hangt onder meer af van de hoeveelheid ...
help
Exploring policy enactment by work (re)integration professionals : making sense of the participation act through a policy-object perspective [Studentenverslag]
Beelen, Merel \ 2017
The study addresses the policy enactment of the participation act by labour (re) integration professionals. Specifically, the study looks at the understanding and translation into practices of key concepts referred to as policy objects. The policy ob ...
help
Cater with Care : impact of protein-enriched foods and drinks for elderly people [Proefschrift]
Beelen, Janne \ 2016
help
Beoordelingskader milieu-effecten schaliegaswinning [Boek]
Tangena, B.H. \ Beelen, P. van \ Spijker, J. \ Verschoor, A.J. \ Uijt de Haag, P.A.M. \ Gruijter, D.G. de \ Lolkema, D.E. \ Ruyssenaars, P.G. \ Kempen, E. van \ 2015
In de zomer van 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken het milieu-effectrapport over schaliegaswinning (de planMER schaliegas) uitgebracht. Daarin wordt beschreven welke gevolgen de eventuele winning van schaliegas kan hebben voor het milieu ...
help
Sharkatag 2015 : haaienonderzoek met de hengel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beelen, P. \ Brevé, N. \ 2015
Sharkatag is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij honderden sportvissers vanuit Neeltje Jans gericht vissen op de gevlekte gladde haai. Elke haai wordt voorzien van een merkje en weer vrijgelaten, met de bedoeling om meer over het bijzondere l ...
help
The effect of protein-enriched products on protein intake and functional status of older adults after hospital discharge: the cater with care effect study [Studentenverslag]
Snellen, M. \ 2015
The objective of this study was to study the effects of supplementing a standard home-based diet with a variety of protein-enriched CwC products on total daily protein intake and functional status of older adults (≥ 65 years) during 12 weeks after ho ...
help
Praktijkonderzoek invloed bewaring, verpakken en kasklimaat op ontstaan PLAMV-symptomen tijdens de broeierij van lelies [Boek]
Beelen, M. \ Blom, P. \ [2014]
In het voorjaar van 2010 sloeg bij een Oriëntalbroeier een tot dan onbekend virus toe. Bij een tweetal partijen was gemiddeld 30% van het blad zodanig aangetast dat veilen niet meer mogelijk was. Met name de broeiers sloegen groot alarm. Onderzoek br ...
help
Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond : een verkenning op basis van ecosysteemdiensten [Boek]
Broers, H.P. \ Lijzen, J. \ Beelen, P. van \ Claesens, J. \ Griffioen, J. \ Klein, J. \ Kuijper, M. \ Lukacs, S. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Wuijts, S. \ [2014]
Dit rapport biedt een overzicht van ecosysteemdiensten van de ondergrond en het grondwater dat kan worden gebruikt om duurzaam om te gaan met ecosysteemdiensten van de ondergrond en daarvoor activiteiten in de ondergrond onderling en in relatie tot d ...
help
Flevolandse vissen op de kaart \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Reinhold, J. \ Ponsteen, P. \ Maasdam, R. \ Beelen, P. \ Voorhamm, T. \ 2013
Hoewel de kaarsrechte vaarten en sloten in Flevoland het tegendeel doen vermoeden, herbergt de provincie een bijzonder gevarieerde visstand. In de onlangs verschenen Visatlas Flevoland zijn maar liefst 37 verschillende vissoorten opgenomen.
help
Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen - 2.: Residuen van gewasbeschermingsmiddelen [Boek]
Poorter, L.R.M. de \ Beelen, P. van \ Struijs, J. \ Linden, A.M.A. van der \ Ehlert, P.A.I. \ Posthuma, L. \ 2013
Om het proces van de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en vooral ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het Ministerie ...
help
Dossier zuiver water en biomassa dankzij algenteelt \ Management&techniek [Artikel]
Vervaeren, H. \ Beelen, V. \ Van den Hende, S. \ 2013
Algenteelt heeft grote toekomstmogelijkheden, maar welke soorten en welke teeltsystemen zijn technisch en economisch haalbaar en ecologisch interessant in Noordwest-Europa? Dit wordt de komende jaren binnen het project Energetic Algae onderzocht. In ...
help
Can you see the message? : package communication strategies and their influence on consumer’s product evaluation and product line evaluation [Studentenverslag]
Beelen, W. \ 2013
Choosing a package communication strategy for food product lines that does not fit consumer’s expectations, can result in a financial disaster for companies. Though, the influence of visibility of  package attributes, i.e. package communication, on p ...
help
Visatlas Flevoland [Boek] - 1e dr
Beelen, P. \ Meijers, S. \ cop. 2012
De Visatlas Flevoland geeft een compleet en actueel beeld van de aanwezigheid van zoetwatervissen in de provincie Flevoland. Flevoland telt zo’n 40 vissoorten die uitvoerig beschreven worden begeleid met prachtige fotografie van natuur, landschappen ...
help
Dierenarts belangrijk bij bestrijden ongewenste hondenhandel \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Lesuis, R. \ Beelen, S.M. \ Herten, J. van \ 2012
Er verschijnen regelmatig berichten in de pers over ongewenste hondenhandel, en beelden van puppy’s die in een daartoe absoluut niet geschikt vervoermiddel illegaal over de grens worden gebracht en eigenlijk alleen bij toeval worden aangehouden. Vaak ...
help
Mijn vismaat : van waarneming tot wetenschap [onderzoek en beheer] \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verspui, R. \ Beelen, P. \ 2012
Een belangrijk deel van de natuurwaarnemingen in ons land wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Wat de visstand betreft zijn het de sportvissers, die een schat aan informatie boven water kunnen krijgen. Een nieuwe app gaat daarbij helpen.
help
De opkomst van de meerval in Nederland: verspreidingsonderzoek [Boek]
Aalderen, Roland van \ Beelen, Pieter \ 2011
Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de meervalpopulatie in Nederland. In hoofdstuk twee worden de monitoringsgegevens over de meerval in Nederland besproken. In hoofdstuk drie worden de gegevens geanalyseerd. In hoofd ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.